statut - Fsb

(1) Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i djelatnost Fakulteta strojarstva i brodogradnje (u daljnjem tekstu Fakultet), ustroj, sastav, ovlasti i način ...

statut - Fsb - Srodni dokumenti

korčulanski statut. statut grada i otoka korčule iz 1214.

godine. Materijale su sada priredili za objavljivanje dr Josip Barbarie iz. JAZU i rar. Josip Kolanović iz Arhiva Hrvatske. Knjiga ukupno ima XIX . 402 strane ...

Statut SDP-a

2 lip 2012 ... Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) je samostalna demokratska stranka slobodnih, ravnopravnih i odgovornih članova/članica, koji/koje ...

STATUT

Sportsko ribolovno društvo " PIŠKOR " , Novi Zagreb , je oblik dobrovoljnog udruživanja više građana ... prekobrojni ribolovni pribor, onečišćenje vode i okoliša,.

Statut HGK

Pravne osobe iz članka 2. ovog Statuta postaju članice HGK upisom u sudski registar. Članak 4. U HGK se mogu učlaniti fizičke i pravne osobe koje obavljaju ...

Statut HLZ

22 pro 2015 ... V. ČLANSTVO I ČLANARINA. 1. Članstvo ... Članarina. Članak 16. ... (6) Sud časti može svoje odluke objaviti u glasilima HLZ-a ili HLK.

statut - Fsb

(1) Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i djelatnost Fakulteta strojarstva i brodogradnje (u daljnjem tekstu Fakultet), ustroj, sastav, ovlasti i način ...

Statut - HDZ

26 svi 2018 ... Ovim Statutom HDZ-a (u daljnjem tekstu: Statut) uređuju se ciljevi i način djelovanja ... (4) Himna je HDZ-a pjesma ˇBože, čuvaj Hrvatsku!ˇ.

statut - PD Pinklec

Članak 1. Ovim se Statutom ureñuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje djelovanja Planinarskog društva "Pinklec" Sveta Nedelja (u daljnjem ...

Statut - SZDSSH

Statuta Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske od 24. ... Učlanjivanjem u Sindikat te plaćanjem prve članarine, član stječe sljedeća prava: ... O članarini nezaposlenih članova Sindikata i umirovljenika odlučuje Središnji ...

statut - Kerempuh

Skraćena oznaka naziva je: Satiričko kazalište KEREMPUH. ... Godišnji program rada Kazališta, u dijelu koji Grad Zagreb utvrdi kao svoju javnu potrebu ...

Statut - KK Partizan

латиницом исписано КОШАРКАШКИ КЛУБ и BASKETBALL CLUB. У средини ... Управни одбор ближе уређује садржај и начин вођења Књиге чланова и.

Statut Biovrt

Osoba ovlaštena za zastupanje: • odgovara za zakonitost rada Udruge;. • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drukčije ...

Statut PŠD”Špinut”

Pomorsko Sportsko drusfuo <SPINUT> - Split, a u sredini se nalazi znak Drustva. etanak 8. Drustuo zastupa, predstavlja i potpisuje predsjednik Drustua , a u ...

Statut škole

Osijeku, s pravom javnosti, Osijek ( u daljem tekstu : Škola). ... Naziv Škole je Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku, s pravom ... radno vrijeme,.

Zvečevo d.d. - Statut - ZSE

pretvorbi poduzeća "Zvečevo" u dioničko društvo od 28. svibnja 1992. i Rješenju Hrvatskog fonda za privatizaciju br. 01-02/92-06/103 od 20. svibnja 1993.

statut - HUUZ

HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA – ZAGREB, a u sredini kruga skraćeni naziv udruge: HUUZ. U uporabi su dva pečata označena brojem 1 ...

Statut - HDLU

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, u daljem tekstu HDLU, dobrovoljna je strukovna nevladina i nestranačka udruga likovnih i multimedijskih umjetnika koji žive ...

Statut - Dom Konavle

Luce Bronzan. 20000 DUBROVNIK, Dr. Ante Starčevića 24. Posl. broj: OU 17/16-1. U Dubrovniku,. 22.01.2016. (dvadesetdrugi siječnja dvijetisućešesnaeste). G.

