Različnost deškega in dekliškega v izbranih ... - PeFprints

ki najdejo mrtvo miš in jo podtaknejo starejši prodajalki sladkarij v stekleni kozarec z bomboni. Veliko pove zgodba o športniku Angelu – vrhunskemu plavalcu, ...

Različnost deškega in dekliškega v izbranih ... - PeFprints - Srodni dokumenti

Različnost deškega in dekliškega v izbranih ... - PeFprints

ki najdejo mrtvo miš in jo podtaknejo starejši prodajalki sladkarij v stekleni kozarec z bomboni. Veliko pove zgodba o športniku Angelu – vrhunskemu plavalcu, ...

obravnava izbranih rezijanskih pravljic v osnovni šoli - PeFprints

Ana Bordanova,. Njiva. – pajek ... Paska Dúlica,. Osijane. – bog ... Ana. Rojalova,. Bila. – lisica. – zajec …/Krompir je bil posajen, je prišel čas za motikanje, pa ...

obravnava izbranih avtorskih slikanic – lauren child: čarli ... - PeFprints

Ključne besede: slikanica, avtorska slikanica, Lauren Child, Čarli, Lola. ... Gre za slikanice, ki so pol knjige, pol slikanice in pol igrače. Večina jih je iz ... Kate Greenaway za slikanico z naslovom Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila, v kateri.

seznam izbranih ponudnikov

Pred 6 dnevi ... VRANSKO. 1. 1166 5767547000. CORNUS, raziskovanje in svetovanje v kmetijstvu. d.o.o.. LOGAROVCI 63. KRIŽEVCI PRI. LJUTOMERU. 1 ...

NORE CENE SAMO 29. 11. 2019 V IZBRANIH 13

29 nov 2019 ... -30%. 349,99. 499,99. KUHINJSKI APARAT 7v1 DELIMANO ... poslovalnice. -50%. AKCIJA. V. IZBRANIH 13 primerna za indukcijo primerna za.

raziskave in inovacije v sektorjih izbranih podjetnikov - Regionalna ...

Slovenije http://www.tia.si/. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ... Svetlin, Metka Vergan s.p.. Predelava rastlin, peka peciva. Ilirska. Bistrica/RS. 22 ... (Automated Ankle Brachial Pressure Index ... Protizdrsna naprava za gume.

monitoring populacij izbranih vrst ptic - DOPPS

30 sep 2010 ... Luka Božič (vodomec – Dravinja, kostanjevka – popisni ... obmoĉju IBA Ĉrete se število gnezdeĉih kostanjevk poveĉuje in je v letu 2010 ...

POMOLOŠKE LASTNOSTI IZBRANIH SORT JAGOD (Fragaria x ...

ŠD Vs. DK UDK 634.753:631.559(043.2). KG sadjarstvo/jagoda/Fragaria x ananassa/pridelek/pomološke lastnosti. KK AGRIS F01. AV OTONIČAR, Klara.

slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije

INTERFERE – interferirati, motiti. INTERFERENCE – interferenca. INTERMEDIATE – (1) vmesna spojina, intermediat (v metabolizmu ali reakcijski poti); (2).

ajurvedsko zdravljenje izbranih bolezni - Embassy of India, Ljubljana

Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy. Ministry ... Nezdrava prehrana, še posebno tista, ki je bogata s holesterolom in.

POROČILO Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na ...

2 sep 2019 ... Kostanjevka je letos znotraj SPA Črete potrjeno gnezdila le na Požegu. ... V Sloveniji je v letu 2019 gnezdilo manj kot 20 parov kostanjevk: ...

Vodni drsalci in pouk naravoslovja: povezovanje izbranih vsebin ...

imenujemo površinska napetost (σ). A = σΔS. Teore čna izhodišča. Površinska napetost podaja silo zaradi površinske napetos na enoto dolžine roba kapljevine.

branje sodobnih slovenskih romanov v izbranih enotah mestne ...

vsakoletni seznam Najbolj brane knjige. Rezultati: Odgovori, zbrani v ... petnajstimi najbolj branimi. Pisateljica Julie Garwood se na seznamu pojavlja večkrat,.

