Spisak roba koje pri uvozu podlijezu veterinarskom ... - Uprava carina

Očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima ... Tune (roda Thunnus), trup (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), osim džigerice i ikre: ... Ptičja jaja bez ljuske, žumanca od jaja, svježi, sušeni, kuvani u vodi ili pari, ... Meso jastoga, kuvano, za proizvodnju maslaca od jastoga ili paste, pašteta,.

Spisak roba koje pri uvozu podlijezu veterinarskom ... - Uprava carina - Srodni dokumenti

Spisak roba koje pri uvozu podlijezu veterinarskom ... - Uprava carina

Očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima ... Tune (roda Thunnus), trup (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), osim džigerice i ikre: ... Ptičja jaja bez ljuske, žumanca od jaja, svježi, sušeni, kuvani u vodi ili pari, ... Meso jastoga, kuvano, za proizvodnju maslaca od jastoga ili paste, pašteta,.

Spisak roba koje pri uvozu podlijezu veterinarskom pregledu (2015)

Očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima ... Tune (roda Thunnus), trup (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), osim džigerice i ikre: ... Ptičja jaja bez ljuske, žumanca od jaja, svježi, sušeni, kuvani u vodi ili pari, ... Meso jastoga, kuvano, za proizvodnju maslaca od jastoga ili paste, pašteta,.

Spisak roba koje podlijezu kont veterinarskog, fitos ili inspektora za ...

Čokoladno-mliječne mrvice. ("chocolate milk crumb") ... Staklasti emajli i glazure, "engobe" i slični preparati: ... slike, fotografije, ogledala ili slične predmete.

Spisak roba svrstanih u skladu sa uredbama ... - Uprava carina

23 апр 2015 ... mlečnih materija sa niskim sadržajem masti, 2,7 % vode, 30,6 % proteina ... uglavnom koristi kao zamjena za sirće u pripremi marinada, preliva za ... najmanje 7 minuta. Tokom tog ... oblande, punjene nugat kremom sa jezgrom od kakaoa i lešnika. ... začinsko sredstvo u proizvodnji brze hrane. 2103 90 90.

crna gora ministarstvo finansija uprava carina spisak roba svrstanih ...

do 60 dana, kako bi se smanjio sadržaj vode u proizvodu i povećala ... pričvršćuju za vertikalne ili horizontalne metalne ... stakla (prethodno zagrijavanje stakla na 350°C tokom 2 ... zasijedanje. A glass jar containing 200 g instant coffee and a.

Spisak Odluka Komiteta za Harmonizovani sistem - Uprava carina ...

pripremljeni za prodaju na malo u dve kesice, svaka neto mase od ... 1,200 g. The length of the fabric is 90 metres and the width is ... sistemu mreža za navodnjavanje „kap po kap”. ... Mreže za komarce: pleteni po osnovi, gotovi proizvodi koji.

Zdravstveno-sanitarni spisak za 2017. godinu - Uprava carina Crne ...

Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i trnjine, svježe: 0809 10 00 ... Glikoza i glikozni sirup bez sadržaja fruktoze ili sa sadržajem fruktoze manje od 20% po masi u ... Orijentalni duvan sušen na suncu ("sun-cured").

DEFINICIJE ZARAZNIH BOLESTI KOJE PODLIJEŽU OBAVEZNOM ...

CRNI PRIŠT, ANTRAKS (ANTHRAX). (Bacillus anthracis). Klinički kriterijumi. Osobe koje imaju jedan od sljedećih kliničkih oblika: I. Kutani antraks: barem jedan ...

Postupanje kod uvoza vozila koja podliježu ... - Uprava za indirektno

12 stu 2018 ... I - HOMOLOGACIJA VOZILA. 1. Informacije o propisima o uvozu i homologaciji vozila. 1.1. Odlukom o ograničenju uvoza putničkih automobila, ...

Spisak roba dvostruke namjene sa tar.oznakama (2016)

koji može nezavisno da kontroliše pogon mašine u cijelom radnom opsegu, od zahtijevanog ... 1B119 Drobilice s ubrizgavanjem upotrebljive za drobljenje ili mljevenje supstanci ... Veličina čestica od 63 μm (ISO R-565) odgovara 250 meša (po Tajleru) ... pogonskih motora i pogonskih reduktora, specijalno projektovani za.

Spisak odluka o svrstavanju roba u skladu sa uredbama Evropske ...

Sir vrste „Pasta filata‛ u obliku bloka napravljen ... Flats heets measuring 32 mm by 21 mm,with the following ... Cigarete napravljene od listova podbela i nane,.

