naputak o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja ... - HEP-a

pokroviteljstvima sredstvima ostvarenim iz prihodovnih sredstava Društva. Članak 3. Društvo neće ... Molba/zahtjev za donaciju mora sadržavati: a) Podatke o ...

naputak o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja ... - HEP-a - Srodni dokumenti

naputak o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja ... - HEP-a

pokroviteljstvima sredstvima ostvarenim iz prihodovnih sredstava Društva. Članak 3. Društvo neće ... Molba/zahtjev za donaciju mora sadržavati: a) Podatke o ...

Pravilnik o postupcima i kriterijima dodjele donacija i sponzorstva

17 pro 2019 ... Postupak dodjele sredstava za donacije i sponzorstva je ... Molba za dodjelu izvanredne donacije podnosi se u pisanom obliku, putem poste ili ...

Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja ... - PGŽ

županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem ... Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna ... nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja ...

troškove stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2019. i upućuje Županijskoj skupštini na ... održavanja Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2019. godini s ... razvidna pojedinačna isplata sredstava pomoći za ogrjev.

Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih ...

Za troškove smještaja učenika u učeničke domove (Učenički dom Graditeljske škole Čakovec i Učenički dom Srednje škole Čakovec) osigurava se 856.800 ...

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih ...

28 stu 2017 ... Beli Manastir i Osnovna škola "Dr. Franjo Tuđman" u Belom Manastiru. Ovjerene račune ... OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački. 340.568,00.

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja ...

OŠ Braća Radić, Martinska. Ves. 512.388,00. 133.556,00. 645.944,00. 2. OŠ Davorina Trstenjaka. Hrvatska Kostajnica. 1.606.370,00. 195.128,00. 1.801.498,00.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu ... - Plavi ured

2 svi 2019 ... Plavi ured se obvezuje isplatiti potporu za prvo tromjesečje korisniku po potpisu ugovora. Korisnik se ... edukacije koje su vezane za djelatnost,.

prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova ...

Osječko-baranjsku županiju nad domovima Osijek, Đakovo i Beli Manastir. Prema članku 10. ... Domu za starije i nemoćne osobe Osijek - 6.044.570,00 kuna.

Uputa o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja ...

Pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnoga i ... karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 75% cijene takve karte (radničke); ... zaposlenika HŽ Holdinga ostvaruju pravo na korištenje mjesečne pretplatne.

1 opći uvjeti ugovaranja (ouu) - Electrolux

Electrolux, AEG i Zanussi koje Electrolux prodaje putem svog Call centara prema odredbama ovog OUU-a. 7. Usluga: servisno-popravljačke djelatnosti koje ...

motivi ugovaranja i korištenje prava iz dodatnog ... - Sveučilište Sjever

13 ožu 2017 ... Dopunsko zdravstveno osiguranje je podvrsta zdravstvenog ... RH) te je prikazana usporedba sa drugim zemljama unutar Europske unije (u.

Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita - Врховни ...

одредба уговора о кредиту којом се корисник кредита обавезује да банци ... врсте трошкова банкарског кредита, и то: трошкови које банка обрачунава ...

naputak

Njome su obuhvaćene skupine sortimenata hrasta i bukve: hrastove i bukove ... Normalne neokrajčene i okrajčene piljenice (duga građa) se klasiraju u sve gore.

odobreno_HRIDCA Interni pravilnik o postupcima ... - eid.hr

1 srp 2017 ... eOI Identifikacijski certifikat eOI NCP-n-qscd-eid 1.3.6.1.4.1.43999.5.2.2.1.2.20 ... Aktivacija privatnih ključeva na HSM uređaju odnosno na eOI ...

HRIDCA Pravilnik o postupcima certificiranja - eOI

b) zaprimanje zahtjeva za izdavanje, opoziv i suspenziju certifikata na eOI, ... Aktivacija privatnih ključeva na HSM uređaju odnosno na eOI provodi se u skladu s ...

(NN 69/19) - Naputak - cezih

25 srp 2019 ... www.hzzo.hr ... koncentrator kisika za kućnu uporabu; obnovljeni koncentrator kisika za kućnu ... kisik, kao rezervni dio koncentratora kisika.

Iskorištenja - naputak

cp – cijena pilanskog proizvoda čija je vrijednost koeficijenata kvalitete ... Prka, T. 1975: Namjenska prerada tanke hrastove oblovine, Drvna industrija, 26,.

Naputak - HZZO

1 ožu 2012 ... PREDMET: Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima. - naputak, daje se. Poštovani,. Izvješćujemo vas da je Upravno vijeće Hrvatskog ...

Vrste financiranja - EFOS

14 pro 2015 ... a) Zlatno bilančno pravilo u užem smislu. Dugotrajnu imovinu, ali ne i stalnu kratkotrajnu imovinu, treba financirati iz dugoročnih izvora.

odobreno_HRIDCA Interni pravilnik o postupcima certificiranja ... - eOI

1 srp 2017 ... Hrvatska elektronička osobna iskaznica (u daljnjem tekstu: eOI) je ... e) Aktivacija privatnog ključa osobe provodi se jednokratno unosom PIN-a.

