Termičko oštećenje kosti tijekom bušenja dvostupnjevanim svrdlom i ...

1.4.4 Geometrijski parametri spiralnog svrdla . ... svrdla s pločicama od tvrdog metala ... Ante Šercer od Akademije Medicnskih Znanosti Hrvatske za najbolji ...

Termičko oštećenje kosti tijekom bušenja dvostupnjevanim svrdlom i ... - Srodni dokumenti

Termičko oštećenje kosti tijekom bušenja dvostupnjevanim svrdlom i ...

1.4.4 Geometrijski parametri spiralnog svrdla . ... svrdla s pločicama od tvrdog metala ... Ante Šercer od Akademije Medicnskih Znanosti Hrvatske za najbolji ...

TERMIČKO OŠTEĆENJE KOSTI TIJEKOM OPERATIVNOG ZAHVATA

zglobni, kao npr. talus (gležanjska kost), navikularna (skafoidna) kost karpusa i glava bedrene kosti, imaju visok rizik od ishemijskog oštećenja nakon traume ...

Osovinski skelet - kosti glave kosti glave - kosti glave kosti glave

F - čeona kost. I - sekutići ... kost. N - nosna kost. O - potiljačna kost. P - temena kost. PM - premaxilla;. Pmo - ... Pu – stidna kost (os pubis). Fe – butna kost (os ...

torzija i nateg kod usmjerenog bušenja - Repozitorij Rudarsko ...

Pretpostavka kod usmjerenog bušenja jest da su i torzija i nateg posljedica uglavnom trenja koje se javlja izmeĊu niza bušaćeg alata i stijenki kanala bušotine.

BUŠENJE I Vježbe iz „Bušenja I“ Održavanje vježbi Student je ...

Student je dužan redovito pohađati auditorne vježbe iz predmeta „Bušenje I“, a tijekom semestra dozvoljena su tri izostanka. Svaki sljedeći neopravdani ...

Poglavlje 1, Oštećenje stanice - Studentski.hr

Dijapedeza je kretanje sastavnih elemenata krvi kroz stijenku žile u ekstravaskularni prostor. Kod leukocita sastoji se od više koraka, kao što su adherencija za ...

Akutno oštećenje bubrega izazvano lekovima

Antimikrobni lekovi. • AIN – hipersenzitivna/alergijska reakcija. • Akutna renalna insuficijencija, raš, eozinofilija. • Najčešće penicilini/cefalosporini i sulfonamidi.

Akutno bubrežno oštećenje -Prikaz slučaja-

16 ožu 2018 ... 21.03.2018. ▻ Afebrilna. ▻ Diureza 1100 ml. ▻ I stolica dnevno. Terapija: Metronidazol 3x500 mg i.v. Xiclav 2x1 gr i.v. Controloc 2x1 amp i.v..

ISKUSTVA OŠTEĆENJE SLUHA UZROKOVANO BUKOM

nju ravnoteže. Organ sluha dijelimo na tri dijela: vanjsko, srednje i unutarnje uho. Vanjsko uho bubnjićem je odvojeno od ostalih dijelova. 1. uška, 2. slušni kanal ...

Oštećenje jetre uzrokovano lijekovima - Dr Med | Repozitorij ...

koja imaju značajnu ulogu u biotransformaciji lijekova su probavni sustav, pluća, koža, ... Općenito se spomenute reakcije i enzimi koji ih kataliziraju mogu.

OŠTEĆENJE GRAFEMSKOG SPREMNIKA I AGRAFIJA - PRIKAZ ...

3 pro 2007 ... logopedske vježbe svaki dan u trajanju od pola sata. Primjenom BDAE utvrđeno je da ispitanik ima Brocinu afaziju. Na svim ispitivanim ...

Probir na oštećenje sluha u novorođenčadi - Hrvatski časopis za ...

Uskoro je sličan aparat nabavilo i rodilište u. Vukovaru. Jedan od najvažnijih zaključaka koji se nametao i prije kraja projekta koji se provodio na «Sv. Duhu» bio ...

Kognitivno oštećenje i ponašanje. Problemi u Parkinsonovoj bolesti ...

HALUCINACIJE I DELUZIJE. Mnogi bolesnici s PD koji imaju kognitivno oštećenje također razvijaju halucinacije ili deluzije. Halucinations se odnosne na da.

