1 Na temelju članka 34. Statuta Ekonomskog fakulteta u ... - EFZG

27 lis 2015 ... Studentska referada. • Referada za poslijediplomske studije. • Služba za arhivu i potporu poslovnim procesima. • Informatička služba.

1 Na temelju članka 34. Statuta Ekonomskog fakulteta u ... - EFZG - Srodni dokumenti

1 Na temelju članka 34. Statuta Ekonomskog fakulteta u ... - EFZG

27 lis 2015 ... Studentska referada. • Referada za poslijediplomske studije. • Služba za arhivu i potporu poslovnim procesima. • Informatička služba.

1 Na temelju članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i ... - FOI

(1) Redoviti studenti I. godine stručnog studija PITUP mogu upisati II. godinu studija pod uvjetom da: - su položili sve predmete I. semestra. - su položili barem tri ...

„Novo ruho“ knjižnice Ekonomskog fakulteta u Zagrebu - EFZG

Knjižnica Ekonomskog fakulteta s novom akademskom godinom osvanula je u „novom ruhu“. Prostor čitaonice obuhvaća oko 900 m2, a sastoji se od ...

Na temelju članka 58. i članaka 124.,125., 126. Statuta Osnovne ...

Statuta Osnovne škole braće Radića Pakrac. (u daljem tekstu: Škola) u skladu s člankom 83. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(„NN“ br.

plan nabave ekonomskog fakulteta zagreb za 2017. godinu - EFZG

PLAN NABAVE EKONOMSKOG FAKULTETA ZAGREB ZA 2017. GODINU ... RADOVI - Rekonstrukcija i sanacija ravnog krova stare zgrade. 05/2017. 900.000 ...

Na temelju članka 48. stavka 1. alineje 12. Statuta Hrvatskoga ... - HTS

HTS u svom postupanju dužan je primjenjivati ITF i TE teniska pravila. II. UVJETI ZA ... u kategoriji djevojčica i dječaka do 14 godina – svi igrači koji u tekućoj.

1 Na temelju članka 22. Statuta Agencije za bankarstvo Federacije ...

OBRAZAC RAČUN DOBITI I GUBITKA - OBRAZAC RDG. U računu dobiti i gubitka banaka prikazuju se prihodi i rashodi izvještajne banke i ostvarena dobit koja ...

1 Na temelju članka 13. i 50. Statuta Županijske bolnice Čakovec i ...

28 lis 2019 ... ŢUPANIJSKE BOLNICE ĈAKOVEC ... se unutarnje ustrojstvo Županijske bolnice Čakovec (u nastavku teksta: ... MR- magnetska rezonanca ...

Na temelju članka 26. Statuta, Pravilnika o izmjenama i dopunama ...

za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu stručni suradnik za ... lipnja 2013. godine može kao dokaz o radnom iskustvu dostaviti i presliku radne ...

1 Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za ...

STAN – TIZIANOVA ULICA 37, RIJEKA, upisan u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci,. Zemljišnoknjižnog odjela u Rijeci, površine 53,98 m2, nalazi se ...

Na temelju članka 27. Statuta Grada Zadra - Grad Zadar

6 pro 2017 ... Gledališče Koper i SNG Nova Gorica; Robert Harling „Čelične magnolije“. • Kazalište Moruzgva; Nina Mitrović „Kako život“. • Zagrebačko ...

Na temelju članka 20. Statuta Energetskog instituta Hrvoje ... - EIHP

potvrdu ili osobnu izjavu o poznavanju rada na računalu s iskustvom u korištenju ... potvrdu, svjedodžbu, preslik Indexa ili osobnu izjavu o znanju i aktivnom ...

GRADSKA KNJIŽNICA IVANIĆ-GRAD Na temelju članka 14. Statuta ...

Grad (u daljnjem tekstu: Knjižnica) uređuje se ustrojstvo ustanove i sistematizacija radnih mjesta te uvjeti za sklapanje ugovora o radu.“ III. Ova Odluka stupa na ...

Na temelju članka 16. Statuta Hrvatske liječničke komore, Skupština ...

o stalnim sudskim vještacima za odgovarajuće područje u medicini. Osim kandidata iz članka 1. ovog Pravilnika, stručnoj obuci mogu pristupiti i liječnici koji nisu.

PRIJEDLOG SENAT Klasa: Urbroj: Na temelju članka 21. Statuta ...

8 tra 2019 ... Sveučilište u Zagrebu rasporedit će uprihođena sredstva sastavnicama prema istom kriteriju po kojem se sredstva povlače iz državnog ...

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ... - Grad Dubrovnik

23 sij 2019 ... Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Grad Dubrovnik prioritetno skrbi o ... Mjerom subvencija najma stana osobama slabijeg materijalnog ...

Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja ... - DZ Donji Miholjac

Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac, ravnatelj Doma zdravlja Donji. Miholjac objavljuje: NATJEČAJ za prijam u radni odnos: 1. doktor/ica ...

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Dugi Rat“(u nastavku ...

