Obrazac - Zahtjev za sponzorstvo donaciju

ZA SPONZORSTVO/DONACIJU. Podaci o podnosiocu zahtjeva: Ime i prezime/Naziv: Ulica, poštanski broj i mjesto: JIB:1. ID:2. Telefon/Fax: e-mail adresa:3.

Obrazac - Zahtjev za sponzorstvo donaciju - Srodni dokumenti

Obrazac - Zahtjev za sponzorstvo donaciju

ZA SPONZORSTVO/DONACIJU. Podaci o podnosiocu zahtjeva: Ime i prezime/Naziv: Ulica, poštanski broj i mjesto: JIB:1. ID:2. Telefon/Fax: e-mail adresa:3.

ZAHTJEV ZA DONACIJU / SPONZORSTVO

ZAHTJEV ZA DONACIJU / SPONZORSTVO. Ime i prezime: Kontakt telefon: E-Mail: Naziv firme: Pozicija u firmi: Donacija / sponzorstvo za: Opis:.

ZAHTJEV ZA DONACIJU

Planirani podetak i zavrSetak projekta. Podrudje provedbe projekta (2upanija/e/mjesto ili grad). Ukupan iznos potreban za projekt lznos koji se tra2i od ...

Obrazac zahtjev 9.pdf

HZZ-a / ZAPOSLEN KOD. POSLODAVCA OD ... Potvrde nadležnih institucija za nezaposlene osobe (npr. potvrda o statusu branitelja, žrtve nasilja ... Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te ...

Obrazac kreditni zahtjev za građane - IKB

Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK. 7. ... pristup Vašim osobnim podacima, dopunu osobnih podataka, ispravak osobnih podataka, brisanje osobnih.

Obrazac zahtjev javni radovi.pdf

Presliku popunjenog obrasca PR (Prijava potrebe za radnikom),. •. Izjavu poslodavca o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 24 mjeseca.

Obrazac 4 - Zahtjev za promjenu podataka

E-mail: [email protected] Radno vrijeme: 8:00-16:00 Pon-Pet. ZAHTJEV. ZA PROMJENU PODATAKA U ZAHTJEVU ZA RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU.

OBRAZAC A - ZAHTJEV ZA PET/CT DIJAGNOSTIČKI POSTUPAK ...

M Ž. Upućuje se na: □. PET/CT. PET/CT s dijagnostičkim CT-om. Pretraga se traži radi: □. □. □. □. DA NE. Inzulin. Zadnja doza? Kada je uĉinjen zadnji CT?

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć, Obrazac

7. za slučaj elementarne nepogode na stanu ili kući, člana sindikata ili supružnika …… KM uz uvjet da u tom objektu stanju, najviše u visini od 30% prosječne ...

Obrazac P-DIP (Form P-DIP) ZAHTJEV ZA POVRAT POREZA

(Form P-DIP). ZAHTJEV ZA POVRAT POREZA. Application for Refund of Tax. DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA, POSEBNIM MISIJAMA ...

Obrazac 1 _ Zahtjev za dostavljanje ponuda _ reprezentacija.pdf ...

pogledu kvaliteta, performansi i/ili mjere. Kolicina predmeta jayne nabavke dimenzija. BOMBONI: BRONHI i. Kg. 1. NEGRO. BOMBONI: BRONHI i NEGRO. 10.

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije - KBC Rijeka

Informacija koja se traži. Dana. podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o pravu na ...

Zahtjev za polaganje stručnog ispita - Obrazac SI - Državna ...

Na temelju odredbe članka 38. stavka 14. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 25/18) i članka 3. Pravilnika o stručnom ispitu ...

Obrazac 5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EU POTVRDE Nadležno tijelo ...

Osobni identifikacijski broj (OIB): ... Matični broj subjekta: ... radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o ... koju na osobno traženje osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

1 OBRAZAC Z2 ZAHTJEV ZA UKOP UZ VOJNU POČAST za umrlog ...

1. OBRAZAC Z2. ZAHTJEV ZA UKOP UZ VOJNU POČAST za umrlog HRVI/HB iz Domovinskog rata. (ime i prezime, ime oca/majke). PODACI ZA UMRLOG ...

OBRAZAC 2. Zahtjev za odobrenje projekta 1. Zakonodavna osnova ...

Izdanje 2., 2017. OBRAZAC 2. Zahtjev za odobrenje projekta. 1. Zakonodavna osnova: 1.1. Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/06 i 37/13). 1.2.

Obrazac broj 2 Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu ...

Obrazac broj 2. Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba. Ured državne uprave u ...

Obrazac ZAHTJEV ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ODGODU ...

Obrazac ZOD. ZAHTJEV ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ODGODU OVRHE. Upute za popunjavanje: •. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronički ...