Untitled - Uprava carina Crne Gore

proizvodi za ishranu djece i dijetetska hrana koja se koristi iz medicinskih ... nije dozvoljen prenos preko granice zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta (bilo da su ...

pravilnik - Uprava carina Crne Gore

Mali (crveni) panda. (I). (MESOJEDI). Canidae. (Psi) ... (Majmuni Starog svijeta) ... Mali soko. (II). Falco eleonorae. Morski soko. (II). Falco jugger. Indijski soko. (I).

uprava carina - Vlada Crne Gore

UPRAVA CARINA. PRIMJENA CARINSKE TARIFE ... 2) Carinska tarifa. Pojam. Carinska ... napomene;. 3) osnovna pravila za primjenjivanje Carinske tarife.

Sporazum o stabilizaciji i pridruzivanju CG-EU - Uprava carina Crne ...

1904 30 00 - "Bulgur" pšenica. 0. 0. 0. 0. 0 ... (f) "cijena franko fabrika" znači cijenu plaćanja za proizvod proizvođaču u Zajednici ili u Crnoj. Gori u čijem je ...

Zakon o žigu - Uprava carina Crne Gore

Zakon o žigu. Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 72/2010 i 44/2012. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom uređuje se postupak ...

SLCG, 16-2014 - Uprava carina Crne Gore

29 мар 2014 ... I. Lovostaj. 1. ... zabranjeno je loviti sljedeće vrste ribe u vremenu: ... vraćanje ulovljene ribe u vodu, od 1. aprila 2014. godine do 1. aprila 2015.

Uputstvo za obracun akciznih dazbina - Uprava carina

4.1 22 - Alkohol I alkoholna pića . ... ALK – akciza na alkohol i alkoholne proizvode ... procentu alkohola u pivu, što je parametar potreban za obračun akcize.

Zakon o jakim alkoholnim picima - Uprava carina

Zabranjeno je prilikom proizvodnje rakije od vina dodavati razrijeđen ili ... koji se koristi u proizvodnji jakih alkoholnih pića i njihovih sastojaka, za razrjeđivanje ...

Carinska tarifa za 2018 - Uprava carina Crne Gore

28 дец 2017 ... Crnu Goru plaća carina različita od carine date u kolonama 4 ili 5 Carinske tarife, Dodatak 2 – Liste farmaceutskih proizvoda na koje se ...

sporazum o slobodnoj trgovini - Uprava carina Crne Gore

Crna Gora i Republika Turska (u daljem tekstu: “Strane ugovornice” ili “Crna ... Carinske dažbine na uvoz robe koja potiče iz Turske u Crnu Goru, navedene u.

Praktikum za utvdjivanje carinske vrijednosti - Uprava carina Crne ...

15 TANTIJEME I NAKNADE ZA LICENCU . ... o licenci se definiše da li je prodaja uvezene robe uslovljena plaćanjem tantijeme ili naknade za licencu.

Informacije za period 01.06 - 15.07.2016.godine - Uprava carina nije ...

15 srp 2016 ... Uprava carina nije zaprimila nijedan zahtjev za dodjelu pomoći pravnim licima u navedenom periodu;. -Uprava carina, u naznačenom periodu, ...

Službeni list Europske unije - Uprava carina Crne Gore

29 ožu 2019 ... ... druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće . ... preparirano perje i proizvodi od perja; umjetno cvijeće; proizvodi od ...

Uredba za sprovodjenje Carinskog zakona - Uprava carina Crne Gore

cijena koju treba platiti, koja ispunjava uslove iz člana 30 stav 1 Carinskog zakona i koja ... Kada stvarno plaćena ili cijena koju treba platiti za robu čija vrijednost se utvrđuje, ... tkanine, prevučena sa folijom ... presvlačenje ostali djelovi.

Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom - Uprava carina Crne Gore

Crna Gora i Republika Turska (u daljem tekstu: “Strane ugovornice” ili “Crna ... Carinske dažbine na uvoz robe koja potiče iz Turske u Crnu Goru, navedene u.

Uredba za sprovodjenje car. zakona 2019 - Uprava carina Crne Gore

Frotir-tkanine za ubruse i sliĉne zamkaste frotir-tkanine, osim uzanih ... Gaće, spavaćice, pidţame, kupaći ogrtaĉi, kućni ogrtaĉi i sliĉni proizvodi, za muškarce i.

Pan-Euro-Med konvencija o prijeklu robe - Uprava carina Crne Gore

njoki, ravioli, kaneloni; kus-kus, pripremljeni ili nepripremljeni;. - Sa sadrţajem 20% ... Preparati i punjenja za aparate za gašenje poţara, napunjene granate za.