Protokol o radnjama i postupcima u slučajevima nastanka ...

4 velj 2019 ... bilo kojem osnovu zateknu u objektima DZ Zagreb - Centar (pacijenti, obitelj i osobe u pratnji, itd.). ... GRGURA NINSKOG 3. 01/4897 666 ...

Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja - HGK

Liović Merkaš Jadranka, predsjednica suda, Općinski građanski sud u Zagrebu,. Ulica grada Vukovara 86, Zagreb. 83. Lovrić Ivan, odvjetnik, Gundulićeva 19/1, ...

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima ... - SSS Makarska

30 kol 2019 ... Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u ... učitelju/nastavniku mogu pomoći u konačnome ocjenjivanju uspjeha u.

Izvjestaj o sprovedenim postupcima i ugovorenim nabavkama za ...

26 јан 2018 ... Broj odbačenih ponuda. Broj odbijenih. Broj i datum odluke o izboru. > najpovoljnije ... izabrana kao je ponuda ... 74,06 Tmobile. 06.04.2017.

Bojanje grafova prilagodljivim metaheuristiˇckim postupcima

Ako se graf može obojiti s najviše k boja, tada takvo bojanje nazivamo legalno k-bojanje grafa. Definicija 8. Graf je k-obojiv akko postoji legalno k-bojanje grafa.

Pravilnik o kriterijumima za određivanje naknade u postupcima ...

zgradama, obračunava se neto korisna stambena površina stana, bez obzira na ukupnu površinu stambene zgrade u kojoj se stan nalazi. Umanjenje naknade ...

NAPUTAK za NASTAVNIKE - FERIT-a

mBot robot. - staza za kretanje robota. Zadaci: - programiranje kretanja robota. - očitavanje vrijednosti senzora. - reguliranje zvučne i svjetlosne signalizacije.

TEHNIĈKI NAPUTAK ZA UPORABU

GUŠENJA NAJLONSKIM VREĆAMA, FOLIJAMA, STIROPOL, ITD. 4.0. ODGOVORNOST INSTALATERA. Odgovornost instalatera je provjera ispravnost ...

NAPUTAK ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA

Za pravne osobe na području grada Varaždina (izuzev prigradskih naselja) otpadni papir, plastika i metali prikupljati će se svaki petak od 6.00 sati ujutro.

Naputak autorima - Srce

nije odvojena zarezom), zatim slijedi dvotočje i broj stranice: Tekst ... (Vukušić 1984: 59). Citirana bilješka (fusnota) navodi se nakon navoda stranice na kojoj se ...

IZVORI FINANCIRANJA PROFESIONALNOG NOGOMETA U RH

Rusiji kada je cijeli svijet na temelju rezultata nogometne reprezentacije čuo za ... Najstariji nogometni klub na Otoku je Sheffield Football Club, osnovan 1855 ...

ODLUKU O KRITERIJIMA ZA OCJENJIVANJE VLADANJA ...

26 ruj 2018 ... Na temelju Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/2010) Učiteljsko vijeće ...

Procjena vrijednosti nekretnina u postupcima izvlaštenja i prijenosu ...

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) (dalje u tekstu: ZPVN) i Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 115/15) (dalje u tekstu: ...

Poštovani, temeljem interne Upute o postupcima jednostavne ...

13 srp 2018 ... EUROTISAK TISKARA ZAGREB, vlasnik Ante Beljan,. Jablanska 19, 10000 Zagreb. 6. IMPERITO d.o.o., Susedsko polje 47, 10090 Zagreb. 7.

Primjena Lean alata u postupcima poboljšavanja na primjeru ...

provodi Lean proizvodnja svakodnevno povećava. Upravo zbog toga je osmišljen velik broj alata pomoću kojih se može usavršiti proces i sami proizvodi, ...

pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja ... - nszssh

pisanih provjera iz članka 11. ovoga Pravilnika. (3) Rezultat ... (7) Vremenik pisanih provjera predlaže učitelj/nastavnik, a usklauje i donosi Učiteljsko odnosno ...

primjena odredbi prekršajnog zakona u prekršajnim postupcima ...

Prekršajnog zakona, pri čemu njihova stvarna nadležnost mora biti propisana ... 33 Izvod iz presude Vrhovnog suda RH broj Kzz 10/17-3 od 22.veljače 2017.

rad inspektora rada u postupcima izdavanja građevinske i uporabne ...

zaštita na radu. Zbog obavljanja poslova iz dje- lokruga Inspektorata rada, osim Središnjeg ureda u Zagrebu, ustrojeni su i područni uredi Osijek,. Rijeka, Split ...

pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja ... - ASOO

27 ruj 2010 ... Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ... (3) Uspjeh učenika u ocjenjivanju uratka, praktičnoga rada, pokusa, izvođenja ...

Analiza sudske prakse u postupcima pred hrvatskim ... - CMS

5 Zakon o suzbijanju diskriminacije stupio je na snagu 1. siječnja 2009., ... na konstantnom uznemiravanju, zlostavljanju i omalovažavanju od strane ... susjeda riječima “muslimanska gamad, gonite se u svoju Bosnu, jebem ti majku musliman-.

