utjecaj trajanja zagrijavanja sirutke na teksturu i iskoristivost ...

mliječne masti i proteina iz sirutke u skutu bila kada se sirutka za proizvodnju skute zagrijavala u ... (napitci u prahu, napitci slični mlijeku, fermentirani napitci i dijetetski napitci) te alkoholni. (sirutkino ... niskog alkaliteta (2 500mg CaCO3/dm.

utjecaj trajanja zagrijavanja sirutke na teksturu i iskoristivost ... - Srodni dokumenti

utjecaj trajanja zagrijavanja sirutke na teksturu i iskoristivost ...

mliječne masti i proteina iz sirutke u skutu bila kada se sirutka za proizvodnju skute zagrijavala u ... (napitci u prahu, napitci slični mlijeku, fermentirani napitci i dijetetski napitci) te alkoholni. (sirutkino ... niskog alkaliteta (2 500mg CaCO3/dm.

UTJECAJ DODATKA SIRUTKE SJENAŽI LUCERNE NA ...

20 Sep 2015 ... The results show increase in ad libitum intake of DM (P<0.005) and organic ... bio je utvrditi utjecaj dodatka 5% i 10% sirutke u prahu sjenaži lucerne (SL) ... konzumacija, sjenaža lucerne, osušena sirutka, in vivo probavljivost.

utjecaj ultrazvuka na fizikalna i funkcionalna svojstva proteina sirutke

Dodatak metil celuloze, guar gume, saharoze i mlijeka u prahu u modelne ... Sirutka u ljudskoj prehrani se koristi ili kao sirutka u prahu ili kao suhi sirutkini ... Kinsella, J.E. i Whitehead, D.M. (1989) Proteins in Whey: Chemical, Physical and.

utjecaj trajanja zrenja sladoledne smjese na kvalitetu sladoleda

stvo Tvornice sladoleda »Ledo« nije utvrdilo optimalno trajanje te faze pro cesa, ovim smo radom ... Sladoled se u određenim oblicima poznaje više od 5.000 godina. U Kini su ... Niže proizvodne cijene (velike proizvodne serije). 5. Razvijen ...

utjecaj geometrije rezne oštrice na vijek trajanja svrdla influence of ...

hlađenja i 70-120 m/min s hlađenjem, posmak f≈0,025 x d, mm/okr. • S korekcija s unutarnjim hlađenjem. Slika 3. S korekcija s unutarnjim hlađenjem čeone.

uticaj biljnih vlakana na teksturu i senzorna svojstva funkcionalnih ...

24 јун 2014 ... Ključne reči: biljna vlakna, funkcionalne barene kobasice, senzorna analiza, tekstura. Uvod. U brojnim studijama je potvrđeno da su odrijeđeni.

KARAKTERISTIKE I ISKORISTIVOST CENTRALNOG GRIJANJA

21 ruj 2016 ... Centralno grijanje, konvektor, peć, cjevovod, toplinsko opterećenje ... U današnje vrijeme relativno je najisplativije grijanje domaćinstva i ...

Utjecaji globalnog zagrijavanja na ribarstvo i marikulturu u južnom ...

riba utvrđenih u južnom Jadranu uključuju sljedeće vrste: lampuga, Coryphaena hippurus, kostorog, Balistes capriscus, strijelka skakuša, Pomatomus saltatrix,.

vaţnost istezanja i zagrijavanja kod sportova na snijegu rekreacijske ...

7 ruj 2017 ... Prije izvoĎenja vjeţbi preporučuje se napraviti zagrijavanje u obliku trčanja, voţnje bicikla ili preskakanja vijače. Zagrijavanjem i istezanjem ...

Energetska iskoristivost ljuske oraha i lješnjaka - sa2020 . 55th ...

Istraživani uzorci, odnosno lješnjak i orah bili su uzgajani tijekom ... lješnjaka (Istarski duguljasti i Rimski okrugli) i oraha (Elit i Šejnovo). Navedene sorte su.

iskoristivost soje različitih kultivara za potrebe proizvodnje biogoriva ...

značilo da ako mahuna sadrži više sjemenki, mahune su duže, a ako je zrno okruglog ... Nutritivna ili hranidbena vrijednost soje proizlazi iz njenog specifičnog ...

troškovnik solarnog sustava zagrijavanja ... - Tehnička škola Karlovac

GRAĐEVINA: SOLARNI SUSTAV ZA GRIJANJE SANITARNE VODE ... komplet. 1. 3. Nabava Solar-divicon stanice PS 10, NO. 25, koja se sastoji od ... komplet. 1. 7. Elektro-grijač 4 / 6 kW, sa vlastitom termostatskom regulacijom 400 V, ...

