pravilnik o donacijama i sponzorstvima - Hrvatske autoceste

17 pro 2019 ... uvjeti dodjele donacija i sponzorstava za Hrvatske autoceste d.o.o. (u daljnjem tekstu: HAC). ... Postupak dodjele sredstava za donacije i sponzorstva je ... Molba za dodjelu izvanredne donacije podnosi se u pisanom obliku, ...

pravilnik o donacijama i sponzorstvima - Hrvatske autoceste - Srodni dokumenti

pravilnik o donacijama i sponzorstvima - Hrvatske autoceste

17 pro 2019 ... uvjeti dodjele donacija i sponzorstava za Hrvatske autoceste d.o.o. (u daljnjem tekstu: HAC). ... Postupak dodjele sredstava za donacije i sponzorstva je ... Molba za dodjelu izvanredne donacije podnosi se u pisanom obliku, ...

pravilnik o donacijama i sponzorstvima - Lopar Vrutak

saznanja da se protiv njih vodi kazneni postupak ili su pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela. -. Ome. IZVOR I IZNOS SREDSTAVAZA DONACIJE I ...

Pravilnik o sponzorstvima i donacijama - Gradska plinara Zagreb

Gradska plinara Zagreb d.o.o. Radnička cesta 1,10002 Zagreb, p.p. 132 * OIB: 20985255037 * ... SWIFT(BIC): ZABAHR2X; PBZ 2340009-1110109932.

insert_drive_file PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA ...

Oldtimer klub Stari kotači. 28,000.00 kn. 5 ... Kyokushin karate klub Domenica Sveta Nedelja. 10,000.00 kn. 18 ... Caritas nadbiskupije Zagreb. 10,000.00 kn. 23.

pravilniko donacijama i sponzorstvima - Krakom

1 ožu 2016 ... Godišnji iznos planiranih sredstava za donacije i sponzorstva utvrđuje se u visini od maksimalno 2% ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj ...

pravilniko donacijama i sponzorstvima - Krakom, doo

1 ožu 2016 ... Godišnji iznos planiranih sredstava za donacije i sponzorstva utvrđuje se u visini od maksimalno 2% ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj ...

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA td KOMUNALAC doo ...

Komunalac d.o.o.. Ulica 151. samoborske brigade HV 2, Samobor 10430. T 385 (1) 3361 255, 385 (1) 5554 300. F 385 (1) 5554 333, 385 (1) 3360 886.

Informacija o sponzorstvima i donacijama u 2019 ... - HŽ Infrastruktura

prometni priručnik- postani vozač sponzorstvo sponzorstvo. 30.000,00. UI-86-7-5/19; 27.6.2019. Ugovor o sponzorstvu. Konferencija digitalna.hr. UI-83-6-2/19; ...

Pregled sklopljenih ugovora o sponzorstvima i donacijama

1 sij 2015 ... 20.000,00 OPG HEREGA DUBRAVKO. 182. Sporazum o financijskoj potpori. 11.09.2015. 20.000,00. 20.000,00. OPG MORAVEC OBRT ZA ...

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA ... - Grad Donji Miholjac

NK JEDINSTVO - MALONOGOMETNI. TURNIR JOZO TIBINAC manifestacija. 15.000,00. 50. UDVDR – OBILJEŽAVANJE 26. OBLJETNICE. 107. BRIGADE.

HHrvatske autoceste d.o.o. HRVATSKE AUTOCESTE ... - Grad Pazin

30 srp 2018 ... ovjerenom od strane odjela za katastar Pazin pod klasom: 932-06/18-02/46 (s podacima o zemljistu, posjedu i vlasnicima zemljista) izra enom ...

AUtoCEStE U rEpUbliCi HrVAtSKoJ - Hrvatske autoceste

obalom u smjeru sjeverozapad – jugoistok. Ovaj gorski prag graditeljima prometnica od davnina je pravi izazov. Povezivanje sjevernih nizina s obalom bitno je i ...

h1vatske autoceste - Hrvatske autoceste

TOKIC d.o.o., 144. brigade Hrvatske vojske la, Sesvete cijena ponude bez PDV-a: 44.398,60 kn cijena ponude s PDV-om: 55.498,25 kn. 5. Razlozi odabira ...

Hrvatske autoceste - Vlada Republike Hrvatske

autoceste d.o.o. (HAC) i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (ARZ):. Ove poslove za ... odmorišta „Sredanci sjever11 i odmorišta „Nova Gradiška Dragalić sjever11).