3. Kosti glave.pdf

Potiljačna kost – os occipitale. -Foramen ovale ... Klinasta kost – os sphenoidale. -Fissura chiasmatis ... Sitasta kost – os ethmoidale. -Lamina. Cribriformis.

CIJELJENJE KOSTI

Dijelovi duge kosti su dijafiza, epifize i metafize. Dijafiza je dugi, cilindrični dio kosti, a epifize su krajevi dugih kostiju Između dijafize i epifiza nalazi se prijelazni ...

kosti i zglobovi

aktivni elementi - mišići (40% težine, 60% zapremine) ... kosti, zglobovi, mišići. 2. ... Poprečno-prugasti mišići: zovu se još i voljni, jer su pod svesnom kontrolom.

Lebka - kosti

fissura orbitalis superior. – foramen rotundum, ovale, spinosum ... hladký sval ve fissura orbitalis inferior ... fissura pterygomaxillaris. – fissura petrotympanica.

KOSTI,ZGLOBOVI I MIŠIĆI

natkoljenice. Prednja skupina mišića potkoljenice. Musculi adductori femoris. Stražnja skupina mišića potkoljenice. MIŠIĆI I FASCIJE. Mimični mišići ...

Kosti i zglobovi trupa

Os coccygis, trtična kost. Odgovori koje se zglobne plohe na trtičnoj kosti uzglobljuju sa križnom kosti. Skeleton thoracis, kostur prsnog koša, str. 50-53. Costae ...

Predmeti od kosti i roga

neperforirane igle), glačalice, spatule, drške i udice. Osim alata ... čno se tumači kao rupa za vezivanje oruđa, a zglobovi na oruđu ostavljani su kao dijelovi ...

Što je dekubitus? Dekubitus je oštećenje kože izazvano ...

Dekubitus može izgledati kao manja promjena (crvenilo) ... Dekubitus kod pacijenta produžuje boravak u bolnici ... Liječenje dekubitusa je dug i složen proces ...

NEUROCRANIUM, kosti neurokranija; str. 22-33 Os occipitale ...

razumijevanje podjele kostiju glave u dvije skupine (kosti neurokranija i viscerokranija) ovisno o njihovoj funkciji. - podjela neurokranija na bazu i krov lubanje.

Polni dimorfizam hioidne kosti

Ključne riječi: Hioidnakost, polni dimorfizam. Uvod. Od 206 kostiju koje su međusobno zglobljene, hioidna kost se odlikuje sa nekoliko izrazitih posebnosti:.

VISCEROCRANIUM, kosti viscerokranija; str. 33-43 Os ethmoidale ...

SPECIFIČNI CILJEVI. Os ethmoidale, rešetnica. - Navedite i opišite međusobni odnos lamina rešetnice: lamina perpendicularis, lamina cribrosa, lamina orbitalis.

LJuDSko tIJELo: koStI I MIŠIćI

LJuDSko tIJELo: koStI I MIŠIćI. Helena Car, Zagreb udi su od davnina promatrali svijet oko sebe i mjerili ga prema vlasti- tome tijelu. Tako su već stari Egipćani ...

(scapula) i ramene kosti (humerus)

ramene kosti (Humerus) upotrebljeno je 6 lopatica i 6 ramenih kostiju srne i 8 ... Janković Ž, Popović S. Anatomija domaćih životinja, Osteologija i miologija.

Prijelomi ključne kosti u djece

Kirurško liječenje prijeloma ključne kosti u djece; A – osteosinteza. Kirschnerovom žicom; B – modelirajuća pločica i vijci. SLIKA 3. Imobilizacija ramena zavojem ...

0 KOSTI SPAIĆU - ZA SUTRA DANAS

Košta Spaić - Život i djelo. Urednica Antonija Bogner Šaban. Kapitol. Zagreb. 2004. Među monografijama-zbornicima grupa autora o ka zališnim umjetnicima ...

GIGANTOCELULARNI TUMORI KOSTI: REZULTATI I ...

Ključne riječi: gigantocelularni tumor kosti; neoplazma, kost; ortopedija; operacija; recidiv. Adresa za dopisivanje: Dr. sc. Marko Bergovec, dr. med. Klinika za ...

zlom kosti - Združenje zdravnikov

Kaj povzroči zlom kosti? Zlom povzroči sila, ki deluje na kost in je večja od njene trdnosti in prožnosti. Na obliko in stopnjo zloma vplivajo tudi smer, hitrost in ...

