osiguranja motornih vozila u republici hrvatskoj - Sveučilište u Splitu

20 kol 2016 ... se izračunava tako da se od cijene novog vozila (s carinom i porezima) ... polica su izdali Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d. te ...

osiguranja motornih vozila u republici hrvatskoj - Sveučilište u Splitu - Srodni dokumenti

osiguranja motornih vozila u republici hrvatskoj - Sveučilište u Splitu

20 kol 2016 ... se izračunava tako da se od cijene novog vozila (s carinom i porezima) ... polica su izdali Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d. te ...

OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA U REPUBLICI HRVATSKOJ

20 kol 2016 ... http://www.nasciturus.com/skriptarnica/doc_view/137-kasko-osiguranjereferat- [29.7.2016.] 27 Pazinović, M. (2003): op. cit., str. 57. – 58.

tržište neživotnog osiguranja u republici hrvatskoj - Sveučilište u Splitu

3 ruj 2019 ... 1 Narodne novine, (2018): Zakon o osiguranju, Narodne novine d.d. ... https://webshop.crosic.hr/ip/Putno/PutnoOsiguranjeDo45Dana (06. 07.

tržište životnog osiguranja u republici hrvatskoj - Sveučilište u Splitu

12 ruj 2019 ... Načela poslovanja i rizici društava za životno osiguranje . ... kraju 2018. bilo je Croatia osiguranje d.d. s udjelom od 27,9%, na drugom mjestu je Allianz ... od 448.515.628 kn, dopunsko osiguranje životnog osiguranja sa.

cementna industrija u republici hrvatskoj - Sveučilište u Splitu

U Hrvatskoj cementnoj industriji postoje tri proizvođača portland cementa: - Cemex Hrvatska d.d.,. - Našicecement d.d. i. - Holcim (Hrvatska) d.o.o. (Istra Cement ...

poduzenik početnik u republici hrvatskoj - Sveučilište u Splitu

Split, kolovoz, 2018. godina ... Poticaji za poduzetnike početnike u RH . ... Mikrokrediti su krediti nižih iznosa za poduzetnike početnike kojima nedostaje novca.

žene u poduzetništvu u republici hrvatskoj - Sveučilište u Splitu

Pristup žena izvorima financiranja i poticaji ženskom poduzetništvu . ... povijesti žene bile poduzetnice jer su obnavljale narod i zemlju nakon ratova, kada se njihovi očevi ... stručne literature kao i odlika istoga, koje se vezuju upravo za žene. ... veći od muškaraca u 2016. samo u djelatnosti rudarenja i građevinarstva.

zdravstveno osiguranje u republici hrvatskoj - Sveučilište u Splitu

Dopunsko zdravstveno osiguranje . ... obuhvaća dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje. Četvrti dio rada obuhvatit će ... Allianz Zagreb d.d.

analiza imovine banaka u republici hrvatskoj - Sveučilište u Splitu

23 ruj 2019 ... Izvor: prilagođeno prema HNB (2019.): Bilten o bankama, HNB, Zagreb, str. 7. U ukupnoj imovini banaka dominira imovina banaka u stranom ...

odrednice potražnje za osiguranjem motornih vozila u republici ...

vrijednosti vozila trebali biti skloniji ugovaranju kasko osiguranja iz razloga što su ... korisne i za društva za osiguranje i njihovo bolje razumijevanje tržišne ... Tablica 1: Zaračunata bruto premija i likvidirani iznosi šteta kasko osiguranja ...

stoljeće tehnike i motornih vozila u hrvatskoj - Fsb

(2001.09.) 1. Ivan Mahalec, Vladimir Medica, Marijo Zrna. STOLJEĆE TEHNIKE I MOTORNIH VOZILA U HRVATSKOJ. Ključne riječi: tehnika, povijest. SAŠETAK.

TRŽIŠTE NEŽIVOTNOG OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

3 ruj 2019 ... tržišta osiguranja, a posebno iskustvo u uspostavljanju odnosa i pregovaranja ... 2017. je ostvarilo ERGO osiguranje d.d., i to porast od 42,5%.

TRŢIŠTE PUTNOG OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

auto otpad ali i prijevoz korisnika, zamjensko vozilo, smještaj u hotel, pratnju ... 12 Kompare (2015): Osiguranje od otkaza putovanja i Osiguranje od privatne ...

Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj - Hrvatski ured za osiguranje

16 tra 2019 ... radu i profesionalne bolesti. Dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti ... 2010. godine promijenilo naziv u Allianz usluge d.d. te promijenilo ...

fiskalizacija u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU - Sveučilište ...

Ja, dolje potpisani Katarina Kožul, kandidat za prvostupnika ... Gotovinom se, u okviru postupka fiskalizacije, smatra plaćanje novčanicama ... Primjer internog akta ... obveznici, unaprjeđuje se bezgotovinsko plaćanje i usklađuje se s normama.

financiranje žena poduzetnica u republici hrvatskoj - Sveučilište u ...

Iako su bankarski krediti dominantan oblik financiranja poduzetničke aktivnosti u Hrvatskoj, ... Program za žene poduzetnice HBOR banke dostupan na: ...

financijski sustav i uloga banaka u republici hrvatskoj - Sveučilište u ...

prema štedno deficitnim jedinicama gospodarstva, a u cilju što boljeg razvitka nacionalne ekonomije, tj. ... Hrvatske, odrediti karakteristike poslovanja i ulogu banka u financijskom sustavu. Da bi se to ... http://oliver.efos.hr/~dsajter/PDF/4.

Poslovna preuzimanja u Hrvatskoj - Sveučilište u Splitu

Poslovna preuzimanja u Hrvatskoj. Mentor: Prof.dr.sc. Ivica Pervan. Student: Mirjana Curnić univ.bacc.oec. Broj indeksa: 2090520. Split, rujan 2011.

krediti za obrazovanje u hrvatskoj praksi - Sveučilište u Splitu

30 kol 2016 ... studentski kredit s namjenom plaćanja školarine to može biti ... Korisnici PBZ Educa kredita mogu biti redovni ili izvanredni studenti, a.

HOMOLOGACIJA MOTORNIH VOZILA U BiH

HOMOLOGACIJA MOTORNIH VOZILA U BiH. -uz najavu početka-. Sarajevo, oktobar 2010. -Osvrt na protekli period i perspektive-. -Osvrt na protekli period i ...

Mehatronika motornih vozila

Klasifikacija motornih vozila. • Sa aspekta vrste površina po kojima su namenjena da se kreću: • DRUMSKA. • VANPUTNA (“Off-Road”). • Sa aspekta vrste vozila ...

Osiguranje motornih vozila - Allianz

Društvo: Allianz Hrvatska d.d. Hrvatska. Proizvod: Moj Auto. Ovaj dokument predstavlja kratki pregled ključnih informacija o proizvodu osiguranja motornih vozila ...

SPECIFIKACIJE MOTORNIH ULJA ZA OSOBNA VOZILA

motornog ulja za podmazivanje modernih konstrukcija motora. ... do značajnih promjena udjela pojedinih gradacija viskoznosti motornih ulja (slika 2). Slika 2: ...

POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA (primenjuje se od 01 ...

1 јан 2020 ... 13.530. Propisani iznos poreza umanjuje se za motorna vozila preko navršenih pet godina starosti i to za: 1. 15% - kod vozila preko pet do ...

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila - JP Ceste ...

(1) Vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za kategoriju A i potkategoriju ... (2) Testovi za A i B kategoriju i potkategoriju A1 i B1sadrže 35 pitanja a testovi za ... c) raskrsnice puteva sa po dvije saobraćajne trake za jedan smjer,.

određivanje funkcije pouzdanosti motornih vozila kao složenog ...

Ključne reči: motorno vozilo, funkcija pouzdanosti, održavanje motornog ... Sa stanovišta analize stanja sistema značajno je da se ima u vidu da ... Diferencijal. 8.

ZAŠTITA PJEŠAKA OD NALETA MOTORNIH VOZILA Mikulić D ...

Mikulić D., Spudić, R., Katana B. 1 Veleučilište Velika ... vjetrobransko staklo i zračni jastuk pješaka, koji mogu smanjiti fatalne ozljede. Euro NCAP program ...

Utjecaj poreza na promet na prodaju motornih vozila u RH

20 kol 2019 ... Prilikom kupnje novih vozila plaćaju se porezi, naknade i davanja državi. ... Prilikom unosa vozila iz druge članice EU-a plaća se porez na uvoz sukladno Zakonu o ... Formula za izračun posebnog poreza za automobil glasi:.

Ugovor o kupoprodaji motornih vozila - Ministarstvo unutrašnjih ...

7 kol 2019 ... Predmet ovog ugovora je prodaja 52 (pedeset dva) motorna vozlla u vlasni5tvu Ministarstva unutra5njih poslova Kantona Sarajevo (tri upisana ...

