Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ... - JP Autoceste FBiH

6 srp 2019 ... zapakovana, obrasci čitko popunjeni, cijena bez PDV-a upoređena u obrascima ... toi. 141. ID broj 4227691540005 PDV broj 227691640005.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ... - JP Autoceste FBiH - Srodni dokumenti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ... - JP Autoceste FBiH

6 srp 2019 ... zapakovana, obrasci čitko popunjeni, cijena bez PDV-a upoređena u obrascima ... toi. 141. ID broj 4227691540005 PDV broj 227691640005.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nadzor ili ... - izbori.ba

14 srp 2017 ... JIIS BiH dodjeljuje se ponuđaču „Uma muller Group“ d.o.o., Edhema Mulabdića br. 2, 71000. Sarajevo. (2) Ocjenjeno je da je ponuda ...

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (proming d.o.o bugojno)

6 srp 2015 ... Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. stav (1). (3) i(6) Zakona o javnim nabavkama ( ..Sl. glasnik Bill" br. 39/14), te člana 38. Statuta ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zimskih i ...

4 ožu 2019 ... Unitrade d.o.o. Ljubuški, Guma M d.o.o. Mostar, Total Trade d.o.o. Doboj i M.R.M d.o.o.. Ljubuški. Dostavljene ponude zadovoljavaju uvjete iz ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - postupak nabavke ...

14 stu 2018 ... d.d., čija ukupna cijena ponude za predmetnu nabavku, nakon ... nabavku usluga obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila ... Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo je dana 18.9.2018. putem sistema “E-nabavke” uputilo.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga auto ...

Na osnovu ilana 64. stav (1) tadka b) najni2a cijena, clana 70 stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim ... o izboru najpovoljnijeg ponudada za nabavku usluga auto osiguranja i kasko osiguranja sa ... obavjeSteni o izboru najpovoljnije ponude.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Usluge osiguranja vozila ...

27 ožu 2019 ... Ponuda ponudača "Euroherc osiguranje" d.d.-Podružnica Sarajevo, ulica Trg ... nabavke usluge osiguranja vozila Općine Vogošća, zajedno sa ... stavku u ponudi mora navesti cijena, što znači da svaka rubrika mora biti ...

Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena vozila

d.o.o. Zenica i PROMING d.o.o. BUgojno radi pribavljanja ponuda. Do krajnjeg roka za dostavu ponuda, dostavljene su sljedeće ponude: Naziv ponudača.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 06.05.2019. - vlada usk

... Jysk" d.o.o. Sarajevo-podružnica Bihać broj: 01/19 od. 24.04.2019. godine za nabavku robe – nabavka uredskog namještaja- uredske stolice, za potrebe.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Grad Labin

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 1. Ponuda tvrtke SIGNALINEA d.o.o., Kukuljanovo 344 C, 51227 Kukuljanovo,. (OIB:73552747419) u iznosu od 404.180,00 ...

Najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za prikupljanje ...

"UNITRADE" d.o.o. Ljubuški, Bana Jelačića bb. 4. "TOTAL TRADE" d.o.o. Doboj, Krnjinske srpske brigade 102. 5. "MRM Export import" d.o.o. Ljubuški, Put za ...

Untitled - JP Autoceste FBiH

cijena". Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ... Piksna lafete zadnje (selen blok)-mali kom 1 13,46 13,46.

0486_160711092309_00.. - JP Autoceste FBiH

6 srp 2016 ... Analogno tome se mijenja i ukupna cijena ponude. Od ponuđača je tražena ... Piksna lafete prednje (selen blok) -. 2.13. veliki. Piksna lafete ...

Zakon o koncesijama - JP Autoceste FBiH

«Službene novine Federacije BiH», broj 40/02. ZAKON O KONCESIJAMA. I OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim zakonom uređuju se: predmet, način i uvjeti pod ...

usluge prevođenja - JP Autoceste FBiH

27 tra 2018 ... najviše do 20 kartica teksta za prijevod, raĉunajući od dana ... 1. do 600 znakova s razmacima više od cijelog broja autorskih kartica teksta koji ...