Hero pravilnik o donacijama i humanitarnoj pomoći

12 јан 2012 ... Члан 5. За Херо давање хуманитарне помоћи и донације потписује се уговор о донацији дат у прилогу 1. у коме се посебно назначује:.

AZM - Hrvatske autoceste

prognoze u regionalni centar nadzora i upravljanja prometom Krapina ... vremena predviđenog za ovjeru mjesečne situacije, a ugovorne strane dužne su riješiti ...

osijek - Hrvatske autoceste

Prognoza prometa napravljena je temeljem analize proteklih trendova ... korito kanala i eksploatacija šuma na osječkoj strani rijeke Drave, gdje inundacija ... šumske površine, vodene površine rijeka Drave i Dunava s pritocima i ... Na kopnima umjerenih širina je vedro ili oblačno nebo učestalije od djelomično oblačnog. To.

HRVATSKE AUTOCESTE doo - HUKA

30 srp 2015 ... HAC ENC mobilna aplikacija - suvremeni kanal komunikacije s korisnicima. Drugi dio radionice bio je posvećen odmorištima i njihovim.

RTF Template - Hrvatske autoceste

Hrvatska. Održavanje autocesta, upravljanje prometom i naplata cestarine. Hrvatske autoceste d.o.o.. Bosiljevo. Bosiljevo bb, 47251, Bosiljevo,. Hrvatska.

Untitled - Hrvatske autoceste

A1-es számú Zágráb (Lučko keresztezćdéstćl) – Bosiljevo II autópálya. • A6-os Bosiljevo II – Fiume autópálya. A Muracsány - Zágráb - Fiume autópálya, zágrábi ...

K ORIDOR Vc - Hrvatske autoceste

zabilježene su pojave "vodnog cvijeta" Cyanophyta, dok se u kasnojesenskom i zimskom ... Površinu stajaćih voda naseljava velik broj organizama – biljke koje plivaju na površini vode te ... beskoljenke i livadne pahovke (Molinio-Arrhenatheretea). ... Zajednica obične lisičine i žutog kokoca (Echio-Melilotetum Tx. 1942.).

Split - Hrvatske autoceste

AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK. AUTOCESTA A10 ... Na dionici spojne ceste izgrađeno je 10 objekata: 1 most,. 6 vijadukata,. 3 tunela.

rijeka - Hrvatske autoceste

ZG PROJEKT d.o.o. ZAGREB. HEP-ELEKTROPRIMORJE, POGON OPATIJA. STRUČNI NADZOR: INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. ZAGREB.

Koridor Vc - Hrvatske autoceste

9 lip 2010 ... Jug (čvor Ploče - granica BIH) Autoceste A5 (Koridor Vc) kroz Hrvatsku. On sažima glavna saznanja procjene ekološkog i socijalnog utjecaja ...

cestovnog sektora - Hrvatske autoceste

na kamatama iznose više od 50 milijuna eura, uspjeli smo postići financijsku održivost cestarskog ... sigurnosti na cestama koje je izradila grupa za sigurnost prometa (WB2) u ... DARS. 2014. 607. 344 164. 1251. 2,06. 275,11. Austrija. ASFI. 2014. 2183 ... Stanje zaduženosti po društvima u milijunima eura na 31.03.2018.

4. tehnicki opis - Hrvatske autoceste

ce sukladno tome preuzeti cijelokupno napajanje centra veze, dime ce se zadrzati puna fukcionalnost centra u slucaju ispada mreznog napajanja. Predvideni ...

puštanje u promet - Hrvatske autoceste

... GORICA - LEKENIK. PUŠTANJE U PROMET ... Podionica autoceste Velika Gorica (jug) - Buševec bit će ... Most “Kanal Sava - Odra” u km 10 714 ; L = 322 m.

plan nabave - Hrvatske autoceste

2 sij 2020 ... 02.01.2020. 3. Nabava i tisak promotivnih materijala (novi sustav naplate cestarine, ... kemijskih WC-a. Grupa I: TJO Lučko, Ivanja Reka, Kutina, Okučani, Sl. Brod, Županja, ... Zagreb istok, Ivanić Grad, Sveta Helena i Komin.

Hrvatske autoceste doo - Domino dizajn d.o.o.

u rujnu 2009. godine), Istarski ipsilon pripa- dat će u najveća gradilišta cestogradnje u. Hrvatskoj s čak 300 do 400 radnika. Unatoč kriznom razdoblju, nastavak ...