Statuta Dječjeg vrtića „Dugi Rat“(u nastavku teksta Dječji vrtić), Upravno vijeće. Dječjeg ... b) Djeca iz obitelji poginulog branitelja domovinskoga rata-90 bodova.

1 Na temelju članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl ... - Grad Čakovec

5 pro 2019 ... [čhv] ili. [m2]. 1. UPU MI-Martane. Istok. "Trokut". Mješovita stambeno poslovna M1 i. M2. 1135/4/1/1/6/1/3/2. 6224. Čakovec. 4128/27. 1.036 m2.

Na temelju članka 56. i 109. Statuta Grada Umag („Službene novine ...

17 tra 2019 ... Sipro d.o.o. Umag – za gospodarstvo. - Branka Grgantov –za odgoj i obrazovanje. 2. POČASNI GRAĐANIN GRADA UMAGA – UMAGO.

Na temelju članka 16. Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika ...

29 sij 2015 ... 17.12.2014. godine, Hrvatska komora socijalnih radnika donosi. ETIČKI KODEKS SOCIJALNIH RADNICA I SOCIJALNIH RADNIKA.

Na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije - Istarska županija

Irena Grahovac, Ljekarna Irena Grahovac. 18. Gordana Antić, Zavod za hitnu medicinu Istarske županije. 19. Snježana Grgurev, liječnica obiteljske medicine.

Na temelju članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni ...

S obzirom na to da se Program temelji na Razvojnoj strategiji Grada Zagreba za razdoblje do ... Izvori financiranja proračun Grada Zagreba i državni proračun ...

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno (''Službeni vjesnik ...

16 srp 2019 ... KUD „Hatić“ Tisno,. - KUD „Koledišće“ Jezera,. - KUD „Zora“ Betina. - Udruga „Tišnjanski tovar“. - „Argonauta“. - Udruga „Betinska gajeta 1740“,.

Na temelju članka 24. Statuta Centra za ... - Zdravi grad Poreč

Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo. Ulica dr. Mauro Gioseffi 4, 52440 Poreč-Parenzo. Telefon 052/452-335; Fax 052/428-077.

Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba ... - HUPT

Nositelj: Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Sunositelji: savjetovalište, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Studijski centar socijalnog rada,.

1 Na temelju članka 39. Statuta Grada Samobora - Grad Samobor

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada Samobora, u okviru ... zapošljavanje, Područni ured Zagreb, Ispostava Samobor te podacima ...

Na temelju članka 71. Statuta Ekonomske škole Mije Mirkovića ...

Marijana Prpić Vukajlović, prof. Pravilnik o obrazovanju učenika sportaša u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića Rijeka objavljen je na oglasnoj ploči i stupio na ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 39. Statuta Grada ... - Grad Samobor

ODLUKU. O DAVANJU U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I NEIZGRAĐENOG ... koja je potpisala ugovor o zakupu sa zakupodavcem. Članak 3.

Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za ... - Tportal

mirovinsko osiguranje o pokretanju postupka prodaje stanova u vlasništvu ... STAN – ULICA IVANA BAKRANA 9, SISAK, upisan u zemljišnim knjigama ...

Na temelju članka 22. Statuta Grada Siska («Službeni glasnik ...

11 sij 2011 ... Dajana Arbanas, Sisak, Bitoljska 1a. 36 i članovi domaćinstva - kći Martina Arbanas. - sin Hrvoje Arbanas. - snaha Anita Arbanas.

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Zagreba ...

J A V N I N A T J E Č A J za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba. 1. ... oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1-.

Na temelju članka 78. Statuta Doma učenika srednjih škola Bjelovar ...

Procedura ugovorne obveze Doma učenika srednjih škola Bjelovar ... pitanja važna za obavljanje poslova vezanih uz postupke javne nabave u Domu učenika.

Na temelju članka 16. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske ...

Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine" broj 8/01, 7/02, 10/04, 1/06 i ... Poštanski uredi koji pripadaju središnjoj pošti Zagreb su u Sv. Ivanu Zelini, ...

Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba ... - Grad Zagreb

Nositelj: Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Sunositelji: savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, Gradski ured.

Na temelju članka ___ Statuta Osnovne škole - Dječji vrtić Ivančice

organizaciju i uvjete rada, prava i obveze Vrtića i radnika, plaće i novčane ... uznemiravanja ravnatelj je dužan upozoriti radnike putem oglasne ploče u Vrtiću.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik ... - Grad Zadar

6 pro 2017 ... Zadar, Zadarskom komornom orkestru i HPGD-u „Petar Zoranić“ te kulturnim manifestacijama ... Izložbene aktivnosti u Galeriji Kapetanova kula.

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula - Pola ... - Grad Pula

14 ožu 2013 ... Pozitivan ritam - Outlook u Areni. 6. Los Angeles d.o.o. - Josipa Lisac. 7. Morris d.o.o. - 2Cellos. 8. Delumbo d.o.o. - Vaya con dios. 9. Delumbo ...