Lista sposobnih ponuditelja u postupcima jednostavne nabave ...

OBRT "HOBIT", vl. SAŠA VOLARIĆ Kastavska cesta 5, Matulji. VENTEX d.o.o. DRAŽICE 123/C, RIJEKA. Računala i oprema za računala. AXIOM d.o.o. BANA ...

upoznavanje sa različitim postupcima remedijacije ... - CaSA NaRA

Opis kursa: 1. Remedijacija zemljišta. 2. Metali. 3. Ligandi i kompleksna jedinjenja. 4. Procena dostupnosti metala u sedimentu. 5. Remedijacioni procesi. 6.

Imovina dužnika i imenovanja upravitelja u stečajnim postupcima u ...

[email protected] Tel: 385912244102. Sažetak. Ovaj rad nastoji ispitati koliko iznose imovine dužnika u stečajnim postupcima u Republici Hrvatskoj.

medicinska vještačenja u postupcima kaznenog suda u dubrovniku ...

čime su potvrđene izjave svjedoka da je Kata počinila samoubojstvo (Lam. Crim. sv. 57, f. ... Ulica Tri crkve nalazi se pokraj groblja Boninovo zapadno od Grada.

Lista arbitara u postupcima sa i bez ... - Hrvatska gospodarska komora

Liović Merkaš Jadranka, predsjednica suda, Općinski građanski sud u Zagrebu,. Ulica grada Vukovara 86, Zagreb. 83. Lovrić Ivan, odvjetnik, Gundulićeva 19/1, ...

pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika ...

27 ruj 2010 ... PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA. VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI. Članak 1. (1) Ovim ...

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i ...

U Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 112/10) u članku 1. stavku 1. riječi: ...

8. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika

11 lis 2012 ... Pravilniko načinima, postupcima i elementima vrednovanja i ocjenjivanja učenika u JU srednjoj mašinsko-saobraćajnoj školi Mostar. 1.

o nekim leksikografskim postupcima u izradi dijalektalnih rječnika na ...

građe u znanstveni rječnik, arhileksem, egzemplifikacije, ekspresivne rečenične potvrde, kolokacijske sveze, frazemi, sinonimi i inačice, gramatički dio ...

EVIDENCIJA UGOVORA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE VELIKE ...

8 svi 2012 ... Forenzička oprema. INsig2 d.o.o., Zagreb ... Kuhinjska oprema, predmeti za kućanstvo i potrepštine za ... Motorola. Perfesionalna elektronika. d.o.o.,Rijeka. 343.608,13. 01.08.2012. ... PU zagrebačka, II PP Črnomerec i VI PP.

Naputak za sklapanje ugovora - TD Baška

UGOVORA O USTUPANJU PRAVA KORIŠTENJA GROBNOG MJESTA. Sukladno članku 13. ... groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje. ... razreza poreza. Porezna uprava traži ...

Naputak za evidentiranje radnog vremena (PDF)

definirani Naputak o načinu evidentiranja ostvarenih sati rada. ... U radno vrijeme koje ulazi u mjesečni fond sati radnika računa se i vrijeme koje proizlazi:.

15 Naputak o radu Birackog odbora.pdf

13 ožu 2017 ... glasačke listiće za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i za studentski zbor ... Biračko mjesto otvara se u 08,00 sati (28. i 29. ožujka 2017.) VII.

Naputak za izračun financijskih pokazatelja

Koeficijent financijske stabilnosti = Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital Dugoročne obveze). Koeficijent financijske stabilnosti u omjer stavlja dugotrajnu ...

naputak mzoš o glomaznom otpadu

umivaonik toalet i bide (školjka i daska) slavina za vodu, nosač tuša, i crijevo za tuš stalak za ... vrtni namještaj vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.).

Naputak o glomaznom otpadu - Cistocaka

vrtni ukrasi većih dimenzija vrtna klupa crijevo za vodu, oprema za razvoenje vode te posude za zalijevanje bilja ljuljačka suncobran i stalak za suncobran.

naputak - Veleučilište “Nikola Tesla”

E-identitet u sustavu [email protected] je virtualni identitet na CARNet mreži kojega dobivaju pojedinačni korisnici iz ustanova članica CARNeta i koji im omogućuje ...

IRO_Model financiranja visokog obrazovanja u Hrvatskoj_2010

(http://www.nzpuss.hr), natječaj je završio 30. rujna 2009.g., a rezultati natječaja i dodjeljivanje prvih stipendija očekuju se početkom studenog 2009.g.

leasing kot vir financiranja podjetja - Univerza v Ljubljani

2.9.3 LEASING IN POGODBA O DENARNEM KREDITU. ... oziroma 798,67 mio EUR, sledila so jim komercialna vozila, ki so znašala 22 ... svetiti ugotavljanju realne cene za rabljena ... http://www.hypo-alpe-adria.si/si_cms/Leasing/home.nsf.