HRVATSKE AUTOCESTE doo za upravljanje, gradenje i odrzavanje ...

vezanih na ENC sezonski pretplatni racun u razdoblju od 1. studenog tekuce godine do 31. ozujka sljedece godine su: skupina vozila. 1.11. do 31.3. uplata u.

Hrvatske autoceste d.o.o. - Ministarstvo mora, prometa i ...

e-mail: [email protected] ... garancije, prodaja dugotr. imovine, ostalo ... HAC je 2004. god. predao koncesionaru Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.na upravljanje 41 km.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. BUSINESS PLAN FOR THE YEAR ...

Uprava za Ceste) into Hrvatske Autoceste d.o.o. (HAC) and Hrvatske Ceste d.o.o. ... Other income from sale (road maintenance service, rent, sale of surplus ...

Dionica > –AKOVO - SREDANCI - Hrvatske autoceste

GIU SLAVONSKA NISKOGRADNJA. GRADNJA ... Viπi kustos Muzeja Brodskog Posavlja, Slavonski Brod. Ivica Vasilj ... slavonska kuhinja s poznatim mesnim.

Studija zaštite okolišta - Hrvatske autoceste

OPĆINA ČEPIN. Trasa autoceste prolazi zapadnim dijelom Općine na način da prekida komunikacije naselja ... površine. Poseban slučaj je kod državnog lovišta-uzgajališta divljači br. ... čemu veliki broj stradava pod kotačima vozila. Smrtnost ...

narudžbenica za pretplatu hac - sezonski enc - Hrvatske autoceste

385 1 46 94 692 ○ www.hac.hr ... Stanje pretplatnog računa možete provjeriti na besplatnom INFO telefonu 0800-0422 ili SMS porukom sadržaja S-"broj ENC ...

Decision of the environmental acceptability - Hrvatske autoceste

selected motorway profile is that of an express road for two - way traffic, traffic lane ... Dardanska forest, Valpovo-podravina forest and Osijek-podravina forest.

Odluka o odabiru - Grupa IV.pdf - Hrvatske autoceste

TRGO - LEPTIR d.o.o., Rijeka, Radnicka 41. Cijena ponude bez PDV: 23.800,00 kn. Cijena ponude s PDV: 29.750,00 kn. 5. Razlozi odabira, obiljezja i prednosti ...

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. godinu - Hrvatske autoceste

31 pro 2019 ... PLAN RACUNA DOBITII GUBITKA HAC-a d.o.o. I PRIMITAKA I ... izvori financiranja te slijedom toga stanje zaduzenosti Drustva na kraju.

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš - Hrvatske autoceste

10000 Zagreb, Radnička cesta 80 tel: 385 1 3717 111, ... Ovisno o tipu prijelaza preko vodotoka, pločasti propusti ili mostovi, organizirati radove na način da su ...

autocesta zagreb – split – dubrovnik - Hrvatske autoceste

sustav regulacije uključuje i centralni kontrolni uređaj - server za regulaciju i ... Obaveza Ponuditelja je i naručivanje revizije stupova cestovne rasvjete kao i svi ...

NE-TEHNIČKI SAŽETAK Hrvatska Koridor Vc - Hrvatske autoceste

Mađarska granica - Beli Manastir (stacionaža km 0 000.00 do km 5 000.00, ... utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine br 61/14 i 3/17), u daljem tekstu: ...

Autoceste Rijeka – Zagreb - Vlada Republike Hrvatske

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA-ZAGREB ZA. 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.1 2022. GODINU. Zagreb, listopad ...

vozim odgovorno stižem sigurno! - Hrvatske autoceste

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama za- ... zimske gume (M S) ili četiri ljetne gume ... Hrvatskog autokluba www.hak.hr ili korištenjem mobilne aplikacije.

prilog 5 - tehnicki opis i nacrti - Hrvatske autoceste

Sanacija krovista gradevine naplatne postaje Dugopolje i—y,/. ADAPTACUA-ING j.d.o.o.. Razina razrade: Dokumentacija za nadmetanje. J. Glembaj 40, 31207 ...

1.1. program kontrole i osiguranje kvalitete - Hrvatske autoceste

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE. Tijekom građenja potrebno je provoditi kontrolu u cilju osiguranja projektiranih svojstava i kvalitete gotove ...

prilog 3 – tehnički opis i nacrti - Hrvatske autoceste

Institut IGH d.d.. Knjiga: Tehničko rješenje sanacije. Zavod za materijale i konstrukcije. Radni nalog: 62514201. 10 000 Zagreb, Janka Rakuše 1. Dokument: J ...

