godišnje izvješće - AGRAM LIFE osiguranje dd

AGRAM LIFE osiguranje d.d. strukturiralo je za 2018. godinu poslovne ciljeve u skladu ... Split, Rijeka, Osijek i Varaždin). Unutar ... ERGO OSIGURANJE D.D..

godišnje izvješće - AGRAM LIFE osiguranje dd - Srodni dokumenti

godišnje izvješće - AGRAM LIFE osiguranje dd

AGRAM LIFE osiguranje d.d. strukturiralo je za 2018. godinu poslovne ciljeve u skladu ... Split, Rijeka, Osijek i Varaždin). Unutar ... ERGO OSIGURANJE D.D..

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - AGRAM LIFE osiguranje dd

prava po polici dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja vrijede u Specijalnoj bolnici Agram te u ugovornim ustanovama s kojima osiguratelj i/ili Specijalna bolnica ...

životno osiguranje dd - AGRAM LIFE osiguranje dd

Jadransko osiguranje d.d.. 3.117. 4.817. 18.386 ... Auto-Dubrovnik d.d.. 9.720. 7,714. 9.720 ... a) Osnovne pretpostavke za izračun pričuva osiguranja. Proizvod.

SFCR - AGRAM LIFE osiguranje dd

19 tra 2019 ... EUROAGRAM TIS d.o.o., Zagreb – 4,67%. A.1.2. Poslovna strategija. AGRAM LIFE osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo) posluje u Republici ...

Obrasci za web - AGRAM LIFE osiguranje dd

Potpisom dajem izričitu suglasnost AGRAM LIFE osiguranju d.d. da se moji osobni podaci mogu koristiti u ... Prijava i zahtjev za otkup/kapitalizaciju/raskid police ...

6_02 Zahtjev za zajam po polici ŽO - AGRAM LIFE osiguranje dd

Željeni rok otplate pozajmice ... Zahtjev je moguće podnijeti jedino uz pristanak ugovaratelja što isti dokazuje vlastoručnim potpisom na ovom zahtjevu. ... podaci mogu koristiti u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/ 679 -GDPR i potvrđujem ... prebivališta/boravišta, dostavna adresa, dan, mjesec i godina.

godišnje izvješće za 2009. godinu - Agram Brokeri

28 tra 2010 ... Varaždin. 36.025,00. 5. Krapina II. 15.651,18. 6. Virovitica. 966.039,60 ... Euroherc osiguranje d.d. i Euroagram Nekretnine d.o.o. zaključili su ...

h Godišnje financijsko izvješće sa izvješćem revizora ... - Agram Banka

tečaj, dobit od prodaje nekretnina i opreme, primljene dividende i ostale ... Rashodi od svođenja pozicija bilance na srednji tečaj ... SLATINSKA BANKA d.d..

Godišnje izvješće - Wiener osiguranje

17 tra 2019 ... Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. (u nastavku „Društvo“) ... Ako ta usporedba pokazuje da je knjigovodstvena vrijednost obveza iz osiguranja ... pričuva iz neživotnih osiguranja, osim za rentne isplate šteta auto.

Godišnje izvješće - Croatia osiguranje dd

31 pro 2015 ... novog standarda za osiguranja). Za osiguravajuća društva ovaj standard je odgođen do donošenja i primjene novog standarda za osiguranja.

Godišnje izvješće - Croatia osiguranje

CROATIA osiguranje d.d. (Društvo) sa sjedištem u Zagrebu, Miramar- ska 22, upisano je u ... ni naziva podružnice Poslovnice Čakovec u Filijala Čakovec, radi.

EH godišnje izvješće 2011 - Euroherc Osiguranje dd

4 lip 2012 ... Euroduhan d.d Bjelovar. 278. Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo. 1.267. 1.248. Jadransko osiguranje d.d. Zagreb. 770. 1.437. Kreditna banka ...

Godišnje izvješće - nekonsolidirano - Croatia osiguranje dd

10 srp 2018 ... Prodaja / rashodovanje. (94). -. (94). Stanje 31. prosinca 2015. godine. 1.944. -. 1.944. AKUMULIRANA AMORTIZACIJA. Stanje 1. siječnja ...

Godišnje izvješće 2011. - Croatia osiguranje

Tehnički pregledi d.o.o., Slavonski Brod i HERZ d.d., Požega. ... Autoškola i stanica za tehnički pregled vozila po tehničkoj opremljenosti pripadaju u sam vrh u ...

godišnje financijsko izvješće 2018. - Euroherc osiguranje dd

30 tra 2019 ... EUROHERC osiguranje d. d. u Hrvatskoj posluje već 26 godina, od 1992. godine. Osnivači ... postupanje s osobama s kojima dolaze u kontakt,.