Obrazac zahtjev za dodjelu stipendija 2015/2016 - Općina Brinje

PREDMET: Zahtjev za dodjelu općinske stipendije za školsku/akademsku godinu 2015./2016 ... školsku/akademsku godinu 2015./2016. podnosim zahtjev za učeničku ... djecu, državna potpora u poljoprivredi, naknada koju prima udomitelj za ...

Završni rad br. 26/PMM/2016 Sponzorstvo i medijsko oglašavanje ...

30 lis 2016 ... Integriranje sponzorstva u marketinški komunikacijski miks . ... Čop podsjetio je kako je INA bila sponzor HOO-a od 2002. do 2009. godine, te.

24sata d.o.o. 100.000,00 ( PDV) Sponzorstvo projekta "Ponos ...

Sponzorstvo projekta Prometne škole Rijeka. 34. Župa Sv. Marka Križevčanina. 5.000,00 (bez PDV-a). Sponzorstvo Dječjeg ljeta župe Sv. Marka. Križevčanina.

sponzorstvo v športu kot orodje tržnega komuniciranja - Univerza v ...

2 feb 2009 ... Lumpi, Intersport ter klubu Uživajmo zdravo. ... oblačila; na sebi so imela najprej klubske drese, čez te trenirke, nato vetrovke in bunde. Tako.

pismo namjere za donaciju - AOF Modrica

Molba za donaciju/sponzorstvo. Poštovani,. Akademija fudbala “Dr Milan Jelić” Modriča trenutno broji 230 članova koji marljivo i vrijedno treniraju. Akademija ...

Predmet: Zamolba za donaciju - HPD Prenj 1933 Mostar

Predmet: Zamolba za donaciju. HPD PRENJ 1933 je neprofitna udruga temeljena isključivo na volonterskom radu koja broji više od 250 aktivnih članova i koja ...

KURIKULUM: Kako napisati projekt i aplicirati za donaciju ...

11 ruj 2009 ... aplicirati za donaciju? ... Donatori ne vole osjetiti panično «grebanje» za novac ... Preuveličavanja povećavaju šanse za dobivanje sredstava - ...

Poštovani, Obraćamo Vam se s molbom za jednu donaciju, nadajući ...

Obraćamo Vam se s molbom za jednu donaciju, nadajući se da ćete biti u mogućnosti, preko nas, pomoći ... ostali bez obitelji, kuće, potpore, sredstava za život.

Kako ćete bolje razumijeti smrt i donaciju - DonateLife

Ti znakovi života otežavaju razumijevanje moždane smrti. Međutim, čak i uz neprekidnu ventilaciju, srce ne može nastaviti kucati zauvijek i na kraju će.

Internet of Things i Logo uz donaciju HT (Zajedno ... - Croatian Makers

OŠ Bartola Kašića. Zagreb 1. Davorin Novosel. OŠ Prečko. Zagreb 2. Tomislav Hadrović. OŠ Savski Gaj. Zagreb 2. Josip Jurić. OŠ Gustava Krkleca. Zagreb 3.

Stranica 1 OBRAZAC 2 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

država izdavanja i rokovi važenja. 13. Zanimanje ... U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno: 1. Ime i prezime ... (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), izvadak iz.

Stranica 1 OBRAZAC 1 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti ... Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije ...

Obrazac GRADJ-PCG 2020 obrazac i dodatak_za_sajt.xlsx

1 мар 2001 ... Цијена представља јединичну вриједност грађевинских радова извршених од стране ... Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова.

Obrazac FP - obrazac za placanje u ino 1 - Raiffeisen Bank

Napomena: U slučaju neizvršenja naloga za plaćanje zbog pogrešno popunjenih podataka, nastale troškove snosi nalogodavac. Note: If the payment order ...

prijavni obrazac stipendiranje/2019 prijavni obrazac za projekt

„STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2019. GODINU ... Adresa učenika/ce. Županija ... obrta za školsku godinu 2017./2018. i. 2018.

OBRAZAC 2. OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC PRORAČUNA. Opis troškova. Ukupni proračun projekta/programa. Osigurana sredstva iz drugih izvora, poslovnog sektora i/ili drugih donatora.

Zahtjev 6 – sklapanje ugovora ZAHTJEV ZA SKLAPANJE ... - HEP-a

Zahtjev 6 – sklapanje ugovora. Podnositelj zahtjeva (Ime i prezime. / Naziv). Osobni identifikacijski broj. Adresa stanovanja / Sjedište (naselje, ulica, kućni broj ...

Zahtjev - HRT

Zahtjev za odjavu RTV prijamnika (pod točkom 2, 3) jedino je opravdan ... provođenju kontrole ponovo me prijaviti, odnosno teretiti za plaćanje RTV pristojbe.

Zahtjev

29 ožu 2018 ... 10 000 Zagreb. ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ. ZA NOVOROĐENO DIJETE U 2018. GODINI.

Zahtjev - www.mft.gov.ba

Obraćam Vam se sa zahtjevom za naknadu troškova prevoza na posao i prevoza s posla shodno. Odluci o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na ...

