zavod za prostorno urešenje osječko-baranjska županija suradničke ...

Osnove korištenja i zaštite prostora Općine Osijek, Zavod za urbanizam i izgradnju Osijek,. Osijek 1993. ... Sredinom osamdesetih izgrađeni su novi izvori za.

zavod za prostorno urešenje osječko-baranjska županija suradničke ... - Srodni dokumenti

zavod za prostorno urešenje osječko-baranjska županija suradničke ...

Osnove korištenja i zaštite prostora Općine Osijek, Zavod za urbanizam i izgradnju Osijek,. Osijek 1993. ... Sredinom osamdesetih izgrađeni su novi izvori za.

Znamenja Osječko-baranjske županije - Osječko-baranjska županija

Grb i zastava jedinice lokalne i podru~ne (regionalne) samouprave utvr|uju ... Ovaj grb podijeljen je @upaniji u trenutku pripajanja Slavonije prostoru pod vla{}u ...

t -'r - Osječko-baranjska županija

Izo-građenje Konzalting d.o.o., Dunavska 43, Osijek i. 2. ... Zajednica ponuditelja: Fasader boja d.o.o., Vilajska 9, Osijek i Plastomet, obrt za plastičnu i metalnu ...

kopački rit - Osječko-baranjska županija

19 ruj 2019 ... parkom Dunav-Drava iz Mađarske prstenovano 10 mladih orlova. • monitoring ... vodostaj Dunava u Vukovaru u navedenom razdoblju nije uvjetovao provedbu niti jednog stupnja obrane od ... Drava–Vrbovka: P.S.≥ 500 ...

Ugovor - Osječko-baranjska županija

njihovom poretku kako je propisano Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta. Idejni projekt mora biti izrađen u formatu koji omogućava promet, ovjeru ...

REPUBLIKAHRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ...

Valpovo, I. L. Ribara 6. 104677866, Valpovo. 4. MARKO JUKIĆ. Hrvat. Valpovo, Augusta Šenoe 55. 103676304, Valpovo. 5. RUDOLF FUDERER. Hrvat.

Agroekonomika - Osječko-baranjska županija

Ružica Lončarić, Krunoslav Zmaić, Snježana Tolić, Tihana Sudarić,. Igor Kralik, Davorin Turkalj, Jelena Kristić, Ana Crnčan. AGROEKONOMIKA priručnik.

Vina - Osječko-baranjska županija

Đakovačka vina te Feravino. Od manjih proizvođača među najpoznatije se ubrajaju vinarije Josić, Kalazić, Antunović, Brzica i Misna vina. Osijek-baranja county ...

Tabela III - Osječko-baranjska županija

PU osječko-baranjska ... osječko-baranjska svojim rezultatima na ovom planu najviše dokazuje svoju uspješnost. ... Omalovažavanje policijskih službenika MUP.

županijska - Osječko-baranjska županija

4 tra 2019 ... I. gimnaziju Osijek, Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Regionalni cen- tar za distribuciju voća i povrća, Gospodar- ski centar Osijek ...

SUO Karanac - Osječko-baranjska županija

20 srp 2012 ... Građevine za smještaj životinja. Farme za uzgoj teladi Karanac udaljene su minimalno 650 metara od državne ceste D212 (Kneževi. Vinogradi ...

Navodnjavanje - Osječko-baranjska županija

Sustav navodnjavanja „kap po kap“ ... lokalizirano navodnjavanje (kap po kap i mini rasprskivači); ... (derivat nafte), to je i investicijska cijena uređaja velika.

statut - Osječko-baranjska županija

škole “August Harambašić“, Donji Miholjac (u daljnjem tekstu: Škola), ... rub ispisan natpis: Republika Hrvatska, Osnovna škola „August Harambšić“, Donji.

Vuka - Osječko-baranjska županija

Ovom Odlukom Javno vodoprivredno poduzeće za slivno područje Vuke-Drave-Dunava. "Vuka" p.o. Osijek upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku ...