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. godinu - Hrvatske autoceste

PLAN RACUNA DOBITI I GUBITKA HAC-a d.o.o.. ... odredeno vrijeme, sto je za 142 zaposlena manje u odnosu na stanje zaposlenih na dan 31. prosinca.

Annual Financial Statements and Independent ... - Hrvatske autoceste

31 May 2019 ... BDO Croatia d.o.o.. 10000 Zagreb. Trg J. F. Kennedy 6b. INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT. To the owner of Hrvatske autoceste d.o.o., ...

HRVATSKE AUTOCESTE doo Sirolina 4, Zagreb Godisnji financijski ...

Prihodi od cestarina predstavljaju prihode koji se naplacuju od korisnika javnog dobra. Prihod od pruzanja usluga, osim ... Istarski Ipsilon. 26.348. 7.023. (1.027).

javni poziv za iskaz interesa - Hrvatske autoceste

PromIng, obrt za savjetovanje, Branimir Jerneić, Zabok, Repovec 17a. -. EKO Dom d.o.o., Zabok, Repovec 17a. -. KOMPOZITNE TEHNOLOGIJE d.o.o., Zabok, ...

nositelj zahvata: hrvatske autoceste d - Ministarstvo zaštite okoliša

(preuzeto iz Studije o izvedivosti autoceste A11 Zagreb-Sisak: Dionica prijelaz preko ... Na liniji je predviđeno prometovanje vlakova tipa TMK 2200. Radi se o ...

Natječaj - blagajnik naplate cestarine 2020.pdf - Hrvatske autoceste

24 sij 2020 ... Zainteresirani kandidati prijave na Natjecaj dostavljaju iskljucivo na obrascu „Prijavni upitnik". ... Obrazac je potrebno vlastorucno potpisati. & i. % ... ce se u svrhu obrade prijave na ovaj natjecaj za posao, i to sukladno clanku.

BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ Dionica ... - Hrvatske autoceste

ĐURO ĐAKOVIĆ-MONTAŽA d.d., Slavonski Brod. SWITELSKY ... Grafičko oblikovanje i priprema za tisak: Fimi media. Tisak: Printera Grupa. Naklada: 500 kom.

HAC - Izjava o području primjene usluge EENC - Hrvatske autoceste

Stop & Go ENC prolaz. 0 ... podataka te će u slučaju da je provjera prihvaćena uputiti potvrdu ispravnog ... Odgovor u vezi izvršenih provjera uputit će se u roku.

OSIJEK - SVILAJ Dionica Osijek - Đakovo - Hrvatske autoceste

spoj na državnu cestu D2 (obilaznica Osijeka). Čvor Josipovac na državnoj cesti D2 (obilaznica Osijeka). Čvor Čepin spoj na županijsku cestu Ž4105 te državnu ...

4. državne ceste i autoceste - Hrvatske Ceste

županijskih cesta, autocesta i cestovnih građevina s naplatom prolaska vozila. Grafički prikazi prometa na ... cestovnog prometa u Hrvatskoj započelo je primjenom najstarijeg i tehnološki najjednostavnijeg ... counting site način brojanja.

Pravilnik Drustva Hrvatske citaonice u Novome kod Trogira

Gradska knjižnica Kaštela ... časne prošlosti kaštelanskih čitaonica i knjižnica, prošlosti neusporedivo ... 1998, when the subsidiary, Marko Marulić Public Library.

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Hrvatskih ... - Hrvatske šume doo

31 pro 2018 ... Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji HRVATSKIH ŠUMA društva s ... suradnja s državnim institucijama koji obavljaju poslove zapošljavanja,.

Uzgojni pravilnik SFDH - Savez felinoloških društava Hrvatske

d) Zabranjeno je uzgajati mačke s deformacijama repa koje nisu opisane u standardu pasmine prema FIFe standardu. e) Mačke s bruhom ne smiju ići u uzgoj.

Pravilnik o korištenju nedrvnih šumskih proizvoda - Hrvatske šume ...

šumski plodovi, ... Sakupljanje šumskih plodova moguće je samo na površinama i u vrijeme uz prethodno ... rušenje stabala u svrhu sakupljanja plodova istih.