Opći uvjeti Ergo osiguranja korisnika paketa tekućih računa - Addiko

1.1 Osiguratelj: ERGO osiguranje d.d., koje na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju preuzima pokriće osiguranog rizika. 1.2 Ugovaratelj osiguranja: Addiko ...

Opći uvjeti Ergo osiguranja korisnika paketa tekućih računa - Addiko - Srodni dokumenti

Opći uvjeti Ergo osiguranja korisnika paketa tekućih računa - Addiko

1.1 Osiguratelj: ERGO osiguranje d.d., koje na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju preuzima pokriće osiguranog rizika. 1.2 Ugovaratelj osiguranja: Addiko ...

Opći uvjeti Ergo osiguranja korisnika paketa tekućih ... - Addiko Bank

1.1 Osiguratelj: ERGO osiguranje d.d., koje na temelju sklopljenog ugovora o ... 1.2 Ugovaratelj osiguranja: Addiko Bank d.d., Zagreb,. Slavonska avenija 6, koja ...

Opći uvjeti osiguranja korisnika paketa tekućih računa - Addiko

Tehnička asistencija i pristup mreži pružatelja usluga. 4.1 Osiguratelj organizira usluge pomoći i pokriva usluge i troškove određene u ovim uvjetima koji ...

Opći uvjeti i pravila korištenja paketa tekućih računa građana Basic ...

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: 385 1 6007 000, www.addiko.hr, ...

Opći uvjeti korištenja paketa tekućeg računa Erste Gold Plus Paket

Banka – izdavatelj Općih uvjeta je Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, registrirana pri ... Paket usluga ORYX Asistencije – u smislu ovih Općih uvjeta paketa ...

15.12.2014. – Opći uvjeti transakcijskog računa i ... - Addiko Bank

15 pro 2014 ... Internetska stranica: www.hypo-alpe-adria.hr. BIC: HAABHR22 (u ... za plaćanje, kao što su platne kartice i HYPOnet; potrošač je svaka fizička ...

Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i pružanja ... - Addiko Bank

11 stu 2019 ... Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: 385 1 6007 000, ...

1 opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i pružanja ... - Addiko Bank

15 srp 2019 ... Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 ... internetskim stranicama www.addiko.hr te u svim poslovnicama Banke.

Ponuda paketa tekućih računa uz posebne pogodnosti

1 јан 2016 ... AIK Banka je za zaposlene u MINISTARSTVU ODBRANE – VOJSCI ... Korisnici kredita mogu biti i zaposleni na određeno vreme uz uslov ...

Opći uvjeti korištenja usluge eRačun putem Addiko EBank i Addiko ...

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: 385 1 6007 000, www.addiko.hr, ...

ORYX Opći uvjeti paketa RBA FlexiFIT

15 ruj 2015 ... aplikaciju Putni Anđeo neograničeno za vrijeme trajanja članstva. Isključenje rizika pokrivenih članskim pogodnostima. Članak 8. Pokriveni ...

OPĆI UVJETI za korištenje paketa usluga po tekućim ... - PBZ

Paketi usluga po tekućim računima graĎana obuhvaćaju «SREBRNI», «ZLATNI», «START. », «START», «UMIROVLJENIČKI» i «STUDENSKI» paket usluga ...

Opći uvjeti za korištenje paketa usluga po tekućim računima ... - PBZ

poslovnicama Banke ili putem MEBANET-a. Podnositelj Pristupnice dopušta Banci provjeru svih podataka navedenih u Pristupnici kao i prikupljanje dodatnih ...

opći uvjeti i pogodnosti paketa članstva “classic” - ORYX Asistencija

1.10.neograničeno korištenje aplikacije Putni. Anđeo;. 1.11.besplatno primanje on-line magazina. VOZIONA;. 1.12.neograničen broj usluga ORYX Asistencije ...

Opći uvjeti poslovanja hypo Alpe-Adria-Bank dd OPĆI ... - Addiko Bank

financijske usluge. Nadležno tijelo za superviziju poslovanja Banke je Hrvatska narodna banka. Članak 1. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka).

OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA I ...

Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa za potrošača, u primjeni od 10.05.2018. godine. 1. Addiko Bank d.d., Sjedište ...

opći uvjeti i pogodnosti paketa članstva “basic plus” - Erste Card Club

30 sij 2019 ... Isključena je obveza ORYX-a na pružanje usluga tehničke pomoći na cesti u situacijama kada je do kvara na vozilu došlo zbog ratnih ...

OPĆI UVJETI DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju imaju status osigurane osobe ... Ukoliko se Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranja sklapa na.

OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKOG ... - Addiko Bank

Račun banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22 ... bankovnih proizvoda vezanih uz Račun, naplata naknada ...

Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga ...

Banka – izdavatelj Općih uvjeta je Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, ... Banke www.erstebank.hr (dalje: Internetska stranica), Erste NetBanking, Erste ...

25.05.2018. – Opći uvjeti u kreditnom poslovanju s ... - Addiko Bank

25 svi 2018 ... uvjeti ne odnose se na revolving kredite i kredite u obliku prekoračenja po ... politikom Banke, ovim Općim uvjetima i drugim ... kreditom vezano uz uvjete njegova odobravanja, ... PRIJEVREMENA OTPLATA KREDITA. 15.1.

OPĆI UVJETI POSLOVANA TEKUĆIM RAČUNIMA I ... - Addiko Bank

Članak 1. Tekući račun. Tekući račun građana je transakcijski multivalutni račun u ... računa i opunomoćeniku koji ima stalnu punomoć privremenu potpisnu ...

opći uvjeti i pravila za izdavanje i korištenje ... - Addiko Bank

-MasterCard Unembossed PrePaid kartica koju Banka izdaje podnositelju zahtjeva na temelju popunjene. Pristupnice i izvršene uplate u poslovnicama Banke ( ...

Opći uvjeti dopunskog zdravstvenog osiguranja - Croatia osiguranje ...

ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik sklopi s CROATIA osiguranjem. d.d.. (3) Dopunskim ... web stranica www.crosig.hr. • prodajna mjesta Croatia ...

Opći uvjeti dopunskog zdravstvenog osiguranja - Croatia osiguranje

(4) Opći uvjeti sastavni su dio ugovora o osiguranju i kada se dopunsko ... na adresu: CROATIA osiguranje d.d. Kontakt centar, Vatroslava Jagića 33,.

Opći uvjeti dodatnog zdravstvenog osiguranja - Croatia osiguranje

medicinske usluge temeljem uputnice dostavljene od strane Osiguratelja. (10) Zdravstvena mreža Osiguratelja predstavlja sve ... TERITORIJALNA VALJANOST. Članak 15. ... Članak 19. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 06.06.2018. godine.

Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga ... - Erste

7 stu 2019 ... Banka će Klijentima, po otvaranju Računa naručiti izradu Kartice sukladno Općim uvjetima za izdavanje i korištenje platnih kartica za građane, ...

opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga ...

HYPOnet korisnik je osoba koju ovlašteni zastupnik Korisnika ovlasti za ... Prijava potpisa odrediti osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima po računu,.

16.12.2009. – Opći uvjeti poslovanja tekućim i žiro ... - Addiko Bank

Tekući račun građana je transakcijski multivalutni račun u ... povremenih priljeva iz zemlje i inozemstva po raznim ... drugih uplata, te isplata s tekućeg računa.

Opći uvjeti korištenja usluge Addiko Mobile mobilnog bankarstva za ...

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: 385 1 6007 000, www.addiko.hr, ...

Opći uvjeti za kolektivno osiguranje korisnika American Express ...

1 tra 2018 ... kolektivnom osiguranju korisnika American Express kartica izdanih od strane ... pripremanja i polaganja ispita za dobivanje službene isprave,.

Opći uvjeti - Prijava korisnika - CIAK doo online prodaja

Proces naručivanja na webshop trgovini je opisan ovdje: • korak 1 - otvori se stranica www.xxxxx.hr. • korak 2 - pronađete proizvod koji želite kupiti, te kliknete ...