Pravilnik za uvoz upotreb. mot. vozila - Uprava carina Crne Gore

vozila (VIN oznaka, oznaka motora i dr). Provjerom ekološke ispravnosti vozila utvrđuje se ispunjenost standarda Euro 3. O ispunjenosti uslova iz st. 2 i 3 ovog ...

Zakon o jakim alkoholnim picima - Uprava carina Crne Gore

Zabranjeno je prilikom proizvodnje rakije od meda dodavanje razrijeđenog ili nerazrijeđenog alkohola. Rakija od meda prilikom proizvodnje ne smije se ...

Oduzeta roba vrijedna 95.000 KM - Uprava za indirektno

jenih akcija zbog neposjedovanja bilo ... kom., torbe - 80 kom., rolne tekstila - 5856 m2, tepisi/ ... 30 kom., strojni tepisi i staze frize - 314,73 m2, tenisice.

Uredba o carinskoj tarifi za 2015. godinu - Uprava carina Crne Gore

18 дец 2014 ... (g) "bekon polutke", u tarifnom podbroju 0210 19 10 je svinjska ... prednja, četvrt, sa bubregom ili bez bubrega; kada je slabina (kare ... glava,škrga i utrobe,mase po komadu veće od 1 kg. 18 ... pečeni, posoljeni ili neposoljeni,.

Oduzeta hrijumčarena roba urijedna 80.000 Km - Uprava za indirektno

Riječ je o trenirkama ,,Nike“, ,,Adidas“, ,,Tommy Hilfi- ger“, a oduzete su i jakne, torbe, parfemi, ... AKCIJA UPRAVE ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE. ODUZETA ...

Oduzeta roba vrijedna 115.300 maraka - Uprava za indirektno

aluminijske felge marke audi, tr- žišne vrijednosti 1.000 ... Akcije Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Oduzeta ueća ... akcija pripađnici Uprave za indirektno.

UIO: Oduzeta roba vrijedna400.000KIVI - Uprava za indirektno

и откупна цијена злата била претаздних година знатно већа, што је ишло у прилог от- купљивачима, али и људима који су имаж златнже, те дру-.

Kontrolna lista za izvoz i uvoz robe 2016 - Uprava carina Crne Gore

6 мај 2016 ... Odluka o Kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe ("Službeni list Crne Gore", br. ... Žlijezde i ostali organi za organoterapeutske svrhe, sušeni, u prahu ili ne; ... sumpor u čvrstom obliku ... Od reptila (uključujući zmije i kornjače). D3.

Zakon o Carinskoj Tarifi SLCG 28-2012 full - Uprava carina Crne Gore

ili zbog njihove vrste ili zbog stanja u kome su (Glava 5); brašno, griz i pelete od ... (e) kocke, ploče, ivičnjake (tarifni broj 6801); kocke za mozaik i slično (tarifni ...

SPISAK LIJEKOVA ZA KOJE JE U SKLADU SA ... - ALMBiH

29 kol 2018 ... stavljanje lijeka u promet komercijalni razlozi od 21.11.2018. do trajno. 16 Mylan d.o.o.. Dalsy sirup, 100 mg/5 ml, 100 ml sirupa ibuprofen.

Spisak medicinskih sredstava za koje je u periodu od 16. jula ... - alims

4 јун 2012 ... 44 ViscoBalance. Viskoelastični petni jastučić za ... jastučić za "petni trn". I 02-750/07 28.05.2007. ... Viskoelastični ulošci za redukciju vršnog.

Od januara "carina bez papira" - Uprava za indirektno

30 stu 2014 ... je cigaretama davidoff 4,50 ... U mnogim slučajevima cijena kutije bit će i za pola marke viša nego početkom 2014. Cigarete od Nove godine skuplje i za 30 feninga. Page 5. Usklađivanje s politikom trošarina na cigarete u EU.

Spisak priloga - Uprava za indirektno

prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta ili ... broja, svaki uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnog broja obuhvaćen ... koristiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili prediva . ... Slaganje koje slijedi štampanje s najmanje dvije pripremne ili završne ... proizvodi za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe.

spisak najvećih dužnika - preduzetnici na dan ... - Poreska uprava

30 нов. 2019 ... IVICA CVETKOVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNO ZANATSKO ... ZVEZDAN ĐURAKIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA. STOČAR ...

PORESKA UPRAVA spisak služ e ika - . . . godi e R.b. Zvanje Ime i ...

253 Poreski inspektor III. Iva Bajić. 254 Poreska inspektorka III. Mili a Lo čar. - KANCELARIJSKA KONTROLA- ... Draga a Đuka ović. 301 Samostalni referent.