Katalog izbranih filmov za vzgojno- izobraževalne ustanove - Kinodvor

19 nov 2017 ... Radovednost: film je priložnost za igro in raziskovanje: vrstniki in dežele, ki ... sosedski odnosi, tekmovalnost, poštena tekma, tradicionalne igre,.

monitoring populacij izbranih vrst ptic - Natura 2000

15 nov 2011 ... 5. neustrezen vodni režim na gnezdišču (navadna čigra, kostanjevka) ... Največje število opazovanih kostanjevk v pognezditvenem obdobju na ...

sezonsko spremljanje nekaterih bioaktivnih snovi v izbranih užitnih ...

2 mar 2010 ... Lisasta mrtva kopriva (Lamium maculatum). 15. 2.3.8 ... Mala flora Slovenije. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije: 845 str. MedicineNet. com.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev - Natura 2000

30 okt 2007 ... 2003) napačno povzeta. Hudoklin (1994) namreč poroča o 46 osebkih v. Veliki Prepadni jami ter le o 4 velikih podkovnjakih v Slugovi jami.

Šol. leto: 2017/2018 Zbirka izbranih literarnih in likovnih del učencev

Nagovorila je leva, naj med tekmo zavpije, da gad napada ... Približal se je Svei in ji povedal, da je to gazelina prevara in naj kar teče dalje. ... učenjem in uporabo znanja v praksi lahko človek bogati sebe in deli svoje veselje z drugimi.

razvoj metode za hplc-analizo izbranih fenolnih spojin lesa ...

Ključne besede: les, ekstraktivi, fenolne spojine, katehin, kromatografija, HPLC, ločba. ABSTRACT. The most suitable composition of mobile phase for the ...

primerjalna analiza izbranih držav: francija, grčija, nemčija, švedska ...

(Francije, Grčije, Nemčije, Švedske in Velike Britanije), analizirati kako zgodovinski ... SLIKA 6: ZASTAVA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2015 - DOPPS

25 nov 2015 ... Denac, P. Kmecl, J. Figelj & D. Bordjan: Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi ... Radovac, Andreja Odar, Davor Radovac, Dušan Sova,.

pa poskusimo! - PeFprints

Ali kos plastelina plava ali potone? – Katero sadje/zelenjava potone oziroma plava (velik krompir, majhen krompir, veliko jabolko, majhno jabolko, paprika)?.

Diskalkulija - PeFprints

Diskalkulija se kaže kot skupek specifičnih težav pri učenju matematike in reševanju ... metakognitivno strategijo PVP – povej, vprašaj, preveri (Say, Ask, Check).

razstavljajo - PeFprints

Nina Gasar, Pujs, podglazura, 2017. Kaja Tuta, Čajnik, glazura, 2017. Zala Grobelšek, Hiška, podglazura, 2017. Luka Petrač, Čajnik, podglazura, 2017 ...

Bansi - PeFprints

Kako petelinček poje. Kdo sedi ob meni ... Tik tak. Žiga žaga. Živali jeseni ... »Kdor obleke nima, naj pri meni se zglasi, takoj po meri jo dobi.« Siva rogovila se je ...

eft - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Na podlagi rezultatov raziskave, lahko torej sklepamo, da tehnika EFT pripomore k uspešnemu razreševanju konfliktov. KLJUČNE BESEDE. Konflikti, čustva ...

diplomskodelo - PeFprints - Univerza v Ljubljani

d) Fantazijske motnje niso senzorne motnje, kljub temu pa otrokom z ADHD fantazija onemogoči dostop ... jedel le čokoladne kroglice. Čeprav je ... spomin tako, da imata po dve škatlici enako vsebino (riž, kocke, fižol, proso ipd.), učenec išče.

abu graib - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Celotna kompozicija slike je naslikana iz zornega ... Slika spominja na fotografije javnih usmrtitev, ki so nastale med vojno v Vietnamu pa tudi na znano podobo ...

3099Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Life and work of the writer Ela Peroci, including a list of her works in alphabetical and chronological order, is presented later on. Theoretical part is concluded ...

