UVJETI ZA KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA

ugovaratelja osiguranja i osiguranika u sljedećim osiguranjima: 1. kasko osiguranje cestovnih vozila,. 2. dopunsko osiguranje od rizika loma uz osiguranje ...

UVJETI ZA KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA - Srodni dokumenti

UVJETI ZA KASKO OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA

ugovaratelja osiguranja i osiguranika u sljedećim osiguranjima: 1. kasko osiguranje cestovnih vozila,. 2. dopunsko osiguranje od rizika loma uz osiguranje ...

Opći uvjeti za kasko osiguranje motornih vozila - Triglav Osiguranje dd

A. Osiguranje motornih vozila (osiguranje auto-kaska),. B. Osiguranje ... (7) Protiv ponude osiguravača ili odbijanja zahtjeva dozvoljena je žalba u ... neposrednog udara grada (tuče); ... (gume), akumulatori ili cerada, radio-CD/DVD uređaji, TV.

kasko osiguranje vozila - Generali osiguranje

Ovi se Uvjeti primjenjuju na kasko osiguranje cestovnih vozila. Pojedini izrazi u ovim Uvjetima znače: OSIGURATELJ – Generali osiguranje d.d., 10000 Zagreb, ...

uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila (auto kasko)

Uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila – auto kasko (u daljem tekstu: Uslovi) ... Grada (tuče) ... smatra se delo gde je počinilac upotrebom sile protiv.

Posedujete kasko polisu osiguranja vozila. - Bmw

kao popravka po auto odgovornosti i preuzeće je osiguranje lica koje je izazvalo nezgodu. Skrećemo ... dogovorite najbolje moguće uslove za popravku vozila.

dijagnostika sustava za kočenje cestovnih vozila - Repozitorij ...

Kočnica je uređaj na motornim vozilima koji mora omogućiti brzo, lako i sigurno usporavanje ili zaustavljanje vozila. Djelotvornost i pouzdanost kočnice je jedan ...

utjecaj pneumatika na stabilnost cestovnih vozila završni rad

2.5 Zakonski propisi vezani uz pneumatike . ... Cjelogodišnji pneumatici . ... iznenadnog pražnjenja pri oštećenjima, jer elastični unutarnji sloj gume sprječava.

utjecaj pneumatika na stabilnost cestovnih vozila - Repozitorij ...

5 srp 2016 ... Skijanje ili glisiranje (Aquaplaning) . ... Izvor: [11]. U tablici 2 prikazano je značenje oznake 185/70 R 14 - 86H koja se nalazi na pneumaticima ...

održavanje cestovnih vozila na električni pogon završni rad

1 ruj 2017 ... Prva vozila na električni pogon davala su više komfora i jednostavnosti prilikom korištenja nego automobili pokretani fosilnim gorivima.

tehničko eksplotacijske značajke cestovnih vozila u javnom ...

Mogu biti različitih kategorija ovisno o nosivosti. Konstrukcijski se ... Teretno vozilo odnosno kamion je motorno vozilo veće od kombija, koristi se u cestovnom ...

utjecaj sustava za kočenje na stabilnost cestovnih vozila

a) Radna kočnica. - mora omogućiti vozaču da vozilo zaustavi na siguran, brz i učinkovitnačin, bez obzira na brzinu kretanja vozila, opterećenje vozila i nagib ...

tehnička ispravnost cestovnih teretnih vozila kao čimbenik ...

6 srp 2017 ... ZAVRŠNI RAD. Zagreb ... Podjela cestovnih teretnih motornih vozila prema nosivosti . ... U stvari, svaki puta kada se sustav uključi, vozač je.

Analiza pravilnika za ispitivanje kočnica cestovnih motornih vozila

3.2.27 Aktiviranje pomoćne kočnice vučnog vozila, pokreće se radno kočenje priključnog vozila . ... jednostavnosti i zaštite ispitne opreme na tehničkom se pregledu umjesto ... manometru čiji pad u roku od 3 minute ne smije biti veći 0,2 bara.

analiza suvremenih upravljačkih jedinica motora kod cestovnih vozila

rasplinjac-vw-polo-derby-052129017-slika-33973161.jpg (25.07.2017.) ... [27] http://www.njuskalo.hr/image-bigger/motor-pogonski-dijelovi/bosch-map-senzor-.

ugrađeni navigacijski sustavi cestovnih vozila - Repozitorij Fakulteta ...