Statut - Suncokret

STATUT. Udruge Suncokret - Pula. I. OSNOVNE ODREDBE. Članak 1. ... ispuni i podnese obrazac zahtjeva za prijem u članstvo Skupštini, koja odlučuje o ...

statut - Lag Prigorje

Statuta Lokalne akcijske grupe ,,Prigorje", Skupština LOKALNE AKCIJSKE GRUPE. "PRIGORJE", na sjednici održanoj dana 14. lipnja 2016. godine donosi:.

statut - HDSSB-a

Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (u daljnjem tekstu: Stranka) ... Himna (svečana pjesma) HDSSB-a je pjesma "Ne daj Slavonijo" (autor teksta ...

statut - UniSport HR

28 velj 2019 ... (2) Savez se udruZuje u Hrvatski akademski sportski savez , te u Splitski savez sPortova. (3) Savez se moZe udruZiti u saveze, zajednice, ...

Statut Udruge

______ je udruga registrirana pri ______ (naziv nadležnog ureda). ______ je neprofitna pravna osoba. Članak 4. Udruga ima pečat. Pečat udruge je: okruglog ...

Statut - POU Varaždin

Statuta Pučkog otvorenog učilišta Varaždin. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/04), Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, na sjednici ...

statut - Dom Bidružica

4 ožu 2015 ... Bidružica na svojoj petnaestoj sjednici održanoj dana 04. ožujka ... Bidružica i Doma za psihički bolesne odrasle osobe Bidružica, koji je ...

Statut NSBBŽ

Članak 1. Nogometni savez Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Savez) jedini je sportski savez koji potiče, promiče i skrbi o nogometnom sportu ...

statut - KBF Zagreb

natpisom uz obod: «Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet – Zagreb» -. «Universitas studiorum Zagrabiensis, Facultas theologiae catholicae ...

Statut - Grad Novigrad

Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut Dječjeg vrtića Tičići Novigrad-Scuola ... organizacije Dječji vrtić "Duga" Umag, koju je osnovala Općina Buje svojom.

Statut HKZR-a - HUCIT

3 velj 2010 ... vodi registar svojih članova,. • izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalan rad svojih članova iz članka 2. ovog. Statuta, u okviru čega ...

Statut udruge - Zg Sirek

Remetinečki gaj 14, 10 020 Zagreb. Cilj udruge je: Cilj Udruge je povezivanje malih sirara s područja Grada Zagreba radi unaprijeđivanja sirarske djelatnosti ...

Statut Sveučilišta - Libertas

30 ožu 2016 ... ožujka 2016. tekst Statuta Libertas međunarodnog sveučilišta kako slijedi: ... 3) Sjedište Sveučilišta je u Zagrebu, Trg J.F.Kennedya 6b.

Statut škole - SSS Makarska

Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog ... kada o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke, isprave ili ... skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada u svom razrednom odjelu.

Statut - Sigurnost Educa

47/99) Upravno vijeće SIGURNOST EDUCE – ustanove za obrazovanje i usavršavanje, dana. 25. svibnja 2012. godine ... srednjoškolsko obrazovanje odraslih,.

PEVEC d.d. - Statut društva - ZSE

Statut dioničkog društva PEVEC d.d.. Na temelju odredbi Statuta dioničkog društva Pevec d.d. i Izmjeni Statuta dioničkog društva usvojenih odlukom Glavne ...

Udruga Ludruga - Statut

Sjedište udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor. Članak 3. Ludruga je udruga građana utemeljena radi ostvarivanja ciljeva ...

statut - DV 'Dugo Selo'

Ovim Statutom, kao temeljnim aktom dječjeg vrtića „Dugo Selo“ ( u daljnjem tekstu; Vrtić, u odgovarajućem padežu) uređuju se :status, naziv i sjedište Vrtića, ...

Statut HNK u Osijeku - HNK Osijek

narodnog kazališta u Osijeku u skladu sa Zakonom o kazalištima. Članak 2. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku osnovano je 1907. godine u Osijeku kao.

Statut - Vinodolska općina

Drivenika, odnosno područja mjesnih odbora Bribir, Grižane-Belgrad, Tribalj i Drivenik. Granice Vinodolske općine prema susjednim općinama i gradovima ...

statut - Erste Plavi

Statut mirovinskog fonda ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE ... na mrežnoj stranici Društva www.ersteplavi.hr, dok se svaki pojedini od ...

Statut banke - OTP banka

Banka ima pravnu formu akcionarskog društva i njen akcionar je OTP Bank Nyrt, 16 Nádor utca, 1051 ... obustavljanje odobravanja i puštanja kredita u tečaj,.

Statut - Daruvarske toplice

Jedinica za centralno naručivanje, prijem i otpust pacijenata prima narudžbe pacijenata za sve zdravstvene usluge koje Bolnica pruža, sastavlja kumulativnu ...

statut - Sveučilište u Splitu

3 pro 2014 ... radno vrijeme). (6) Iznimno od stavka 4. ovog članka, student poslijediplomskog studija studira u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog ...

