ASANACIJA BOJIŠČA

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Ključne besede: ➢ asanacija bojišča,. ➢ iskanje in zbiranje človeških in živalskih trupel,.

ASANACIJA BOJIŠČA - Srodni dokumenti

ASANACIJA BOJIŠČA

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Ključne besede: ➢ asanacija bojišča,. ➢ iskanje in zbiranje človeških in živalskih trupel,.

Brošura Asanacija Lukovice - Občina Lukovica

ASANACIJA. LUKOVICE. SPOMENICA. OB OTVORITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA. V LUKOVICI. 45 SLIK. Izdal in založil Drž. Higienski zavod kra- ljevine Srbov ...