financijska analiza poslovanja euroherc osiguranja dd u radzdoblju ...

U radu je prikazana financijska analiza društva Euroherc osiguranje d.d. u razdoblju od 2012. do 2014. godine ... ERGO ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D. ... osiguranje d.d. ih ima ukupno 14: Zagreb,Varaždin, Bjelovar, Osijek, Pula, Rijeka, Zadar,.

financijska analiza poslovanja euroherc osiguranja dd u radzdoblju ... - Srodni dokumenti

financijska analiza poslovanja euroherc osiguranja dd u radzdoblju ...

U radu je prikazana financijska analiza društva Euroherc osiguranje d.d. u razdoblju od 2012. do 2014. godine ... ERGO ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D. ... osiguranje d.d. ih ima ukupno 14: Zagreb,Varaždin, Bjelovar, Osijek, Pula, Rijeka, Zadar,.

ANALIZA PROFITABILNOSTI POSLOVANJA EUROHERC ...

neto profitna marža = dobit poslije poreza prihod od prodaje. ×100 (4). • marža neto preostalog profita: marža neto preostalog profita = [ dobit poslije poreza.

vERTikAlNA i hORizONTAlNA fiNANCiJSkA ANAlizA pOSlOvANJA ...

Berislav Bolfek, Milan Stanić, univ. spec. oec., Sanja Knežević, dipl. oec.: Vertikalna i horizontalna financijska analiza poslovanja tvrtke. Dr. sc. Berislav Bolfek*.

financijska analiza poslovanja odabranih trgovinskih poduzeća ...

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., ... poduzeća ( npr. osobna prodaja, samoposluga, prodaja putem kataloga, ... 46 http://www.lidl.hr/hr/Povijest.htm [03.08.2016.] ...

Financijska analiza poslovanja hrvatske brodograđevne industrije

srednjih i 352 mala brodogradilišta koja su zapošljavala oko 16.500 djelatnika i ostva- rila ukupni prihod 8.8 mlrd. kn.5 Mala brodogradnja u Hrvatskoj već 20 ...

financijska analiza poslovanja poduzeća koestlin - Sveučilište Sjever

Financijska analiza poslovanja mi je zanimljiva jer se jako puno informacija može ... Dostupno na URL: http://web.efzg.hr/dok/OIM/dhruska/SWOT_analiza.pdf,.

analiza poslovanja wiener osiguranja dd i usporedba s glavnim ...

20 srp 2016 ... Wiener osiguranje – Vienna Insurance Group d.d. . ... Metode rada koje će se koristi su: analiza, sinteza, usporedba i prikaz podataka ...

Opći uvjeti EUROHERC Loyalty programa - Euroherc osiguranje

EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo, (u daljnjem tekstu EUROHERC), Trg ... nestanak kartice prijaviti na telefon: 0800 800 22, a članu će se dodijeliti nova ...

Zadaci za pripremu za FMP: Financijska analiza - EFOS

Ako je kamatna stopa 11%, koliko vrijedi ova investicija danas? Rješenje ... Imamo investiciju čija je stopa povrata 12,5%. ... Koliko iznosi interna stopa prinosa?

horizontalna i vertikalna financijska analiza na primjeru poduzeća ...

U ovom radu razmatrat će se analiza financijskih izvještaja poduzeća Kostwien. Proizvodnja Strojeva ... Primjer utvrđivanja dobiti i raspodjela dobiti. Prihodi.

Ekonomska i financijska analiza proizvodnje povrća na otvorenom ...

proizvodnje najisplativija je proizvodnja rajčice u plasteniku, slijede je proizvodnje ... uzgoj svih triju kultura (rajčica, paprika, krastavac), ujednačen obujam ...

financijska analiza hotelske tvrtke / financial analysis of a hotel ... - jstor

Silvije Orsag, Danimir Gulin: Financijska analiza hotelske tvrtke 145. Medu prvim djelima koja u analizu fi nancijskih izvjestaja poduzeca uvode eko nomske ...

analiza sustava mirovinskog osiguranja s naglaskom na ...

Ključne riječi: mirovinska reforma, prijevremene mirovine, mirovinski fondovi, mirovinsko ... Svota mirovine računa se na način, da se osobni bodovi pomnoţe s ... kalendarsku godinu, a za izračun uzimaju se u obzir plaće od 1970. do godine ...