V3: KOSTI I ZGLOBOVI GORNJEG UDA – NADLAKTICA I RAME

Objasnite pomak koštanih ulomaka kod prijeloma ključne kosti. Humerus, nadlaktična kost. - Prepoznati i opisati nadlaktičnu kost: na proksimalnom kraju kosti:.

augmentacija kosti u maksilarnom sinusu - Repozitorij ...

Anatomija maksilarnog sinusa . ... mogućnost prenošenja infekcije iz zubi u sinus, a katkad i otvaranje sinusa prilikom ekstrakcije gornjih zuba (1).

Prijelomi nadlaktične kosti u djece - Dr Med | Repozitorij ...

Zbog hiperaktivnosti djeca su često izložena ozljedama nadlaktice, ... ozljede se skida Desaultova imobilizacija i postavlja se Sarmiento potpora (Slika 8.).

Mineralna gustoća kosti u bolesnika sa seronegativnim ...

Seronegativne spondiloartropatije uključuju ankilozantni spondilitis, psorijatički artritis, reaktivni artritis/Reiterov sindrom, enteropatski artritis i nediferenciranu.

KOMPLIKACIJE SKLIZNUĆA GLAVE BUTNE KOSTI

Slavković S. Epifizioliza proksimalne epifize femura [doktorska disertacija]. Beograd: Medicinski fakultet; 1 6. 12. Vukašinović Z, editor. Opšta ortopedija.

OSNOVI RENDGENGRAFIRANJA PIRAMIDE TEMPORALNE KOSTI

Obavezna je oznaka na filmu. Format rendgenskog filma je 18x24 cm. Cen- tralni zrak: usmeren je za 45° kaudalno, ulazi u tuber fronalne nesnimane strane, ...

Analiza trideset bolesnika sa hondroblastomima kosti

humerusa i tibije, odnosno distalnim epifizama butne kosti. Utvrđena je veća ... Zaključak. Hondroblastom je redak tumor kosti koji je potrebno pravo- vremeno ...

Aneurizmatska koštana cista čeone kosti - doiSerbia

Uvod. Aneurizmatska koštana cista (AKC) je benigna, ekspanzivna, osteolitička lezija koja se izuzetno retko javlja u kostima lobanje bolesnika mlađe životne ...

sarkomi mehkih tkiv in kosti - Onkološki inštitut

Multipli osteohondromi. Hondrosarkom. Enhondrom. Hondrosarkom. Pagetova bolezen kosti. Osteosarkom. Kostni infarkt. Osteosarkom. Kronični osteomielitis.

KOSTI I ZGLOBOVI DONJEG UDA - ZDJELICA I KUK Ossa membri ...

Os coxae, zdjelična kost. - Prepoznati i opisati zdjeličnu kost. - Opišite anatomski položaj zdjelične kosti, tj. navedite strukture zdjelične kosti koje leže u.

KOSTI I ZGLOBOVI GORNJEG UDA – PODLAKTICA I ŠAKA Ossa ...

prepoznati, imenovati i pravilno orijentirati kosti podlaktice. - prepoznati i imenovati kosti šake. - uočiti kako nazivi ploština i rubova kostiju podlaktice odgovaraju ...

KOSTI I ZGLOBOVI DONJEG UDA – KOLJENO I STOPALO Ossa ...

OPĆI CILJEVI: - prepoznati, imenovati i pravilno orijentirati kosti potkoljenice i stopala. - objasniti prilagođenost građe potkoljenice i stopala funkciji noge.

Operacijsko liječenje prijeloma bedrene kosti u pasa

MIŠIĆI NATKOLJENICE. Mišiće natkoljenice čine slijedeće skupine: sapno mišićje, stražnji mišići bedra, unutrašnji mišići bedra i duboki mišići bočnog zgloba te ...

Utjecaj koštanih morfogenetskih proteina 2 i 7 na volumen kosti u ...

cijeljenju kosti pokušava riješiti uvođenjem novih metoda, koje se ugrubo ... postupak u štakora potkožnom implantacijom u aksilarnu regiju štakora i tako stvorili.

Prijelomi gornjeg dijela nadlaktične kosti - Dr Med | Repozitorij ...

