važnost sitnozrnih mahunarki u ekološkoj poljoprivredi - Repozitorij ...

U smjesama trava i djetelina (DTS ili TDS) teško je postići da sve vrste ... je manja za mahunarke (za bijelu djetelinu je 75%), nego za trave (za engleski ljulj je.

važnost sitnozrnih mahunarki u ekološkoj poljoprivredi - Repozitorij ... - Srodni dokumenti

važnost sitnozrnih mahunarki u ekološkoj poljoprivredi - Repozitorij ...

U smjesama trava i djetelina (DTS ili TDS) teško je postići da sve vrste ... je manja za mahunarke (za bijelu djetelinu je 75%), nego za trave (za engleski ljulj je.

postrni uzgoj sirka u ekološkoj poljoprivredi - Repozitorij Fakulteta ...

Sirak (lat. Sorghum vulgare Pers.) pripada porodici Poaceae, a ubraja se u prosolike žitarice. Nakon pšenice, riže, kukuruza i ječma peta je žitarica po ...

Fertilizacija u ekološkoj poljoprivredi - Tehnološki fakultet

10.10.2018. SYLLABUS. 1. Puni naziv nastavnog predmeta: Fertilizacija u ekološkoj poljoprivredi. 2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra: 3. Ciklus studija:.

Održive mjere gospodarenja tlom u ekološkoj poljoprivredi za ...

13 stu 2018 ... Bugenvilija. Nar. Salata ... (Pre)visoka cijena ekoproizvoda,. - Niska izobrazba ... Visoka cijena opreme i primijenjenih zahvata. Korektura ...

1 1. UVOD Zadrugarstvo ima dugu tradiciju u poljoprivredi. Važnost ...

veliki ekonomsko-politički pokret radničke klase u Engleskoj poznatoj pod imenom Čartizam ili Čartistički pokret (pokret engleskog radništva, nazvan po povelji ...

problemi i rješenja u ekološkoj proizvodnji vinove loze - Repozitorij ...

(http://www.gospodarski.hr/Publication/2012/8/zatita-vinove-loze-od-najvanijih-bolesti-i- tetnika/7621#.Wvwgsy5ubIU). 2.3.1. Pepelnica vinove loze. Uzročnik ...

Financiranje žena poduzetnica u poljoprivredi - Repozitorij Fakulteta ...

zanimanje za poslovne žene, te da polako nastaje sve više programa, ... U većini zemalja EU i u svijetu postoje razni poticaji i programi za pomoć u financiranju ... 2016.). Tablica 1. Razlozi pokretanja poduzetničke aktivnosti žena na selu.

cjenovni rizik u poljoprivredi europske unije - Repozitorij ...

Cjenovna elastičnost potražnje je obično negativna (zbog porasta cijene nekog dobra potražnja za istim pada), a cjenovna elastičnost ponude je obično ...

važnost komunikacije u fiksnoprotetskoj terapiji - Repozitorij ...

VAŽNOST KOMUNIKACIJE U ... Modeli komunikacije izmeĊu doktora dentalne medicine i pacijenta .... 8 ... Ispravan naĉin komunikacije tijekom inicijalne faze .

važnost vode za čovjeka i društvo - FOOZOS Repozitorij

12 ruj 2019 ... Voda je od temeljnog značaja za život i zdravlje čovjeka. Pravo na vodu ... Zbog povećanja broja ljudi na Zemlji i kao posljedica porasta životnog ... Cilj ovoga rada je ukazati na važnost vode, veliku potrebu za njome te kako.

TEA KALČIĆ ULOGA I VAŽNOST FOTOGRAFIJE - Repozitorij UNIPU

iskorištavanja, da moj diplomski rad pod nazivom „Uloga i važnost fotografije u digitalnom marketingu“ koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao ...

važnost e-trgovine sa gledišta generacije „y“ - Repozitorij Fakulteta ...

transakciju novčane vrijednosti koja je realizirana preko mobilne ... Kupovina i prodaja u obliku aukcije je omogućena softverom koji ... stranicu Wish i eKupi.

važnost ažuriranja pomorskih karata - Repozitorij Pomorskog ...

sigurnosti plovidbe taj proces se naziva ažuriranje pomorske karte. Ispravke izdaje ... navigacijskih karata (Navionics, Furuno, Maptech, Chart Kit, Laser Plot,.

važnost uzgoja algi kao izvor hrane u ... - Repozitorij PMF-a

Sada se u proizvodnji koristi otprilike 200 vrsta algi širom svijeta [7]. Stoljećima su se alge koristile u prehrani, kao stočna hrana i kao gnojivo [1]. Danas se ...

