Obrada teksta - ITdesk.info

3. Današnje društvo obilježeno je naglim rastom i razvojem informacijske ... Ovaj priručnik, zajedno s ostalim materijalom objavljenim na stranici ITdesk.info,.

Obrada teksta - ITdesk.info - Srodni dokumenti

Obrada teksta - ITdesk.info

3. Današnje društvo obilježeno je naglim rastom i razvojem informacijske ... Ovaj priručnik, zajedno s ostalim materijalom objavljenim na stranici ITdesk.info,.

Obrada teksta - Microsoft Word 2010 - ITdesk.info

4. Microsoft Word 2010 Beta – elementi sučelja ... desne tipke miša nad označenom riječi > Add to dictionary ... http://www.itdesk.info/hrvatski/microsoft-word-1/.

Obrada teksta - LibreOffice Writer - priručnik - ITdesk.info

Web-izgled (Web Layout) prikazuje dokument u obliku u kakvom će biti vidljiv na ... potrebno je isključiti ikonu Automatska provjera pravopisa (AutoSpellcheck).

priručnik - napredna obrada teksta - Microsoft Word 2010 - ITdesk.info

Napredna obrada teksta – Microsoft Word 2010, priručnik. Stručna recenzija: ... Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite na Zamijeni. Otvorit će se dijaloški ...

VJEŽBA 1: OBRADA TEKSTA

Microsoft Word 2007 (u daljem tekstu Word) moćan je program za obradu teksta. ... Iako je osnovna namjena Worda unos, uređivanje i ispis teksta, Word.

Obrada teksta - MS Word

Uvod u obradu teksta i opis prozora ... -grafički objekti u Wordu su: ... promjenu cijele grupe oblikovanja u dokumentu. -operacije sa stilovima: ➢ stvaranje (novi stil). ➢ provjera ... -omogućuje provjeru gramatike i pravopisa odabranog jezika.

Modul 3 - Obrada teksta.pdf

1. Korišüenje aplikacije MS Word. MS Word je najrasprostranjeniji program za obradu teksta. Deo je programskog paketa MS Office. Ovaj paket je namenjen za ...

Obrada teksta na računaru

Programi za obradu teksta (tekst procesori) jesu programi za pisanje, modifikaciju, oblikovanje, čuvanje i štampanje dokumenata. Dokument je svaki tekst koji se ...

Napredna obrada teksta - Element

ukloniti stupce, dovoljno je u okviru (slika stupci) odabrati samo jedan stupac. Ako želimo ... najveći broj razina koje može imati hijerarhijski popis u MS Wordu.

RAčUNALNA OBRADA TEKSTA - Repozitorij PMF-a

A vidjeli smo da se i u engleskim tekstovima mogu pojaviti tuđice s ... (slika 2.3). Tražilice su obično konfigurirane tako da rezultat takvog upita vrati ... Neke od poznatijih organizacija koje koriste Sphinx su Tumblr i CouchSurfing (uzeto.

Priručnik Obrada teksta - LibreOffice Writer

Поднаслов: Обрада текста - Microsoft Word 2010, приручник ... Унос текста у документ . ... Функција Аутоматско исправљање (AutoCorrect) користи се за ...

obrada teksta - microsoft word 2010 - LibreOffice

organiziranih školovanja, bilo u javnim ili u privatnim edukacijskim ... Ukoliko se tablica proteže preko više stranica Word će automatski napraviti prijelom. To ... pozicionirajte se unutar dokumenta tamo gdje želite ubaciti tablicu sadržaja.

Način traženja teksta u Bibliji-obrada, Ivana Dujić

„Otkrijmo sliku“, tada se otvara ppt prezentacija kojom pitanjima dolazimo do teme sata. (≈ 5- 7 min.) Najava teme: Ovom igrom otkrila nam se jedna biblijska ...

LibreOffice Impress - ITdesk.info

(Master) te naredba Matrica slajda (Slide Master). Prelazi se u Matrični pregled (Master. View). Urediti se mogu svi elementi slajdova, dodati pozadina (Alati ...