Satelitski navigacijski sustavi omogućuju odreĎivanje poloţaja, brzina i drugih ... udaljenost od satelitske do antene korisničkog prijemnika. ... Rijeka, 2013. 14.

rashladni sustav motora cestovnih vozila - Završni radovi ...

Regulacija uređaja za hlađenje (termometar i termostat) . ... hlađenje te mreže od točno izmjerenih kanalića u bloku motora i glavi motora u kojima cirkulira ...

utjecaj tehničke ispravnosti cestovnih motornih vozila na zaštitu ...

Obavezan tehnički pregled je pokazatelj ispravnosti motornih vozila na području ... U trećem poglavlju sustavno se opisuje tok rada pri tehničkom pregledu ... nedovoljnog tlaka zraka za dovoljno učinkovit rad kočnica, osjetan pad tlaka zraka ...

2. razvoj hibridnih cestovnih motornih vozila - Repozitorij Fakulteta ...

A hybrid vehicle is a vehicle that uses two or more energy sources to start the engine, unlike a tradicional car that ... Tu benzinski motor i elektromotor sinkronizirano vrte kotače, a punjenje ... works-a-tale-of-2-engines-how-hybrid-cars-tame-.

eksploatacijsko tehničke značajke cestovnih teretnih motornih vozila ...

18. Slika 9. Elektropogon. Izvor: https://www.kamion-bus.hr/900/Elektricni-kamion-ukupne-mase-26-tona-i-200-km-dosega (20.studeni 2017.) ...

rashladni sustav motora cestovnih vozila - Veleučilište u Šibeniku

Regulacija uređaja za hlađenje (termometar i termostat) . ... hlađenje te mreže od točno izmjerenih kanalića u bloku motora i glavi motora u kojima cirkulira ...

motorna vozila i osiguranje 2018. - Hrvatski ured za osiguranje

UNIQA osiguranje d.d.. Izvor osiguranje d.d.. Allianz Zagreb d.d.. ERGO životno osiguranje osiguranje d.d.. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.**.

motorna vozila i osiguranje - Hrvatski ured za osiguranje

ERGO osiguranje d.d.. ERGO životno osiguranje osiguranje d.d.. Erste Vienna ... 529.920. Ukupno. Zagreb. Rijeka. Split. Karlovac Dubrovnik. Ploče. Makarska.

Posebni uvjeti za paketno osiguranje imovine i ... - Triglav Osiguranje

Triglav osiguranje d.d., s kojim je ugovaratelj osiguranja sklopio ugovor o ... 2) eksplozije u prostoru za unutarnje sagorijevanje (cilindar motora) do koje dođe na ... 2) za zalihe robe i materijala - nabavna cijena uvećana za zavisne troškove ...

opći uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje - Wiener osiguranje

15 ožu 2019 ... (1) Ovi Opći Uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) sastavni su dio Ugovora o dopunskom zdravstvenom ...

Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska - Croatia Osiguranje

25 svi 2018 ... ugovaranja djelomičnog kasko osiguranja AUTO PUT osiguranik je vlasnik ... Tuča - Osiguranje osobnih vozila od šteta nastalih kao posljedica tuče, ali ... Prilikom zamjene oštećenih dijelova akumulatora, cerada, radio ...

Uvjeti za osiguranje kupljenih uređaja - UNIQA osiguranje

1 stu 2016 ... TV, audio i video proizvodi i oprema;. - kućna informatička oprema. Ako je ugovoreno i naznačeno na polici osiguranja, osigurati se mogu i ure-.

Uvjeti za osiguranje dentalnih usluga (DP2) - Croatia osiguranje

dodatak ugovoriti osiguranje dentalnih usluga. (2) Prava navedena u ... (2) Promjenu doktora dentalne medicine treba javiti ovlaštenom zdravstvenom djelatniku ...

Uvjeti za osiguranje automobilskog kaska - Croatia osiguranje dd

25 svi 2018 ... ugovaranja djelomičnog kasko osiguranja AUTO PUT osiguranik je vlasnik osiguranog vozila;. 4. premija - iznos koji se plaća po ugovoru o ...

Uvjeti za osiguranje dentalnih usluga (DP2) - Croatia osiguranje dd

po svom izboru, do visine najniže cijene prema važećem cjeniku Hrvatske komore dentalne ... RTG snimka, 30,00 kn po zubu, pet zuba godišnje;. 7. lokalna ...

Uvjeti obvezno osiguranje - UNIQA osiguranje

ske odgovornosti ugovorenu u UNIQA osiguranju d.d. isti premijski stupanj obračunava se i za policu osiguranja za drugo i svako slijedeće vozilo u vla-.

