VINOGRADNIŠTVO

naj bila na tem mestu stara grajska klet. Zidanica ima že od začetka tega stoletja današnjo obliko. Slika 9: Malejeva - Fidlerjeva klet izvira še iz časov Vojniških.

VINOGRADNIŠTVO - Srodni dokumenti

VINOGRADNIŠTVO

naj bila na tem mestu stara grajska klet. Zidanica ima že od začetka tega stoletja današnjo obliko. Slika 9: Malejeva - Fidlerjeva klet izvira še iz časov Vojniških.