Google Drive - ITdesk.info

Kako bi se pristupilo Google Disku (Google Drive) iz mape na računalu potrebno je ... određuje pisač koji će se koristiti, broj kopija, postavljaju margine i dr.

i upravljanje datotekama - ITdesk.info

Datotečni nastavci (ekstenzije) često korištenih datoteka: .exe – izvršne .sys, .dll - sistemske .tmp, .temp – privremene .rar, .zip, .7z – sažete (komprimirane).

LibreOffice Calc - ITdesk.info

GRAFIKONI. 3.1 KREIRANJE GRAFIKONA. Kreirati kombinirani linijsko-stupčasti grafikon. U tablici najprije označite sve podatke koje želite prikazati u grafikonu ...

Baze podataka - ITdesk.info

Podnaslovi: •. Baze podataka - Microsoft Access 2010, priručnik ... Baze podataka – LibreOffice Base, priručnik ... 1.3 Primjeri upotrebe velikih baza podataka .

Microsoft Excel 2010 - ITdesk.info

Napredne proračunske tablice – Microsoft Excel 2010, priručnik. Stručna recenzija: ... Primijeniti automatsko oblikovanje/stil tablice na raspon ćelija . ... Pronađite tekstualnu datoteku koju želite uvesti te nakon toga slijedite upute čarobnjaka za.

Microsoft PowerPoint 2010 - ITdesk.info

Postaviti interaktivne elemente na dijapozitiv za navigaciju do jednog ili više dijapozitiva, prezentacije, datoteke, URL-a;. Promijeniti svojstva interaktivnih ...

Microsoft Word 2010 - ITdesk.info

u učenju, radnice/i migranti, nezaposlene osobe, osobe koje žive na udaljenim mjestima gdje nemaju pristup računalnoj edukaciji). Ovaj priručnik, zajedno s ...

handbook basic ICT concepts - ITdesk.info

ITdesk.info – project of computer e-education with open access. Subtitle: Basic Concepts of Information and Communication Technology, handbook. Cover:.

eCitizen, block 3, e-Participation - ITdesk.info

are Algoritam (www.algoritam.hr ), Sveznadar (www.sveznadar.com ). On the main page of Amazon, there is a notification “your cart is empty.“ After finding the.

Korištenje računala i upravljanje datotekama - ITdesk.info

pretraživanje. Alatna traka. Navigacijsko okno. Gumb prikaz. Naslovna traka ... samo ako su prozori barem djelomično vidljivi na radnoj površini (desktopu).

Informatički priručnik za tehničku kulturu - ITdesk.info

pretraživanje. Alatna traka. Navigacijsko okno. Gumb prikaz. Naslovna traka ... samo ako su prozori barem djelomično vidljivi na radnoj površini (desktopu).

Prezentacije - LibreOffice Impress - priručnik - ITdesk.info

ITdesk.info – projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom - Priručnik za digitalnu pismenost. Podnaslov: Izrada prezentacija – Microsoft PowerPoint ...

ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim ... - HGK

ITdesk.info - projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom. Baze podataka - Microsoft Access 2010. PRIRUČNIK. Autori: Gorana Čelebid i Mario Dujlo.

ITdesk.info – Creando presentaciones – LibreOffice 3.6 Impress

ITdesk.info – proyecto de educación informática con acceso libre. Subtítulo: Creando presentaciones – LibreOffice 3.6 Impress. Traducción: Deborah Flores.

Osnovni pojmi informacijske in komunikacijske ... - ITdesk.info

Pod izrazom IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija), mislimo na prenos in uporabo vseh vrst informacij. IKT predstavlja temelj gospodarstva in je ...

Baze podataka - Microsoft Access 2010 - ITdesk.info

Baze podataka - Microsoft Access 2010 pokret računalnog opismenjavanja e-učenje e-inkluzija ljudska prava na edukaciju i informacije izgradnja modernog.

Materials on basic computer e-education published on ITdesk.info

ITdesk.info - project of computer e-education. ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution- with open access. Noncommercial-No Derivative ...