Procjena biodiverziteta - JP Autoceste FBiH

(Linnaeus, 1758). Crnokapa grmuša. LC. LC n/a. 5. Turdus merula Linnaeus,. 1758. Kos. LC. LC n/a. 6. Phoenicurus ochruros. (S. G. Gmelin, 1774). Mrka.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u ...

www.novabukovica.hr, u tjedniku ,,Virovitički list" od 26. siječnja 2017. godine te Oglasnoj ploči Općine Nova Bukovica koji je bio otvoren 8 dana, računajući od ...

Dodatne procjene o bioraznolikosti - JP Autoceste FBiH

10 lip 2017 ... Čekinjasta broćika. Galium aperine. Bijela djetelina. Trifolium repens. Ivanjsko cvijeće. Gallium verum. Divizma. Verbascum spp. Meka medena ...

Bosna i Hercegovina Koridor VC - JP Autoceste FBiH

Bosna i Hercegovina – Koridor Vc – Obilaznica oko Doboja u FBiH – Okolišna i društvena procjena. Plan uključivanja zainteresiranih strana. 2. Sadržaj. 1.

environmental impact study - JP Autoceste FBiH

through Bosnia and Herzegovina do not enable traffic ongoing at sufficient or adequate ... Railway line Šamac - Doboj - Sarajevo - Mostar - Čapljina - Metković ... 100-yr. q(m3/s/km2). Jasenica. 1957-1986. Bezdan. 18. 19. 195. 20. Jasenica.

Feasibility studija “Autocesta na Koridoru Vc” - JP Autoceste FBiH

putnički automobil: Škoda Fabia Comfort 1.4;. ❑ kombi vozilo: VW ... saobraćajni koridor Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče uvršten je u. Panevropsku ... uključivanje priznatih savjetničkih kuća u procjenu projekta i ... NEXI - Nippon Export and.

Zakon o osnovama bezbjednosti saobracaja na ... - JP Autoceste FBiH

ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U BOSNI I. HERCEGOVINI („Službeni glasnik BiH“, br.06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, ...

2.2.8. Elementi sistema automatske detekcije ... - JP Autoceste FBiH

30 lis 2018 ... nadzora autoceste, čiji je žig (BS Husky) zaštićen kod Instituta za ... 8.4.5 Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ...

Bosnia And Herzegovina: Corridor Vc Phase 2 ... - JP Autoceste FBiH

1 Aug 2018 ... plants and quarries prior to the issue of the commencement order;. - administration of the ... TZI INZENJERING DOO. Zmaja od Bosne 7-7a, ...

prečišćeni tekst zakona obuhvata - JP Autoceste FBiH

traka i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom; ... (1) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kome postoje ... (3) Za vrijeme vuče neispravnog vozila, na vozilima moraju biti uključeni uređaji za istodobno.

Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila - JP Autoceste FBiH

9 lis 2019 ... „Nabavka rezervnih dijelova za VW vozila“. II 4.b. Kratak opis ... Najniža cijena. IV 3. ... Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile.

Studija utjecaja na okoliš autoputa na Koridoru ... - JP Autoceste FBiH

Na iznalaženju potencijalnih partnera za financiranje izgradnje auto ... Poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog zakona smatraju se: oranice, vrtovi, voćnjaci, ...

Plan otkupa zemljišta za poddionicu Buna - JP Autoceste FBiH

Počitelj (POZ) u cilju utvrđivanja načela za rješavanje mogućih uticaja otkupa ... Nakon što korisnik eksproprijacije općini podnose prijedlog za eksproprijaciju ... Odluka o eksproprijaciji predstavlja pravnu osnovu za upis u zemljišnu knjigu. ... zemljišne knjige tako da u par slučajeva također odražava stvarno stanje imovine.