OPĆI UVJETI PUTOVANJA 1. OPĆI UVJETI OPĆENITO ... - Speranza

15 lis 2018 ... http://komunikator.speranza-online.com/. Podatke putem komunikatora Korisnik usluge/putnik može upisivati i mijenjati do najkasnije 7 dana ...

OPĆI UVJETI POSLOVANJA 1. SADRŽAJ PONUDE I OPĆI UVJETI ...

Plitvice Holiday Resort (u daljnjem tekstu Resort) plasira i prodaje usluge smještaja i ... Nakon što uputite inicijalni upit za smještaj, smatrate se perspektivnim ...

Zahtjev za otvaranje računa nerezidenata FED - Addiko Bank ...

Addiko Bank d.d. ... Ovom izjavom potvrđujem da isključujem bilo kakvu odgovornost Addiko Bank d.d. za ... Štednja i investicije/savings and investments.

Lista ugasenih transakcionih racuna - Addiko Bank Banja Luka

POTOČARI. 5520300002811981 FACE TO FACE 2 SP VRANJEŠ MERSILA. BANJA LUKA. 5520200002679096 FANTASY UR PEČENICA SLOBODAN.

opći uvjeti opći uvjeti protecto protecto jamstva - PARTUM.hr

Protecto jamstvo ( puno jamstvo, lom ekrana, TV kasko, pokriće rizika ) za elektroničke uređaje počinje od datuma računa. (kupnje) uređaja (i Protecto jamstva) i ...

podrudju grada Rijeke (dalje: OpCi uvjeti) utvrduju uvjeti pruZanja ...

podrudju grada Rijeke pruZa temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje ... poslova), a najavljene poslove korisnik usluge nije odgodio jedan dan prije.

Uvjeti korištenja CARNet 2D i 3D paketa - A1

1 lis 2018 ... uvjeti pružanja 2D i 3D paketa za CARNet korisnike od strane A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) te prava i obveze između B.net ...

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih ... - Addiko Bank

17 мар 2019 ... njegovoj internet prezentaciji, a pružalac platnih usluga dostavlja te ... Elektronsko bankarstvo (Addiko ... Mobilno bankarstvo (Addiko Mobile).

Uvjeti korištenja paketa Biz Single, Biz Duo i Biz Trio - A1

1 lis 2018 ... tekstu: Paket) te usluge Biz telefon XS, Biz telefon S, Biz telefon M (u daljnjem tekstu: Usluga Biz ... jedne Usluge Biz internet i jedne ili više Usluga Biz TV. ... broj je u skladu s ITU-T preporukom E.164 za nacionalni oblik broja,.

Uvjeti korištenja poslovnih Vip Duo paketa te Samostalnih ... - A1

1 lis 2018 ... Poslovni Vip Duo paketi S/M (dalje u tekstu: Vip Duo paketi) te Samostalne usluge fiksnog interneta i fiksne telefonije. (dalje u tekstu: ...

Uvjeti korištenja dodatnih TV paketa za A1 TV uslugu

1 lis 2018 ... Dodatni TV paketi programa za A1 TV uslugu su sljedeći: ▫. Prošireni paket. ▫. HBO Premium Paket. ▫. Cinemax. ▫. CineStar TV Premiere.

uvjeti korištenja paketa tel surfnet 5 plus - H1 Telekom

2.2 Osnovna brzina interneta sadržana u mjesečnoj naknadi paketa TEL surfNET 5 ... 2.3 Pored u paketu ugovorene brzine interneta korisniku se bez dodatne ...

Uvjeti korištenja OPĆI UVJETI KUPNJE I ... - ZagrebParking

Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebparking (dalje u tekstu: ... Nakon besplatnog preuzimanja aplikacije s odgovarajuće internet trgovine (Google ...

pdf Uvjeti korištenja paketa HBO GO za pretplatnike bonbon usluge ...

