Prinosi remiza za krupnu divljač u brdskom području panonskog ...

23 velj 2018 ... djetelinsko-travnih smjesa: remiza 1 (bijela djetelina, engleski ljulj, mačji repak, vlasulja trstikasta, vlasulja nacrvena i klupčasta oštrica), remiza ...

Prinosi remiza za krupnu divljač u brdskom području panonskog ... - Srodni dokumenti

Prinosi remiza za krupnu divljač u brdskom području panonskog ...

23 velj 2018 ... djetelinsko-travnih smjesa: remiza 1 (bijela djetelina, engleski ljulj, mačji repak, vlasulja trstikasta, vlasulja nacrvena i klupčasta oštrica), remiza ...

isplativost podizanja remiza za krupno divljač u brdskom području ...

pad prinosa nakon svake defolijacije. Od sijanih trava najviši udio u remizama imao je engleski ljulj (35 %, lokalitet. Gubajevica), zatim klupčasta oštrica (12,83 ...

pregled stanja lovnog turizma na krupnu divljač u republici hrvatskoj

5 ruj 2018 ... 2017. Vrsta divljači. Matični fond. Broj odstrjeljenih grla. Jelen obični. 16.923. 3.353. Jelen lopatar. 1.946. 879. Jelen aksis. 74. 15. Srna obična.

Keltski silosi od bačkog pruća i panonskog blata

20 апр 2011 ... pojavljuju se jarebika (Sorbus aucuparia L. subsp. lanuginosa [Kit.]), divlja kruška (Pyrus pyraster Bur- gsd.), beli glog (Crataegus monogyna ...

tijelo otpora satana panonskog – autodestruktivni body art u ...

Tvoje [...] / jer visoko je Nebo Tvoje ... / jer visoko je Ime tvoje ... / jer visoko je ... Autobiografska proza i zapisi: Čuvam krave pokraj Save (Ayatolah), Jebe mi se, Pismo ... ideji samoobrazovanja glazbenika kroz praksu i na ideji o tzv. tri akorda s ...

ARTOS - Lukić D. i RatkovĊić R. Performans Satana Panonskog

Prekida pjesmu Lepi Mario kako bi otišao po probušeni kišobran. Vraća se s rekvizitom, crnim kišobranom pretvorenim u skulpturu. Dijelovi su izrezani, a na ...

W PRINOSI

Za riječ »svetište« on donosi tri zna ... Što se tiče samog nazivlja, možemo ustvrditi, da riječ »svetište« nema ... 2. đakovačka biskupija: Tekije, Aljmaš, Ilača;.

PRINOSI

sve pjesme D. Tadijanovića pjesme slobodnoga stiha. 3 Ima tvrdnja, da već naša ... lirske knjige (g. ,1936) Dragutina Tadijanovića. Ili, kako je ovdje na ... manirom registracije, a ne estetske analize (za to trebalo bi napisati po seban esej).

prinosì - Srce

a Mala Terezija je odgovorila: »Majko, to je put pouzdanja i potpunog predanja. Želim ukazati na malena sredstva« (str. 241.). U Jest slijedećih izdanja ta ...

w PRINOSI - Srce

naroda i vremena«,5 unio još neke svece, ali je ipak popis svetaca teme ... zina rođenja (a Marije mogu slaviti svoj imendan na bilo koji Gospin blagdan, prema ...

s * prinosi - Srce

kaikvu nalazimo u pjesmama Misao svijeta, Radniku, Prvi grijehj Pone ka da je po srijedi izravna kritika, koju susrećemo, na primjer, u Dua barjaka ili u pjesmi ...

puls*ar kuća panonskog mora papuk advent u beču ... - Ro Collection

ADVENT U BEČU. PROJEKT ... je pomogao u stjecanju iskustva, sagledavanju i upijanju širine ... na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Tom Emerson, dekan.

LOVNA DIVLJAČ SA CRVENE LISTE

tetrijeb-mužjak, fazan, prepelica, jarebica kamenjarka, jarebica poljska, jarebica šumska-mužjak, šljuke, divlji golubovi, grlica, divlje patke, divlje guske i crna.