Spisak vozila sa kojima raspolaže Uprava za nekretnine

PG MN 075. NISSAN X-TRAIL 2.0 DCI XE. 16. PG MN 076. NISSAN X-TRAIL 2.0 DCI XE. 17. PG MN 077. NISSAN X-TRAIL 2.0 DCI XE. 18. PG MN 078.

S obzirom na nejasnoće koje su se pojavile ... - Porezna uprava

obveznik za ostvarene promete u sljedećim djelatnostima: 1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu – ovo izuzeće odnosi se na djelatnost prodaje karata ...

najvažnije izmjene zakona i pravilnika koje ... - Porezna uprava

1 sij 2015 ... Međutim od 1. siječnja 2015. godine ukida se obveza podnošenja konačnog ... će umjesto u konačnom obračunu PDV-a (obrazac PDV-K), ...

Spisak vozila Uprave za nekretnine - Uprava za nekretnine

3 нов. 2011 ... Spisak vozila sa kojima raspolaže Uprava za nekretnine. U skladu sa Zaključcima Vlade ... PG MN 467 Lada Niva. 1.7 4x4 terensko. 2004. 3.

OVERENI PREVOD SA RUSKOG JEZIKA Pravilnik o veterinarskom ...

24 јан 2011 ... Za jako soljenje meso se seče na komade koji nisu veći od 2,5 kg, posle čega se posipa kuhinjskom solju i so se utrljava, u odnosu 10% soli na ...

11. Zakon o ratifikaciji protokola uz sporazum o uvozu predmeta ...

privremenog uvoza predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera ... a) takse ili druge interne dažbine, bilo koje vrste, koje se ubiraju pri uvozu ili kasnije,.

LESEN PAKIRNI MATERIAL - EVROPSKE ZAHTEVE OB UVOZU

palete in paletni zaboji (tarifna številka KN ex 4415 20), če izpolnjujejo standarde za. "palete UIC " ali “EUR palete” in so ustrezno označeni,. - lesen pakirni ...

Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ...

„AGROTEHNIKA ŽMINJ" d.o.o.. Žminj, Pazinska cesta bb. 34. „CROSCO“ Naftni servisi, d.o.o.. Zagreb, Ulica grada Vukovara 18. 35. „MONI TRGOVINA“ d.o.o..

Misli koje upravo odabirate da mislite iu koje birate da ... - Esotheria

Luiz L. Hej. Oslobodite se potrebe da krivite bilo koga, uključujući i sebe. Svi mi činimo najbolje što možemo sa razumevanjem, znanjem i svešću koju.

Subjekti mogu biti bilo koje pravne osobe koje izdaju putne naloge ...

Kako otvoriti putni nalog ili evidenciju loko-vožnje za subjekta? ... Kako napraviti putni nalog iz postojećeg? ... Primjer – službeni automobil, Hrvatska .

Carina - Univerzitet Crne Gore

ugledne firme posjeduju: Microsoft, Coca-Cola, Marlboro, McDonalds, Nokia, Sony ... Iz priloga se može vidjeti da su glavni faktori cijene i konkurentnosti:.

e-carina.Opće tehničke G2B upute za korisnike

13 ožu 2014 ... U implementacijskom smislu G2B servis je dio zajedničke infrastrukture Informacijskog sustava Carinske uprave zadužen za interoperabilnost ...

Obveze doprinosa članova uprava i direktora ... - Porezna uprava

31 pro 2016 ... PO OSNOVI RADNOG ODNOSA ILI NEKOG. DRUGOG ... Doprinos za zapošljavanje. 54,57 kn ... na pola radnog vrijeme u slučaju isplate minimalne plaće. Bruto plaća ... Obveze doprinosa članovima uprave koji su umirovljenici ... ugovor o radu do polovice punog radnog vremena, a Hrvatski zavod za.

web: www.carina.hr BESPLATNI TELEFON: 0800 1222 Ako ulazite ...

web: www.carina.hr ... Vam ulazak u Republiku Hrvatsku i EU učinimo bržim i lakšim, na zračnoj luci Osijek su izvedene tri trake za carinsku kontrolu putničkog.

ROBA...

1 нов. 2017 ... Dokumentacija...(otpremnica, faktura, komisijski zapisnik, prijemnica...) Izrada kalkulacije. II korak. ZBIRNA. Daje informacije o. NV cjelokupne.

Corporation: Cargotec Title: Q3 2019 Results Speakers: Carina ...

22 Oct 2019 ... for joining the Cargotec Q3 2019 conference call. In Q3 ... Q3 2018. Obviously, the MacGregor financial performance is a ... I mean it looks to.

Da li je novac nužno Roba?

Ključne reči: roba, novac, apstraktni ljudski rad, metod, oblik vrednosti, papirni ... Novac je stupio u postojanje specifičnom evolucijom funkcije robe koja igra.