B. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEÖAJA,

Domagoj Štefan, Petar Štrbac, Kristina Jurčić, Edi Mađar i Dorja Fogas), među kojima su neki već i diplomirali (Darin ... Bernard Grubišić. 18. Karla Crvić. 19.

B. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEÖAJA, - Srodni dokumenti

B. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEÖAJA,

Domagoj Štefan, Petar Štrbac, Kristina Jurčić, Edi Mađar i Dorja Fogas), među kojima su neki već i diplomirali (Darin ... Bernard Grubišić. 18. Karla Crvić. 19.

Prijedlog odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja ... - PGŽ

12 stu 2018 ... bio objavljen i na stranicama elektronskog oglasnika Njuškalo. Rok za podnošenje ponuda istekao je s danom 24. listopada 2018. godine.

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog ... - Grad Rijeka

19 lip 2017 ... osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u k.o. Rubeši ... vlasništvu može osnovati pravo služnosti u korist vlasnika određene druge nekretnine, koji ugovor ... Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti.

10_Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog ... - Grad Valpovo

11 ruj 2019 ... Republike Hrvatske za Grad Valpovo dana 14. rujna 2018. godine dalo ... 423,90. 12. LADIMIREVCI. 1006 DZ. TRSTIK. 00,2396. 134,00. 32,11.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na ... - Grad Sinj

26 lip 2018 ... Površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan ... Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o najmu stanova - Grad Rijeka

6 pro 2012 ... Odluku o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ... ugovora o koncesiji, kao i utvrditi obvezu koncesionara da godišnji plan ... Drugi i svaki daljnji polog jamčevine, Komisija će zaprimati od ...

TOČKA 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o grbu i ... - Grad Rijeka

U sljedeća dva desetljeća Rijeka nije imala ni grba niti zastave, a potom je 29. prosinca. 1970. Skupština općine Rijeka prihvatila grb, i iz njega izvedenu ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja ...

4 ruj 2015 ... goranske županije da lučko područje luke Crikvenica nije u suprotnosti s ... Policijska uprava odnosno policijska postaja koja je obaviješte-.

prijedlog odluke o izmjeni odluke o stipendiranju učenika i studenata

3 kol 2019 ... Osječko-baranjske županije ... stipendiranju ako se utvrdi da korisnik stipendije prima drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Rijeka

17 stu 2017 ... li Izmjena Odluke o grobljima biti dobra ili loša za KD Kozala? ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi grobnih ...

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Split

5 stu 2010 ... 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst,. 82/04 ... u projektima zgrada koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 iz 2010. godine, a ... Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom ... - Grad Rijeka

SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | ARHIVA | TRAŽILICA |. IMPRESSUM. Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003. GRAD RIJEKA. 56. Na temelju ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj ... - Grad Rijeka

lokalne i podrućne samouprave nije izdala obvezni prekršajni nalog za ... odnosno ne prijavi promjenu razlike obujma gradevine za koju se doprinos plaća.

Prijedlog zaključka o raspisivanju Otvorenog natječaja ... - Grad Rijeka

28 sij 2020 ... U Razdjelu 10 Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu osigurana su sredstva ... Pisarnica, Titov trg 3, 51000 RIJEKA, s napomenom: Otvoreni ...

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika ...

5 lip 2019 ... Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ ... Glorija Podnar, mag.oec., Viša stručna suradnica za rad na projektu Kulturno-.

prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima ...

Štrcaljka za ispiranje uha - 1 kom (obiteljska DZ Donji. Miholjac). 0,00. 1.110,00. 1.110,00. Vaga precizna - 1 kom (Služba zaštite na radu DZ D. Miholjac). 0,00.

7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu ...

9 velj 2018 ... Područna škola. Upisno područje. OŠ “kraljice Jelene ”. Solin. Za učenike od I. –VIII. razreda: Ulice: Put mira, Marka Marulića, Domovinskog.

Prijedlog odluke

27 pro 2016 ... 337 MIŠNJAK - STINICA i obratno. 91. 119. 161. Trajektna. 35 / 250. 60 / 350. 140 / 600. 9. 338 LOPAR - VALBISKA i obratno. 14. 28. 28.

Prijedlog Odluke - Grad Pula

16 ožu 2011 ... Ponuditelj: Zoran Tokić iz Pule, Cankarova 3. Redni broj pod kojim je u tekstu natječaja naznačena nekretnina za koju se daje ponuda: 47.

Prijedlog odluke o grobljima - Grad Rijeka

6 velj 2019 ... daljnjem tekstu: KD Kozala d.o.o.), na neodređeno vrijeme, bez naknade, ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi ...

Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko ... - PGŽ

22 svi 2019 ... Ivan Vlainić - predsjednik HZTK. 6. Dorijan Božićević - predsjednik ZTK Primorsko-Goranske županije. 7. Giordano Bucci - predsjednik ZTK ...

