agrarna politika i ruralni razvoj evropske unije i srbije

Poljoprivreda dobija multinacionalnu ulogu. Reformom se utiĉe na smanjenje viškova i kontrolu troškova. Utiĉe se na unapreĊenje sigurnosti i kvaliteta hrane, ...

agrarna politika i ruralni razvoj evropske unije i srbije - Srodni dokumenti

agrarna politika i ruralni razvoj evropske unije i srbije

Poljoprivreda dobija multinacionalnu ulogu. Reformom se utiĉe na smanjenje viškova i kontrolu troškova. Utiĉe se na unapreĊenje sigurnosti i kvaliteta hrane, ...

agrarna politika srbije i zajednička poljoprivredna politika the ...

Sažetak: Agrarni sektor ima relativno veliki značaj u privrednoj strukturi Srbije. Zajednička poljoprivredna politika. (Common Agricultural Policy – CAP) je jedna ...

ZAJEDNIČKA AGRARNA POLITIKA EUROPSKE UNIJE

Vinko Kandžija, Ivo Andrijanić,. Frano Ljubić*. * V. Kandžija, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Rijeci; I. Andrijanić, redoviti profesor. Ekonomskog ...

Agrarna ekonomika i ruralni razvoj - Intranet

Agrarna ekonomika i ruralni razvoj. Šifra. 96966. Status kolegija. Izborni. Studij. Integrirani preddiplomski i diplomski. Semestar. VI. /šesti/. Zavod/klinika.

agrarna politika srbije i zajednička poljoprivredna ... - ResearchGate

Ključne reči: Zajednička poljoprivredna politika, agrarna politika Srbije, reforma agrarnog sektora. THE AGRICULTURAL POLICY OF SERBIA AND COMMON.

ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE ...

28 pro 2013 ... ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE. Simbol integracija Starog kontinenta. Autor: Sandra Memišević, viši stručni ...

studijski program agrarna ekonomija i ruralni razvoj drugi ciklus ...

STUDIJSKI PROGRAM. AGRARNA EKONOMIJA I RURALNI RAZVOJ. DRUGI CIKLUS STUDIJA. /DIPLOMSKI STUDIJ/. (2 GODINE) ...

studijski program agrarna ekonomija i ruralni razvoj prvi ciklus ...

STUDIJSKI PROGRAM. AGRARNA EKONOMIJA I RURALNI RAZVOJ. PRVI CIKLUS STUDIJA. /DODIPLOMSKI STUDIJ/. (3 GODINE) ...

Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije - Evropski pokret ...

Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije. Slovačko iskustvo u pristupnim pregovorima sa EU o poglavlju o poljoprivredi kao primjer za Crnu Goru, ...

Programi Evropske unije dostupni studentima iz Srbije

Nudi studentima iz zemalja van EU stipendije za studiranje na EU univerzitetima. ▫ Unapre uje saradnju sa đ univerzitetima iz partnerskih zemalja, kao i ...

regionalni razvoj, razvoj sustava naselja, urbani i ruralni razvoj i ...

13 kol 2014 ... Broj naselja i broj stanovnika prema veličini naselja u Hrvatskoj 2011. ... Sudeći po veličini gradova, Hrvatska još uvijek ima slabo razvijen ...

Integrativni kapacitet Evropske unije

Menđušić Silvana, za Telegram media grupa d.o.o., Ako još uvijek niste sigurni što. Katalonija zapravo želi, podsjećamo na naš vodič kroz referendum, preuzeto ...

Uradni list Evropske unije - EUR-Lex

28 okt 2016 ... A. Blago za nekatere vrste ladij, čolnov in drugih plovil ter za vrtalne ali proizvodne ploščadi . ... zrno v klasu ali na steblih. (B) V to poglavje ne ...

U radni list Evropske unije 13/Z v. 3 67 DIREK T IV AS ... - EUR-Lex

Kalcij-magnezijev nitrat. (apnenčev nitrat in mag- nezij). S kemičnim postopkom pridobljeni iz- delek, ki kot glavni sestavini vsebuje kalcijev nitrat in magnezijev ...

