simsonov pravac i poop´cenja - Repozitorij PMF-a

trokut. ◇ Pretpostavimo da je trokut ABC šiljastokutan i da je P proizvoljna tocka kruznice k. Razlikujemo slucajeve: Slika 1.1: Ortogonalne projekcije tocke P na ...

simsonov pravac i poop´cenja - Repozitorij PMF-a - Srodni dokumenti

simsonov pravac i poop´cenja - Repozitorij PMF-a

trokut. ◇ Pretpostavimo da je trokut ABC šiljastokutan i da je P proizvoljna tocka kruznice k. Razlikujemo slucajeve: Slika 1.1: Ortogonalne projekcije tocke P na ...

ptolomejev teorem - dokazi, posljedice i poop ... - Repozitorij PMF-a

Klaudije Ptolomej je jedan od najpoznatijih starogrckih matematicara. Djelovao je u 2. stoljecu naše ere. Bio je poznat i kao astronom, astrolog, geograf, ...

poop´cenje klasiˇcnih teorema zatvaranja ... - Repozitorij PMF-a

Od interesa je skup svih tocaka ravnine koje imaju jednaku potenciju s obzirom na dvije zadane kružnice k0(z0,r0) i k1(z1,r1) koje nisu koncentricne (z0 z1).

edukativna radionica interaktivnog u čenja - Zelena ucionica

10 sij 2014 ... rodi, izvoru života, razvijanje svijesti o potrebi njegovanja jezičke ... Pjesma o proljeću. 3. ... Napišite pjesmu ili kratak sastav ili nacrtajte pejzaž!

Pravac

jednadžba pravca zadanog koeficijentom smjera i jednom točkom. (. ) (. ) 1. 1. 1. 1. , k. y y k x x. T x y. ⎫│. ⇒. − = ⋅ −. ⎬. │⎭ jednadžba pravca kroz dvije točke.

Eulerov pravac

su središte opisane kružnice (sjecište simetrala stranica) , težište (sjecište težišnica) i ortocentar (sjecište pravaca na kojima leže visine trokuta). Grupa koja je ...

Krivac za pravac.pdf

zabilježenih ovisnika o alkoholu, od kojih se godišnje lijeći. 50 000. ... Kako mogu prepoznati ima li netko meni blizak problem s alkoholom? Ako netko tebi blizak ... DROGAMA. "Party droge" (najčešće ecstasy i speed) nepovratno oštećuju tvoj.

Pravac, linija

Izraz 2.4 je jednadžba pravca u homogenom prostoru. ... Pravac je određen s dvije točke, na primjer točke V1 i V2. ... Izračunati udaljenost D = y0/x0- 0,5. 4.

Priprema Brojevni pravac - PMF-MO

-smještati prirodne brojeve na brojevni pravac ako nije zadana jedinična dužina,. -predvidjeti i ... brojeva na brojevnom pravcu, uspoređivanje prirodnih brojeva.

1 Pravac i ravnina u prostoru

Slika 2: Zadavanje pravca u prostoru s dvije točke P0,P1 ∈ E. (ii) Neka su P0 = (x0,y0,z0),P1 ... Slika 3: Udaljenost točke do pravca kroz ishodište. Neka je Q ...

Ravnina i pravac - FGAG

Udaljenosti. Definicija. Udaljenost tocke od pravca je udaljenost tocke od njene ortogonalne projekcije na taj pravac. Jelena Sedlar (FGAG). Ravnina i pravac.

Ortogonalna projekcija točke na pravac - Fsb

Ortogonalna projekcija točke na pravac. Zadan je pravac p s vektorom smjera s i točkom A koja leži na njemu, te točka. C koja ne leži na pravcu. Želimo ...

Priprema Brojevni pravac - PMF - Matematički odsjek

-smještati prirodne brojeve na brojevni pravac ako nije zadana jedinična dužina,. -predvidjeti i ... brojeva na brojevnom pravcu, uspoređivanje prirodnih brojeva.

Kaleidoskop - linearna funkcija i pravac - PMF - Matematički odsjek

Kaleidoskop - linearna funkcija i pravac. 23.-28. kolovoz 2013. prof. dr. sc. Sanja Varošanec,. PMF-Matematicki odsjek. U ovom su tekstu skupljene razne crtice ...

