contemporary agriculture - Naučni institut za veterinarstvo

CONTEMPORARY AGRICULTURE. SAVREMENA POLJOPRIVREDA. The Serbian Journal of Agricultural Sciences. Srpski časopis za poljoprivredne nauke.

contemporary agriculture - Naučni institut za veterinarstvo - Srodni dokumenti

contemporary agriculture - Naučni institut za veterinarstvo

CONTEMPORARY AGRICULTURE. SAVREMENA POLJOPRIVREDA. The Serbian Journal of Agricultural Sciences. Srpski časopis za poljoprivredne nauke.

зборник - Naučni institut za veterinarstvo

17:00 – 17:20 Predavanje po pozivu: Epizootiološka situacija u Srbiji 2017. ... Boban Đurić, Jelica Uzelac, Tatjana Labus, Saša Ostojić, Budimir Plavšić ... Ana Klobučar, Sunčica Petrinić, Vanja Tešić, Mirjana Lana Kosanović Ličina, Vladimir.

sekcija za zoonoze - Naučni institut za veterinarstvo

23 мар 2019 ... SEKCIJA ZA ZOONOZE SRPSKOG VETERINARSKOG DRUŠTVA. NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO „NOVI SAD“. SUORGANIZATORI ...

AVM-V12-BR-2 - FINAL.indd - Naučni institut za veterinarstvo

sausages (“čajna kobasica” and “zimska salama”), 15 samples of dry cured meat products (dry-cured pork tenderloin and dry-cured pork collar – “budjola”),.

Arhiv veterinarske medicine - Naučni institut za veterinarstvo

Parazitske bolesti mačaka svrstavaju se u red najčešćih oboljenja kod ove vrste životinja. Paraziti narušavaju homeostazu organizma na više nači- na: direktnim ...

Contemporary Agriculture EVALUATION OF ... - Sciendo

Izvod: Suncokret (Helianthus annuus L.) je vrsta sa intraspecijskom ... Ključne reči: ukrasni suncokret, varijabilnost, morfološke karakteristike, boja cveta.

Contemporary Agriculture EVALUATION OF SUNFLOWER ...

Izvod: Suncokret (Helianthus annuus L.) je vrsta sa intraspecijskom ... Ključne reči: ukrasni suncokret, varijabilnost, morfološke karakteristike, boja cveta.

Contemporary Agriculture THE INCREASED CONTENT ... - Sciendo

The average molecular mass of naphthenic acids was determined to be 266, and ... kod tretmana preko korena kao i sniženje sadržaja Mn kod oba tretmana.

contemporary agriculture savremena poljoprivreda - Poljoprivredni ...

CONTEMPORARY AGRICULTURE. SAVREMENA POLJOPRIVREDA. The Serbian Journal of Agricultural Sciences. Srpski časopis za poljoprivredne nauke.

scientific institute of veterinary medicine of serbia - Naučni institut za ...

Dr Jadranka Žutić, Research Associate (Serbia). Dr Branislav ... range and vector competence for the diversity of species of hosts and vectors found in a given ...

RELIGION IN CONTEMPORARY SOCIETY - Institut Drustvenih Nauka

10 янв 2018 ... the changes and developments in the contemporary Macedonian ... Срв. Д. Алигијери, Пакао, Рад, београд, 1976, перевод – Миховил ...

contemporary issues and perspectives on gender research - Institut ...

chaining“, outside peak hours. Their daily ... twin disaster (earthquake with tsunami) that devastated many commu- ... ma, uključujući i različite uloge i mogućno-.

Contemporary Thinking for Contemporary Jewelry. - Barbara Maria ...

DIY craft doesn't believe in truth in the sense that animates studio craft—no truth to materials, for example. It also seeks to collapse distinctions between artist, ...

mountain agriculture - Food and Agriculture Organization of the ...

To most of us, mountain regions offer landscapes of spectacular scenic beauty – but ... the existing imbalance between the recognition of mountains internationally and their importance. ... technologies, such as the Internet, they are able to.