Osiguranje motornih vozila - Allianz

Društvo: Allianz Hrvatska d.d. Hrvatska. Proizvod: Moj Auto. Ovaj dokument predstavlja kratki pregled ključnih informacija o proizvodu osiguranja motornih vozila ...

Sve o osiguranju vozila A4 ispravka - GENERALI Osiguranje Srbija

Paket osiguranja Auto plus podrazumeva: delimično kasko osiguranje ... Svi znamo da je najbolja i najpouzdanija zaštita vozila kasko osiguranje. Ne samo da ...

Uvjeti za osiguranje otkaza putovanja

(1) Osiguranje od otkaza putovanja moguće je sklopiti putem putničke agencije i drugim kanalima prodaje osiguranja, i to unutar tri dana od dana sklapanja.

SO -19.04.07 - Opći uvjeti z... - Sava osiguranje, dd

Podružnica Hrvatska, Savska cesta 144a, 10000 Zagreb. 8. Nezgodom u smislu ovih uvjeta smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, ...

SO -19.04.07 - Opći uvjeti z... - Sava osiguranje

Podružnica Hrvatska, Savska cesta 144a, 10000 Zagreb. 8. Nezgodom u smislu ovih uvjeta smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, ...

Uvjeti za članove posade vozila, opremu, rad i dokumentaciju

zapaljivosti1 A, B i C koje vrijede za prijevozne jedinice koje prevoze opasne tvari osim ... 7,5 tona. 2. 12 kg. 2 kg. 6 kg. Obujmi su navedeni za uređaje sa suhim ... obavijesti koje su nužne za što manju vjerojatnosti da dođe do nezgode; ako do toga ... praktične vježbe, provodi se na temelju obuke za sve kategorije vozača, ...

uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje - AS Direct

Uvjeti za dopunsko zdravstveno osiguranje 01-DZO-07/17 / u primjeni od ... net stranici Osiguratelja www.as-direct.hr ili putem pošte na adresu Osigu-.

1501_JRV_1116 Uvjeti za osiguranje mobilnog ... - Autosalon AMG

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga sa sjedištem u. Zagrebu. Predmet ... [4] Predmet jamstva mogu biti rabljena osobna vozila, kombi vozila, terenska i ... Mazda RX model; Mercedes Benz AMG, SLR, SLS; MG;. Mitsubishi EVO ...

LEG REV Opći uvjeti za osiguranje automobilske asistencije (PG ...

Triglav osiguranje d.d. organizira najam osobnog vozila najviše jednake kategorije ... poslovnice osiguratelja kod koje je kršenje nastalo. Ugovor o osiguranju ...

Uvjeti korištenja usluge Osiguranje zaslona

Ugovaratelj osiguranja. Ugovaratelj ovog osiguranja svaka je fizička i/ili pravna osoba koja ima zasnovan pretplatnički odnos s Tele2 d.o.o., Zagreb, Ulica grada.

uvjeti za obvezno osiguranje od automobilske ... - HOK WebShop

12] Zakon – Zakon o obveznim osiguranjima u prometu [Narodne novine RH br. 151/05, 36/09, 75/09 i 76/13] zajedno sa svim daljnjim dopunama i izmjenama.

EH uvjeti korice 3.2017.ai - Euroherc osiguranje

Statuta EUROHERC osiguranja d.d. Sarajevo (broj 01-1.10./16 od 24. 3. 2016. ... 1) Osiguravatelj – Euroherc osiguranje ... vremena poslovnice h) naknade za ...

Uvjeti za osiguranje kupljenih uređaja - uniqa

1 stu 2016 ... TV, audio i video proizvodi i oprema;. - kućna informatička oprema. Ako je ugovoreno i naznačeno na polici osiguranja, osigurati se mogu i ure-.

Opći uvjeti za požarno osiguranje - Sberbank

triglav osiguranje, d.d. erazma barčića 3, rijeka. Opći uvjeti za požarno osiguranje. Izrazi u ovim uvjetima znače: osiguravatelj - Triglav osiguranje d.d., s kojim je ...

POSEBNI UVJETI ZA OSIGURANJE OSOBA OD POSLJEDICA ...

1 srp 2015 ... nesretnog slučaja (nezgode) korisnika Diners Club kreditne kartice, uključuju se ... i polaganja ispita za dobivanje službene isprave, poduzima.