3069Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

V teoretičnemu delu smo opisali bralno pismenost, branje ter ostale komponente branja, bralne strategije ... Branje je proces prepoznavanja serije napisanih simbolov. ... Besedni del pa dopolni tisto, kar ostane neprikazano v ilustraciji.

1359Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

5.2 Konstrukcija elipse s pomocjo male in velike kroznice . . . . . . . 37. 5.3 Geometrijska konstrukcija elipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. 5.4 Vrtnarska konstrukcija ...

Temperatura - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Alkoholni termometer je za mer- jenje temperature različnih tekočin. Živosrebrni termometer se uporablja za merjenje temperature zraka v prostoru. Digi-.

Optimizacija eksperimenta za ponazoritev ... - PeFprints

evapotranspiracija, rastline, IKT. Abstract. The purpose of this paper is to describe the experiment, which illustrates the process of evapotranspiration. This is one ...

Eva Rokavec - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Ena najbolj znanih in najlepših od osmih vrat, ki so vodila v Babilon, so Ištarina vrata (Slika. 8). Slikovit barvni učinek se pojavi na dvoriščni fasadi prestolne ...

Download - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Kandidatka: Maja Rozman. Ljubljana, 2014. Page 3. III. Rozman M. Zmanjševanje pojava nadomestnih vedenj šimpanzov z dodajanjem igralnih pripomočkov v ...

2303Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

vizito do okoliških vasi, kjer so živeli muđahedini (islamski borci, ki so po vojni v BIH ostali v državi). Ker je bila služba izredno nevarna, saj bi moral pregledovati ...

Stran - PeFprints - Univerza v Ljubljani

električni kamin, ki bo svojo nalogo opravil več kot odlično. ... Ker električni kamini za prikazovanje ognja ne uporabljajo ne lesa, plina, peletov itd., nam ni.

kaminska peč - PeFprints - Univerza v Ljubljani

UPORABE KAMINSKE PEČI V. GOSPODINJSTVU. DIPLOMSKO DELO. Mentorica: Kandidatka: doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. Maja Brate. Ljubljana ...

4069Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

figura rimske umetnosti kopija čutne figure helenizma, medtem ko so vladarski portreti in reliefi na ... H. Moore: Ležeča figura, 1938. Vir: Henry Moore's sculpture.

kamnik - PeFprints - Univerza v Ljubljani

mestu danes stoji Kemična industrija Kamnik (KIK Kamnik). Leta 1852 je ... SLOVENIJA Turistični vodnik, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1995, str. 86.

1451Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Diplomsko delo z naslovom Zgodbe iz Narnije C. S. Lewisa in domišljija se v ... 4. nadnaravna dobronamerna živalska bitja nastopajo v vsakdanjem svetu, ... Preusslerja iz Nemčije ter Kronike Prydaina (1964–1970) L. Alexandra iz ZDA.

un, 2011 - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Marlenka (Ž). – 2013. (1970). – Krojaček ... Marlenka (Ž). (1955) lahko balon (N). – Prap, Lila (Ž) ... imel pri sebi štiri pasje bombice in je hotel oropati banko.« (str.

disleksija – vodnik za tutorje - PeFprints

Disleksija - vodnik za tutorje / pripravili Eva Raduly-Zorgo in. Ian Smythe ... http://www.dyslexia.eu.com/. What is dyslexia? (online). (pridobljeno 16. 12. 2009).

matematika - PeFprints - Univerza v Ljubljani

s pomočjo modelov in slike seštevajo in odštevajo dele celote;. • oblikujejo vzorce s premiki in vrteži;. • zapisujejo in berejo števila, večja od milijona;.

nakit - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Ključne besede: nakit, okras, oblikovanje nakita, materiali, tehnike in postopki ... V tehniki voščenega taljenja je izdelan tudi moj avtorski nakit, ki ga bom ...

poliedri - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Piramida je geometrijsko telo omejeno z osnovno ploskvijo, ki jo sestavlja poljuben večkotnik, in plašča, ki ga tvorijo trikotniki in se stikajo v skupnem vrhu.