1 velj 2019 ... Aktivacijom paketa HBO GO bonbon korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove. Uvjete korištenja paketa HBO GO za pretplatnike ...

UVJETI KORIŠTENJA ROAMING PODATKOVNIH PAKETA ... - Tele2

zajedno: Roaming podatkovni paketi) Tele2 privatni ili poslovni pretplatnik i Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaća ove Uvjete ...

UVJETI I POGODNOSTI PAKETA ČLANSTVA ... - ORYX Asistencija

Iznimke od pružanja usluga pomoći na morui jesu situacije u kojima je do kvara na vozilu došlo zbog ratnih događaja, nereda, socijalnih nemira, radijacije ...

Uvjeti korištenja Paketa za pretplatnike bonbon usluge 1 ...

Pakete za pretplatnike bonbon usluge (u daljnjem tekstu: Paketi) kao trajnu ponudu ... (Cjenik za bonbon korisnike) uz plaćanje iznosa naknade paketa također ...

Uvjeti odobravanja kredita i korištenja studentskog paketa za ...

EDUCA KREDITI. KORISNICI KREDITA. Fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje imaju status studenta dodiplomskog, diplomskog,.

Uvjeti korištenja podatkovnog paketa „BEZBROJ GB 48 sati ... - Tele2

22 ruj 2019 ... podatkovni paketi (ako ih Korisnik ima aktivirane). 8. U slučaju da je valjanost korisničkog računa u trenutku aktivacije Paketa kraća od 48 sati,.

pdf Uvjeti korištenja Velikog Dnevnog internet paketa bonbon ...

12 lis 2015 ... Veliki Dnevni internet paket može se koristiti od trenutka aktivacije (kada Korisnik zaprimi SMS poruku s potvrdom o aktivaciji) do ponoći, ...

Uvjeti korištenja dodatnih podatkovnih paketa za Tele2 pretplatnike ...

24 tra 2017 ... Aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa 0,5 GB, 2 GB, 6 GB ili BEZBROJ GB 24 SATA (u daljnjem tekstu zajedno: Dodatni podatkovni paketi) ...

pdf Uvjeti korištenja Tjednih paketa bonbon usluge na bonove 419.7 ...

10 svi 2019 ... „Tjedni flat“ mogu aktivirati i korisnici bonbon Internet tarife. ... komunikacijskoj mreži (Cjenik za bonbon korisnike) uz plaćanje iznosa naknade ...

Uvjeti korištenja usluge Roaming surf podatkovnih paketa - A1

1 lis 2018 ... Za ostvareni paketni prijenos podataka u mreži Roaming operatera koji nije Vodafone partner ili se ne nalazi unutar zemalja članica EEA ...

Uvjeti korištenja dnevnog podatkovnog paketa Bezbroj GB ... - Tele2

14 velj 2018 ... podatkovnog paketa „Bezbroj GB 24 sata“ za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: ... potrošnje podatkovnog prometa iz Paketa. Stvarna ...

Uvjeti i pogodnosti paketa članstva “Start” - ORYX Asistencija

ORYX se obvezuje Članu izdati karticu s naznakom paketa članstva. 4. Članske pogodnosti vezane uz vozilo i pomoć na cesti mogu se koristiti samo za ...

pdf Uvjeti korištenja bonbon start paketa s uključena tri srednja ...

1 svi 2019 ... Korištenjem bonbon start paketa s tri preduključena srednja paketa, ... aktivacije, neće se iskoristiti popust iz ponude Paketi u pola cijene ...

Uvjeti korištenja – Ponuda B.net Turbo paketa putem prodaje ... - A1

Ponuda je dostupna novim B.net korisnicima koji odaberu jednu od navedenih paketa: B.net Turbo Novi osnovni paket, B.net Turbo internet, B.net Turbo telefon* ...

Uvjeti korištenja Mobile surf podatkovnog paketa za A1 korisnike na ...

1 lis 2018 ... deaktivacijom paketa od strane samoga korisnika. Provjera stanja potrošenih MB moguća je slanjem SMS poruke sadržaja „?" na broj 13792.