Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - postupak nabavke ...

14 stu 2018 ... d.d., čija ukupna cijena ponude za predmetnu nabavku, nakon ... nabavku usluga obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila ... Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo je dana 18.9.2018. putem sistema “E-nabavke” uputilo.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - postupak nabavke ... - Srodni dokumenti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - postupak nabavke ...

14 stu 2018 ... d.d., čija ukupna cijena ponude za predmetnu nabavku, nakon ... nabavku usluga obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila ... Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo je dana 18.9.2018. putem sistema “E-nabavke” uputilo.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zimskih i ...

4 ožu 2019 ... Unitrade d.o.o. Ljubuški, Guma M d.o.o. Mostar, Total Trade d.o.o. Doboj i M.R.M d.o.o.. Ljubuški. Dostavljene ponude zadovoljavaju uvjete iz ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ... - JP Autoceste FBiH

6 srp 2019 ... zapakovana, obrasci čitko popunjeni, cijena bez PDV-a upoređena u obrascima ... toi. 141. ID broj 4227691540005 PDV broj 227691640005.

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (proming d.o.o bugojno)

6 srp 2015 ... Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. stav (1). (3) i(6) Zakona o javnim nabavkama ( ..Sl. glasnik Bill" br. 39/14), te člana 38. Statuta ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nadzor ili ... - izbori.ba

14 srp 2017 ... JIIS BiH dodjeljuje se ponuđaču „Uma muller Group“ d.o.o., Edhema Mulabdića br. 2, 71000. Sarajevo. (2) Ocjenjeno je da je ponuda ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga auto ...

Na osnovu ilana 64. stav (1) tadka b) najni2a cijena, clana 70 stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim ... o izboru najpovoljnijeg ponudada za nabavku usluga auto osiguranja i kasko osiguranja sa ... obavjeSteni o izboru najpovoljnije ponude.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Usluge osiguranja vozila ...

27 ožu 2019 ... Ponuda ponudača "Euroherc osiguranje" d.d.-Podružnica Sarajevo, ulica Trg ... nabavke usluge osiguranja vozila Općine Vogošća, zajedno sa ... stavku u ponudi mora navesti cijena, što znači da svaka rubrika mora biti ...

Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena vozila

d.o.o. Zenica i PROMING d.o.o. BUgojno radi pribavljanja ponuda. Do krajnjeg roka za dostavu ponuda, dostavljene su sljedeće ponude: Naziv ponudača.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 06.05.2019. - vlada usk

... Jysk" d.o.o. Sarajevo-podružnica Bihać broj: 01/19 od. 24.04.2019. godine za nabavku robe – nabavka uredskog namještaja- uredske stolice, za potrebe.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Grad Labin

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 1. Ponuda tvrtke SIGNALINEA d.o.o., Kukuljanovo 344 C, 51227 Kukuljanovo,. (OIB:73552747419) u iznosu od 404.180,00 ...

Najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za prikupljanje ...

"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški, Bana Jelačića bb. 4. "TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj, Krnjinske srpske brigade 102. 5. "MRM Export import" d.o.o. Ljubuški, Put za ...

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ...

29 мар 2016 ... ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA. NABAVKU hlora , baždarenje boca za hlor i zamjenu ventila na bocama ...

tendersku dokumentaciju za postupak javne nabavke ... - EPCG

Tečnost za odmašćivanje IVASOL ili ekvivalent lit. 50. Partija 2: Red. ... Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:.

konkurentski postupak javne nabavke i ugradnje pvc prozora

10 pro 2015 ... Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja PVC stolarije u skladu sa ... U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bezPDV-a), ponuđeni ... Uslučaju razlika u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude,.

tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za ...

29 дец 2016 ... najniža ponuđena cijena ... Tuš za rapidograf, 23ml ... Ponuđena cijena podrazumijeva uračunate troškove dostave roba na adresu Naručioca.

tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke

5) ukupna ponuĊena cijena i ponuĊene pojedinaĉne cijene za prvu godinu primjene okvirnog ... Zamjena selen blokova, gumi lagera i stabilizatora na balans ...

tendersku dokumentaciju za postupak javne nabavke šopingom za ...

6 сеп 2016 ... najniža ponuđena cijena ... Filadendron kom. 1. 66 ... Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u ...

www.novabukovica.hr, u tjedniku ,,Virovitički list" od 26. siječnja 2017. godine te Oglasnoj ploči Općine Nova Bukovica koji je bio otvoren 8 dana, računajući od ...

Odluka o izboru specijalizanata

29 pro 2017 ... BEGOVIĆ ANA, dr.med. s ukupnim brojem bodova 20,75 prima se na ... KATIĆ JOSIP, dr.med. s ukupnim brojem bodova 22,40, PARČINA ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

2 lis 2018 ... nabavci); UZE COMMERCE d.o.o. Tuzla, HD Compuiers d.o.o. Istodno Sarajevo i TEHNORAD d.o.o. Valjevo,. Republika Srbija. Shodno ...