Štetna vodena divljač u ribnjacima

Bizamski štakor. 1946. godine isplaćena je lovna nagrada ukupno Din. 66.690.-- a 1947. god. Din 96.305.- za ubijenu štetnu divljač. sipi puštaju na sve strane ...

PRAVOPISNI PRINOSI BOŽIDARA FINKE

za taj pravopis bilo IX. izdanje Boranićeva pravopisa iz 1947. godine. Iz Pred- ... definicija vlastitoga imena naseljenih mjesta, u koje među ostalim (gradovi,.

DIVLJAČ ŠUMSKO GOSPODARSKOG PODRUČJA „ KUPREŠKO“

Areal kune bjelice i kune zlatice u velikoj mjeri se preklapa, iako kuna bjelica ne nastanjuje sam sjever Europe već više gravitira prema jugu. Izgled i građa tijela.

Prinosi englesko-hrvatskom pravopisnom sup(r)o(t)stavljanju

Engleski se pravopis započeo normirati objavljivanjem utjecajnijih rječnika,2 ... Zagora (Dalmatinska zagora), Zagorje (Hrvatsko zagorje), student Fakulteta u.

antropogeni utjecaji na divljač i stanište - Repozitorij Fakulteta ...

B.1) Dlakava divljač: 1) jazavac; 2) mačka divlja; 3) kuna bjelica; 4) kuna zlatica; 5) lasica mala; 6) dabar; 7) zec obični; 8) kunić divlji; 9) puh veliki; 10) lisica; 11) ...

ŠTETA KOJU PROUZROKUJE DIVLJAČ I NJENA NAKNADA

24 јун 2012 ... odgovornošću za štetu i njezinim posledicama u samoj praksi kroz analizu primera ... Samim pak stupanjem u već opisane poslovne odnose s.

Prinosi za proucavanje iivota i djela dra. /ve Pi/ara, svezak prvi 1 ...

gova istraživanja, posebice tada iznimno aktualnog južnoslavenskog pitanja. ... Južnoslavensko pitanje i svjetski rat, čija je skoro cijela naklada uništena, potom ...

Sjetvene norme, gustine sadnje i prinosi za poljoprivredne kulture

Luk-sadnja lučica (arpadžik). Salata -lisnata i glavičasta. 18. (110.000 - 280.000. 0,14-0,35 80.000-200.000 7,4-50 sjemenki/ha). 19. Krompir - mladi. 1.000- ...

Počasni lovci hrane divljač - Savez lovačkih društava Tuzlanskog ...

realizovan ispit urođenih osobina za pse u radu na divlju svinju. Učestvovalo je ... Lovački kuhar, objavljuje razne recepte i metode kuhanja mesa od zeca, srne ...

Potresi na zagrebačkom području

9 stu 1980 ... Ključne riječi potres,. Zagreb, zagrebačko područje, potres od 9. studenoga. 1880., ... Najstariji potres u Zagrebu za koji se zna kada se dogo-.

t onskih ploč a na području re

parametri Eulerova pola pripadajuće tektonske ploče koji definiraju kinematički ... brzine gibanja 81 točke na teritoriju Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

„države“ na području Ugarske

2 lis 2014 ... Ključne riječi: Prvi svjetski rat, Wilsonovih 14 točaka, pravo naroda na samoodre- đenje, Mađarska, Kraljevina SHS, Trianonski mirovni ugovor, ...

Osteotomije u području koljena - MEF

Osnovni principi planiranja - 7. (Werner Mueller). ▫ Mjerenje statičkih i dinamičkih kuteva. ▫ Određivanje morfotipa (varus-unutarnja rotacija, valgus-vanjska ...

Nagrade na području historiografije

Festivala povijesti Kliofest 2018. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Žiri za dodjelu nagrada djelovao je u sastavu: Damir Agičić, Željko Holjevac, ...

KALCIZACIJA TALA U POGRANIČNOME PODRUČJU

KISELOST TLA. I POTREBA. KALCIZACIJE. Kalcizacija je agrotehnička mjera kojom se u kiselo tlo aplicira sredstvo koje sadrži Ca i/ili Mg s ciljem neutralizacije ...

Potresi na zagrebačkom području - Građevinar

1 stu 2000 ... Ključne riječi potres,. Zagreb, zagrebačko područje, potres od 9. studenoga. 1880., ... Najstariji potres u Zagrebu za koji se zna kada se dogo-.