Analiza rizika i sustav osiguranja sigurnosti hrane u proizvodnji ...

u skladište gotovih proizvoda, a prije otpreme provodi se i vakumiranje ili se prodaju bez ambalaže. 9. Opis organoleptičkih svojstava: ovitak kobasice je čist, ...

Analiza poslovanja stambenih štedionica u RH - HNB

30 lip 2001 ... tr`i{tu, a evidentan porast broja stambenih {tedi{a i izno- sa prikupljene {tednje govori o ... su vlastiti uredi/poslovnice te pomo}u interneta (samo.

VERTIKALNA I HORIZONTALNA ANALIZA POSLOVANJA NA ...

25 kol 2016 ... Problem istraživanja predstavlja specifičnost analize poslovanja horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja. Predmet istraživanja ...

ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA NA ...

investiranja → pokazatelji uspješnosti poslovanja. • pokazatelji aktivnosti pokazatelji aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i uspješnosti.

Izjava poslovodstva i analiza poslovanja - INA, dd

U Kini je u 2018. godini gospodarski rast usporen na 6,5%, ali je još ... 18,5. FOB MED CIJENA PROIZVODA I MARŽI. Bezolovni super 10 ppm (USD/t). 548. 662.

STATISTIČKA ANALIZA POSLOVANJA SOCIETE GENERALE ...

Dana 20. travnja 2006. potpisan je ugovor o prodaji HVB Splitske banke francuskoj Societe. Generale Group ... Societe Generale – Splitska banka d.d. je hrvatska tvrtka koja se bavi bankarstvom i koja je u ... Nekretnine i oprema. 236. 201. -35.

Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika

29.989. 3. 20.015.592. 3. 667,4. 6. Osijek. 2.811. 4. 4. 21.539. 4. 14.004.444. 4. 650,2. 7. Zadar. 2.512. 6. 5 ... SANCTA DOMENICA D.O.O.. SVETA NEDELJA.

Iva Kladar ANALIZA OPERATIVNOG POSLOVANJA ROBNO ...

POSLOVNA JEDINICA JANKOMIR. Robni terminali Zagreb (RTZ) moderno su hrvatsko poduzeće koje je svojim značenjem nezaobilazno kako u gospodarstvu ...

STATISTIČKA ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA KONZUM d.d. I ...

4 ruj 2016 ... Statističke metode i tehnike, te prikazi grafikonima i tablicama omogućuju ... k.d., Kaufland Hrvatska k.d., Tommy d.o.o. i Studenac d.o.o.. 15.

ANALIZA POSLOVANJA TURISTIČKIH AGENCIJA I ... - HrTurizam

Zagreb, srpanj 2018. ... POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA U HRVATSKOJ. 4. 3. ... Prije svega to su mikro i male turističke agencije koje isporučuju.

analiza poslovanja poduzeća „kraš“ - Unist

PRIHODI I TROŠKOVI U POSLOVANJU PODUZEĆA. 5. 2.1.Prihodi poduzeća. 5. 2.1.1. Poslovni prihodi. 5. 2.1.2. Financijski prihodi. 6. 2.1.3. Izvanredni prihodi.

analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća podravka dd

Predmet ovog rada je financijska analiza Podravke d.d. kako bi se utvrdilo stanje poslovanja poduzeća. Horizontalnom i vertikalnom analizom analizirat će se ...

ANALIZA POSLOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA - UPUZ

®Saniranje dugova kliničkih bolnica (1.3 mlrd). ®Saniranje dugova HZZO-a za lijekove na recept(1.7 mlrd),. ®Saniranje županijskih ustanova koje su ušle u ...

analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća tim kabel doo

10 pro 2015 ... H2.4: Pokazatelji ekonomiĉnosti poduzeća Tim Kabel d.o.o. pokazuju da poduzeće posluje s dobitkom. H2.5: Pokazatelji profitabilnosti ...

VERTIKALNA I HORIZONTALNA ANALIZA POSLOVANJA ... - Unist

25 kol 2016 ... Problem istraživanja predstavlja specifičnost analize poslovanja horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja. Predmet istraživanja ...

Barbara Lukaĉić ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA ...

3 ruj 2019 ... postoji zamjenski proizvod na trţištu te u tom sluĉaju njegova cijena ima ... 154 Namal je tzv. zidarski cement čija je namjena priprava morta za ...