Ozn JRJN Opis oznake iz JRJN Postupak javne nabavke ... - EPBiH

30 sij 2020 ... 09211100-2 Nab.ulja i maziva za vozila i radne maš ... 30190000-7 Nabavka kanc stolica snabdijevanje ... JYSK DOO DRUŠTVO ZA UVOZ.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – LOT 2 - Željeznice ...

Ponuđač "SMAL KOMERC" d.o.o. Sarajevo i "LAGER" d.o.o. Posušje su dostavili ponude sa svom traženom dokumentacijom po otvorenom postupku, te su iste ...

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču u predmetu nabavke ...

18 srp 2018 ... Unitrade d.o.o Ljubuški, vrijednost ponude za Lot 1, servisiranje Toyota vozila iznosi. 5.455,50 KM sa uračunatim PDV-om i za Lot 2, ...

odluka-o-izboru-kand.. - AZTN

26 lis 2018 ... Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja („Narodne novine", ... kao obavijest o rezultatima natječaja, a kandidati koji nisu odabrani o ...

Odluka o izboru klin.. - Dom zdravlja SDŽ

13 stu 2018 ... KLINIČKA RADIOLOGIJA - MAKARSKA. Split, Kavanjinova 2 ... da. 1991. Zadar 5,10,0. 4,1770 a2.x2. 0,0,12 ... KLINIČKA RADIOLOGIJA - SINJ.

Odluka o izboru Mineralna gnojiva

19 velj 2019 ... Rok za dostavu ponuda bio je 13.02.2019. godine do 11:00 sati, a javno ... India, Syngenta - Švicarska, Bayer - Njemačka, Galenika - Srbija, ...

Odluka o izboru članova Skupštine - HGK

Luka Rijeka d.d. Rijeka - Vedran Devčić, predsjednik Uprave. Vargon d.o.o. ... Pevec d.d. - Darko Šket, predsjednik Uprave. Gala d.o.o. - Jakov Corić, član ...

odluka o izboru tender 02-14-2 - Montecargo

Nabavka i sukcesivna isporuka borove/jelove daske. V Procijenjena vrijednost javne nabavke. Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u erurima sa ...

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti - Zavod za ...

Kralja Nikole 2, Podgorica, pokreće postupak nabavke male ... Godišnji žig ima zaštitni hologram, koji pokriva dio žiga na kojem se nalazi simbol vage. Baza.

Odluka o dodjeli ugovora u postupku nabavke auto guma

Dodjeljuje se ugovor ponuditelju UNITRADE d.o.o. Ljubuški, Hrvatskih kraljeva 23, 88. 320 Ljubuški u postupku javne nabave auto guma. Ponuditelj iz točke I ...

odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - Željeznički prevoz ...

9 јан 2013 ... Predmet javne nabavke je nabavka robe - silen blokovi za lokomotivu 461. V Procijenjena vrijednost javne nabavke. Iskazati procijenjenu ...

Odluka o izboru Hidraulična crijeva i priključci

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5.

Odluka o izboru projekata – dugometrazni film

6 јун 2016 ... Web & law д. ... "Јесен самураја" покушај Је да се створи комедија ... ентузијазма, одлучна да "Јесен самураја" сними по сваку цену, па и ...

Odluka UO o izboru projekata za debitantski film

13 мај 2019 ... ДОБРА ВИЛА УКРАДЕНА ЧАРОЛИЈА. 1. Редитељ: Марио Гламазић. ГРОФОВ АТРИЈУМ. 2. ЕУЦ Дигитал арт. Редитељ: Илија Вишњић.

partija 1 odluka o izboru najpovoljnije ponude

zatvorenoj koverti / omotu na kojoj je ispisano: „Ponuda po tenderskoj dokumentaciji br. 0409- ... Poleđina koverte je ispečatirana pečatom ponuđača. Ponuda ...

Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz otorinolaringologije

Robert Tomljenović, dr. med. iz Grubišnog polja, Ul. 4. studenog 1991 / 1, izabran je za specijalističko usavršavanje iz otorinolaringologije za potrebe Opće ...

Odluka o izboru 545-19 - Град Бања Лука

15 нов. 2019 ... ĐURĐEVAK“ д.о.о. Бања Лука су прихватљиве, док понуда понуђача „KOTO“ д.о.о. Бања. Лука није прихватљива за уговорни орган. III.

Odluka o izboru broj: A- 161/16 23.05.2016. - Tužilaštvo BiH

godine, u postupku javne nabavke filtera za usisavače marke Karcher za potrebe ... ocijenjen zbog kriterija najniže cijene i tehnički zadovoljavajuće ponude:.

Odluka o izboru 275-19 - Град Бања Лука

23 авг 2019 ... избор најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда и то: 70% цијена и 30% рок испоруке. Предвиђено је провођење ...

Odluka o izboru doktora medicine, Dom zdravlja Zagrebačke ...

27 lip 2018 ... 6. Dora Šimović, Sesvetski Kraljevec. 7. Iva Čuljak, Sesvete. 8. Vilma Pfeifer, Zagreb. 9. Marija Svalina, Zagreb. 10. Kristina Kljajić, Zagreb. 11.