Untitled - Osječko-baranjska županija

Centar za kulturu knjižnica, Čepin. Naziv programa. Izdavanje knjiga Malva i Tri priče. Nabava knjižne i neknjižne građe. Knjiga: Hrvatska nagrada za mir-deset ...

zapisnik - Osječko-baranjska županija

30 sij 2020 ... Ivana Katavić. Milardović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 12. Kata Kovačević, v.d. pročelnika. Upravnog odjela za opću upravu, ...

izvje š ć e - Osječko-baranjska županija

Centru za socijalnu skrb Osijek. 1.050.820,00 kuna ... obveznika plaćanja cijene skrbi ili temeljem rješenja centra za socijalnu skrb, te prihodi ostvareni od.

izvješće o izvršenju - Osječko-baranjska županija

Slovački centar za kulturu Našice Ostavština tradicijske kulture suvremenom društvu ... 1.000,00. 1.000,00. 125. Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje u kulturi Etno media,. Đakovo ... Neriagi i nerikomi tehnika u keramici. 2.000,00 ...

osječko – baranjska županija (031) - Zeleni telefon

Franje Kuhača 9. 031 229 216 [email protected] UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO I PROMET. Franje Kuhača 9.

Tradicionalnih okusa - Osječko-baranjska županija

tradicionalnoj kuhinji. Uz spomenute specijalitete, u ponudi su i razna jela od mesa i divljači, pašteta od riječne ribe, domaći kruh, kao i popularni smuđ a la orly.

Zadruga za XXI. stoljeće - Osječko-baranjska županija

U to vrijeme u Hrvatskoj djeluje oko 200 poljoprivrednih zadruga. Nakon promjena i ... Industrijska zona bb, pp 74, Đakovo. Kontakt: (031)840 ... PLODINE. Bjelolasička 29, Čepin. Kontakt: (031)383 288. Upravitelj: Gojko Leventić. PLODOVI ...

mr. sc. Davor Brun~i} - Osječko-baranjska županija

Osje~ko-baranjska `upanija / Osijek-Baranja County. Osijek, Trg Ante Star~evi}a 2. Prijevod / Translated by mr.sc. Tihomir @ivi}. Grafi~ki prikazi / Graphics.

Kontesa Dora - Osječko-baranjska županija

6 lis 2006 ... o osnivanju Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora". I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1. Ovom Odlukom osniva se javna ustanova za trajno ...

Proizvodnja mlijeka - Osječko-baranjska županija

Marcela Šperanda, Davor Kralik, Mislav Đidara, Krunoslav Zmaić ... Bolja opcija od odvojenoga hranjenja silažom i koncentratom za hranidbu krava nakon ...

javni natječaj - Osječko-baranjska županija

24 tra 2015 ... Korisnici kredita su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva ... Krediti se ne odobravaju za refinanciranje postojećih kredita, odnosno zatvaranje postojećih obveza prema bankama ili drugim kreditnim/financijskim institucijama. 4. ... Societe Generale Splitska banka d.d. i.

BROSURA 11-one page.cdr - Osječko-baranjska županija

DOWNLOAD CROATIAN LANDMARKS APP FROM GOOGLE PLAY ... Županije ima 7 gradova (Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek, ...

XIV Osječko-baranjska županija - Ministarstvo znanosti

20 pro 2019 ... Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek ... Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Osijek ... Umjetnička škola Beli Manastir, Beli Manastir.

proizvodnja mesa - Osječko-baranjska županija

kao što su tržišne prilike, posebice na odnos cijena stočne hrane i stočarskih proizvoda. ... svinjskoga mesa iz onih zemalja u kojim se obavlja cijepljenje protiv svinjske kuge. 1.3. ... prirasta i što kvalitetnije svinjske polovice i meso. 6.3.1.

2014. godine - Osječko-baranjska županija

8 lip 2010 ... mjerenja u državnoj, županijskoj i gradskoj (Osijek) mreži za praćenje kakvoće zraka, mjerenja ... ruža vjetrova u Osječko-baranjskoj županiji.

Temeljem članka 10 - Osječko-baranjska županija

sudjelovanje u izradi Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada, u suradnji s MZOE i. JLS;. - poticanje ... 5. Našice. 26.03.2018. Da. 6. Osijek. 11.04.2018. Da. 7. Valpovo. 23.12.2014. Da. 8. ... Petrijevcima ima Gradnja d.o.o., a Unikom d.o.o. iz Osijeka ima dozvolu za obavljanje djelatnosti ... otpada, raspored odvoza.

Stambeni krediti - Osječko-baranjska županija

u projektu "Stambeni krediti u funkciji ... na stambene kredite u okviru provedbe projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja ... Osijek, 26. ožujka 2019. Župan.