Povelja Evropske unije o osnovnim pravima

POVELJA EVROPSKE UNIJE O OSNOVNIM PRAVIMA. (2007/C 303/01). Evropski parlament, Savet i Komisija svečano proglašavaju sledeći tekst Poveljom ...

strategija privlačenja sredstava iz fondova evropske unije za ...

strategije za prikupljanje sredstava iz fondova EU za finansiranje projekata. ... turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa; (e) Ulaganje u mlade, obrazovanje i ...

Abeceda prava Evropske unije - EU Info Centar

Grčka, Španija i Portugal su takođe postale njene članice. ZEU je označila početke bezbednosne i odbrambene politike u Evropi 1954. godine. Međutim, njena ...

diplomatska i konzularna zaštita građana evropske unije u ...

Član 3, Bečka konvencija o diplomatskim odnosima. Kemal Obad ... Bečku konvenciju o konzularnim odnosima(1963) te djelimično Konvencija o sprečavanju i ...

POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA EVROPSKE UNIJE (2010/C 83/02)

POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA EVROPSKE UNIJE. (2010/C 83/02). 1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:EN: ...

1. Ustavno pravo Evropske unije (EU) - Pravna fakulteta

Temeljni literatura in viri / Readings: Franc Grad, Evropsko ustavno pravo, Uradni list RS, Ljubljana 2010. Franc Grad, Igor Kaučič, Sebastian Nerad, Ciril Ribičič, ...

Stipendije za studiranje u zemljama Evropske Unije - erasmusplus.rs

iz EU dolaze na univerzitete u zemljama Zapadnog Balkana. Stipendije se dodeljuju pre svega za razmenu na svim nivoima studija, ali postoji i mogućnost ...

povelja o osnovnim pravima evropske unije - Agencija za ...

Evropski parlament, Savjet i Komisija svečano proglašavaju Povelju o osnovnim pravima. Evropske unije u tekstu koji slijedi: POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA ...

Socijalna davanja u zemljama članicama Evropske unije

7 sij 2013 ... to davanja u vidu dodatka za djecu, dodatka za porodice koje ostvaruju pravo ... porodicu (Poljska), šest mjeseci po roditelju (Luksemburg, Italija), ... se upis dogodio u godini u kojoj je dijete napunilo 19 godina, ili ako dijete ...

nepovredivost poslovnih prostorija u pravu evropske unije i praksi ...

8 Ibidem, pasus 17. ... odluka u oblasti konkurencije, vidi: M. Stanivuković, ibidem, str. ... osnovnih sloboda, značenje i obim ovih prava biće isti kao i kod prava.

Diskurzi medijske politike Evropske unije: primer direktive o ... - FDV

hand it announced the spread of the classic television regulation, at least to some extent, ... akcije. Kot v primeru disciplin, iz katerih je zrasla in se iz njih napaja, lahko ... izpustom ali elipso (Korošec 1990, 346–347), pri katerih manjkajoči člen.

Podrška Evropske unije upravljanju migracijama u ... - EU Info Centar

KRENUO. NA PUT. ALI, IZNENADA,. SVE PUSTINJSKE ŽIVOTINJE. SU SE UZNEMIRILE. SVAKO JE POČEO. DA TVRDI KAKO JE PUSTINJA SAMO NJEGOVA.

6 Maja Stanivuković, „Građansko-procesno pravo Evropske unije“

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO. EVROPSKE UNIJE. Naslov ovog referata upućuje na zaključak da je na nivou Evropske. Unije oformljen jedinstveni i ...

evropski mozaik - Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Zanimljivo je da je prva „ujedinjena“ zastava Ujedinjenog. Kraljevstva počela da se koristi na početku XVII veka kad je napravljena personalna unija Engleske i ...

kreiranje nove finansijske arhitekture evropske unije u cilju ...

bankarstvo. 4 2013. UDK 336.02(4-672EU) ; 658.14.011.1 originalni naučni rad ... bacile su u zaborav istraživanja i proučavanja ekonomskih kriza. Ekonomska ...

Ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema

INSTITUCIJE IN ORGANI EU. • Evropski svet. • Svet Evropske unije. • Evropska komisija. • Evropski parlament. • Sodišče Evropske unije. • Evropsko računsko ...

priznavanje presuda među državama članicama evropske unije u ...