Pennsylvania Department of Agriculture ... - Agriculture.pa.gov

Farmers Market and Farm Stand. General ... markets and/or selling products through a retail farm market or farm stand. ... This would cover vendors selling fresh.

Culicoides - Uprava za Veterinarstvo

20 velj 2019 ... Veterinarska stanica Zadar d.o.o.. Osječko-baranjska. Veterinarska stanica Mihael d.o.o.. Šibensko-kninska. Veterinarska ambulanta More ...

Veterinarstvo livanjskoga kraja - Veterinaria

veterinarsku djelatnost prije i poslije osnivanja Veterinarske stanice Livno. Ključne riječi: ... Tako se konji uopće ne poje, slabo hrane, a o njiho- voj čistoći i ...

MPRRR Uprava za veterinarstvo ODOBRENO

17 svi 2006 ... MPRRR. Uprava za veterinarstvo srpanj 201l. SELENE. ODOBRENO. 1113. SAZETAK OPISA SVOJSTAVA VMP ...

CANVAC 8 DHPPiL - Uprava za Veterinarstvo

Imunost se u cijelosti razvije 2_3 dedna po cijepljenju. Nakon revakcinacije Zivotinje su zaStieene najriinlJ tilekom goaine Oana. MPRRR , za vqferinars tvo.

Budi junak - Uprava za Veterinarstvo

PRONAĐI PREDMETE. 8. KVIZ: BRIGA ZA PSA. 9. POVEŽI TOČKICE. 10. ORIGAMI. 11. IVO I ANA. 12. KVIZ: KAKO SE BRINEŠ ZA ZDRAVLJE SVOJEG PSA?

Sudsko veterinarstvo - Veterinarski fakultet - unizg

utvrivanje štete na životinjama te zanemarivanje i okrutnost prema životinjama. Polaznici će ... hrani za životinje, utjecaj štetnih tvari u HZŽ na zdravlje životinja.

NKP Priručnik - Influenca ptica - Uprava za Veterinarstvo

Influenca ptica, je osobito opasna virusna zarazna bolest domaće peradi i drugih ptica. ... Klinička slika influenze ptica ovisi o patogenosti virusa, o vrsti i dobi ...

sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika ribarstvo

vernom Jadranu, kod Istre i u dijelu. Kvarnera, na toj dubini omogućeno je korištenje koće na udaljenosti od 1,5 nautičke milje. Osim toga premda je.

Nova ravnateljica Uprave za veterinarstvo MPRRR mr. Sanja ...

veterinarstvo MPRRR mr. Sanja Šeparović. Željko Cvetnić. Dr. sc. Željko CVETNIĆ, dr. vet. med., znanstveni savjetnik, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb.

Vodič o zaštiti svinja na farmama - Uprava za Veterinarstvo

Minijaturna vijetnamska svinja. 7. Uvjeti za zaštitu svinja pri ekstenzivnom načinu držanja. 7.1. Standardi koji se primjenjuju na svinje držane u objektima ...

UVOD U NAUČNI RAD

Linijski grafikoni. Grafikon 1. Izvor: 0. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr. East. West. North ...

Naučni radovi - PMF

planinski vodenjak – Triturus carnifex Laurenti, 1768 (Amphibia, Caudata, Salamandridae,. Pleurodelinae) u batrahofauni Bosne i Hercegovine. Rad primljen za ...

Originalni nauĊni rad

1 мар 2007 ... Vremenom je začinsko bilje postalo dostupno i ostalom stanovništvu, da bi neke vrste postale ključni simboli pojedinih nacionalnih kuhinja.

Naučni metod

Novi problem istraživanja. Postvaka hipoteze. Plan istraživanja. Prikupljanje podataka. Prikaz i objašnjenje rezultata. Sl. 2. Koraci u istraživačkom procesu ...

KAKO NAPISATI NAUČNI R AD ?

U vod. M aterijal i metode. Rezultati. D iskusija. Literatura-reference. OD RED JENI STIL. Preciznost. J asnoća. Ekonomičnost. Jednostavnost. Konciznost ...

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Genetska terapija predstavlja nameran prenos genetskog materijala u humane ... Genetska terapija bolesti jedno je od najvažnijih ... Perin B. Genska terapija.

