gozdarski -vestnik - ZGDS

2. da naj se osnujejo večji razkuževalni bazeni v bližini postaj Vrtojba, Kanal, Plave,. Dutovlje in ... V. Beltram, nameščenec Združenja industrije papirja FLRJ.

gozdarski -vestnik - ZGDS - Srodni dokumenti

gozdarski vestnik - ZGDS

Nabava duglazijevih sadik in semen v Nemčiji. Nabava sadik . ... 1 j em diagoJl[tl a 15.;ij ClU, zao kro želi o lJa cele cm. lG em. 12. IG.97 ". ,. 17 ,. 13 .. 18.38 .

gozdarski -vestnik - ZGDS

2. da naj se osnujejo večji razkuževalni bazeni v bližini postaj Vrtojba, Kanal, Plave,. Dutovlje in ... V. Beltram, nameščenec Združenja industrije papirja FLRJ.

Gozdarski vestnik, letnik 73 • številka 1 / Vol. 73 • No. 1 - ZGDS

Kmetijski zbornici pri banskem uradu, je bil snovalec ... v ekstenzivni kmetijski rabi ali so prepuščena ... smrekovih sajenk (Oglasnik, 1877) in Brezovo drevje.

rsk~ .•. ,.5 - ZGDS

Kirlianova fotografija in vzbuja zanimanje predvsem med ljudmi, ki vidijo v tej ... Slika 3. Potrebe krajanov in obiskovalcev pri ureditvi mestnega gozda. Picture 3.

1984 - ZGDS

Me/kus, E.: Die Violine, Hallwag Veri., Bern, Stuttgart, 1973. ... vesne vrste. ... (6-10 cm) potaknjenci, je prišel tudi Zmijanac (1958) pri vegetativnem razmno- ... Obveznost prijavljanja gnezd, oddaje ptic in visoke zagrožene kazni nakazujejo,.

1991 - ZGDS

--Q- y8 , /no ono. --*- y9 • suw lesa pa ni razlike in znaša 0,023 l. ... Les so odvažali s kamioni z enoosno polprikolico (8 m) in s solokamioni (4 m). Vozili so ga na ...

gozdarsi(i vestni! - ZGDS

rabljena metoda za urejanje gozdov j·e z malimi sprem,ebami skocaj enaka tisti, ki so jo uporabljali ... P ro f. d r. J u ra j. Krpan : Mednarodni simpozij o sorpciji in reologiji lesa v Munchenu. 186 ... štiri meseci v l. 1966 l. Prenos vitla in opreme.

gospodarski vidik gozdnega programa in njegovo ... - ZGDS

Page 1. GOSPODARSKI VIDIK. NACIONALNEGA GOZDNEGA. PROGRAMA IN NJEGOVO. URESNIČEVANJE. Ljubo Čibej. Page 2. Uvod. • NGP je pomemben ...

Pogled Zavoda za gozdove Slovenije na nadaljnji razvoj ... - ZGDS

Razvojne usmeritve JGS. A. Optimalizacija izvajanja nalog;. B. Krepitev in širitev obstoječih nalog;. C. Uvajanje novih nalog;. D. Optimalizacija upravljanja z LPN ...

proizvodnja biogoriv - Gozdarski inštitut Slovenije

biomase (trda biogoriva, bioplin ali tekoča biogoriva). • Pogonska goriva. - kmetje kot dobavitelji surovine za proizvodnjo biogoriv (oljna repica, žita, sladkorna ...

gozdarski inštitut slovenije - Varstvo gozdov

javor (Acer pseudoplatanus L.). Na GGO Brežice smo si sušenje sadik gorskega javorja v GGO. Bohor ogledali že pred dvema letoma (24.4.2003) in rezultat ...

KOPOP - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

25 jan 2019 ... Vključeni v ukrep KOPOP na območju KGZ Kranj, boste z vabilom prav tako prejeli seznam vseh usposabljanj, prijava pred udeležbo na enem ...

lesn a goriva - Gozdarski inštitut Slovenije

Preglednica 25 Tehnična specifikacija za drva (SIST–TS CEN/TS 14961: 2005). ... Slika 17 Kmetijska prikolica (levo), horizontalni bobenski sušilniki (desno) .

insekticidi v krompirju na dan 12 - Kmetijsko gozdarski zavod Nova ...

15 maj 2018 ... TRETIRANJ. KARENCA. (dni). ACTARA 25 WG tiametoksam 25%. 60 - 80 g/ha Kolorad. hrošč. 4x. 14. ALVERDE metaflumizon 24%. 0,25 l/ha.

Kalkulacije stroškov gozdarske mehanizacije 2009 - Gozdarski ...

Traktorska gozdarska prikolica (z nakladalno napravo) in s pogonom. 205. Traktorska ... Traktorske gozdarske verige-kolesne za 4 kolesa. 321. Odrivna deska ... rabljene pri kalkuliranju se razlikujejo po skupinah strojev in glede na velikostno ...

SPREMLJANJE DOZOREVANJA OLJK - Kmetijsko gozdarski zavod ...