Revidirano konsolidirano godišnje izvješće - Croatia osiguranje

1 sij 2009 ... Poliklinika Ars Medica, Pula (74%). Poliklinika ... tržišne cijene nisu dostupne, fer vrijednost dužničkih vrijednosnih papira procjenjuje se.

Godisnje izvjesce 2017.CDR - Hrvatski ured za osiguranje

NAKLADA: ISSN 1848-0942. Hrvatski ured za osiguranje. Martićeva 71. 10000 Zagreb. Hrvatska. 385 1 4696 600. 385 1 4696 660 www.huo.hr [email protected]

Godišnje izvješće za 2017. godinu - Croatia osiguranje

31 pro 2016 ... Područja koja uključuju viši stupanj prosudbe ili složenosti, ... Premijski rizik je prisutan u trenutku izdavanja police prije nego što se dogodi osigurani slučaj. Postoji rizik ... Potraživanja od zajedničkih fondova – HUO. -. 139.

BNP Paribas Cardif osiguranje d.d. Godišnje izvješće za 2016. godinu

31 pro 2016 ... primjena MSFI 9 od 1. siječnja 2018. godine, za osigurateljna društva primjena MSFI-a 9 je odgođena do primjene novog standarda osiguranja ...

1 godišnje izvješće 2017. godišnje izvješće grupe podravka ... - ZSE

U Upravu Podravke d.d. u veljači 2017. imenovani su: Marin Pucar – za predsjednika ... Na Danima komunikacija, Podravkina web stranica www.lino.eu zauzela je prvo mjesto ... rima? 58. Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja? 59.

1 godišnje izvješće 2017. godišnje izvješće podravke dd za ... - ZSE

27 sij 2017 ... 2017. i Hrvoje Kolarić – za člana Uprave Podravke d.d.. U svibnju 2017. za člana ... Na Danima komunikacija, Podravkina web stranica www.lino.eu zauzela ... rima? 58. Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja? 59.

4_01 Prijava i zahtjev za isplatom po dozivljenju - AGRAM LIFE ...

Uz ovaj zahtjev potrebno je dostaviti: 1] original police. 2] potvrdu porezne uprave o korištenju porezne olakšice. 3] Izjava poslodavca o obračunu porezne ...

GODIŠNJE IZVJEŠjE GODIŠNJE IZVJEŠjE 2009 - Croatia osiguranje

18 srp 2016 ... ranje motornih vozila, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje od ... policu putnog osiguranja NORMA I od 30 dana pokrika u inozemstvu.

godišnje izvješće za 2016. godinu i izvješće neovisnog revizora - ZSE

1 sij 2016 ... Na dan 9. travnja 2017. godine upravljanje društvom Tisak d.d., ... se na policama maloprodajnih mjesta Tiska proširio asortiman cigareta. ... Društvo e-Kolektor d.o.o. je od lipnja 2015. godine u 90%-tnom vlasništvu Društva.

godišnje izvješće i izvješće neovisnog revizora 31. prosinca ... - Adris

25 tra 2019 ... spajanja u turističkom dijelu kako bi Maistra d. d. i HUP-Zagreb d. d. ... dionica manjinskih dioničara HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA d. d.

godišnje izvješće za 2017. godinu i izvješće neovisnog revizora - ZSE

11 srp 2018 ... Broj dionica. % dionica. 1. KONZUM d.d.. 165.390 ... Agro-vir d.o.o. Zagreb. 1.926.050. Žeza d.o.o. ... Konzum d.d Zagreb. 1.043.316. Belje d.d..

godišnje izvješće za 2016. godinu i izvješće neovisnog ... - Agrokor

član; Žiro-račun: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, IBAN: HR8124840081105514875. Izvješće neovisnog ... Intersport BIH. -. 33.617. Jamnica ...

godišnje izvješće za 2018. godinu i izvješće neovisnog ... - Agrokor

30 tra 2019 ... Društva; uvrštenju i povlačenju vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu; prestanku Društva. U 2018. ... Otkup starog papira. 2.118 ... Iznosi eskontiranih mjenica povezanog društva Konzum od 301.200 tisuća.

Agram Invest d.d. - Revidirano izvješće 2016

Agram Invest d.d. za ulaganje, upravljanje i savjetovanje ... uţim ĉlanovima njihove obitelji, društvom Agram Brokeri d.d. te s dioniĉkim društvom „Medora hoteli i.

konsolidirano godišnje izvješće za 2018. godinu i izvješće ... - ZSE

30 tra 2019 ... Tisak Grupa. 8. Društvo nema imatelje vrijednosnih papira s posebnim pravima kontrole, kao ni imatelje vrijednosnih ... Otkup starog papira. 2.118. 2.495 ... Iznosi eskontiranih mjenica povezanog društva Konzum od 301.200.