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA SIRUTKE U PREHRANI*

Kisela i slatka sirutka po svom sastavu se razlikuje, što je po ... gruša oslobađa se sirutka koja se kod prvih naziva kiselom, a kod drugih ... Sastav sirutke u «/o.

mogućnosti iskorištavanja i upotrebe sirutke possibilities i

Proteini sirutke nisu osjetljivi na djelovanje kiseline i enzima pa tijekom koagulacije mlijeka ostaju nepromijenjeni i u cijelosti prelaze u sirutku [2]. Sirutka se ...

precipitacija proteina ugušćene sirutke ultrapiltracijom

Koagulacija sirutkinih proteina. Proteini sirutke u mlijeku neosjetljivi su na djelovanje sirila ili kiseline, pa stoga prelaze u sirutku nakon obaranja kazeinske ...

DOBIVANJE PRAHA OD SIRUTKE METODOM RASPRŠIVANJA

Sirutka sadrži polovinu suhe tvari mlijeka za sirenje, te ima veliku kalorij- sku i nutritivnu vrijednost. Osim toga iskorišćivanje sirutke ima veliki značaj.

preoipitacija proteina ugušćene sirutke ultrafiltracijom ii

Koagulacija sirutkinih proteina praćena je na slijedećim postupcima: — grijanje ... šene kemijske analize tog sira: određivanje suhe tvari, masti, proteina i pepela.

Proizvodnja alkohola i vina iz sirutke* (Production of Ethanol and ...

Production of ethanol and wine from- whey with the addition of sucrose was studied ... živači nastoje razviti i druge tehnologije za proizvodnju alkohola iz ekonom ... svojstva (okus, miris) dodacima kao što su voćni sokovi, voće, umjetne arome.

mogućnosti korištenja sirutke u prehrani uudi i ishrani stoke

skladištenja sirutke kako tekuće, tako i djelomice koncentrirane, te sirutke u prahu. ... počeli sirutku dodavati suhim obrocima za ishranu svinja u namjeri da.

Polutani dugog trajanja

nestabilnima poradi “manjka željene pažnje” ili pak kao povrijeđe- nih osvetnica, konzumentica “viška neželjene pažnje” te njihova pri- kazivanja kao silovanih u ...

Krivulje trajanja protoka - ResearchGate

sliv Cetine. R. Žugaj, Ž. ... vodostaj ili protok jednak danim količinama ili veći od njih bez ... čaju gologa krša za sliv rijeke Cetine kada je na osnovi podataka od ...

Računanje trajanja projekta CPM i PERT ... - Repozitorij UNIZD

grafički model – mrežni dijagram. Mrežni dijagram je rezultat analize strukture. Međutim, prije nego što se pristupi sastavljanju i crtanju mrežnog dijagrama, ...

uticaj trajanja primarnog sušenja na 0ºc pri postupku liofilizacije ...

Sekundarno sušenje traje dok se količina vode u proizvodu ne svede na željenu ... voća i povrća, te mesa i drugih vrsta hrane, farmaceutskoj industriji, ... pH vrijednost mesa je mjeren potenciometrijski pomoću aparata pH-metar Crison pH.

metode određivanja duljine trajanja dormantnosti sjemenskih ...

DORMANTNOSTI SJEMENSKIH ŽITARICA BC INSTITUTA ... Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica NN 83 / 09, 31 / 13 . ... Pravi pir / Bc Vigor.

PRAVILNIK o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja ...

Pripravnički staž obavlja se praktičnim radom u zdravstvenim ustanovama, ... Pripravnički staž se obavlja pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, ...

Shranjevanje živil in dejanski rok trajanja - Ekologi brez meja

Majoneza. Neodprta majoneza, ki stoji v hladilniku je lahko užitna še 30 dni po tem, ko ji je potekel rok trajanja. Po odprtju pa bo užitna še 3-4 mesece.

Antonio Timko_Utjecaj trajanja i vrste progresivnog gubitka sluha na ...

(bubnjanje) u desnom uhu i u dva dana je izgubio sluh (gubitak na svim frekvencijama ≥ 65. dB). Tonski audiogram godinu dana kasnije pokazuje zamjedbenu ...

Značenje simptoma shizofrenog bolesnika tijekom trajanja grupne ...