Ključne riječi: uzajamno priznanje presuda, okvirna odluka, novi kri- vični postupak ... hodne presude ili odluke prilikom njihovog izvršavanja od strane države članice u kojoj se ... Na primjer, Letonija i Rumunija u svom zakono- davstvu govore o ... renja u krivično pravo i sudske odluke u evropskom pravosudnom područ-.

Politike i strategije Evropske unije u oblasti životne ... - IUCN Portals

IUCN, Međunarodna unija za zaštitu prirode, pomaže svetu u pronalaženju ... je potrebna za implementaciju (fokusirajući se na lokalni, ali pomalo i na ... pruge, kanali sa veštačkim obalama, električni vodovi, nasipi i brane, ... Svaku stavku zapišite na roto papiru i dodelite joj slovo (koristite dupla pa trodupla ... radna snaga.

zajednice života osoba istog spola u pravu zemalja evropske unije

Istospolni brak u zemljama EU. 59. 1.1. Legislativna reforma i definiranje rodno neutralnog braka. 59. 1.2. Uslovi za zaključenje punovažnog istospolnog braka.

VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA EUROPSKE UNIJE

EU. Europska unija. EUNAVFOR engl. European Naval Force; Europska pomorska sila. EUMC engl. European Union Military Committee; Vojni odbor EU.

POLITIKA EUROPSKE UNIJE I MORSKE LUKE

15 ožu 2007 ... B. HLAČA: Politika europske unije i morske luke. Pomorstvo, god. 21, br. 1 (2007), str. 221-232. 221. Dr. sc. Bojan Hlača. Lučka uprava Rijeka.

Zajednička poljoprivredna politika Europske unije

Zajednička poljoprivredna politika. (ZPP) (The Common Agricultural Policy,. CAP) skup je mjera i programa subvencio- niranja poljoprivrede u Europskoj uniji.

Monetarna politika Evropske centralne banke i njene ... - Index of

tranziciji. Aktuelna dešavanja pokazala su da jedinstvena monetarna politika nije bila u ... Rad dalje analizira instrumente monetarne politike i kanale delovanja.

Politika održivog razvoja turizma u okvirima Evropske ... - Singipedia

Održivi razvoj turizma – pojam, principi i aktivnosti… ... u radu pomažu ministri inostranih poslova i jedan član Komisije (najčešće potpredsednik). Evropski savet ...

evropeizacija srbije - Centar za primenjene evropske studije

ILIĆ, Institut za uporedno pravo, Dragan JANJIĆ, mr Marko KARADŽIĆ, Jelena ... BUBANJA, mr Nataša VUČKOVIĆ, Martina VUKASOVIĆ, mr Verica VUKOVIĆ, ... i to: Deutsche Telekom, France Telecom, Tele2 (Švedska), Etisalat (UAE),.

tečajna politika u novim članicama europske unije - Repozitorij UNIPU

Ostale članice, osim Velike Britanije i Danske, moraju uvesti euro u ... Tečaj češke krune u periodu od 2010. do 2013. godine iznosi od 24 do 26 ... 19Odnos kune i eura na tečajnici HNB-a izračunava se na temelju kupnji i prodaja deviza na ...

Pinova - Ruralni razvoj

Online mobilna aplikacija. • Pregled mjerenih podataka. • Prikaz infekcija. • Alarm (temp., vlaga, itd.) • Vremenska prognoza. • Izračun temperaturnih suma ...

Vodič - Ruralni razvoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, HRVATSKA ... PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ... Europska mreža za ruralni razvoj (eng.

Untitled - Ruralni razvoj

19 kol 2019 ... sadilica krumpira, traktorska prikolica, kombajn za vađenje mrkve, malčer ... Traktor mu je bio najpotrebniji, kaže, jer je do tada imao stari, dotrajali, a freza ... 5 sa sjedištem u Orebiću te još dva poljska LAG-a, a u suradnji s ...