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ... - Grad Pula

stolovi, stolice, cvjetne vaze, elementi za zaštitu od sunca (suncobrani ili tende). - izuzetno, u posebnim slučajevima i pod posebnim uvjetima, opremu terase ...

Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce vršitelj ... - Ljekarne Srce

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja te s ostalom traženom dokumentacijom podnose se ravnatelju Ljekarni srce, Osijek, Lorenza Jägera 24, ...

Na temelju članka 32. Statuta Općine Tisno ... - Općina Tisno

4 srp 2019 ... uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu ... Poboljšanje vidljivosti tijekom 24 sata na dan / 7 dana u tjednu kroz cijelu ...

Izvršni Odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta ...

14 kol 2019 ... ŽNK KOPRIVNICA, Koprivnica. 2. ... Delegat je obavezan kompletni zapisnik s utakmice sačiniti u Comet sustavu odmah po završetku utakmice ...

Dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci Fakulteta utvrdio je 22 ... - EFRI

odgovarajući akademski naziv: Prijašnji stručni naziv. Novi akademski naziv. Diplomirani ekonomist. Kratica: dipl. oec. Magistar/magistra ekonomije. Kratica: ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 49. stavka 4, članka 51 ... - Grad Sisak

postoji mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse. Ako se pas mora povremeno vezati, pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od ...

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8 ... - HANFA

4 tra 2019 ... financijskih usluga, u postupku pokrenutom na zahtjev društva Hrportfolio d.o.o., Zagreb,. Radnička cesta 30, OIB; 63676980783, kojeg ...

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i ...

stanova, otuđenje zemljišta u poslovnim zonama i davanje na korištenje ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada, osim obveznog sadržaja ugovora.

Na temelju članka 30. i članka 133. stavak 3. Zakona o ... - Krakom

29 sij 2019 ... Gradsko groblje u Krapini komunalni je objekt u vlasništvu Grada Krapine. Grobljem u Krapini upravlja trgovačko društvo KRAKOM d.o.o..

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96 ... vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 31. listopada 2017. godine raspisuje:.

Na temelju članka 6. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke ...

drugim lokacijama utvrđena je „Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave“ (Narodne novine 145/2004). Članak 2.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu te članka 31. stavka 1 ...

22 tra 2015 ... ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ... U slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu poslodavac ne ...

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 51. Zakona o vlasništvu i ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (''Narodne novine'', broj 91/96, ... o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom. 1. Utvrđuje se da su Grad Dugo ...

Na temelju članka 107. stavka 9. i članka 118. Zakona o odgoju i ...

kandidatima za zapošljavanje u Školi kao javnoj službi. Članak 3. ... Ako posebni propis obvezuje da se u natječaju treba navesti prednost pri zapošljavanju, to će se navesti u natječaju, a također ako posebni propis to obvezuje stavit će se ...

Na temelju članka 35. st. 2. i st. 8. članka 391 ... - Grad Čakovec

15 pro 2011 ... razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama u suvlasništvu Grada ... Suvlasnici sporazumno određuju način razvrgnuća, u granicama ...

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama (NN 17/19), članka 2 ...

Općinske knjižnice Bistra raspisuje. JAVNI NATJEČAJ za diplomiranog knjižničara/ku na neodređeno vrijeme. Općinska knjižnica Bistra. -. Diplomirani ...

Pravila Ekonomskog fakulteta - EFSA

Dekan može prenijeti dio svojih ovlaštenja na druga lica sa posebnim ... Upis na drugi odsjek ili smjer obavlja se u rokovima koji se odnose na obnovu upisa.

Statut Ekonomskog fakulteta u Splitu - EFST

Ekonomski fakultet u Splitu, kao pravni sljednik Fakulteta ekonomskih nauka, ... na engleskom jeziku: University of Split, Faculty of Economics ili drugom stranom ...

IZDAJE STUDENTSKA UNIJA EKONOMSKOG FAKULTETA

to kroz programe „Prva šansa“, javnih radova, subvencija za ... snimljen poslednji, pravi, srpski film. ... snih kamera, postavljenih u okolini ba- šte kafića. ... ne kazne od najmanje 6.000 dinara, povlačiti i ... 6 poena - prolazak kroz crveno svetlo,.

Studenti Ekonomskog fakulteta - Ekonomski fakultet

Greben spašenih. 74. Zlato. 74. 3 ... možete pronaći na njihovoj web stranici. Nadam se kako ... America Online Inc. je kompanija koja je 1982. godine počela ...

1 Opatička 3 48000 Koprivnica Temeljem članka 61. Statuta ...

Opatička 3 48000 Koprivnica. Temeljem članka 61. Statuta Podravske banke d.d., Uprava Banke na svojoj 22. sjednici održanoj. 2. kolovoza 2013. godine ...

Na osnovi članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni ...

ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE ... 5. OŠ Ivana Gorana. Kovačića Sveti Juraj na Bregu. Dogradnje matične i ...