B. Restek-Petrović, N. Orešković-Krezler, M. Grah: Značenje simptoma shizofrenog bolesnika tijekom trajanja ... Ranko: Nisam rekao kakav je bio epilog tog.

uticaj dužine trajanja odvojenosti makule kod ablacije retine na ...

makule (Duration of macular detachment - DMD) i ranija trauma oka, nisu uticali ... povećava verovatnoću da je tokom PVD-a došlo i do formiranja rupture retine.

Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o ... - HZZO

Nakon proteka roka najduljeg trajanja bolovanja za određenu bolest iz članka ... A06.1 Kronična crijevna amebijaza ... Virusne i druge specificirane crijevne.

model predviđanja trajanja oznaka na kolniku - Repozitorij Fakulteta ...

su osnovna i najčešće korištena kemijska premaza [90]: premaz koji povećava otpornost na ... regresijsku analizu, dobiveni od tvrtke M. Swarovski GmbH [81].

Antonio Timko_Utjecaj trajanja i vrste progresivnog gubitka ... - darhiv

(bubnjanje) u desnom uhu i u dva dana je izgubio sluh (gubitak na svim frekvencijama ≥ 65. dB). Tonski audiogram godinu dana kasnije pokazuje zamjedbenu ...

Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti

Članak 1. Ovim Pravilnikom određuju se rokovi do kojih može trajati privremena nesposobnost za rad zbog bolesti, ozljede ili drugih okolnosti (u daljnjem.

red. br. naziv ugovora datum sklapanja ugovora / početak trajanja ...

5 velj 2017 ... pružanja usluga odnosa s javnošću. 18.7.2013. 48.000,00. 60.000,00 kn. 4 godine. 2X1 komunikacije. d.o.o.. 18.7.2017. 4. Ugovor o poslovnoj.

UTJECAJ MEDIJA

UTJECAJ MEDIJA. ZDENKO GLASOVAC, stručni suradnik-pedagog. OSNOVNO O MEDIJIMA I NJIHOVOM MOGUĆEM UTJECAJU NA DJECU ...

UTJECAJ HIDROELEKTRANA NA OKOLIŠ

detaljno opisana podjela hidroelektrana, vrste turbina, vrste samih brana te kako njihov rad ... 10Potočnik V., Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u Hrvatskoj, Ministarstvo za ... Prve bitnije hidroelektrane, s jačom instaliranom snagom.

UTJECAJ ODRASTANJA UZ OSOBU S TE

Odabir zanimanja kod osoba čiji član obitelji ima teškoće u razvoju . ... izvor: mrav.ffzg.hr "Vodič kroz zanimanja". ** izvor : International Labor Organization ...

UTJECAJ BUKE NA ČOVJEKA

zdravlje. Poseban naglasak nalazi se na utjecaju buke na čovjeka, kako je izmjeriti te kako se ... zvučnog tlaka u pogonima kreće se od 50 do 130 dB, tablica 1. [4] ... Sredstva za zaštitu od nepovoljnih atmosferskih utjecaja štite radnike od.

Utjecaj konzumerizma na književnost

10 lip 2017 ... kojemu se ili tradicija, ili suvremena književnost mogu podjednako odrediti kao u cjelini dobre, ili u cjelini loše.“16 Milivoj Solar se zapravo ...

PSEUDOPALINDROMI U DNA - UTJECAJ NA STABILNOST ...

Restrikcijski enzimi korišteni su prema uputama proizvođača (New England Biolabs, Beverly,. Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim i GE Healthcare ...

UTJECAJ MEDIJA NA SOCIJALIZACIJU

... posebno isticati koliko je danas život društva, ali i pojedinca, prožet medijima. Nema područja društvenog života na kojem se ne osjeća snažan utjecaj medija.

UTJECAJ IMPLEMENTACIJE IT-a NA ZADOVOLJSTVO KORISNIKA ...

Privredna Banka Zagreb d.d. (2016): Internet bankarstvo [email protected], ... početna hipoteza H0 se odbacuje, a ako ta razlika nije statistički značajna hipoteza se.

UTJECAJ ČESTOTNOSTI FONEMA/GRAFEMA Č, Ć, DŽ, Đ NA ...

1 Može se pretpostaviti da su tekstovi u izabranom korpusu na kojemu je ... Među tim riječima nema ni jedne riječi koja počinje fonemima/grafemima dž, đ, ...

UTJECAJ PRIMIJENJENIH TIPOVA ORGANIZACIJSKIH ...