Programski pravac Slatko & slano - Rijeka 2020

dije Jugoistočne Euro- pe – Sveučilište u Rijeci. Lokalni partneri: Lučka uprava Rijeka, Centar za indu- strijsku baštinu – Sveučilište u Rijeci, Društvo arhitekata.

Pomični brojevni pravac - cijeli brojevi - Antonija Horvatek

... zalijepimo dijelove magnetne folije (http://www.artas.hr/magneti/folije.htm ) i ... trebamo paziti da ih ne zalijepimo naopako jer magnet privlači samo s jedne ...

Zadatak 001 (Denis, ekonomska škola) U kojoj točki pravac s ...

Sjecište zadanih pravaca je točka S(1, 6). Kroz točke S i T trebamo odrediti pravac. Uporabit ćemo formulu za jednadžbu pravca kroz dvije točke: ( ). 2. 1.

Kaleidoskop - linearna funkcija i pravac 23.-28. kolovoz 2013. prof ...

28 kol 2013 ... Pojmom linearna funkcija nije jednoznacno odredena jedna klasa ob- jekata. U pojedinoj literaturi linearnom funkcijom naziva se ovakva ...

Pomični brojevni pravac - prirodni brojevi ... - Antonija Horvatek

Ponekad za vrijeme rješavanja zadataka na ploči zatrebamo brojevni pravac na kojem želimo pokazati kako zamisliti neki od računa. Tada je praktično imati ...

drevna dna - Repozitorij PMF-a

OBITELJ ROMANOV. Drevna DNA pomogla je i pri razrješenju nekih, možda ne toliko esencijalnih zagonetki kao što je evolucija čovjeka, ali opet povijesno ...

passiflora - Repozitorij PMF-a

Rod Passiflora (hr. pasiflora) broji petstotinjak trajnozelenih vrsta, većinom bujnih penjačica, ali i manji broj grmolikih i zeljastih vrsta. Ovaj rod pripada porodici.

Preuzmi PDF 14.04 MB - Repozitorij PMF-a

Raspodjela organokositrovih spojeva u morskom okolišu istočnog Jadrana . ... bakterija, diatomeja, protozoa i algi, zatim rakovi, crvi, razni mekušaci, spužve i ...

arheje - Repozitorij PMF-a

Sve do nedavno, arheje nisu bile prepoznate kao zasebna domena živog svijeta. Do dvadesetog stoljeća, sva živa bića bila su podijeljena ili na biljke ili na ...

tautomerija - Repozitorij PMF-a

20 ruj 2019 ... Prototropija i valentna tautomerija su, vjerojatno, među najistraživanijim. ... Također, keto-enolna tautomerija može biti katalizirana uz pomoć ...

[Co(NH3)6][Fe(C2O4)3] - Repozitorij PMF-a

Želio bih iskazati nekoliko riječi zahvale meni važnim pojedincima, bez kojih put ... veze nazivaju se koordinacijski spojevi, ili jednostavnije - kompleksni spojevi ... Željezo(III) se u matricama, s druge strane, najpouzdanije detektira dodatkom ...

opencv - Repozitorij PMF-a

Racunalni vid naziv je za tehnološku i znanstvenu disciplinu koja se bavi nacinima na koje racunala mogu razumijeti sliku ili video. Racunalni vid srodan je ...

hemoglobin - Repozitorij PMF-a

15 ruj 2017 ... Bohrov efekt. ... Ovaj efekt pH i koncentracije CO2 na otpuštanje i vezanje kisika na hemoglobin zove se Borov efekt, prema Christianu Bohru, ...

i bakra(II) - Repozitorij PMF-a

Bakrov(II) klorid i bakrov(II) bromid dobivaju se direktnom reakcijom bakra i halogenog elementa pri ... raspada zaostaje bakrov(II) oksid. Mjerenja su za spoj ...

krka - Repozitorij PMF-a

Nacionalni park ''Krka'' (NP Krka) među najmlađim je nacionalnim parkovima u. Hrvatskoj. Osnovan je 1985., a obuhvaća gornji i srednji dio toka rijeke Krke te ...

specijacije - Repozitorij PMF-a

drift i prirodna selekcija genetskih alternacija nastalih mutacijama. Spolna selekcija i ekološki uzroci prirodne selekcije također mogu uzrokovati specijaciju.