Optimalna imobilizacija se postiže pričvršćivanjem podlaktice i nadlaktice uz prsni koš. Tradicionalno se takva imobilizacija postiže mitelom, koja pruža potporu ...

cijeljenje kosti - Repozitorij Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

Kost ili koštano tkivo potporno je vezivno tkivo koje izgrađuje koštani sustav. Koštano tkivo složene je građe i posjeduje izuzetna mehanička svojstva. Koštani ...

SVJEDOČENJE TONIJA ALAMOA, Suhe kosti, Tom 06000

29 kol 2015 ... Suhe kosti. Napisao: Toni Alamo. Bog je starozavjetnom proroku Ezekielu poslao ukazanje. Vidio je dolinu suhih kostiju, što je predstavljalo ...

OZLJEDE KRIŽNE I TRTIČNE KOSTI NA RADNOM MJESTU

Križna kost ima oblik trokuta i umetnuta je između desne i lijeve zdjelične kosti i najčešće je sastavljena od pet sraštenih križnih kralježaka kod odraslih osoba.

Zobrazení kostí a kloubů lebky a osové kostry

sinus maxillaris foramen magnum orbita os zygomaticum. RTG lebky, frontální pohled. Sandbergova projekce na dens axis s otevřenými ústy. X-ray picture of ...

uticaj fizičke aktivnosti na kvalitet kosti - SportLogia

(Babić, 2004). Osteoporoza se može definisati kao smanje- ... osteoporozu (FIMS Position Statement 2000). ... vježbe snage (kao {to su pliometrija, gimnastika,.

Osteosinteza prijeloma kosti - Opća bolnica Pula

Operacija prijeloma kosti obavlja se u principu kao hitna operacija. ... Kod otvorenih prijeloma i prijeloma u području zglobova i zdjelice može biti donešena ...

Presađivanje kosti u alveolarni greben pacijenta s rascjepom: od ...

1 pro 2014 ... Sažetak. Rascjep usne i nepca najčešći je prirođeni deformitet kraniofacijalne strukture. Orofacijalni ras- cjep znatno utječe na kvalitetu života ...

Akcesorne kosti stopala – radiološka analiza učestalosti

stopalo, kosti; stopalo, urođeni deformiteti; radiografija; dijagnoza ... mon accessory bones were as follows: os tibiale externum 50%, os peroneum 29.03%, os ...

Podaljšava kosti z zunanjim fiksaterjem - Ortopedska klinika Ljubljana

Z ZUNANJIM FIKSATERJEM. INFORMACIJE ZA BOLNIKE. KDAJ JE SMISELNA KIRURŠKA PODALJŠAVA KOSTI? Razlike v dolžini zgornjih udov ponavadi ne ...

sarkomi mehkih tkiv in kosti - Onkološki inštitut Ljubljana

27. Fibromatoza dezmoidnega tipa. 28. Gastrointestinalni stromalni tumor. 29. Genetski sindromi, povezani z lezijami mehkih tkiv in kosti. 33. Tumorji kosti. 36.

Stavite zdravlje kosti na vrh liste prioriteta - Dr. Andrija Štampar

Osteoporoza jedna je od najčešćih metaboličkih bolesti i zahvaća 8 – 10 posto ... liječnika fizijatra i fizioterapeuta) preporučuju se vježbe snage, aerob-.

auticaj hipotireoze i l-tiroksin terapije na metaboličku aktivnost kosti

Paratireoidni hormon,vitamin D, kalcitonin, hormon rasta, glikokortkoidi, tireoidni i polni hormoni ispoljavaju svoje efekte na metabolizam koštanog tkiva.

Diferencijalno-dijagnostički pristup ozljedi sezamoidne kosti stopala ...

Ključne riječi: diferencijalna dijagnoza; sezamoidne kosti; stopalo. Abstract. Introduction: The sesamoidal skeletal-tendon complex of the foot consists of two.

Rentgenski snimak stopala, petne kosti i skočnog zgloba

snimanja kostiju nožja: - 114 stopala i prstiju stopala, oko 50 petnih kostiju i oko 94 ... jer tetive i ligamenti koji povezuju sitne kosti gube elastičnost. Zglobovi ...

na izložbi se mogu vidjeti kosti ubijenih vojnika, ali i prava šenoina ...

izložba 'Mors porta vitae - smrt vrata ži- vota: stara zagrebačka groblja i pogrebi' u. Muzeju grada Zagre- ba. Oko 900 fotografi- ja, osmrtnica, oporu- ka i drugih ...