VELEUČILIŠTE U RIJECI ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA dm ...

zemljama. Navedeni trend jasna je slika uspješnog poslovanja dm-a u Europi, što ga ... Izvor: izrada prema dm-drogerie markt d.o.o., Zagreb, 2016. Izvješće ...

analiza uspješnosti poslovanja društava za osiguranje

Komparativna analiza se provodi za razdoblje od. 2012. do 2015. godine. Odabrana osiguravajuća društva su Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d. i ...

ANALIZA POSLOVANJA NA PRIMJERU TVRTKE PODRAVKA D.D.

Analiza poslovanja u ovom diplomskom radu će se raditi na primjeru tvrtke Podravka d.d.. Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica osnovana je u ...

SARA KMET ANALIZA POSLOVANJA INVE

saznanja o preferencijama klijenta i njegovim sklonostima riziku (Agram brokeri,. 2016.). U nastavku slijedi prikaz upravljanja portfeljem i skrbništvo nad ...

STATISTIĈKA ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA ...

Pokazatelji kao informacije za upravljanjem ... pokazatelji uspješnosti poslovanja. ... Imovina je ekonomski resurs kojeg poduzeće koristi u ostvarivanju svoje ...

Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika u Virovitičko ...

31 pro 2018 ... Virovitica je po broju poduzetnika (418) na osamnaestom mjestu među ... 30745961182 ZEA d.o.o.. Virovitica. 01.11 - Uzgoj žitarica (osim riže), ...

13. Obračun i knjiženje amortizacije, presek poslovanja (analiza).pdf

I. Pre knjiženja troškova amortizacije potrebno je u kontni okvir dodati račun 0239 –. Ispravka vrednosti postrojenja i opreme. POSTAVKE / KONTRNI OKVIR / O ...

analiza marže profita kao odrednice profitabilnosti poslovanja ...

se može povezati sa sposobnosti poduzeća da ostvaruje visoke marže profita, ... dostupno u izvještaju o financijskom položaju, a drugi preferiraju izračun pro- ...

statistička analiza uspješnosti poslovanja erste & steiermarkische ...

ovoga rada biti će statistička analiza financijskih izvještaja Erste banke kako bi se ... ističe usluga "Slikaj i plati", a odnedavno i aplikacija "Redomat" i "Erste.

ANALIZA POSLOVANJA GEOPROJEKT dd SPLIT - Sveučilište u Splitu

EKONOMSKI FAKULTET. ZAVRŠNI RAD. ANALIZA POSLOVANJA GEOPROJEKT. d.d. SPLIT. Mentor: Student: Prof.dr.sc.Dejan Kružić. Damjan Meštrović. Split ...

analiza uspješnosti poslovanja društava za osiguranje u republici ...

motornih vozila (kasko, auto odgovornost) c. grupacija osiguranja transporta i kredita (kargo, kasko, krediti) d. grupacija osiguranja osoba (nezgoda, život). 5.

TIJANA PAVELIĆ ANALIZA POSLOVANJA LEASING DRUŠTVA U ...

OPTIMA LEASING d.o.o., OTP Leasing d.d., PBZ-LEASING d.o.o., PORSCHE LEASING. d.o.o., PROleasing d.o.o., Raiffeisen Leasing d.o.o., SCANIA CREDIT ...

analiza uspješnosti poslovanja farmaceutske kompanije pliva ...

5 HSFI 1, http://www.osfi.hr/Uploads/1/2/136/137/Hrvatski_standardi_financijskog_izvjestavanja.pdf. 6 BELAK, V., Menadžersko računovodstvo, RRiF, Zagreb, ...

ZAVRŠNI RAD STRATEŠKA ANALIZA POSLOVANJA OPTIKE ANDA

Glavni konkurenti Ande su Ghetaldus, Optika M i Poliklinika Salmoiraghi & Vigano koji ... (proizvod, cijena, distribucija i promocija) sve više do izražaja i potrebe ... će se način osnažiti suradnja usluga pregleda i izrade dioptrijskih naočala te ...

statistička analiza poslovanja društva tromont doo i usporedba s ...

10 kol 2017 ... stoga će se pomoću podataka iz njih analizirati poslovanje društva Tromont d.o.o. Svi poduzetnici dužni su sastavljati financijske izvještaje.

analiza pokazatelja uspješnosti poslovanja na temelju ... - Veleri

investiranja → pokazatelji uspješnosti poslovanja. • pokazatelji aktivnosti pokazatelji aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i uspješnosti.