Osnovno korištenje računala i upravljanje datotekama - ITdesk.info

Ova skripta, zajedno sa ostalim materijalom objavljenim na stranici ... o pritisnuti tipku za uključenje na računalu ... služi za početak rada odnosno biranje određene mape ili programa ... http://www.itdesk.info/hrvatski/osnove-racunala-1/.

e-Građanin, e-Citizen, Blok 1, Primjena računala ... - ITdesk.info

Razlikovanje pojmova Internet i World Wide Web (WWW). ... desna tipka mišem na Start → Otvori Windows Explorer (Start → Open ... Rezultati pretraživanja se ... kombinacija tipki Ctrl Shift Del. Sl.40. Brisanje povijesti pregledavanja ...

proračunske tablice - microsoft excel 2010 - ITdesk.info

Прорачунске табеле - Microsoft Excel 2010. Аутори: ... смислу, од знања и компетентности особе у ИТ подручју. ... Провера грешака (Error Checking).

Proračunske tablice - LibreOffice Calc - priručnik - ITdesk.info

Proračunske tablice – Microsoft Excel 2010, priručnik. (ISBN: 978-953-56758-3-9). Nakladnik: Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI), Zagreb. Stručna ...

Korištenje računala (Windows 7) i upravljanje datotekama - ITdesk.info

Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske odobrila je uporabu ... Ikone. 14. Označavanje i pomicanje jedne ili više ikona, otvaranje ikona. 15 ... Funkcija Pomoć (Help) poziva se s radne površine računala (desktop), pritiskom tipke ...

Advanced text processing, LibreOffice Writer, handbook - ITdesk.info

Frane Šesnić, MSEE, EdukaCentar, educational institution, R. Croatia ... Do not split paragraph: after entering the page break, it moves the entire paragraph onto.

Obdelava besedil – Microsoft Word 2010 - priročnik - ITdesk.info

Ta priročnik, skupaj z drugimi gradivi objavljenimi na spletnih straneh. ITdesk.info ... Shift in s puščicami na tipkovnici označimo znak desno ali levo ter spustimo Shift. Označevanje ... določimo kratice, katere se najpogosteje uporabljajo. Sl. 67.

Handbook - Word processing - Microsoft Word 2010 - ITdesk.info

Proofreading: Mandi Vojnovic ... -Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License. 1/43. PREFACE ... double-click the Microsoft Word 2010 application shortcut usually found on ... tab by selecting the following tool . Some of the ...

Advanced word processing - Microsoft Word 2010 - ITdesk.info

Advanced text processing – Microsoft Word 2010, Manual. Peer review – Croatian ... Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License. 0/49. Introduction.

Duljina teksta; 4-5 kartica teksta (7200 do 9000 znakova s razmacima)

Završetak obrazovanja i ulazak na tržište rada prijelomno je razdoblje u životu svake mlade osobe. Od ulaska u obrazovni sustav do izlaska iz istoga proteklo je ...

pravila pisanja – kucanja teksta u programima za obradu teksta

Pre otvorenih navodnika i otvorene zagrade kuca se razmak, a neposredno iza kuca se tekst koji je pod ... za pisanje novčanih iznosa (1.234,56);. 10. Latinično ...

HEMIJSKO TERMIČKA OBRADA (TERMO HEMIJSKA OBRADA ...

termohemijskih obrada, a to su: cementacija – obogaćivanje ugljenikom; nitriranje – obogaćivanje azotom; karbonitriranje – obogaćivanje ugljenikom i azotom; ...

Kemijska obrada Elektrokemijska obrada 2.) Elektrokemijsko ... - HDKI

... osnovnog metala produkti korozije cinka anodna prevlaka. Zn p odu t o o jec a. Fe. Postupci dobivanja metalnih prevlaka. 1.) Elektroplatiranje (galvanizacija).

Kemijska obrada Elektrokemijska obrada 2.) Elektrokemijsko ... - FKIT

i magnezij,. • Pigmenti koji ... klorirani derivati metana (metilen klorid), etana ( trikloretan)i ... Kupka sadrži oko 80-90% deionizirane vode i 10-20% čvrste tvari.