Fragaria L. - PeFprints - Univerza v Ljubljani

31 maj 2016 ... razširjenosti, naravoslovje za 6. razred, učna priprava. ... Herbarij je vseboval 141 herbarijskih pol vrst F. vesca, F. moschata in F. viridis.

Globalno segrevanje - PeFprints - Univerza v Ljubljani

spoznal, da se Zemljina atmosfera do neke mere obna- ša podobno kot topla greda, ko se ta segreva. John. Tyndall (1820–1893) je okoli 1860 dokazal, da sta ...

Gibalne igre s petjem - bansi - PeFprints

Isto ponovimo v drugo smer. RAZČLeNITeV PROSTORA: plešemo v krogu. ... TEKST. GIBALNI, PLeSNI MOTIV. Mi pa vsak dan kuhamo, kuhamo, kuhamo.

improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ... - PeFprints

Gledališče postane pri Brechtu aparat za konstrukcijo ... zastavljeno v modelu samoregulativnih mehanizmov (Hofer, Yu in Pintrich 1988; v Peklaj,. 2000).

zvezdasti mnogokotniki - PeFprints - Univerza v Ljubljani

24 avg 2014 ... ... magicni hek- sagram, sakralna geometrija, Davidova zvezda. ... 4 Zvezdasti mnogokotniki in sakralna geometrija. 19 ... Slika 24: Srcna cakra.

PEDAGOŠKI KONCEPT REGGIO EMILIA in ... - PeFprints

J. Zajec. Analiza gibalnih/športnih dejavnosti otrok in vzgojiteljev kot argument za vključevanje ... na tri ravni, in sicer govori o kazalnikih na vhodni ravni (npr. stavba, oprema, ... Plesna koreografija oz. nastop za starše/kraj/druge oddelke v.

Izhlapevanje in vrenje - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Izhlapevanje in vrenje. Spreminjanje tekočine v plinasto stanje pri nižjih temperaturah od vrelišča opisujemo kot izhlapevanje. Izhlapevanje poteka le na ...

povezanost procesiranja senzomotoričnih dražljajev in ... - PeFprints

Kremžar in Petelin (2000) dodajata, da ima retikularna formacija poleg omenjenih dejavnosti tudi zaviralno ali ojačevalno funkcijo senzoričnih dražljajev.

Jerneja Mežnarc PRIČAKOVANJA SPECIALNIH IN ... - PeFprints

Mobilna specialno pedagoška služba v primerjavi s stalno zaposlitvijo na osnovni šoli . ... usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (2007, 2. člen, v Pevec,. 2012) je ključni ... Šolska klima mora biti pozitivna, podpirati mora.

laplaceova transformacija in linearne diferencialne ... - PeFprints

nihanja z nezvezno silo in uporaba Laplaceove transformacije v fiziki, in sicer v elektricnih vezjih in pri mehaniki. Kljucne besede: Laplaceova transformacija, ...

Glasbeno opismenjevanje v enoglasnem otroškem ... - PeFprints

Osnova Kodályevi metodi je premični DO sistem ali relativna solmizacija, ki je delo srednjeveškega meniha Guida iz Arezza. Šest solmizacijskih zlogov (kot ...

dioklova cisoida - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Nemci jo zapišejo kot Zissoide, Angleži kot cissoid, Francozi kot cissoïde, Španci kot cisoide, Italijani, Katalonci in Luzitanci kot cissoide,. Madžari cisszoid, Baski ...

desetiške predpone - PeFprints - Univerza v Ljubljani

mesures, kratica zanj je BIPM, sedež pa ima v pariškem predmestju Sèvres. Naloga BIPM je ... Pogovorno za dekagram uporabljamo besedo deka. Predpona ...

razumevanje in sprejemanje evolucije med osnovnošolci ... - PeFprints

8 mar 2016 ... 2.6 DOKAZI EVOLUCIJE. Evolucija je neizogibno dejstvo. Dokazi evolucije so številni in trdni. Teorije o razvoju vrst so imele pred Darwinom ...