ANALIZA MODELA sLABLJENJA POsLOVANJA KROZ MODELE ...

vanje, odnosno životni ciklus poduzeća. Model životnog ciklusa poduzeća temelji se na pretpo- stavci da je živi organizam (poduzeće, organizacija), kao i ostali ...

statistička analiza financijskih izvještaja na temelju poslovanja dm-a

12 Rozga, A., (2009): Statistika za ekonomiste, Ekonomski fakultet Split, Split, str. 17 ... Najveći konkurenti poduzeća su Müller, Bipa i Konzumov Kozmo.

analiza poslovanja poduzeća tommy doo i usporedba s odabranim ...

Komparativna analiza poslovanja Tommy d.o.o i odabranih konkurenata . ... Primjena AHP i PROMETHEE metode na problem diversifikacije, Zadar, str 15.

analiza poslovanja stambenih štedionica u republici hrvatskoj

18 ruj 2016 ... Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.......... 19. 3.3. ... stambena štedionica najbolja prema tom pokazatelju.

analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća ... - Sveučilište Sjever

Predmet rada je horizontalna i vertikalna analiza Podravke d.d. kako bi se utvrdilo ... U odnosu na horizontalnu analizu, vertikalna analiza predstavlja uvid u ...

ekonomsko finansijska analiza poslovanja preduzeća u ... - Singipedia

vidivi uslovi za sticanje prihoda. To upućuje i na primenu ... komuniciranja; kvalitet i asortiman hotelskih usluga; uslovi rada; koeficijent fluktuacije; zadovoljstvo ...

analiza poslovanja podjetja akrapovič dd - Univerza v Ljubljani

Širitev in selitev podjetja v Črnomelj in nagrada Red Dot. 2015. Nova generacija izpušnih sistemov. Stoti naslov svetovnega prvaka. 2016. Podjetje Akrapovič ...

analiza poslovanja otvorenih investicijskih fondova u republici ...

3 ožu 2017 ... 0,35. OTP novčani fond. 0,27. PBZ novčani fond. 0,24. ZB europlus. 0,23. Allianz Cash. 0,22. HPB Euronovčani. 0,22. PBZ Euro novčani. 0,14.

Analiza poslovanja gospodarstva Brodsko-posavske županije u ...

Slavonski Brod, 28. kolovoza 2019. ... Grad Slavonski Brod, kao županijsko središte Brodsko-posavske županije, nalazi se na ... ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O..

analiza uspješnosti poslovanja pbz dd u razdoblju od 2010. do 2014 ...

FINANCIJSKI POKAZATELJI PBZ d.d. I NJIHOVA ANALIZA .... 34. 4.1. Pokazatelji odnosa ... Usporedba PBZ d.d. s ostalim bankama . ... BANKA KOVANICA. d.d..

analiza poslovanja građevinskih poduzeća prije i nakon ulaska ...

Hrvatskoj te zakonski okvir za obavljanje građevinske djelatnosti. Ujedno su ... Radi dobivanja što potpunije i realnije slike o perspektivi tvrtke čija ... Među najveće dioničare Viadukta d.d. uvršteni su : Unipor grupa u stečaju (7,98%), Viadukt.

Analiza poslovanja naftne tvrtke u promjenjivim tržišnim uvjetima

srednjoeuropske naftne kompanije, INA Grupa, Grupa MOL i Grupa OMV, ... Lož ulje. 1 365 859 1 303 536 1 284 140. 1 267 287. Ostala goriva. 3 264 168 ... Dobava i prodaja prirodnog plina tarifnim i povlaštenim kupcima - Prirodni plin d.o.o.;.

analiza poslovanja podjetja peugeot slovenija - Univerza v Ljubljani

28 dec 2006 ... analize je torej poslovanje podjetja Peugeot Slovenija. ... delov), nabava in prodaja novih vozil Peugeot v Sloveniji ter rezervnih delov in ...

analiza poslovanja podjetja žito šumi doo - Univerza v Ljubljani

vplivajo na uspešnost samega podjetja, saj zaposleni oziroma delovna sila ustvarjajo novo. – dodano vrednost. Sicer pa bom v okviru analize poslovnih funkcij ...

celovita analiza poslovanja podjetja pekarna blatnik - Univerza v ...

Krušna peč in Mobipek) ne poznajo dovolj dobro (Leskovšek, 2009, str. 14). ... kjer opravljamo kontrolo kakovosti proizvodov, ali na mestu, kjer gotove proizvode.