Važnost ilustratora u oblikovanju knjige - Repozitorij UNIZD

18 ruj 2019 ... 5.2.6 Tomislav Torjanac .............................................................................................. 50. 5.2.7 Andrea Petrlik Huseinović .

Važnost semantike u jezičnome kalkiranju - Repozitorij UNIPU

se-u-izvedbi-najjednostavnijih-zadataka/5789379/. 85 Mikronis, URL: https://www.mikronis.hr/blog/post/Lenovo_Yoga_Book-recenzija ...

važnost ljudskih potencijala u poslovnom procesu - Repozitorij UNIPU

povećati efikasnost i uspješnost menadžmenta i organizacije te učiniti ljudski rad produktivnijim?”2 Upravo ova teorija smatra se ključnom za rast i razvoj ...

Agrotehnika u ekološkoj proizvodnji

http://www.pfos.hr/~jdanijel/ [email protected] Diplomski studij: Ekološka poljoprivreda ... veliku dozu rizika u poljoprivrednoj proizvodnji. Količina i raspored oborina.

SAMONIKLE BILJKE U EKOLOŠKOJ

ptičji dvornik-Polygonum aviculare. - uzlati dvornik-Polygonum lapatifolium. - žljezdasti dvornik-Polygonum persicaria. - obična pomoćnica-Solanum nigrum.

Zaštita batata pri konvencionalnoj i ekološkoj proizvodnji

Svojim izgledom podsjećaju na komadić žice pa su stoga dobile naziv žičnjak. Odrasli klisnjak je kornjaš, dosta tamne boje, duguljastog oblika tijela te dužine ...

Zaključci s 37., tematske, sjednice o ekološkoj proizvodnji u ...

28 svi 2018 ... EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI U REPUBLICI HRVATSKOJ – ... Republike Hrvatske vezano uz dozvoljena gnojiva, poboljšivače tla, sredstava za.

117 simbiotska fiksacija dušika u ekološkoj poljoprivrednoj ...

11 tra 2013 ... utjecaj na ciklus kruženja dušika u prirodi (Zahran, 1999). Unosi u kopnene ekosustave od biološke fiksacije dušika odnosno od simbiotskog ...

FAUNA STJENICA (INSECTA: HETEROPTERA) U EKOLOŠKOJ ...

Kao autorica ili koautorica objavila je 40 znanstvenih radova od kojih je 9 ... U svakom vinogradu odabrana su po tri podlokaliteta na različitoj udaljenosti od ruba ... Ulov po mjesecima tijekom razdoblja istraţivanja na lokalitetu Baštica (2010.).

OBVEZE SUBJEKATA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI: 1. Dostaviti ...

OBVEZE SUBJEKATA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI: 1. ... Voditi zapise o proizvodnji: ... Dozvoljena gnojiva nalaze se u Prilogu I Uredbe Komisije (EZ) br.

Zaštita od biljnih bolesti u ekološkoj proizvodnji

S obzirom da smo svjesni ĉinjenice da kemijska sredstva zagaĊuju okoliš i imaju ... Predstavila bih primjer krumpirove zlatice, koja se treba suzbijati samo ako se ... zlatice, na jagodama za suzbijanje više štetnika, kao i za suzbijanje opasne ...

Mogućnost korištenja pataka indijskih trkačica u ekološkoj ...

17 velj 2017 ... Indijska trkačica jedna je od najplodnijih pasmina pataka. Postala je hit u ekološkom poljoprivrednom uzgoju zbog svog velikog afiniteta za lov ...

zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ... - Europski fondovi

ZAKON O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI I OZNAČAVANJU EKOLOŠKIH PROIZVODA. I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju ciljevi i ...

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća o ekološkoj proizvodnji i ...

ZAKON O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 834/2007 O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI I. OZNAČAVANJU EKOLOŠKIH PROIZVODA. I. OPĆE ODREDBE.

INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI

e-mail: [email protected] http://www.agr.hr/hzpss. Glavni urednik: dr. Ivan Katalinić. Uredniłtvo: Marina Mikłić, dipl.inš., Nada Murgić, dipl.inš., Tatjana Borbał,.

Korisni kukci u poljoprivredi - NSK

Uholaža pripada porodici Forficulidae iz reda kožaša (Dermaptera). Ima malo i ... mogu se postaviti staništa u kojima će uholaža obitavati. To može biti: dio ...

UPORABA INTERNETA U POLJOPRIVREDI

10 velj 2005 ... Centralna agronomska knjižnica Zagreb. http://nippur.irb.hr/ovid/ - centar za online baze podataka za istraživačku i akademsku zajednicu.

strateški management - Rizik u poljoprivredi

Strateško planiranje u Interesi u Vizija u Misija u Cilj(evi) u Analiza okruženja ... Vrijednosti- primjer. Page 13. Strateško planiranje- vizija, misija i ciljevi u Vizija i ...

RAČUNOVODSTVENI STANDARDI U POLJOPRIVREDI Završni rad

POLJOPRIVREDNI FAKULTET OSIJEK. Ante Bubalo. Preddiplomski studij, smjer Agroekonomika. RAČUNOVODSTVENI STANDARDI U POLJOPRIVREDI.

PRAVILNIK o zaštiti na radu u poljoprivredi (SL, br. 34/68) - ILO

Ako je traktor iz članka 28. ovog pravilnika na gumenim kotačima, mora biti za vrijeme rada sa pogonskim koturom i remenicom uzemljen radi odvođenja ...

poslovno organiziranje - Rizik u poljoprivredi

Trgovačko je društvo pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj ure eni Zakonom o trgovačkim društvima. Trgovačko društvo može se organizirati kao: 1. društvo ...

Poljoprivredno osiguranje - Rizik u poljoprivredi

Osiguranje usjeva predstavlja transfer rizika, uz ... d.d.d Sunce osiguranje d.d.d Triglav osiguranje d.d. Jadransko osiguranje d.d. ... Blizina poslovnice. 2,78.

KORISNE STJENICE (HETEROPTERA) U POLJOPRIVREDI

kuju dvije cjevčice. Kroz jednu stjenica u tijelo žrtve ubrizgava otrov i probavne enzime, a kroz drugu u vlastito probavilo usisava djelomično razgrađeni sadržaj.

Utjecaj zaštitnih sredstava u poljoprivredi na onečišćenje tla i ...

Tablica 1. Preporučena klasifikacija pesticida Svjetske zdravstvene organizacije temeljena ... miješanja površinskog onečišćenog tla s dubljim slojevima manje ...

informacija o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na ...

7. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Brataljenović Mijo, Selci Đakovački ... gospodarstvo Majhen Danka,. Mrzović. Kupovina sušare sa pripadajućom ...

Teorija investicija-prijevod - Rizik u poljoprivredi

Interna stopa rentabilnosti [ISR]. Kretanje NSV ovisi o primijenjenoj diskontnoj stopi. Povećanjem diskontne stope diskontni faktor postaje sve manji. Mora dakle ...

-BILJNI REGULATORI U POLJOPRIVREDI;-UTJECAJ ISHRANE NA ...

loctena kiselina, koja je identificira Biljni hormoni (sin. fitohormoni) na još 1885. godine u kompoziciji regulatori su proizvedeni od biljaka, proteina. koji u niskim ...

OBRAZOVANJE U HRVATSKOJ POLJOPRIVREDI, JUČER, DANAS ...

Zagrebu, mr. sc. Renata Husinec, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. (459) ... hrvatsku poljoprivredu na višu razinu, a Križevci postaju središte razvitka.

časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi

Ključne reči: antioksidanti, ukupni fenol, ukupni antocijanin, bobica crnog gođija. INTRODUCTION. The fruit of Lycium spp., also called Boxthorn, Matrimony.

Zakon o poljoprivredi - Prva ekološka stanica

državna potpora, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda i dopunske ... (4) Ministar donosi pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima kojima moraju ...

Zakon o poljoprivredi („Sl. novine FBiH“, br. 88/07) - Federalna ...

ZAKON. O POLJOPRIVREDI. I. OP]E ODREDBE. ^lan 1. Ovim Zakonom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) ure|uju se: ciljevi i ...