Korisničke upute za aplikaciju mToken Agram banke - Agram Banka

Kliknite na mToken Agram banke, te pokrenite instalaciju klikom na gumb Install. 2. POKRETANJE I AKTIVACIJA APLIKACIJE. Po završetku instalacije aplikaciju ...

Upute za Agram Trader - Agram Brokeri

16 sij 2020 ... Agram Brokeri d.d. za poslovanje vrijednosnim papirima. Ul. Grada Vukovara 74, 10 000 Zagreb. Tel: 358 1 554 5556, Fax: 358 1 554 5560.

Agram Trader Upute za rad - Agram Brokeri

3 sij 2018 ... Agram Brokeri d.d. za poslovanje s vrijednosnim papirima. Ul. Grada Vukovara 74, 10 000 Zagreb. Tel: 358 1 554 5556, Fax: 358 1 554 ...

Godišnje izvješće - INA, dd

Program radova za 2017. kojeg je odobrila Agencija za ugljiko- ... prodaja, promotivne zone, programi vjernosti, nagradna igra i sl.), kao i s imple- mentacijom ...

godišnje izvješće - ZSE

1 sij 2017 ... INFORMACIJE ZA INVESTITORE. UPRAVA ... Smartphone prodani telefoni (%)3. 79. 84 ... Iskon je postao jedinstvena kontaktna točka za svoje korisnike. Broj ... uslugama iz točaka 1. i 2., uključujući pristup hitnim služba-.

Godišnje izvješće - HUP

Ivan Žilić, asistent na Ekonomskom institutu u Zagrebu, dok je Igor Žonja, ... cijene rasle umjerenim tempom, a rast plaća također je bio umjeren, dok je ... Za očekivati je da do kraja prve polovine 2018. doći i do liberalizacije i taxi usluga, premda ... -Izračun troškova rada za tvrtku u razminiranju koji je trebao biti podloga za ...

Godišnje izvješće - ARZ

28 sij 2019 ... Web adresa: www.arz.hr. Službenik za informiranje: Ime i prezime Marija Leko. E-mail: [email protected] Telefon: ( 385 1) 6515 ...

Godišnje izvješće - HEP-a

U isto vrijeme HEP-u je potvrđen rejting BBB za dug u domaćoj valuti koji ... (TS Mlinovac, TS Krašica, TS Dugo Selo, TS Dubec, TS Srđ), 35 kV (TS Vinkovci 5, TS ... upravo onih profila i osobnih značajki kojima će se najbolje uklopiti u radno okruženje i ... Pokrovitelji i aranžeri izdanja bile su Privredna banka Zagreb d.d., ...

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Adresa: 10000 Zagreb, Trg Marka Marulida 18. Pravno ustrojbeni oblik: ... određeno vrijeme kao zamjena za djelatnicu koja je na porodiljnom dopustu. Sistematizacija radnih ... KOCIJAN PEVEC. Prva gimnazija ... OŠ ŠKURINJE. RIJEKA.

godišnje izvješće - HZZO

Budući da se novi Zakon, koji je usvojen 24. listopada 2001. godine, počeo primjenivati 1. siječnja ... d) pravo na korištenje lijekova koji se nalaze na listi lijekova Zavoda ... kao npr. za multiplu sklerozu (interferon-beta), hemofiliju (čimbenici ... a lijek ov e. 669.4. 81.216. 269.7. 14.210. 2. Z a san itetski m aterijal, k rv i krv n.

Godišnje izvješće HNB-a za 2013.

31 pro 2013 ... ISSN 1331-6397 (tisak). ISSN 1334-0093 (online) ... Erste Card Club d.o.o., Tele2 d.o.o. i Paysafecard d.o.o. kao instituciji za elektronički novac ...

Godišnje izvješće HNB-a za 2015.

štednju (po viđenju, oročenu ili rentnu) po stopi od 12%. Pritom se ne oporezuju kamate na pozitivno stanje na žiroračunu, tekućem i deviznom računu ako ...

godišnje izvješće - HDS ZAMP

27 lip 2017 ... (Tibor Karamehmedović - Sanin Karamehmedović). Žanamari. Tako blizu. (Žanamari Perčić / Tomislav Šušak - Žanamari Perčić). › IZVOĐAČ.

godišnje izvješće 2013. - ZSE

Maistra d.d., Rovinj kontrolirana je od strane društva Adria Resorts d.o.o., Rovinj, ... njegovo poslovanje identificiran je kao Uprava Maistra grupe koja donosi ...