Gradnja autocesta na području Slavonije

Ujedno bit će to prva naša autocesta koja je izgradena i puštena u promet u cijeloj ... va – Odra. Na trasi Zagrebačke obi- laznice bit će uskoro izvedeni zidovi.

Rješenja na području IDentifikacije - ID Shop

TERMOTRANSFERNI od. direktni tisak tehnologija je koja se najčešće upotrebljava u stolnim pisačima za plastične kartice. Pri direktnoj tehnologiji pod visokom ...

predromaničke crkve na području kaštela

Muncimir (izmeÿu 888. i 892.-910.) pak u svojoj povelji, ko- ju je izdao takoÿer u Bijaüima 28. rujna 892., potvrÿuje ispravu svog prethodnika (navodno je bio ...

PERIGLACIJALNI RELJEF NA PODRUČJU VELEBITA

20 pro 2001 ... Ključne riječi: Velebit, periglacijalni reljef, snježno oblikovanje, mrazni procesi i oblici. Although the Velebit is a low mountain situated in the ...

PROGRAMIRANJE RADA U PODRUČJU KINEZITERAPIJE

Kineziterapija etimološki označava jednu od metoda u fizikalnoj medicini i ... programu. Vježbe u osnovi predstavljaju kretnju složenu od elementarnih pokreta, s.

Ranjivost obala u području Kvarnera

Ključne riječi: obala, prirodni i antropogeni hazard, Jadransko more. 1. Uvod. U razvijenim obalnim državama, gdje je naglašena litoralizacija, danas se po-.

Štetnici kupusa na području Hercegovine

stjenice, kupusni moljac, veliki kupusar i kupusna sovica. Štetnici kupusa. Buhači(Phyllotreta spp.) su sitni tvrokrilci koji se često mogu zapaziti na uzgajanom ...

toponimija na području susedgradskog vlastelinstva u ...

Sučija ili seoska općina administrativna je jedinica unutar vlastelinstva na čelu koje je ... Pretpostavlja se da je toponim Susedgrad motiviran specifičnim.

Normizacija u području kulturne baštine

Ključne riječi: normizacija, norma, kulturna baština, zaštita,. Hrvatski zavod za norme (HZN), CEN/TC 346. Key words: standardization, standards, cultural ...

Šumarstvo na području Like - Repozitorij UNIZD

15 sij 2019 ... Danas separk šuma Laudonov Gaj proteže na 33.23 hektara te je zaštićeni od strane zakona. Sačuvano je oko 518 starih hrastovih stabala.

MIGRACIJE LIČana na pODRuČju SLAVONIJE

Ličani dolaze do kuća i posjeda na dva načina - službenom do- djelom (diobom) i/ili kupnjom. Na ovaj način nastala su brojna “lička” sela, mjesta i naselja po ...

BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU ...

BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU. Jozo Milanović, Benediktinski samostan Ćokovac. Rad se uglavnom temelji na istraživanjima ...

SAMOREGULACIJA UČENJA U PODRUČJU PISANJA

Esejsko ispitivanje, definiranje eseja, pisanje eseja na državnoj maturi . ... atribucijske procjene vrlo su važne u fazi samorefleksije jer na primjer ako pogreške ... Npr. ljudi koji jako vrednuju svoj posao, na nezadovoljavajuću procjenu ... Većina iz motivacijskog i kognitivnog skupa varijabli (s izuzetkom ciljne orijentacije na ...

Župe na području Međimurja u 14. i 15. stoljeću

30 ruj 2015 ... http://www.zupa-sveti- juraj.hr/dokumenti/Zupa_Sveti_Juraj_Povijest/011-033_1334- ... Jurja odgovarala naselju Sv. Juraj na Bregu, dok bi.

MJESTO I ULOGA SOCIOLOGA NA PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA ...

kao moguća zanimanja u okviru profesije sociologa spominju se slijedeća: 1. znanstveno-istraživački poslovi,. 2. pedagoški poslovi,. 3. upravno-konzultativni i ...

informacija o poljoprivrednoj proizvodnji na području osječko ...

Osječko-baranjske županije objavljenih u statističkom izvješću APPRRR, ... Vrijednost otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u 2018. iznosila je 7 349,4 milijuna ... masu isplata će se obračunavati ovisno o odstupanjima od parametara ...