Prijedlog odluke o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za ...

21 lis 2015 ... Branko Papeš, direktor, Dogma nekretnine d.o.o., Fiorella la Guardia 6b ... za utvrđivanje poreza i doprinosa građana u Područnom uredu Istra,.

b) Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u suvlasništvo ...

Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci i Drvodjelsko - tehničkoj školi Vinkovci. Članak 1. ... Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci – u omjeru 50/100. • Srednja ...

a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZDVAJANJU LJEKARNIČKE JEDINICE ...

Preuzimanjem ljekarne Dom zdravlja je slijedom Zakona o zdravstvenoj zaštiti (" ... Kada bi se, primjerice promatrali samo rezultati Centralne ljekarne na Trgu A. ... Odluku o pripajanju Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Đakovo Ljekarni Osijek i.

Prijedlog odluke - Vlada Republike Hrvatske

Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 (u daljnjem tekstu: „Predsjedanje Vijećem EU. 2020“). II. Strukturu iz točke I. ove Odluke čine: - Upravljačko vijeće za ...

Prijedlog odluke o osnivanju Savjetodavnog tijela za ... - PGŽ

državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: UDU PGŽ). Opće odredbe Zakona formulirane su kao pozitivne smjernice za sadržaj.

Prijedlog odluke o prihvaćanju zaključivanja sporazuma o ...

2 ruj 2015 ... POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA. DRUGA POLICIJSKA POSTAJA RIJEKA. Broj: 511-09-24/3-K-136/15. VL.H. Rijeka ...

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o ... - PGŽ

Ljekarna „Jadran“ dostavila je zahtjev za davanje suglasnosti osnivača na navedeni ... Ljekarna ,,Korzo" nalazi se u Rijeci, Korzo 22. Ljekarna ,,Lovran“ nalazi ...

Prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad osnovnim ...

Osnovna škola Blage Zadre. 3. Osnovna škola Dragutina Tadijanovića. 4. Osnovna škola Antuna Bauera. Osnovna škola Nikole Andrića. 6. Osnovna škola ...

01-Prijedlog Odluke o odabiru radovi OŠ - Istarska županija

2 kol 2012 ... Ponuditelj METAL BENETON d.o.o., Sakcinskog 2, Sv. Križ Za retje,. OIB: 95559473876, sa cijenom ponude od 133.090,00 kuna i ukupnom ...

Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu ...

25 stu 2019 ... desalinizator. Navedeni projekt osigurava opskrbu pitkom vodom i sigurnu odvodnju koncentrata dobivenog desalinizacijom morkske vode na ...

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja ...

troškove stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2019. i upućuje Županijskoj skupštini na ... održavanja Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2019. godini s ... razvidna pojedinačna isplata sredstava pomoći za ogrjev.

6. prijedlog odluke o odabiru i prodaji ... - Međimurska županija

1 pro 2017 ... stranicama Međimurske županije i dana 03.11.2017. godine u tjedniku Međimurske novine, kao jedina i prihvatljiva ponuda za nekretninu na ...

Obrazloženje razloga i ciljeva te prijedlog odluke o raspolaganju ...

146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Zakonu o ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96,. 68/98 ...

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku o proširenju ... - PGŽ

1 pro 2016 ... Tu činjenicu potvrđuje i dogovor Doma zdravlja i KBC-a Rijeka o ... masovnih bolesti Doma zdravlja u Rijeci, Park Nikole Hosta 4 u kojem se nalaze ... radiologija, RTG zubi i medicinska biokemija, sukladna Zakonu o ...

5. prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ...

1 sij 2020 ... Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske ... Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj. 66/19) ... matični uredi, iz uredbe o područjima matičnih ureda koju donosi Vlada Republike Hrvatske,.

prijedlog odluke o prijenosu osnivačkih prava nad osnovnom ...

sada nosi naziv Osnovna škola August Šenoa, Osijek. Izgradnjom Osnovne škole Vladimir Nazor,. Čepin Područna škola Briješće pripojena je toj Osnovnoj školi ...

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lokve za ... - PGŽ

14 ožu 2016 ... buduće čestice na kopiji katastarskog plana, zk. izvadak i izvadak iz katastra za ... http://e-izvadak.pravosudje.hr/pretraga-zk-ulozaka.htm ...

PDF 18. Prijedlog Odluke o prestanku Doma za starije i nemoćne ...

14 stu 2018 ... prestanak Ustanove i prijavu za upis likvidatora u sudski registar. Članak 7. Ova Odluka objavljuje se u „Glasniku Zagrebačke županije“ i ...

Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i zamjeni ...

4 pro 2014 ... Odluke utvrđeno je da se nekretnine u vlasništvu Primorsko - goranske županije ... U DELIS. Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade).