1. UVOD - Repozitorij PMF-a

(Steindachner, 1878) kirnja zlatica. M. MACA1 0,0176 2,8850. Epinephelus marginatus. (Lowe, 1834) kirnja golema. . MACA1 0,0091 3,1150. Labrus merula.

Parabola - Repozitorij PMF-a

62. 5.1.2. Konstrukcija parabole u programu dinamične geometrije . ... Pravac sa slike jest tangenta parabole P. Dodiruje parabolu u jednoj točki. b).

Slavonija - Repozitorij PMF-a

elemente, budući da su posve različiti te da znanost koja sadrži obje vrste ... prisutni su i u nazivima povrća i voća - patlidžan, misirača i turkinja (vrsta tikve) te dud, ... važnošću: „paprika, krumpir, luk, bundeva, grah, kupus, paradajz, cušpajz, ...

diplomski rad - Repozitorij PMF-a

Najpoznatije dvije vrste štakora, crni štakor (Rattus rattus rattus), te nama poznatiji smeđi štakor (Rattus norvegicus), nastale su u Aziji. Crni štakor je manje ...

roc krivulja - Repozitorij PMF-a

Drugi korak je popuniti celije tablice koristeci senzitivnost i specificnost testa. Ta- blica 1.2 pokazuje da stvarno pozitivna stopa (senzitivnost) odgovara celiji T. .

kralježnjaci - Repozitorij PMF-a

modernom inačicom nanovo dokazuje kako živi fosili nisu prijelazni oblici nego zasebne vrste vrijedne divljenja koje su samo pretrpjele dug period evolutivne ...

međimurje - Repozitorij PMF-a

značenju otok, autori novijih rječnika poput Skoka i Maretića7 ne prihvaćaju njihovo semantičko tumačenje već horonim Međimurje povezuju s imenicom međa ...

1 Uvod - Repozitorij PMF-a

prstena (20 kod C60), koji čine bazu njihove ikozaedarske simetrije (Yadav i sur, 2008). Struktura im nalikuje na zakrivljeni ikozaedar s ugljikovim atomima na ...

Bumbari - Repozitorij PMF-a

Bumbari se u posljednjih tridesetak godina sve više koriste kao korisni oprašivači u poljoprivredi, kao alternativa za pčele. Posebice su cijenjeni u staklenicima ...

bitcoin - Repozitorij PMF-a

BITCOIN. Diplomski rad. Voditelj rada: Doc. dr. sc. Matija Kaza- licki. Zagreb, studeni ... Prvi Bitcoin ATM je instaliran u listopadu 2013. u Vancouveru u Kanadi.

uzemljivači - Repozitorij

Zvijezda- trokut spoj (Yd) s neuzemljenim zvjezdištem ... Sljedeći korak u izračunjavanju potencijala svake cijevi bio je uvrštavanje zadanih vrijednosti....

PRESLICE - Repozitorij PMF-a

Cham. – meksička divovska preslica. - E. palustre L. – močvarna preslica. - E. pratense Ehrh. – livadna preslica. - E. ramosissimum Desf. – razgranjena preslica.

pdf kalkulator - Repozitorij PMF-a

PDF KALKULATOR. 4. Na sljedecoj slici su prikazane 4 razlicite tipke za znak jednakosti. ... doslovnih rješenja vjezbi i testova za odredene pomocne datoteke. ... [2] B. Dakic, N. Elezovic, Matematika 4, udzbenik i zbirka zadataka za 4. razred ...

Preuzmi PDF 1.64 MB - Repozitorij PMF-a

Dinamika kinetohora i kinezina-8 (Kif18A) u metafazi mitoze. Luka Bačić. Roosveltov trg 6, 10000 Zagreb. Mitoza ili dioba stanične jezgre proces je podjele ...

teremin - Repozitorij PMF-a

3.2. Sastavljanje pločice. 15. 3.3. Ispitivanje ovisnosti frekvencije izlaznog signala teremina i udaljenosti ploča kondenzatora. 18. 4. Upotreba teremina u nastavi.