Prilog II - Ruralni razvoj

Putni nalozi te ispis udaljenosti „od – do“ s interaktivne karte HAK map. Pojašnjenje: Učitajte sve putne naloge za članove, zaposlenike i volontere LAG-a ...

natječaj - Ruralni razvoj

d) rabljena poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila e) svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije f) troškovi vezani uz ugovor o leasingu, ...

upute za korisnike - Ruralni razvoj

31 pro 2018 ... Djelatnici HPŠSS izlaze na teren i popunjavaju "Obrazac šteta" (Prilog 19 natječaja). ➢ za višegodišnje nasade/bilje upisuje se ukupan broj ...

m14 dobrobit životinja - Ruralni razvoj

domaćih životinja provode propisane dodatne zahtjeve i obveze koji su iznad ... Slike: termodaska u prasilištu s natkrivenim gnijezdom (Izvor: Savjetodavna ...

Zapisnik sa 3. sjednice OzP - Ruralni razvoj

27 lis 2017 ... 2015./2016. godini: Procjene vrijednosti zajedničkih poljoprivredno ... za isplatu Ministarstva poljoprivrede u 2016. godini je 8.868.425,30 kn ... poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatske poljoprivredne ... poticaja za poboljšanje uspješnosti, uključujući bolju financijsku ... Iris Beneš, Zeleni forum.

bilten broj 4 - Ruralni razvoj

4 svi 2014 ... Institucija: Savjetodavna služba. Adresa: Galdovačka 1, Sisak. Telefon: 044 524 907. E-mail: [email protected] Uredovno ...

Tekst natječaja 19.4.1 - Ruralni razvoj

izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga. • dokazivost ... Prilikom popunjavanja Zahtjeva za isplatu upisuju se traženi podatci i učitava tražena dokumentacija ... Ulica grada Vukovara 269d.

Međimurska županija - Ruralni razvoj

9 ožu 2018 ... Belički krumpir. ➢ Međimursko bučino ulje. ➢ Međimurska zlevanka. ➢ najbolji med u Hrvatskoj. ➢ vino koje dobiva nagrade na svjetskoj razini ...

Razvoj evropske novele *RENESANSA* *REALIZEM ...

ZNAČILNOSTI NOVELE. - prioved krajšega obsega. - snov iz sodobnega ali preteklega življenja. - zgradba: en sam dogodek alui predmet, okrog katerega je ...

Izvještaj sa skrininga - 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj - eu.me

Laboratorija za mljekarstvo i Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji). ... Proizvodnja maslina i maslinovog ulja je regulisana Zakonom o maslinarstvu ...

Program za poljoprivredni, ruralni razvoj za 2015

poznavanje tehnika proizvodnje, posebno za početnike a u vezi sa praksama ... o Za ulaganja u sektor mesa (tov goveda i pilića), podnosilac zahteva nije ...

Potpora mladim poljoprivrednicima - Ruralni razvoj

Visina potpore za mladog poljoprivrednika iznosi 50.000 eura, a isplata je u 3 rate u razdoblju od najviše 3 ... agencija čine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatska ... Adresa: Anina 11, 42000 Varaždin.

Brodsko-posavska županija - Ruralni razvoj

28 svi 2018 ... LAG Posavina. ▫ LAG Slavonska ravnica. ▫ LAG Zapadna Slavonija prvi natječaji za provedbu odobrenih strategija lokalnih akcijskih grupa.

Determinante korištenja EU fonda za ruralni razvoj u RH

15 kol 2017 ... Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (Agricultural Fund for Rural Development,. EAFRD) ima za cilj jačanje europske politike ruralnog ...

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. (navesti naziv projekta/ulaganja). PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020. Udio u sufinanciranom dijelu: ...

Koprivničko-križevačka županija - Ruralni razvoj

20 lip 2018 ... *LAG Izvor. ▫ *LAG Mura-Drava. ▫ *LAG Prigorje-Zagorje prvi natječaji za provedbu odobrenih strategija lokalnih akcijskih grupa tijekom 2018.

podnošenje zahtjeva za potporu - Ruralni razvoj

POSLOVNIH KNJIGA: • Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2017. godinu (Obrazac P-PPI). • Popis dugotrajne imovine na 31.12.2017. godine (Obrazac DI).