Radionica o biodinamičkoj poljoprivredi Zanimljivo predavanje i ...

4 мај 2019 ... Dijana Posavec dipl. ing. predsjednica Centra dr. Rudolfa Steinera i Amalka. Vukelić dipl. Ing. agr. - istraživač, poljoprivrednik, proizvođač ...

Podaci o Poljoprivredi Prema Opstinama, 2011 18/07 ... - rks-gov.net

ukupno 9 glavnih pitanja i 36 podpitanja. Pitanja u upitniku su bila kao u nastavku: Objašnjenja u uputstvu data su kao u nastavku: PITANJA O POLJOPRIVREDI.

beskralježnjaci u poljoprivredi - Zaštita prirode i okoliša

BESKRALJEŽNJACI U POLJOPRIVREDI. Šifra. ZDIA39. Studij. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša. Semestar. III. ECTS.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

U Zakonu o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07) ĉlan 28. mijenja se i glasi: "Mjere novĉanih podrški u poljoprivredi su poticajna sredstva ...

Tehnologija zavarivanja nehrđajućih čelika u poljoprivredi

Za zavarivanje su potrebna znanja iz više područja: znanosti o materijalima i metalurgije, ... INOX – francuski „Inoxidable„ (neoksidirajući, nehrđajući). Blažević ...

osobna zaštitna oprema u poljoprivredi - hzzzsr

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA U. POLJOPRIVREDI. Šarić, Z., Cesar, A., Damjanović Dešić, S. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Kontakt: ...

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju - Paragraf Lex

ZAKON. O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU. ("Sl. glasnik RS", br. ... poljoprivrednih gazdinstava, evidentiranje i izveštavanje u poljoprivredi, kao i ...

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju - Asistent.me

O vim zakonom ureČuju se: razvoj poljoprivrede i ruralnih podrućja, ciljevi i mjere agrarne politike, podsticaji u poljoprivredi i uslovi za njihovo ostvarivanje, ...

Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj ...

28 lip 2007 ... tim u skladu zakonodavstvo o ekološkoj proizvodnji ima sve važniju ulogu u ... kroz eko-sustav tla, a ne iz topivih umjetnih gnojiva koja se tlu dodaju. (13) ... (c) upotreba biodinamičnih pripravaka je dozvoljena;. (d) osim toga ...

Odluka o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području ...

POTICAJI ZA NABAVU ZAŠTITNIH MREŽA TRAJNIH NASADA. 1.3.1. Nabava sustava ... Poticaj za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi. 6.

Na osnovu člana 6 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju ...

24 јан 2019 ... bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, na poziciji: 4149 – ostale ... veći dio prerađuju u mliječne proizvode (sir i kajmak). ... Sektor za lov plave ribe je veoma nerazvijen, odnosno karakteriše ga veoma mala ribarska ... prethodnih godina uzrokovale orade (Sparus aurata), Institut za biologiju ...

PREDLOG Na osnovu člana 26 stav 3 Zakona o poljoprivredi i ...

25 јул 2019 ... polutečnog i tečnog stajnjaka; rezervoari za stajnjak; pumpe za pražnjenje rezervoara, ... Izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za navodnjavanje uključujući i mikro-rezervoare, ... Russian Federation/Ruska Federacija ... Imajte na umu da je ugovorena cijena (bez PDV-a) sa Direktoratom za plaćanja za ...

primena nekih mineralnih sirovina u savremenoj poljoprivredi

U poljoprivredi je našao primenu u ratarstvu kao dodatak peskovitom i neplodnom zemljištu u cilju ... Tako zeolit prirodni klinoptilolit ima sposobnost jonske ...

Primjena prirodnih zeolita u poljoprivredi - Mineral Promet

Zeolit (“kamenje koje vrije”) zbog vizualnog učinka primjećenog pri ... početno istraživanje zeolita u poljoprivredi provedeno je 60-tih godina 20. stoljeća u ... Cijena koštanja liječenja po glavi. Izvor: Keai farm, Morioka, Iwate prefecture, Japan ...

Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika u poljoprivredi ... - EU-OSHA

procjenu opasnosti na radu: procjenu rizika. Navedeno je nekih 128 tipičnih opasnosti kako biste ih uzeli u obzir u vašim procjenama rizika: mnogo je posla već ...