Močvare - Repozitorij PMF-a

9 svi 2017 ... Prvostupnički rad. Prirodoslovno-matematički fakultet. Geografski odsjek. Močvare: geografska rasprostranjenost, važnost, ugroženost i zaštita.

seminarski rad - Repozitorij PMF-a

Razmnožava se sjemenom, reznicama i cijepljenjem. Stablo počinje rađati u ... lješnjaka (Vidaković 1982, www.zdravlje.hzjz.hr). Ginkgo je prilagodljiv je i ...

FERITIN - Repozitorij PMF-a

što je hemokromatoza ili hemosideroza. Neke bolesti u kojima može biti povišena razina feritina su Stillova bolest u odraslih ljudi (engl. Adult-onset Still's ...

Dora Vuković - Repozitorij PMF-a

planika poznata i pod imenom maginja (Topić i sur., 2009). Latinsko ime „unedo“ znači. „pojedi samo jedan“, što nam govori da plod nije ukusan ili da je toliko ...

završni rad - FOOZOS Repozitorij

Ključne riječi: sociometrija, verbalna agresivnost, fizička agresivnost, crtani filmovi, ... Rory. Munjeviti,Spiderman. 14. (m). Spužva Bob. Spužva Bob. 15. (m).

vrste mnogokuta - Repozitorij PMF-a

Takoder cemo spomenuti manje poznati tetivni i tangencijalni cetverokut. Do- kazat cemo brojna njihova svojstva od kojih je najzanimljiviji Japanski teorem o ...

Hamurabi - FFOS-repozitorij

20 lip 2018 ... stigla kao ratni plijen početkom 12. stoljeća pr. ... Ključne riječi: Hamurabi, Babilon, Babilonska država, Zakonik, Mezopotamija ... ploča. Ipak se princip odmazde pojavljuje kao ublažavanje kazne s obzirom na običaj osvete,.

Untitled - Repozitorij KBCSM

raka debelog i završnog crijeva proces, a ne samo kratkotrajna epizoda. ... Rak debelog crijeva čini 15% malignih oboljenja u Hrvatskoj ... (slijepo crijevo).

Metastaze - FPZG repozitorij

nastupa izuzetno je efektna jer pjeva turbo-folk pjesmu Vesne Zmijanac čiji su stihovi: "Kazni me, kazni, ako oči lažu, pusti me, pusti, neka ti dokažu, usne i telo.

Untitled - Repozitorij PMF-a - unizg

cjelovitih digitalnih obrazovnih sadržaja iz matematike u razdoblju od 1. siječnja ... Izvor: https://edutorij.e-skole.hr/share/proxy/alfresco-noauth/edutorij/api/proxy- ... 3. i 4. razred gimnazije (opći program) – Matematika, Kemija, Fizika, Biologija ...

uzemljivači - Repozitorij UNIOS

Zvijezda- trokut spoj (Yd) s neuzemljenim zvjezdištem ... Sljedeći korak u izračunjavanju potencijala svake cijevi bio je uvrštavanje zadanih vrijednosti....

ZAVRŠNI_RAD_Lovro_Poljak_za UVEZ_FINAL - Repozitorij ...

Ovo su definicije iz Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe sustava tehničke zaštite, prema kojima se isti dijele na protuprovalni sustav, protuprepadni sustav,.

diplomski rad - Repozitorij FFZG-a

opisuje svadbu u Dobrinju, ali napominje kako se to odnosi i na širi prostor, prostor ... djevojke, a nešto starije od toga, do 30 godina, za ženidbu mladića13. ... (smijeh)“. Ako bi se bratu ili sestri ipak napravila veća i bolja svadba, neovisno o kojem ... 80-ih je godina postalo popularno čitati čestitke i telegrame na piru, tijekom ...

Tomislav Andrić - Repozitorij PMF-a

području Hrvatske (Akkar i sur., 2014) i još dvije koje su za naše područje ... zatvaranja oceana Neotetisa u konvergentnoj zoni Afričke i Euroazijske ploče ... Ucrtane su glavne tektonske jedinice i rasjedi (PAF – Periadriatski rasjed, CF –.

Vercingetorix - Repozitorij UNIZD

21 kol 2018 ... Najpoznatiji od svih sukoba je zasigurno rat koji je vodio Gaj Julije. Cezar, a koji je trajao od 58. do 51. godine prije Krista poznat pod ...