Odluka o izboru kandidata - Gimnazija Jurja Barakovića

količina ukupnog radnog vremena, na neodređeno radno vrijeme – Karmela Jelčić, prof. hrvatskog jezika. Cblika kavnatelj: publika Hrypanko Artuković, prof. . 1.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Herceg Novi

za svakog angažovanog zaštitara;. - Licenca ... Licenca za izradu projekata elektroinstalacija slabe struje izdata privrednom društvu koje izrađuje Plan. ... Rješenje MUP-a Crne Gore Uprave policije 01/3 broj46/4-850/14-UPI-2284/3 od.

Odluka o izboru JN_Plocice_[dodati]._Combined - RTVFBiH

Prihvata se ponuda ponuđača Vokel d.o.o. - Posušje u postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku roba - Pločice za potrebe RTVFBiH, ...

Odluka o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje doktora ...

VARAZDIN, Kolodvorska 20. OIB: 04489447850. KLASA: 131-02/17-01/1. URBROJ: 2186-01-09-17-41. Varaždin, 10.07.2017. Temeljem članka 26. Statuta ...

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split - Klinički bolnički ...

1 kol 2014 ... JERKOVIĆ IVAN s ukupnim brojem bodova 27,53 i dr.med. ROSO DRAGICA s ukupnim brojem bodova 26,86 primaju se na specijalizaciju iz ...

Odluka o izboru sezonskih radnika 2019 - Biokovka

2 svi 2019 ... Makarska, a temeljem Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na ... Između navedenih kandidata ovom Odlukom prima se: Teo Salinović od 1.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ... - Komunalno Tivat

6 najni2a ponudena cijena ... u lll kolonijedinica mjere,u lV kolonikolicina, u V kolonijedinicna cijena bez ... Antifriz 100% Standard VW G12, MB 325.3 lit - 300.

Odluka o izboru mikrobiologija podloge i testovi-11-65-2019

komunikaciju i dostavu odluka i elektronskih naruđbenica, direktor, ID broj, naziv banke kod koje je otvoren glavni račun sa brojem istog i sl.) što imenovani ...

ODLUKA o izboru specijalizanata iz radiologije - Dom zdravlja Splitsko

14 svi 2017 ... JOSIP JUKIC, dr.med.,. DANICA PERIS, dr.med.,. MILICA eovtC, dr.med.. Obrazloienje: Na temelju Plana specijalizacija za 2016. godinu koji je ...

Odluka o izboru sudionika za odlazak na 57. Međunarodni simpozij ...

10 velj 2017 ... HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA. Trg Krešimira Ćosića 11. 10000 Zagreb. Na temelju članka 16., 17., 32. i 33. Statuta Hrvatske olimpijske ...

Odluka UO o izboru projekata – dugometražni dokumentarni filmovi

16 јул 2019 ... НАЈБОЉИ ГОЛМАН НА СВЕТУ. 7. PGM Network. Редитељ: Владимир Курћубић. 8. ОСМИЦд. Осми ца. Редитељ: Данило Цековић.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto magistra farmacije

7 lis 2019 ... Statuta Opće bolnice ,,Dr. Ivo Pedišić“ Sisak Ur.broj: 2176-128-01- ... Kandidatkinja se prima na rad na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada ...

Odluka o izboru dr. sc. Stjepana Ćosića u ... - Hrvatski studiji - unizg

12 ruj 2018 ... STJEPAN COSIĆ bira se nastavnikom u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju, u znanstvenom ...

Odluka o izboru kandidata - Centar za socijalnu skrb Sisak

12 kol 2019 ... vrste - jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Sisak, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi.

Odluka o izboru dnevna stampa i strucna literatura - Zavod ...

Registar lijekova BiH (izdat će se u aprilu 2018. godine). Direktni sporazum se zaključuje sa izdavačima navedene štampe (Avaz roto press doo. Sarajevo za ...

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge štampanja ...

Podgorica. Telefon: 020 482 325. Elektronska pošta (e-mail): ... Ponuđaču NIG,Pobjeda" A.D. - Podgorica dodijeljeno je 80.0 bodova. 4. Ponuđaču ,,Grafo Crna ...

Odluka o izboru koordinatora podsektorskih radnih skupina i ... - ASOO

6 ožu 2019 ... Ekonomija (sektor: Ekonomija, trgovina i Ana Naletilić poslovna administracija). 26. Učenici s teškoćama. Đana Baltiri. 23. Zdravstvo i socijalna ...

Odluka o izboru kandidata za zasnivanje ... - Bolnica Josip Benčević

web starnici Ministarstva zdravlja i OB“Dr.“Josip Benčević“ Slavonski Brod za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, (m/ž), za radno mjesto prvostupnik ...

odluka o izboru predstavnika roditelja u ... - Dječji vrtić Tratinčica

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica na 17. sjednici od. 23.09.2019. donijelo je odluku o verifikaciji mandata gosp. JUREŠKO TIBOR kao predstavnika ...