Terapija vježbanjem za bol u području patele (patelofemoralna bol ...

problem koljena, koji naročito pogađa adolescente i mlade odrasle. bol u prednjem dijelu koljena. javlja kod opterećenja koljenog zgloba prilikom ...

stećci na području općine lukavac - bastina.ba

16 ožu 2017 ... Ključne riječi: Stećci, srednji vijek, kameni nadgrobni spomenici, Mramor,. Lukavac, Brijesnica, Šikulje. Uvodna razmatranja. Na Tuzlanskom ...

žene u antifašističkoj borbi na području like diplomski rad

referate iznijele Anka Berus i Jela Bićanić. Anka Berus je, između ostalog, rekla : Kada je narod stvarao svoju prvu demokratsku narodnu vlast, čiji je zadatak da ...

Medicinsko zbrinjavanje u izvanrednim stanjima u području ...

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) je dobrovoljna, stručna i humanitarna ... nalazi vođa saniteta odnosno liječnik koji uz to što pruža prvu pomoć ...

MOGUĆNOSTI UZGOJA KOZA NA PODRUČJU ... - ResearchGate

Trenutačno se u Hrvatskoj uzgaja oko 65.000 rasplodnih koza (HPA, 2014), a temeljem zahtjeva za ... Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci. Marković, M.

višenamjensko vrednovanje poljoprivrednog zemljišta na području ...

16 svi 2018 ... S obzirom da visoke temperature i suša nepovoljno djeluju na formiranje korijena, za uzgoj cikle najpogodnija su brdsko-planinska područja.

aktualnosti u propisima u području šumarstva - hkišdt

3 lis 2014 ... Pravilnik o uređivanju šuma. ○ Pravilnik o doznaci, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu. ○ Pravilnik o uvjetima i ...

BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ...

Biračko mjesto broj 1. u Osijeku, Gradska četvrt Retfala, Josipa Jurja ... Drinska, Dunavska, Gacka, Ilovska, Jablanička, Jadranska, Jadrovska ulica, Južno.

mogućnosti za iskorištavanje vjetra na području ... - unizg

10 lip 2016 ... Ključne riječi: vjetar, brzina vjetra, vjetroturbine, potencijal energije vjetra ... Snaga vjetra je derivacija kinetičke energije po vremenu,.  ...

Osnivanje šumskih kultura na području UŠP Osijek s ... - SRC

7 srp 2015 ... drveća (euroameričkih topola i vrba ) u Šumskom gospodarstvu Osijek 01. travnja 1960. godine osnovan je. „centralni reprodukcijski rasadnik ...

uspješnost i održivost obiteljskih poduzeća na području rh

Poslovanje obiteljskih poduzeća u Republici Hrvatskoj . ... Neke od vodećih tvrtki u svojim zanimanjima u svijetu su obiteljska poduzeća koje su okosnice svjetskih gospodarstava ... najuspješnijih obiteljskih poduzeća u svijetu te ih rangiralo prema prihodu koji ostvaruju. Velika ... POPIS TABLICA I GRAFOVA. Tablice:.

na zadarskom području - Znanstvena knjižnica Zadar

BOŽIĆNA bojanka : traži i oboji / [priredila Đurđica Šokota]. - Zadar ... Bojanka : božićni ukrasi od papira / [kreator ilustracija Gabriel Cortina ; priredila Đurđica.

Modernizacija tramvajske infrastrukture na području ... - GPP na Osijek

Cjelokupna se tramvajska mreža napaja iz tri ispravljačke stanice na način da ispravljačka stanica Donji Grad napaja 2,4 km dvosmjerne dvokolosiječne trase i.

sistematizacija hidrografskih podataka na području dalmatinskih ...

https://www.crometeo.hr/meteoroloski-rekordi-u-2015-godine/. [33] D. Matej, “Određivanje BPK i KPK parametara te anionskih tenzida MBAS metodom u.

ZNAČENJE ALERGENA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA

na alergološko testiranje. Rezultati ... Pozitivan test na inhalacijske alergene ima 66,6 % ispitanika ... pitanike uvršteni su svi koji su upućeni na alergološko.