PROSPEKAT EKOLOZI.cdr - Osječko-baranjska županija

ratarske kulture krmne kulture vo arstvo ć ljekovito bilje povr eć. Struktura ekolo ke sto arske proizvodnje Osje ko-baranjske upanije u 2004 š ž č č mlije ne krave.

ponudbena dokumentacija - Osječko-baranjska županija

Dimenzije rukometnog igrališta iznose 20,0x40,0m. Širina svih crta na rukometnom igralištu iznosi. 5cm osim gol-crte koja između vratnica iznosi 8cm. Sve crte ...

informacija vodoopskrba - Osječko-baranjska županija

Vodovod Osijek d.o.o. - Osijek ima jedinstvenu razvodnu mrežu i 1 zonu opskrbe te pokriva ... (Izvor: Strategija upravljanja vodama, Zagreb 2009. god.).

glazbeni program - Osječko-baranjska županija

porazio je čitavu filistejsku vojsku pa su filistejci podmitili Dalilu da zavede Samsona kako bi otkrila tajnu njegove snage. Opasna zavodnica Dalila je nakon ...

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD BELI MANASTIR ...

zaštite. 1:25.000. 4.A. GRAĐEVINSKA PODRUČJA-Gradsko naselje Beli Manastir. 1: 5.000. 4.C. GRAĐEVINSKA PODRUČJA-Naselje Šećerana. 1: 5.000 ...

Slobodna zona Osijek d - Osječko-baranjska županija

Osnivači Slobodne zone Osijek d.o.o. su Osječko – baranjska županija, Slavonska banka Osijek,. Niveta Osijek, Saponia Osijek, Zračna luka Osijek i Tranzit ...

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA «AUGUST ...

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA. OSNOVNA ŠKOLA «AUGUST HARAMBAŠIĆ». DONJI MIHOLJAC. Prilaz stadionu 1. Tel. 031/631-373; Fax. 031/631-073.

zupanijska kronika 207-208.indd - Osječko-baranjska županija

30 lip 2012 ... Osječki polumaraton "Nike Ferivi". PODSJEĆAMO NA PROPISE ... Odabrani pro- jekti uvrštavaju se u katalog razvojnih projekata. Županije.

Zupanijska kronika 224.indd - Osječko-baranjska županija

31 pro 2013 ... Mladi reprezentativac Ante Kuduz kod župana Šišljagića. ŽUPANIJSKI PROJEKTI. Projekt Wine Tour: Postavljena turistička info točka u Belom ...

Zupanijska kronika 221.indd - Osječko-baranjska županija

15 svi 2013 ... Našice 20. travnja * Beli Manastir 27. travnja * Izložba vina Županije * Središnja proslava u ... Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ) svečano.

Zupanijska kronika 231-232.indd - Osječko-baranjska županija

15 tra 2014 ... županije u okruženju u vrijeme donošenja odluke o sanaciji odbile osigurati sredstva, ... Privredna banka Zagreb d.d. dostavila je. Osječko-baranjskoj županiji ... ba nezaposleno, što je 26 posto radno sposobnog stanovništva.

Vinarija Đakovačka vina - Osječko-baranjska županija

ubrajaju vinarije Josić, Kalazić, Antunović, Brzica i Misna vina. ... Restoran, smješten odmah pored vinarije, nije tek nadopuna ponude, nego je riječ o ...

Natječaj ideja 2019 - Osječko-baranjska županija

30 ruj 2019 ... Županijska komora Osijek, Kanaan d.o.o. Donji Miholjac i Vuka d.d. Osijek. 2. UVJETI ZA PRIJAVU. Pravo prijave na natječaj imaju:.

Zupanijska kronika 241-242-web.indd - Osječko-baranjska županija

15 velj 2015 ... Županijska smotra pjevanja u Strizivojni * Advent u osječkoj Tvrđi * ... potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015.

Teme zaštite okoliša - Osječko-baranjska županija

1. teme koje se tişu razlişitih sastavnica okoliša (vode, tlo, zrak, bioraznolikost) ... područja gdje se izgradnjom promijenio režim otjecanja i čistoća oborinskih voda. ... Tablica 111. jasno ukazuju na nejednoliku zastupljenost dobnih razreda ...