Zakon o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila

73/10 od 10.12.2010, 40/11 od. 08.08.2011, 34/14 od 08.08.2014) ... sticanje ne oporezuju porezom na dodatu vrijednost. Prihodi od poreza iz stava 1 ovog zakona pripadaju budžetu Crne Gore. Predmet oporezivanja. Član 2. Predmet ...

prijenos snage kod motornih vozila - Repozitorij Veleučilišta u ...

29 tra 2019 ... Slika 16. hidrodinamička spojka. 4.3. Elektromagnetska spojka. Elektromagnetske spojke s feromagnetskim prahom ugrađuju se u osobna ...

Pravilnik o osposobljavanju za vozaca motornih vozila _Sluzveni ...

o osnovama sigurnosti saobraćaja nacestama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zakon) iovim Pravilnikom. (2) Osposobljavanje kandidata za vozača ...

pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i ... - Paragraf Lex

Za vozila iz stava 5. ovog člana izdaje se deklaracija koja obuhvata: marku vozila, vrstu ... vozila, a sastoji se od mase vučnog vozila uvećane za masu koja odgovara ... 11) svetlo je uređaj na vozilu koji daje svetlost, osim takvih uređaja na vozilu koji su u ... Pod uređajima na vozilima koji omogućavaju normalnu vidljivost u ...

akcioni plan za prevenciju i suzbijanje krađa motornih vozila u ...

Model sprečavanja i suzbijanja krađa motornih vozila u Kantonu Sarajevo . ... prate ih različite organizacijske forme počinjenja, kao i heterogena tehnika i ...

Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila ...

13) "ostalo radno vreme" je vreme tokom koga se obavljaju ostale radne aktivnosti osim upravljanja ... poslova profesionalnog vozača u drumskom prevozu.

ODLUKA o prodaji putničkih motornih vozila u ... - Herceg Novi

opštine Herceg-Novi na sjednici održanoj dana 07.06.2016. godine, donijela je sledeću ... o prodaji putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Herceg Novi putem ... da nakon sprovedenog postupka zaključi ugovor o kupoprodaji sa.

mjenjači i razvodni prijenosi motornih vozila - Završni radovi ...

ručica mjenjača,prijenosni mehanizamne radi pravilno. • kvar u mjenjaču. • doliti ulje. • podesiti ili zamijeniti oštećene dijelove. • demontaža mjenjača i zamjena.

Ugovor o kupoprodaji motornih vozila - Javne nabavke Kantona ...

zaključili su. Ugovor o kupoprodaji motornih vozila. Član 1. Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Ministarstva komunalne.

eksploatacijsko tehničke značajke cestovnih teretnih motornih vozila ...

18. Slika 9. Elektropogon. Izvor: https://www.kamion-bus.hr/900/Elektricni-kamion-ukupne-mase-26-tona-i-200-km-dosega (20.studeni 2017.) ...

javni poziv za prodaju motornih vozila licitacijom ... - WordPress.com

11 lip 2019 ... Predmet nadmetanja su sljedeća motorna vozila: R. br. Marka i tip vozila. Vrsta motora- goriva. Snaga motora. (KW). Datum isteka registracije.

Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila

7) ispitivanje greške uređaja za merenje pritiska vazduha u uređaju za zaustavljanje sa pneumatičkim prenosnim mehanizmom;. 8) ispitivanje greške uređaja za ...

utjecaj tehničke ispravnosti cestovnih motornih vozila na zaštitu ...

Obavezan tehnički pregled je pokazatelj ispravnosti motornih vozila na području ... U trećem poglavlju sustavno se opisuje tok rada pri tehničkom pregledu ... nedovoljnog tlaka zraka za dovoljno učinkovit rad kočnica, osjetan pad tlaka zraka ...

2. razvoj hibridnih cestovnih motornih vozila - Repozitorij Fakulteta ...

A hybrid vehicle is a vehicle that uses two or more energy sources to start the engine, unlike a tradicional car that ... Tu benzinski motor i elektromotor sinkronizirano vrte kotače, a punjenje ... works-a-tale-of-2-engines-how-hybrid-cars-tame-.

Zakon o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih ...

Porez na upotrebu motornih vozila plaćaju pravna i fizička lica koja su vlasnici ... 2. motocikle: ... Porez na motorna vozila obračunava vlasnik motornog vozila.

specifikacije motornih ulja za osobna vozila - Semantic Scholar

motornog ulja za podmazivanje modernih konstrukcija motora. ... do značajnih promjena udjela pojedinih gradacija viskoznosti motornih ulja (slika 2). Slika 2: ...