INA godišnje izvješće 2013. - INA, dd

SOS Dječjim selom Hrvatska, čiji rad INA podržava već godinama. U protekloj ... vjernosti (Philipsovih 11, Fiskars/Gerber proizvodi) dodatne su usluge koje su ...

Godišnje izvješće 2008. - HEP-a

Uspostavljen je iznimno dobar kontakt s obveznicima Zakona o javnoj nabavi. Radnici ... Group AG (Beč), Privredna banka Zagreb d.d. i Societe Generale Group (Paris). Kredit je ugovoren na 5 ... Dubec (Elektra Zagreb). U tijeku je prijelaz na ...

Godišnje izvješće 2009. - ZSE

1 sij 2009 ... za Grupu Podravka poslovna 2009. godina predstavlja godinu ... cije i prepoznatljivog okusa, krastavci rezani na kockice prikladni su za ...

godišnje izvješće - MORH

SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE S IZVJEŠĆEM O STANJU. OBRAMBENIH ... Hrvatska kopnena vojska. Bojna za specijalna ... Ukupno brojno stanje djelatnog sastava na dan 31. prosinca 2006. iznosilo je 23. 874 osobe. Stupanj popune ...

godišnje izvješće - HERA

30 lip 2017 ... Prosječna ostvarena cijena električne energije za pokriće gubitaka u ... praksa usuglašavanja planova između HOPS-a i HEP-ODS-a u ... HERA je u travnju 2017. godine donijela Kriterije za izdavanje suglasnosti za izgradnju i ... struje - gubici u nadzemnim vodovima i podzemnim kabelima te u namotima.

Godišnje izvješće - HANFA

PBz Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond. (pod upravljanjem ... Hrvatski liječnički sindikat zdMF ... zaračunata bruto premija osiguranja kredita u 2009.

godišnje izvješće - HŽ Infrastruktura

4 srp 2019 ... Brutotonski kilometar (kretanje tone vlaka, tj. vozila u vlaku zajedno sa sadržajem, na ... je 120 novih relejnih grupa te obnovljeno ukupno 200 rabljenih grupa. ... vozilo. U siječnju 2019. godine s PBZ-LEASING d.o.o. zaključen.

Godišnje izvješće 2018. - PBZ

31 pro 2018 ... dionica i dužničkih vrijednosnica i book-runner te kao ... Je li društvo izradilo kalendar važnih događan- ... izvještaju o financijskom položaju Grupe te kao prihod od dividendi u nekonsolidiranom računu dobiti i gubitka Banke.

godišnje izvješće - Petrokemija dd

RESTORAN PETROKEMIJA d.o.o.. UKUPNI PRIHODI. 2.021. 2.431. 83,1. UKUPNI RASHODI. 2.018. 2.481. 81,3. BRUTO DOBIT /GUBITAK. 3. -50.

godisnje izvjesce o transparentnosti

U promotivnim aktivnostima HAVC-a članovi DHFR-a predstavljali su svoja djela na brojnim filmskim ... Natječaj iz filmske scenaristike. "Ars Septima" kn. 16 ...

Godišnje izvješće - končar d&st

Ferokotao d.o.o., Donji Kraljevec (16% udjela). 1.048.128. 1.048.128. Novi Feromont d.o.o., Donji Kraljevec (18,9% udjela). 1.717.200. 1.717.200. 2.765.328.

godišnje izvješće 2017 - ZSE

1 sij 2017 ... Unutar organizacije djeluje Odjel Poslovnog razvoja i strategije te ... poštivanje optimalnih rješenja dizajna proizvoda i ambalaže u fazi ... kući” nagradna igra u Hrvatskoj i Sloveniji, „Osvoji Fiću u kafiću” ... Melem u 2017. godini ostvaruje dvoznamenkasti rast u odnosu na prošlu godinu, zahvaljujući radu na.

Godišnje izvješće - EFZG

14 sij 2019 ... http://www.efzg.unizg.hr/o-nama-29714/pristup-informacijama/katalog-informacija/ 25764. 40. Imate li na svojoj internet stranici objavljene ...

godišnje izvješće 2018. - ZSE

Mario Pavić. Član Nadzornog i Revizijskog odbora. Gospodin Mario Pavić je započeo svoju profesionalnu karijeru u Tankerskoj plovidbi kao kadet između ...

Godišnje izvješće - Agrokor

31 pro 2015 ... www.agrokor.hr ... Ambalažni servis d.o.o. HR. ... Konzum Klik – najmoderniji regionalni logističko-distributivni centar za online trgovinu hrane i ...

Godišnje izvješće - HNK Varaždin

Službenik za informiranje: Ime i prezime Jasenka Kerekeš. E-mail: [email protected] Telefon: ( 385 42) 200 311. Datum početka: 11.02.2016. 12:31.