Odluka o izboru specijalizanata

29 pro 2017 ... BEGOVIĆ ANA, dr.med. s ukupnim brojem bodova 20,75 prima se na ... KATIĆ JOSIP, dr.med. s ukupnim brojem bodova 22,40, PARČINA ...

Odluka o izboru Mineralna gnojiva

19 velj 2019 ... Rok za dostavu ponuda bio je 13.02.2019. godine do 11:00 sati, a javno ... India, Syngenta - Švicarska, Bayer - Njemačka, Galenika - Srbija, ...

Odluka o izboru klin.. - Dom zdravlja SDŽ

13 stu 2018 ... KLINIČKA RADIOLOGIJA - MAKARSKA. Split, Kavanjinova 2 ... da. 1991. Zadar 5,10,0. 4,1770 a2.x2. 0,0,12 ... KLINIČKA RADIOLOGIJA - SINJ.

odluka o izboru tender 02-14-2 - Montecargo

Nabavka i sukcesivna isporuka borove/jelove daske. V Procijenjena vrijednost javne nabavke. Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u erurima sa ...

odluka-o-izboru-kand.. - AZTN

26 lis 2018 ... Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja („Narodne novine", ... kao obavijest o rezultatima natječaja, a kandidati koji nisu odabrani o ...

Odluka o izboru članova Skupštine - HGK

Luka Rijeka d.d. Rijeka - Vedran Devčić, predsjednik Uprave. Vargon d.o.o. ... Pevec d.d. - Darko Šket, predsjednik Uprave. Gala d.o.o. - Jakov Corić, član ...

Odluka o odabiru - Grupa IV.pdf - Hrvatske autoceste

TRGO - LEPTIR d.o.o., Rijeka, Radnicka 41. Cijena ponude bez PDV: 23.800,00 kn. Cijena ponude s PDV: 29.750,00 kn. 5. Razlozi odabira, obiljezja i prednosti ...

Odluka o izboru 545-19 - Град Бања Лука

15 нов. 2019 ... ĐURĐEVAK“ д.о.о. Бања Лука су прихватљиве, док понуда понуђача „KOTO“ д.о.о. Бања. Лука није прихватљива за уговорни орган. III.

Odluka o izboru broj: A- 161/16 23.05.2016. - Tužilaštvo BiH

godine, u postupku javne nabavke filtera za usisavače marke Karcher za potrebe ... ocijenjen zbog kriterija najniže cijene i tehnički zadovoljavajuće ponude:.

partija 1 odluka o izboru najpovoljnije ponude

zatvorenoj koverti / omotu na kojoj je ispisano: „Ponuda po tenderskoj dokumentaciji br. 0409- ... Poleđina koverte je ispečatirana pečatom ponuđača. Ponuda ...

Odluka UO o izboru projekata za debitantski film

13 мај 2019 ... ДОБРА ВИЛА УКРАДЕНА ЧАРОЛИЈА. 1. Редитељ: Марио Гламазић. ГРОФОВ АТРИЈУМ. 2. ЕУЦ Дигитал арт. Редитељ: Илија Вишњић.

Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz otorinolaringologije

Robert Tomljenović, dr. med. iz Grubišnog polja, Ul. 4. studenog 1991 / 1, izabran je za specijalističko usavršavanje iz otorinolaringologije za potrebe Opće ...

Odluka o izboru 275-19 - Град Бања Лука

23 авг 2019 ... избор најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда и то: 70% цијена и 30% рок испоруке. Предвиђено је провођење ...

Odluka o izboru projekata – dugometrazni film

6 јун 2016 ... Web & law д. ... "Јесен самураја" покушај Је да се створи комедија ... ентузијазма, одлучна да "Јесен самураја" сними по сваку цену, па и ...

Odluka o izboru Hidraulična crijeva i priključci

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5.

Odluka o izboru sezonskih radnika 2019 - Biokovka

2 svi 2019 ... Makarska, a temeljem Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na ... Između navedenih kandidata ovom Odlukom prima se: Teo Salinović od 1.

Odluka o izboru sudionika za odlazak na 57. Međunarodni simpozij ...