UDK: 633.631.4:64.012.5 Originalni naučni rad ... - ResearchGate

Od ove trske pravi se ... biomase od bilo kojeg drugog useva s izuzetkom šećerne trske, ali za razliku od nje može da se gaji na ... Koristi se i kao prostirka za.

Originalni nauĊni Ċlanak

nastojale su da premeste u zemlje sa jeftinijim troškovima prizvodnje («lohn» poslovi). Lon poslovi su poslovi oplemenjivanja, dorade i proizvodnje finalnih.

5 Uvod NAUČNI ČLANCI

10 Pronalazač šinskog topa je francuz André Louis-Octave Fauchon-Villeplée, sa svoja tri pa- tenta iz 1920. godine. 11 Termin „armatura“ podrazumeva ...

Sevdalinka, naučni esej

... traje do naših dana. ZNAKOVI VREMENA • SARAJEVO • ZIMA 2011• GODINA XIV • BROJ 54 ... To je kraća pjesma i, najbolje izražena uz pratnju saza. ... jednoglasa koji se izvodi uz učešće svih žica, preko uobičajenog troglasa (s kvartnim.

NAUČNI Č A SOPIS URG ENTNE MEDICINE

3 дец 2016 ... urgentnih stanja iz raznih oblasti medicine, već je urgentan pristup stanjima koja ... za znanjem, uvereni smo da prehospitalnoj urgentnoj medicini ... Hitna medicinska pomoć (HMP) je ... (http://www.ceon.rs/pdf/dopis_mntr_p.

originalni naučni radovi - Orphanet

Ljiljana Tasić1, Valentina Marinković1. Rare diseases (RD) are very heterogenic ... Ljiljana Tasić, Valentina Marinković. Retke bolesti su heterogena grupa ...

naučni karton uposlenika - KCUS

18 kol 2014 ... Sarajevo. Univerzitet u Sarajevu. Medicinski fakultet. Magisterij. 1993 ... Medicinski fakultet. Interna medicina. Doktorat. 1995. Sarajevo.

NAUČNI ČASOPIS URGENTNE MEDICINE

Časopis je registrovan kao sredstvo javnog informisanja rešenjem Republičkog ... illness has been attributed to witchcraft, demons, adverse astral influence, or.

Kako recenzirati naučni rad - Kobson

kratke elektronske kurseve kako sačiniti dobru recenziju [3–12]. Sve je veći broj radova koji se bave analizom procesa recenziranja radi njegovog unapređenja ...

OKRUGLI STO Naućni separati - Eko akcija

zona je dovoljno oćuvana da omoguşava neophodne akcije u oblasti konzervacije ... vrela Vrutak, neposredno ispod najveşeg vrha Prenja, Zelene glave. Put je.

međunarodni naučni skup - Riječ časopis

mensko značenje od-genitiva, te se oni suprotstavljaju sličnoznačnim i su- ... 7 Angel pays homage to Antonioni by showing the poster of his famous film ...

izvorni naučni rad - Pravni fakultet Zenica

Ključne riječi: Formularni ugovori; zaštita potrošača, načelo savjesnosti i poštenja; tumačenje ugovora. * Doc.dr.sc., Pravni Fakultet Univerziteta u Zenici. * Mr.sc.

Naučni radovi na konferencijama: Buza N., Subašić M ... - PMF

Buza N., Subašić M., Kurtagić H., Toromanović J., Tahirović I. (2014). Quantification of ... Sanja Tomic, Emin Sofic, Atifa Ajanovic, Ismet Tahirovic. Changes in ...

NAUČNI RAD – Original Paper FUNKCIONALNE ... - Veterinaria

Medijalni meniskus (meniscus medialis) je za 1,5 mm kraći, a za 3,5 mm širi u središnjem dijelu od lateralnog meniskusa. Ligamentozne veze koje su prisutne u ...

Prolećna kardiološka radionica NAUČNI PROGRAM

18 апр 2019 ... raznim oblastima kardiologije i srodnih disciplina, predavanja će biti kratka i praktično ... Prof. dr Bosiljka Vujisić-Tešić ... Prof. dr Saša Živić.