Statut HULU Split

Hrvatska udruga likovnih umjetnika – Split, u daljnjem tekstu HULU Split, dobrovoljna je strukovna ... da štiti moralna i materijalna prava samostalnih umjetnika.

statut - Vrtić RADOST

Pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Radost Split obuhvaća Statut od ... -upise djece u dječji vrtić i ispise iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće ...

statut - Univerzitet u Tuzli

3 феб 2017 ... JU UNIVERZITET U TUZLI. I OPŠTE ODREDBE. Član 1. (Statut Univerziteta). (1) Statut visokoškolske ustanove sadrži odredbe kojima se ...

Statut 2014 - VUKA

(2) Naziv Veleučilišta na engleskom jeziku je: Karlovac University of Applied ... prehrana, privremeno i povremeno zapošljavanje (studentski servis itd.),.

statut - HDLU Osijek

Pećat HDLU ima okrugli oblik, promjera 3 cm, na kojem je po obodu upisan tekst: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek, a u sredini amblemgrafička presa.

statut - Grad Labin

Naziv Škole je Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana. Skraćeni naziv Škole je OUŠ M. B. Rašana. Sjedište Škole je u Labinu, Alda Negrija 11.

Statut društva ICF d.d. (17.06.2016.) - ICF-a

(2). Izvornik Statuta i njegove izmjene i/ili dopune čuvaju se u Društvu. Page 6. ICF d.d.. Nadzorni odbor. Ksenija Juhn Bojađijev, predsjednica nadzornog odbora.

statut - Dom zdravlja Osijek

DOMA ZDRAVLJA OSIJEK. opCT oDREDBE. Clanak 1 ovim statutom DoMA ZDRAVLJA ostJEK (u datjnjem tekstu statut) uredule se. - naziv. sjedi5te, peeat i ...

statut - Zagrebačke pahuljice

23 svi 2016 ... Zagrebački klizački savez i Hrvatski klizački savez, a surađuje i sa svim nadležnim tijelima državne vlasti i odgojno-obrazovnim i stručnim ...

Statut - Ljekarna Zadar

Članak 1. Zdravstvena ustanova LJEKARNA ZADAR pravni je sljednik Ljekarne Zadar koja je bila ... Ljekarnička jedinica “Donat”, Zadar, Braće Vranjanina 14. 3.

Statut Socijaldemokratske partije Hrvatske - SDP

Članak 3. Naziv političke stranke jest: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE. Skraćeni naziv jest: SDP. Sjedište SDP-a je u Zagrebu, Trg Drage Iblera ...

statut - Strojarska i Prometna Škola

Varaždin svojom odlukom KLASA: 602-03/92-01/02, URBROJ: 2186-01-01-92-2 od 7 srpnja 1992. godine. Članak 4. Naziv Škole je Strojarska i prometna škola.

STATUT HRVATSKOG AUTOKLUBA (Prijedlog) - HAK

27 ožu 2015 ... (2) HAK je pravni sljednik Auto-moto saveza Hrvatske, osnovanog 1948. u ... (4) Svim članovima autokluba brisanog iz Registra autoklubova udruženih u ... odluku o osnivanju trgovačkog društva ili druge pravne osobe;.

Statut - Udruga za blockchain i kriptovalute

Članak 42. Za tumačenje odredbi Statuta, kao i drugih akata Udruge, nadležan je Upravni odbor Udruge. PREDSJEDNIK UDRUGE. Vlaho Hrdalo.

STATUT UDRUGE DAROVITA DJECA

STATUT. UDRUGE DAROVITA DJECA. I. OSNOVNE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Statutom ... Upravni odbor zaprima prijavni obrazac te odlučuje o primanju ...

Statut - Park prirode Velebit

47/99 i 35/2008), Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Velebit“, utvrđuje Potpuni tekst Statuta Javne ustanove Park prirode Velebit koji obuhvaća Statut ...

STATUT Udruge Bregovita Hrvatska

9 srp 2019 ... STATUT. Udruge Bregovita Hrvatska. I. OSNOVNE ODREDBE ... (3) Obrazac pristupnice za izvanredno članstvo u Udruzi utvrđuje Upravni ...

statut - Kazalište Lutaka Zadar

Ovim se Statutom Kazališta lutaka Zadar (u daljnjem tekstu: Kazalište), uređuje status, naziv, sjedište i djelatnost, izbor ravnatelja, zastupanje i predstavljanje, ...