10 velj 2017 ... HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA. Trg Krešimira Ćosića 11. 10000 Zagreb. Na temelju članka 16., 17., 32. i 33. Statuta Hrvatske olimpijske ...

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split - Klinički bolnički ...

1 kol 2014 ... JERKOVIĆ IVAN s ukupnim brojem bodova 27,53 i dr.med. ROSO DRAGICA s ukupnim brojem bodova 26,86 primaju se na specijalizaciju iz ...

Odluka UO o izboru projekata – dugometražni dokumentarni filmovi

16 јул 2019 ... НАЈБОЉИ ГОЛМАН НА СВЕТУ. 7. PGM Network. Редитељ: Владимир Курћубић. 8. ОСМИЦд. Осми ца. Редитељ: Данило Цековић.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ... - Komunalno Tivat

6 najni2a ponudena cijena ... u lll kolonijedinica mjere,u lV kolonikolicina, u V kolonijedinicna cijena bez ... Antifriz 100% Standard VW G12, MB 325.3 lit - 300.

Odluka o izboru doktora medicine, Dom zdravlja Zagrebačke ...

27 lip 2018 ... 6. Dora Šimović, Sesvetski Kraljevec. 7. Iva Čuljak, Sesvete. 8. Vilma Pfeifer, Zagreb. 9. Marija Svalina, Zagreb. 10. Kristina Kljajić, Zagreb. 11.

Odluka o izboru mikrobiologija podloge i testovi-11-65-2019

komunikaciju i dostavu odluka i elektronskih naruđbenica, direktor, ID broj, naziv banke kod koje je otvoren glavni račun sa brojem istog i sl.) što imenovani ...

ODLUKA o izboru specijalizanata iz radiologije - Dom zdravlja Splitsko

14 svi 2017 ... JOSIP JUKIC, dr.med.,. DANICA PERIS, dr.med.,. MILICA eovtC, dr.med.. Obrazloienje: Na temelju Plana specijalizacija za 2016. godinu koji je ...

Odluka o izboru kandidata - Gimnazija Jurja Barakovića

količina ukupnog radnog vremena, na neodređeno radno vrijeme – Karmela Jelčić, prof. hrvatskog jezika. Cblika kavnatelj: publika Hrypanko Artuković, prof. . 1.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Herceg Novi

za svakog angažovanog zaštitara;. - Licenca ... Licenca za izradu projekata elektroinstalacija slabe struje izdata privrednom društvu koje izrađuje Plan. ... Rješenje MUP-a Crne Gore Uprave policije 01/3 broj46/4-850/14-UPI-2284/3 od.

Odluka o izboru JN_Plocice_[dodati]._Combined - RTVFBiH

Prihvata se ponuda ponuđača Vokel d.o.o. - Posušje u postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku roba - Pločice za potrebe RTVFBiH, ...

Odluka o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje doktora ...

VARAZDIN, Kolodvorska 20. OIB: 04489447850. KLASA: 131-02/17-01/1. URBROJ: 2186-01-09-17-41. Varaždin, 10.07.2017. Temeljem članka 26. Statuta ...

Odluka o izboru dr. sc. Stjepana Ćosića u ... - Hrvatski studiji - unizg

12 ruj 2018 ... STJEPAN COSIĆ bira se nastavnikom u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u trajnom zvanju, u znanstvenom ...

Odluka o izboru kandidata - Centar za socijalnu skrb Sisak

12 kol 2019 ... vrste - jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Sisak, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto magistra farmacije

7 lis 2019 ... Statuta Opće bolnice ,,Dr. Ivo Pedišić“ Sisak Ur.broj: 2176-128-01- ... Kandidatkinja se prima na rad na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada ...

Odluka o izboru dnevna stampa i strucna literatura - Zavod ...

Registar lijekova BiH (izdat će se u aprilu 2018. godine). Direktni sporazum se zaključuje sa izdavačima navedene štampe (Avaz roto press doo. Sarajevo za ...