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim ... - PGŽ

Županijska lučka Stalno. Zaposleni na. R.B. određeno uprava sleni vrijeme ... Krk. Mali Lošinj. Novi. Vinodolski. Opatija -. Lovran-. M.Draga. Rab. UKUPNO. 11.

15. prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za ...

9. MEĐIMURJE – PLIN d.o.o. Čakovec. 10. MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec. 11. RUDI EXPRESS d.o.o. – RUDI TRAVEL – Autobusni prijevoz Čakovec. 12.

Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih ...

prostora Gradskih ljekarni Sisak (u daljnjem tekstu: Ljekarni), ili kojim ista ... 5.000,00 kuna i koeficijenta prihoda ljekarne/jedinice zakupa prema zadnjem ...

prijedlog odluke o davanju suglasnosti prirodoslovnom muzeju ...

5 stu 2019 ... ugovor o zakupu poslovnog prostora na rok od 10 godina. Prirodoslovni muzej Rijeka planira preuzeti obveze po ugovorima temeljem.

4. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području ...

»septička jama« je građevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i biorazgradivih tehnoloških otpadnih voda s vodonepropusnim stjenkama i dnom koja se ...

Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članica Savjeta za ...

(predložena od Družbe sestara milosrdnica Sv. Vinka. Paulskog, Provincija Majke dobrog savjeta Rijeka),. Ornela Klevisser-Tomašić, prof. ... Clanica Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije .Tkalcic, od 2016. Clanica Komisije HBK 1 ...

TOČKA 17. Prijedlog odluke o dozvoljenom ... - Grad Rijeka

Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), koji se primjenjuje u dijelu u kojem nije u suprotnosti s ...

Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za ...

Geobušač. Izolater. Vozač teretnog vozila. Monter. Ukupno: Brodomonter. Ravnač. Elektro zavarivač. Zavarivač. Bravar. Brodocjevar. Brodoskelar. AKZ radnik/ ...

Tocka 4 prijedlog odluke - Općina Stubičke Toplice

Kako je zakonom propisano obvezno sklapanje međuvlasničkog ugovora i ... 3272 k.o. Oroslavje uputiti će se na potpisivanje Međuvlasnički ugovor koji je.

Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne ... - PGŽ

30 lip 2019 ... PRIJEDLOG. ODLUKE O PRESTANKU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE. JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE. • Darja Krešić, dr.med., djelatnost.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune ... - PGŽ

STATUTA THALASSOTHERAPIE OPATIJA-SPECIJALNE BOLNICE ZA ... bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija na svojoj.

PRIJEDLOG ODLUKE o stipendiranju studenata - Općina Podturen

2. zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom. 3. uvjerenje o redovnom upisu na studij koje sadrži podatak akademske godine ili semestra kojeg.

Prijedlog odluke o prihvaćanju inicijative za osnivanje Udruge za ...

kojim se uređuje osnivanje i rad udruga, a stavkom 2. istoga članka da se ustrojstvo, djelokrug i način financiranja udruge uređuje aktom o osnivanju i statutom, ...

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedloge ...

30 ruj 2015 ... Osnovna škola Josipa Lovretića, Otok. 7. Osnovna škola Stjepana Antolovića, Privlaka. 8. Osnovna škola Ane Katarine Zrinski, Retkovci. 9.

Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju ... - Grad Krk

poslove. Predsjednik Odbora Valerij Jurešić otvara sjednicu ipredlaže sljedeći. DNEVN IRE. D: prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada.

prijedlog odluke o stipendiranju učenika i studenata - Osječko ...

1 ruj 2018 ... I STUDENATA. Osijek, rujna 2018. ... nagrada škole za najboljeg učenika u svojoj ... rektorova nagrada ostvarena u prethodne dvije godine.

8. d) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće ...

8 tra 2019 ... rovac d.o.o., Sisak, Antuna Grahovara 2, OIB: 47991523864 na Opće uvjete ... kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja podrazumijevaju se ... sve informacije biti dostupne putem dežurnog telefona na broju koji će ...

PRIJEDLOG ODLUKE Na osnovu člana 36. Prečišćenog teksta ...

5 tra 2017 ... Franjić Vladimir - Meridijan d.o.o., Zenica. 17. Gazibarić Zoran - Nobil d.o.o., ... Mušić Ramiz - Konzum, Sarajevo. 21. Pašukan Edhem - Lutrija ...

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prodaju nekretnine u ...

Skohki odbor OS Ane Katarine Zrinski iz Retkovaca donio je odluku o prodaji zemljista u vlasnisffu Skole po umanjenoj cijeni bududi da se na natjedaj po ...

2. Prijedlog odluke o povaćenju temeljnog kapitala trgovačkog ...

Temeljem članka 457. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. ... Međimurska županija kao jedini član društva MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE,.