Uvjeti za osiguranje izvan ugovorne odgovornosti

[1] Osiguratelj - Euroherc osiguranje d.d. Zagreb s kojim je sklopljen ... ozljede ili narušenja zdravlja. [2] Smatra se ... je nadgleda a nije kod osiguranika na radu,.

opći uvjeti ugovora o najmu vozila - ORYX Rent a car

Na pojedini Ugovor o najmu koji Korisnik potpisuje prilikom preuzimanja vozila u poslovnici ORYX-a primjenjuju se ovi Uvjeti o najmu koji dopunjuju odredbe ...

OPĆI UVJETI UGOVORA O NAJMU VOZILA 1. 1 ... - ORYX Rent a car

Na pojedini Ugovor o najmu koji Korisnik potpisuje prilikom preuzimanja vozila u poslovnici ORYX-a primjenjuju se ovi Uvjeti o najmu koji dopunjuju odredbe ...

Dodatni uvjeti za program ACTIVE - Croatia osiguranje

fiberendoskopija,. • gastroskopija,. • kolonoskopija,. • rektoskopija,. • cistoskopija,. • kolposkopija. (7) Laboratorijske pretrage su: • sedimentacija,. • KKS,. • DKS,.

Uvjeti Osiguranja_Plan Za Siguran Dan.indd - ADRIATIC osiguranje ...

18.2. zbog rata, neprijateljstva, ratnih operacija ili ratu sličnih radnja ... smatraju ustanove koje je HZZO klasi icirao kao ustanove ... preko 24 sata, utvrđeni uz primjenu suvremenih dijagnostičkih ... Ozljede suznog aparata i očnih kapaka: 18.1.

posebni uvjeti za dragovoljno putno zdravstveno osiguranje

ugovaratelj osiguranja ugovara s CROATIA osiguranjem d.d. (u daljnjem tekstu: ... (5) Osiguraniku se iznimno, uz prethodnu suglasnost najbliže poslovnice ... sud u Republici Hrvatskoj s sjedištem u Zagrebu, uz primjenu hrvatskog prava.

Dodatni uvjeti za program PRIMARIJUS - Croatia osiguranje

6 lip 2018 ... ... bakteriološki bris uretre, bakteriološki bris rane, bakteriološke bris spojnice oka, bris na eozinofile, dokaz bakterija (aerobno), dokaz bakterija ...

Dodatni uvjeti za program PRIMARIJUS - Croatia osiguranje dd

6 lip 2018 ... ... bakteriološki bris uretre, bakteriološki bris rane, bakteriološke bris spojnice oka, bris na eozinofile, dokaz bakterija (aerobno), dokaz bakterija ...

EH uvjeti imovina 11-2018.indd - Euroherc osiguranje dd

(1) Naziv tvrtke - EUROHERC osiguranje d.d. - dioničko ... osiguranu svotu, ona je cijena uz koju osiguratelj ... građevinski materijal, zalihe vozila ili radnih.

EH putno uvjeti 10-2019.indd - Euroherc osiguranje dd

EUROHERC osiguranje d.d. ... cijena i potvrda ljekarne (pečat) da je lijek preuzet i plaćen ... 2) iz držanja i upotrebe motornih vozila i drugih vozila na.

SO-PHUN-03 - Opći uvjeti nabave - Sava osiguranje

Dokument o primopredaji - dokument kojim se potvrđuje kvalitativno i kvantitativno preuzimanje isporučene robe (primopredajni zapisnik, dostavnica, nalog za ...

uvjeti osiguranja od automobilske odgovornosti - Triglav Osiguranje ...

Pravo na određeni premijski stepen (BONUS ILI MALUS), vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila I ne prenosi se na novog vlasnika. Iznimno kod ...

Dodatni uvjeti za program PRIMARIJUS PLUS - Croatia osiguranje dd

6 lip 2018 ... EKG, UZ srca i krvnih žila, EKG-Holter, 24 satni holter tlaka, ... bris rane, bakteriološke bris spojnice oka, bris na eozinofile, ... da ne postoji medicinska indikacija za traženu uslugu, Osiguratelj neće poslati uputnicu u ugovornu.

Uvjeti osiguranja uređaja kupljenih u E-Plus ... - UNIQA osiguranje

Vrijednost uređaja: osnovna maloprodajna cijena kupljenog uređaja, bez uračunatih ... u sklopu osiguranja laptopa PREMIUM, osiguranje počinje trenutkom.

Uvjeti za osiguranje prijevoznikove odgovornosti za štete - Generali ...

štete na pošiljkama u cestovnom prijevozu. I. UVODNE ... osiguranikom zaključila ugovor o prijevozu; ... Konvencije o ugovoru za međunarodni prijevoz robe.