Analiza pravilnika za ispitivanje kočnica cestovnih motornih vozila

3.2.27 Aktiviranje pomoćne kočnice vučnog vozila, pokreće se radno kočenje priključnog vozila . ... jednostavnosti i zaštite ispitne opreme na tehničkom se pregledu umjesto ... manometru čiji pad u roku od 3 minute ne smije biti veći 0,2 bara.

uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila (auto kasko)

Uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila – auto kasko (u daljem tekstu: Uslovi) ... Grada (tuče) ... smatra se delo gde je počinilac upotrebom sile protiv.

uzroci pojave neispravnosti motornih vozila i mogućnosti ... - Quality

habanje, korozija, zamor i starenje, nepravilno održavanje. Cilj ovog rada je prikazati uzroke pojave neispravnosti vozila i mogućnosti njihovog otklanjanja.

Pravilniku o podeli motornih i prikljucnih vozila i tehnickim uslovima ...

moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih ... Katadiopteri na motornim vozilima na četiri ili više točkova i motornim.

trgovine na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala

strani trgovački lanci i to: Trgovački centar Plodine Šibenik, Lidl d.o.o., Tommy d.o.o., Konzum d.d.,. JYSK, Supernova Šibenik d.o.o., Spar Hrvatska d.o.o., ...

otto motori motornih vozila - Završni radovi Veleučilišta u Šibeniku

Četverotaktni Ottov motor ima četiri osnovna dijela i dodatne sustave: 1. kućište motora - karter (uljno korito), blok motora, glava. poklopac glave i brtva;. 2. klipni ...

četvero i dvotaktni otto motori motornih vozila - Završni radovi ...

U ovom radu upoznat ćemo se s načinom rada Otto motora, njihovim glavnim ... Na svakom klipu se nalaze klipni prsteni (karike) čiji zadatak je zadržavati ...

analiza uzroka i načina otkaza doboš-kočnice motornih vozila ...

je na značaj sistema za kočenje motornih vozila na ... prednjim točkovima motornih vozila, naročito na vo- ... pregled osnovnih pojmova i tehnika, Tehnika.

Posedujete kasko polisu osiguranja vozila. - Bmw

kao popravka po auto odgovornosti i preuzeće je osiguranje lica koje je izazvalo nezgodu. Skrećemo ... dogovorite najbolje moguće uslove za popravku vozila.

Tenderska dokumentacija - usluge osiguranja imovine i vozila

8 svi 2018 ... USLUGE OSIGURANJA IMOVINE, AUTO I KASKO OSIGURANJE ... e) cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih ... [5] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najpovoljnije uslove plaćanja i to: bezavanso.

Reforma-penzijskog-osiguranja-u-Republici ... - Univerzitet PIM

CROATIA OSIGURANJE zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond. 12. Erste Plavi Expert ... 24 http://www.crosig-trecistup.hr/default.aspx?id=8, (10.07.2015. 13:28) ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Usluge osiguranja vozila ...

27 ožu 2019 ... Ponuda ponudača "Euroherc osiguranje" d.d.-Podružnica Sarajevo, ulica Trg ... nabavke usluge osiguranja vozila Općine Vogošća, zajedno sa ... stavku u ponudi mora navesti cijena, što znači da svaka rubrika mora biti ...

troškovnik-usluge osiguranja imovine, vozila i osoba ... - Čistoća Zadar

5 svi 2016 ... U koloni 10. upisan je premijski stupanj, odnosno bonus (%) / malus (%) za 2015./2016. godinu sa datumom početka osiguranja.

Ekonomski fakultet, Sveucilište u Splitu - Sveučilište u Splitu

međunarodne trgovine, stabilizacija valuta, borba protiv korištenja devalvacije u svrhu državnih ... Ukrajinska kriza označava početak rata u Istočnoj Ukrajini.

Opći uvjeti za kasko osiguranje motornih vozila - Triglav Osiguranje dd

A. Osiguranje motornih vozila (osiguranje auto-kaska),. B. Osiguranje ... (7) Protiv ponude osiguravača ili odbijanja zahtjeva dozvoljena je žalba u ... neposrednog udara grada (tuče); ... (gume), akumulatori ili cerada, radio-CD/DVD uređaji, TV.