25 sep 2017 ... luknje), od leta 2016 pa spremljamo tudi prisotnost oljčnega molja in število presušenih plodov zaradi suše. Z rezultati tedensko seznanjamo ...

podeželske skupnosti s pozitivno energijo - Kmetijsko gozdarski ...

in hrane, najpomembnejša dobrina. Energija poganja ... Dehidrator ima socialno vlogo, saj ne služi le za ... Ideja, načrt, akcija = navdih za prihodnost. GLAVNI ...

Sedanjost, prihodnost in izzivi - Gozdarski inštitut Slovenije

2 feb 2018 ... Podatki na nivoju občin so dostopni na: ... Bauhaus, Obi,. Merkur,. TopDom ipd.) ... Seznam proizvajalcev pelet v Slovenije je na: ... Za pelete pakirane v 15 kg PVC vreče bi ... Spodbujamo rabo sodobnih kotlov / peči. 4.

Potenciali in možnosti rabe lesne biomase v Sloveniji - Gozdarski ...

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016. Toplarne ... Briketi (10 kg vreče). Peleti (15 kg vreče). €/t (z DD. V. ) 2016-II. 2017-I. 2017-II. 2018_-I. 2018-II* ... akcije za promocijo daljinskih/mikro sistemov ogrevanja.

Kakovostna lesna goriva za vsakogar - Gozdarski inštitut Slovenije

drva, sledijo lesni sekanci ter v zadnjih letih lesni peleti. V energetske ... Energijska vrednost goriva izraža količino energije, ki se sprosti med popolnim izgoretjem enote mase goriva. ... gostote nasutja, je relativno nizka energetska gostota.

kakovost pelet na slovenskem trgu - Gozdarski inštitut Slovenije

5 jun 2013 ... peleti proizvedeni v Sloveniji (6), po en vzorec pa smo imeli iz Avstrije in Madžarske. Pri analizi kakovosti ... BAUHAUS, Ljubljana. Bosna in.

gozdovi plemenitih listavcev v sloveniji - Gozdarski inštitut Slovenije

Glavni drevesni vrsti sta veliki jesen in gorski javor, primešani pa so gorski brest, beli gaber, poljski javor (maklen ali klen) in ostrolistni javor, lipa, lipovec, češnja ...

Kljunati oljkov rilčkar Rhodocyrtus cribripennis - Kmetijsko gozdarski ...

Odrasla ličinka zapusti plod, se spusti na tla in se zarije v zemljo, kjer se zabubi. Slika 1: Kljunati oljkov rilčkar- odrasel hrošček (n.v. 6 mm) (Foto: G. Seljak).

Nega mladega vina 2019 - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

4 okt 2019 ... Grozdje, namenjeno za vina posebne kakovosti pa še pod »milim ... odmrle kvasovke, preostanki škropiv, enološka sredstva za bistrenje (če ...

Moderan pristup gnojidbi maslina - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Fertirigacija – pH vrijednost otopine gnojiva. Parametar se izražava kao pH vrijednost otopine koncentracije 1 %. Komponenta koja najjače utječe na pH ...

herbicidi v žitih 2016 - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

13 apr 2018 ... njivska spominčica, poljski mak, rosnica, zebrat, navadna zvezdica, njivski mošnjak, navadna ogrščica, krvomočnica, plezajoča lakota, modri ...

prvi pretok in nega mladega vina - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

10 okt 2018 ... 10. 2018. PRVI PRETOK IN NEGA MLADEGA VINA. Pridelava grozdja v Podravja je bila v letu 21018 zelo zahtevna in stresna. Vinograde je.

в е с т н и к vestnik - КГУ

не духовной, Миранда автоматически причисляет себя к тем ... Миранды и Клегга и метафора «всемирный кали- ... зуется слово глумац (ж. р. глумица).

Zavod nadaljuje žlahtno tradicijo - Kmetijsko gozdarski zavod Nova ...

Gospodarski list, ki je z manjšimi preki ustanova na Slovenskem, saj sta Maribor in nitvami izhajal vse do leta 1902. Ljubljana dobila podobni ustanovi šele leta.

kmetijsko gozdarska zbornica slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod ...

30 mar 2018 ... Nordox 75 WG. 1 - 1,6 kg/ha. Ob zadnjih padavinah smo na objektna stekelca že ujeli spore jablanovega škrlupa. Zaradi nevarnosti okužb s ...

i PLANINSKI VESTNIK

mi vrv, a se jima je ta izmuznila iz rok in prile- tela k meni s čisto druge ... Z akordi Bethovna zamirajo zadnje mi- nute dneva. ... Plešemo dolgo v noč, saj v nas ...

vestnik 76_2.qxd

2 Suburbanizacija. Za pojav razseljevanja prebivalstva iz mesta oziroma strnjeno pozidanega urbanega obmo~ja na mestno obrobje se je v literaturi postopno ...

gradbeni vestnik - IZS

seizmološka karta, ki prikazuje potresno nevarnost na posameznih območjih. Podatki na karti bistveno vplivajo na velikost potresne obtežbe. Karta potresne ...