4 Zahtjev.pdf Preuzmi

Jetrena pašteta. Jetrena pašteta pakovanje 100 gr komad. Jetrena pašteta. Jetrena pašteta pakovanje 150 gr komad. Parizer svinjski. | Svinjski parizer -salama.

zahtjev za izlazak

osobnim podacima" („Pravila“) koja su dostupna na službenoj mrežnoj stranici www.rmf.hr. Potpisom zahtjeva podnositelj Zahtjeva potvrđuje da je kroz Pravila ...

2 Zahtjev.pdf Preuzmi

Regler alternator 539. 57. Cetkice alternatora. 58. Kardan freze za tafe 542. Vreteno volana 539 komad komad. Trimi nit za trimer 323. Ulje za mjesavinu 2% za ...

Zahtjev za izdavanje

Zahtjev za izdavanje Demo certifikata za fiskalizaciju. 1. Podaci o poslovnom ... Preuzimanje aktivacijskih podataka U podružnici FINE. Dostava na adresu e- ...

Zahtjev za iskaznicu

Potpisom ovog zahtjeva dajem izričitu suglasnost ZET-u da poduzme sve radnje vezane za obradu mojih osobnih podataka navedenih u zahtjevu u svrhu.

zahtjev za samoočitanje - HEP-a

ZAHTJEV ZA SAMOOČITANJE na obračunskom mjernom mjestu: Broj obračunskog mjernog mjesta. Adresa mjernog mjesta. Broj brojila. Očitano stanje brojila.

zahtjev - ZagrebParking

Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka: Zagrebački holding d.o.o. Ulica ... parkirališne karte , Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebparking ...

Zahtjev za odjavu - HRT

Zahtjev za odjavu RTV prijamnika (pod točkom 2, 3) jedino je opravdan ... provođenju kontrole ponovo me prijaviti, odnosno teretiti za plaćanje RTV pristojbe.

Zahtjev za kategorizaciju

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO. PREDMET: Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - iznajmljivanje.

ZAHTJEV ZA KREDIT

Tel. na poslu: Mobilni tel.: Bračno stanje: samac u braku. Broj članova porodice: Broj izdržavanih članova porodice: Stanovanje: stan / kuća u vlasništvu kod ...

OBRAZAC 1 bh.cdr

Zemlja otpreme/izvoza. 15. Zem. otpr.izv./{if. 17. Zem.odred./{if. a) b) a) b). 16. Zemlja porijekla. 17. Zemlja odredi{ta. 19. Kon. 20. Uslovi isporuke. 22. Valuta i ...

Obrazac B

SVEUČILIŠTE ZADAR. 976 MIKULČIĆ GRGIĆ DENISS. 48000 KOPRIVNICA. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI,ZAGREB. 977 MIKULEC KAROLINA.

Obrazac KPO

KNJIGA O OSTVARENOM PROMETU. PAUŠALNO OPOREZOVANIH OBVEZNIKA. PRIHOD OD DELATNOSTI. Redni broj. Datum i opis knjiženja od prodaje ...

Obrazac PP-MI-PO

MJESEČNO IZVJEŠĆE O OBRAČUNU I UPLATI POREZA NA POTROŠNJU. ZA RAZDOBLJE OD. DO. Obrazac PP-MI-PO. Red. broj. POREZ NA POTROŠNJU.

TZ obrazac

Obrazac TZ. PODRUČNIURED. _. ISPOSTAVA. _ nadležna prema sjedištu pravne ili prebivalištu fizičke osobe naziv pravne osobe / ime i prezime fizičke osobe, ...

Obrazac POU

I Z J A V A. Izjavljujem pod materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da sam ugradio opremu i uređaje, pomoću kojih se precizno mjeri i registrira ...

Obrazac PPI-3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Образац ППИ-3. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица ...

Obrazac 1

kućanstva su nezaposleni ili neaktivni). Osoba živi u kućanstvu u kojem nema zaposlenih, s uzdržavanom djecom (djeca u dobi od 0 do 17 i/ili 18 do 24 ako su ...

Obrazac ONTO.pdf

DODATAK XII. Obrazac ONTO. OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA. Naziv tvrtke/obrta: Godina: Datum otvaranja: Datum zatvaranja: Adresa sjedišta:.

OBRAZAC 2 bh.cdr

2. Po{iljalac/Izvoznik. 8. Primalac. 14. Deklarant/Zastupnik. I.B.. I.B.. I.B.. 3. Obrasci. 4. Tovarne liste. 5. Naimen. 6. Ukupan br. paketa 7. Referentni broj. 9. Osoba ...

Obrazac D

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA VINKOVCI. 86 LUTRING KATARINA. 10000 ZAGREB. IV. GIMNAZIJA ZAGREB. 87 MAGLICA IVANA.

OBRAZAC 8a

OBRAZAC 8a. FORM 8a. 1????/12. Identitet utv en: The identity was determined: Ime i prezime podnositelja prijave: Name and surname of the applicant:.