Forma teksta zbirke Forma teksta i medijska ... - FFOS-repozitorij

Medijskoj umjetnosti pripada, također multimedijalni umjetnik, Ivan. Ladislav Galeta koji je, uz prethodno spomenuta dva, pripadao Novoj umjetničkoj praksi.

Što je to kartica teksta? Kartica teksta uvriježena je jedinica za ...

Kartica teksta uvriježena je jedinica za izražavanje količine teksta. Jednu karticu teksta čini 1800 slovnih znakova (pri čemu se i praznina između riječi računa ...

obrada materij obrada materijala materijala ii - Loomen

Toplinska obrada se može kombinirati s kemijskom obradom u svrhu postizanja boljih karakteristika materijala. Ovim se postupkom osim strukture materijala ...

Email: [email protected] e-mail: [email protected] - cezih

http://www.t.ht.hr. ISKON. ISKON. Tel 01 6000 700 Odnosi s javnošdu. Tel: 01/6000 790. E-mail: p[email protected]. Vipnet. VIPnet d.o.o. Vrtni put 1 HR - 10000 Zagreb.

“ELEKTRON GROUP“ doo Lug bb, Derventa [email protected] info ...

“ELEKTRON GROUP“ doo Lug bb, Derventa [email protected] info:080 05 02 46. Mob: 065/650-615. Bnet Derventa. UGOVOR Br.

GOVORNA INTERPRETACIJA TEKSTA

Govorenje teksta (pjesničkoga ili proznoga) uključuje interpretativno čitanje ili govorenje teksta napamet. Govorna interpretacija teksta zahtijeva pripremnu i ...

Program za obradu teksta

Omogućavaju brzo i lako pisanje teksta, ispravljanje, oblikovanje, pretraživanje, ispis, umnožavanje, unos slika, organiziranje podataka u tabele te još mnogo ...

Pisanje teksta na računalu

Velika slova i gornji znakovi. Tipka Shift neka tipka. Stalno velika slova. Caps Lock. Razmak. Razmaknica (Space). Nov odlomak. Enter. Prazan red. Enter.

GRAMATIKA TEKSTA – I ŠTO DALJE?

da se razmatra i gramatičko ustrojstvo rečenice i obavijesno ustrojstvo iskaza, pa onda i redosli- jed sintaktičkih jedinica u rečenici kao gramatičkoj jedinici i ...

mogućnosti ĉitanja teksta

pripovijetke Most na Ţepi, Aska i vuk, te Razgovor sa Gojom. Andrić vjeruje kako umjetnost nastaje iz straha od smrti i ništavila koje ĉovjek osjeća u ogledanju ...

Slušanje teksta, Dejana Tavas

A glas je njegov ______ glasičić, kažem vam – sitan glasičičičić! b) primjer H. C. Andersen: Djevojčica sa šibicama. (https://lektire.skole.hr/audio/djevojcica-sa-.

HRVATSKA SATIRA - OD PREDSTAVE DO TEKSTA

Satiričkog kazališta Kerempuh. Satiričko kazalište Kerem puh posjeduje pro ... m oguće je u program skom sm islu zapaziti nekoliko osnovnih označnica.

RETORIKA TEKSTA POPULARNE GLAZBE

Nekima je od njih tekst pjesme važniji od glazbe, nekima pak obrnuto, no svima je ... (Bacila je sve niz rijeku, Crvena jabuka) ... hrabro kreni putem, najdraža.

u nastavku teksta: Bolnica - Sveti Duh

Naručivanje pacijenata na preglede i kontrole (elektroničko naručivanje, telefonski ... nosi u Ravnateljstvo KB na suglasnost i potpis ravnatelju KB. Priprema.

PROCESI PISANJA KAO OBLIKOVANJA TEKSTA

23 svi 2008 ... ispravljanje usmjereno na značenje teksta, za razliku od loših autora koji se pri ispravljanju usmjeravaju na mehaničke pogreške (Flower i sur., ...