Elaborat zaštite okoliša - Osječko-baranjska županija

Zeleno polje – cestovni most) u gradu Osijeku Hrvatske vode i Grad Osijek, pristupile su ... PJEŠAČKI /BICIKLISTIČKI/PRIJELAZ IZVAN RAZINE. MOST ...

biljeznica 3 izdanje.indd - Osječko-baranjska županija

Poduzetnička bilježnica pruža cjeloviti pregled svih potrebnih informacija (što je potrebno ... vaša tvrtka, kako ćete poslovati (pravni oblik, vlasništvo, radno vrijeme. ... U nastavku su navedeni minimalno-tehnički uvjeti za rad8 kojima moraju ... inkubatoru BIOS (Osijek) ili Poduzetničkom inkubatoru OSVIT (Donji Miholjac), a.

osječko-baranjska županija regionalni operativni program

Đakovo (D7); sabirne ceste (Slatina-Donji Miholjac-Josipovac D34, Požega-Pleternica-. Đakovo (D38) ... kao što su DIK Đurđenovac i Mobilia. Na svjetskom ...

Javna priznanja OBZ 2016 KB.indd - Osječko-baranjska županija

INA Trgovina Poslovna jedinica Osijek, PZh. 1996. ... za suočavanje sa stoljetnom folklornom baštinom izraženo ne samo glazbom već i odjećom. ... Otvaranje Poslovno trgovačkog centra Portanova u Osijeku u ožujku prošle godine po-.

Zupanijska kronika 240_final.indd - Osječko-baranjska županija

15 pro 2014 ... Poslužena najveća torta u Hrvatskoj * 9. ... argument jer je cijena lijekova pala 14%, a dobit ... ke Mlinar koja je i izradila ovu tortu, Gordana.

Zupanijska kronika 263_final-b.indd - Osječko-baranjska županija

31 pro 2016 ... Podružnica HUP-a u Osijeku obilježila 20. obljetnicu rada * Proslava 230. ... Skupština Gradskog društva Crvenog križa Osijek * Svjetlo mira i ...

Zupanijska kronika 279h.indd - Osječko-baranjska županija

31 lis 2018 ... fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vrijednosti 6,881 ... vatskih kompanija koje izvoze ili podupiru izvoz prije sedam godina osnovao je tjednik Lider, a njihovi ... zahvale hrvatskim braniteljima za sve što su učinili da bi mi danas ... U povodu Dana Svih svetih, a u znak sjećanja na sve poginule ...

Zupanijska kronika 274f.indd - Osječko-baranjska županija

31 ožu 2018 ... Uručenje ruža i bombonjera te čestitke svim nazočnim damama ... su maksimalno pomoći u definiranju linija i ekonomske cijene pri- ... četiri slavonska župana da podrže inicijativu te odazovu se na sastanak u Zagrebu.

Zupanijska kronika 275_final_web.indd - Osječko-baranjska županija

30 tra 2018 ... službe spašavanja, Stanice Osijek za 2017. godinu ... Energetska obnova zgrade Graditeljsko-geodetske škole Osijek na adresi Drinska 16a, Osijek, vri- ... biti rasadnik dobrih i zdravih ideja te nuditi ono što je danas potrebno ...

Zupanijska kronika 268_final.indd - Osječko-baranjska županija

30 ruj 2017 ... Matija i ja smo odavno uhvatili korak i jako lijepo sura- ... Vukšić. Potom je slijedilo postrojavanje ratnih zastava i postrojbi te ... ćudni tumor.

Zupanijska kronika 267_final.indd - Osječko-baranjska županija

31 srp 2017 ... i razvojne projekte * Traži se novi model financiranja HNK-a Osijek * Dobit Vuke d.d. ... pilot tečaja na oba sveučilišta. ... auto poligonu obavlja se osposobljavanje polaznika autoškola i provođenje dijela vozačkog ispita, dok.

Zupanijska kronika 272-273e.indd - Osječko-baranjska županija

28 velj 2018 ... Županija pomaže sanaciju KBC-a Osijek * Sastanak 6. veljače ... aktivnostima daju EDukOS centar instrukcija, Web studio Ofir i tvrtka Betaware ...

Zupanijska kronika 264j.indd - Osječko-baranjska županija

31 ožu 2017 ... Učinci pripajanja Ljekarni Beli Manastir i Đakovo Ljekarni Osijek * Sastanak 22. ožujka 2017 ... Upravnog odbora čine predstavnici tvrtki Adcon,.

republikahrvatska osječko-baranjska županija grad valpovo gradsko ...

20 stu 2019 ... ZELENI VAL-AUTO ŠKOLA. Josipa Jurja ... AUTOŠKOLA SIGURAN PROLAZ ... Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek. 1 ... Ostvaren je pilot projekt navodnjavanja u Brođancima u vrijedosti 1 milijun kuna i to.