Съгласие за изваждане на зъби

Възможна инфекция, изискваща по-нататъшно лечение. 4. Суха алвеола – болка в челюстта, започваща няколко дни след хирургическата анипулация,.

Съгласие за изваждане на зъби - Srodni dokumenti

Съгласие за изваждане на зъби

Възможна инфекция, изискваща по-нататъшно лечение. 4. Суха алвеола – болка в челюстта, започваща няколко дни след хирургическата анипулация,.