Sekula Drljevic - Naucni skup.indd

Dr Sekula Drljević i crnogorsko pitanje 1918-1945. Prof. dr Đorđe Borozan, akademik CANU. Crna Gora u govorima Sekule Drljevića na sjednicama Skupštine ...

pregledni naučni rad - Pravni fakultet Zenica

Srednjovjekovna Bosna nikada nije pripadala kompleksu “pridruženih zemalja” (partes adnexae) ugarskog kraljevstva, mada je sudbina obje zemlje višestruko ...

naučni časopis urgentne medicine - ResearchGate

... Krivična dela. NČ urgent medic HALO 94, 2010; 16(2): 54-65 ... najbolji mogući način (svestranost i potpunost ... (dupli recept), utrošak leka se evidentira u tzv,.

naučni skup književnost i filozofija – intertekstualne veze

22 нов. 2017 ... Kantova metafizika morala u romanu Milana Kundere Nepodnošljiva lakoća postojanja. 9. Mr Aleksandar Ćuković (Podgorica). 13:40-13:55.

IV CRNOGORSKI MEDIJSKI DIJALOZI Međunarodni naučni skup ...

... kao što su npr. novogodišnji i božićni praznici. ... su uključivale 19 kompanija udruženih u Disney-ABC s profitom od 19 mili- jardi USA$ (u to ... Crtići i ovakve.

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „DANI ARČIBALDA RAJSA ...

The International Scientific Conference “Archibald Reiss Days” is organized for the ... Đurđić, V., Actual Issues And Basic Features Of Principal Criminal Procedure, Yugoslav ... assassins had come from.34 This was done in 1869.35 Recognizing that the ... More precisely, when armed forces need women, memories of their.

NAUČNI PROGRAM Congress of Radiologists of Serbia with Interna ...

31 окт 2019 ... Jelena Vuksić, Dejan Jovanović, Tijana Mrđanin, Jelena Ristić, Jelena ... 08:45-09:00 Diferencijalna dijagnostika tumora i tumorima sličnih ... Jelena Golubović, Davor Mrda, Matija Miljević, Filip Lukić, Sandra Jeličić, Borislav.

Naučni časopis IUT, godina 2014, broj 003 - Internacionalni ...

U Bosni i Hercegovini u istom periodu udio trgovine i nekretnina iznosi ... kriza i neoliberalna dogma«, Ekonomija- ... uglavnom kao agenti nekih ino firmi. Službe.

63 pravilnik правилник pravilnik ured za veterinarstvo bosne i ...

25 sij 2019 ... Prigodom cijepljenja pasa protiv bjesnoće provodi se dehelmintizacija pasa protiv ... препарата (вакцина, серума) и сјемена за вјештачко ...

pregledni naučni rad - Pravni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici

tako je i Zakonik XII ploča propisivao“.103 Interesantno je da Zakonik pravi razliku, i to ogromnih razmjera između onih žena koje nisu Vestalke i onih.

Page 1 Originalni naučni rad Primljen: 10.7.2016. Revidirana verzija ...

Ključne reči: kartografija, karta, reljef, izohipse, generalizacija izohipsi. Uvod. Karte već nekoliko stotina godina služe čoveku da „vidi“ Zemlju, koja je prostrana i ...

orginalni naučni rad - Sport iZdravlje Fakultet fizičkog vaspitanja i ...

cifičan trening razvoja eksplozivne snage u teoriji treninga koristi se termin „pliometrijski trening“, a metod treniranja se naziva „pliometrijski metod“. „Plyometrics ...

naučni program scientific programme - udruženje kardiologa Srbije

20 окт 2013 ... J. antovic (stockholm, sweden) ... 187 13:00-13:15 Klinička iskustva sa STENTYS bifurkacionim stentom ... 522 16:00-16:15 Mediteranska dijeta.

documents/2016/Naucni skup/I KNJIGA MODELI ... - Прва страна

Диференцијација као основ индивидуализације . ... општије значење и служе као темељ на коме ће се дограђивати нова знања. На основу овог ...