208-. 209.): • Procesna organizacijska struktura – podrazumijeva grupiranje poslova oko središ- njih (core) procesa formiranjem multidiscipliniranih timova.

franšiza i utjecaj na ekonomiju - EFOS

6 ruj 2017 ... spoznati stanje franšize u Hrvatskoj i dati odgovore na pitanja o franšizama koje posluju u Hrvatskoj te njihovom utjecaju na ekonomiju,.

Klimatske promjene i utjecaj na zdravlje

vala je globalno zatopljenje koje je u proteklom stolje}u bilo najve}e u posljed- njih 1000 godina. Zatopljenje je zabilje`eno i u Hrvatskoj, gdje je temperatura.

Utjecaj prehrane na MULTIPLU SKLEROZU

Iako pravi lijek još nije otkriven, a ... aksonalno oštećenje iako su aksoni kao tijela živčanih stanica relativno očuvani. ... bučino, laneno ulje i sl. 26 Utjecaj ...

25 UTJECAJ HRANIDBE NA PROIZVODNE POKAZATELJE I ...

Proizvodnja kunića u svijetu biljeçi stalan porast. Kunići se uzgajaju za razli i te namjene, a prvenstveno za meso i za krzno odnosno vunu. Sve eåći je uzgoj.

DRUŠTVO I KORUPCIJA: POLITIČKI UTJECAJ U ...

3 svi 2016 ... pogoduje li općenito politički utjecaj i političko kadroviranje u profesionalnim javnim institucijama (nasuprot transparentnosti i profesionalnoj ...

Utjecaj estrogena na rak dojke - Repozitorij PMF-a

putem kojih estrogen povećava rizik od razvoja raka dojke koja vjerojatno djeluju ... promoviraju razvoj raka, utvrĎen je i mutageni učinak estrogena kao ...

UTJECAJ VIŠEGODIŠNJEG TRENINGA NA STATIČKE I ...

Cilj istraživanju bio je ustanoviti ventilacijske funkcije pluća za četiri dobne kategorije ... je 8 varijabla: VC-vitalni kapacitet, FVC - forsirani vitalni kapacitet, FEV1 ...

UTJECAJ CRM-a NA STVARANJE ... - Repozitorij UNIPU

34 Sikavica, P.: Organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2011., str. 6 ... po jednu poslovnicu, osim Splita u kojem ima dvije, i Zagreba u kojem ima ĉetiri poslovnice.

Utjecaj animiranih filmova na djecu

Willie), dugometražni crtani film kojim je predstavljen jedan ... CRTIĆ. GRUPA broj djece crtića dnevno. U starijoj vrtićkoj grupi djeca donose kasete s crtićima u.

„PROMET I UTJECAJ NA KVALITETU OKOLIŠA“

Europski tjedan mobilnosti 2015. • Svake godine održava se od 16. do 22. rujna i posvećen je održivom kretanju, odnosno mobilnosti. • Europski tjedan ...

Utjecaj endometrioze na rezultate IVF/ICSI

Aspiracija, cistektomija ili ekspetativni postupak , prije IVF/ICSI. ▫ Aspiracija/ekspektativni postupak. ▫ 1 studija, Pabuccu,FS,2004. ▫ CPR – jednaki (OR 1.29, ...

UTJECAJ MITOLOGIJE NA SUVREMENU KULTURU

Iako je utjecaj mitologije, pogotovo grčke, u suvremenoj kulturi opširno obraĎen, u ... fraze poput Ahilejeva peta, a ne smijemo zaboraviti ni da je grčka abeceda.

Utjecaj gubitka sluha PROGRAM 5.03.

kirurgiju glave i vrata, KBC Zagreb. Klinika za bolesti uha, nosa i ... Microton. 8. Tadić Iva, Poliklinika za rehabil- itaciju slušanja i govora SUVAG. 9. Vajagić Maja ...

utjecaj stresa na radnom mjestu

frustrirajuć, ali koji joj u perspektivi može donijeti iskustvo, znanje ili neki drugi ... Neke biljke (astralgus, ginseng, sladić, rhodiola, boražina i ashwagandha) ...

UTJECAJ OGLAŠAVANJA NA POPULARNU KULTURU

5 ruj 2018 ... visoke cijene koje naplaćuju TV mreže za emitiranje reklama tijekom ... za reklamnu kampanju za Calvin Klein parfem Eternity Moment.45.

UTJECAJ HRANIDBE NA UZGOJ HRČAKA

hranidbe životinja. dobivale vitaminski dodatak Muvisel® - prašak (2 g/l). Nadalje, u dijelu pokusa je uz mišju hranu i. Muvisel dodavan i Praxiten 15. Praxiten 15.