ENC - Geodetski vestnik

navigation, hydrographic data base. 1 UVOD. Pomorci že od nekdaj uporabljajo pomorske navigacijske karte. Predstavljajo jim zanesljivega partnerja pri plovbi.

STROJNIŠKI VESTNIK

Razviti so bili elektronski mikroskopi raznih vrst. Tudi v Jugoslaviji si elektronski mikroskop močno utira pot in ga uporabljam o že na mnogih področjih.

GEOGRAFSKI VESTNIK

bridovi postaju vrlo oštri kao noževi. Takove forme narod na ... sie „dvojke“ oder „blizanci“ (Doppelkolk, Zwillinge) genannt, wenn es drei sind, „trojke“ (Drillinge) ...

ARHEOLOŠKI VESTNIK

süd-nord Richtung der Somogyvár-Vinkovci-Kultur in der frühen Bronzezeit. ... and venatio) could interweave with her role as protectress of justice and order, ...

1 С О Д Е Р Ж А Н И Е - pirogov-vestnik.ru

трупов, а также рентгенографические снимки стоп 156 пациентов (мужского пола 77 и. 79 женского ... Maricic A, Valencić M, Sotosek S, Oguić R, Ivancić A, Ahel J. Transrectal ... ваний, использующих большинство критериев Мартина.

PLANINSKI VESTNIK

Za novoletne praznike ni bilo v dolini pod Pon- cami nič posebnega. ... italijanskem področju zadnji akordi briškega speva. ... Daj — brajde po Brdih namoči!

Piz Boe - Planinski vestnik

25 apr 2006 ... Emil Pevec (tehni~ni urednik), ... samim sebi in smelih na~rtov za prihodnost se zgodi le {e morda v ~asu novoletnih praznikov, le ... kruta in neizprosna hkrati. Z zanosom ... goriva. Pa sva {e kar po- skakovala po slabi gozd- ni cesti in se ustavila {ele, ko res ni ... do doma na Peci, po markirani poti nadaljuje{.

Atlas gozdnih tal Slovenije - Gozdarski inštitut Slovenije

*M. U., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije,. Večna pot 2 ... Atlas gozdnih tal Slovenije. Hori- zont. Ca2 . Mg2 . K . Na . H . SumB. KIK. V. Ca2 .

vestnik 3-2019.cdr - Kbtu.kZ

7 мар 2019 ... 3 (50). Алматы. 2019. Подписной индекс - 74206. Издается с 2004 года. Выходит 4 раза в ... deep convolutional neural net yielded top-5 test error rate of ... ния на разряд. ... Although users of other countries can be happy with their applications using ... 12 that is, at street intersections for points 9 - Er-.

10 Planine - Planinski vestnik

Svetel, Andrej Mašera, Mateja Pate,. Emil Pevec (tehnični urednik), ... Planina v Lazu. Emil Pevec ... v klet postavili nov hidrofor in po- polnoma prenovili kuhinjo ...

1&2 1 - Geodetski vestnik 44 / 2000

znotraj elipse enaka 39,4% in 95-odstotno elipso pogreškov, kjer je verjetnost ... Izhodišče za izbiro lokacije za spremljanja premikov na ožjem lokalnem.

10/2012 - Planinski vestnik

Emil Pevec (tehnični urednik), mag. Marjan Bradeško, Marta ... je v bivak namestil solarni sistem in vedno pomagal na delov- nih akcijah, ki smo jih imeli pri ...

PV 1969/12 - Planinski vestnik

Utrujeni smo se pokrep- čali na edini klopi in stolici, zložili nekaj ostan- ... tovarni Meblo v Novi Gorici. Srečko Perhavc je bil ... venije, PD Kranj in foto-klub. Kranj.

k**c gleda - Geodetski vestnik

grebatorji in drugimi prasci, ki nam grenijo veselje do dela.« Ljudje smo si seveda različni in vsakdo ima svoj prag fizične in psihične odpornosti oziroma vzdržlji-.

HOMOGENIZACIJA - Geodetski vestnik

Pričujoči članek je bil prvotno objavljen v hrvaščini z naslovom Poboljšanje katastarskih planova grafičke izmjere (homogenizacija). Predstavljen je bil na 10.

PLANINSKI gSSfA VESTNIK

Planinski Vestnik izhaja pravi- loma vsak mesec. ... Vrli pripravniki so nam že skuhali čaj in nas potrpež- ... V »Les Alpes« 1978/1 je 2enevčan Franck.

L 199 Úřední věstník - EUR-Lex - Europa EU

2. srpen 2011 ... čerstvých krevet. 10. — čerstvé zeleniny. 26 podávaný na špejli. 1604 19 98 Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro.

Untitled - Planinski vestnik

nebju in izpreminjajo lice Alp in drugih gorovij. ... nemogoča in ki bi izpod pe- resa kakega drugega avtorja učinkovala smešno. ... 1957 d i n 25 433 900.

Úřední věstník Evropské unie - EUR-Lex

28 dec 2018 ... Phaseolus coccineus L. Fazol šarlatový . ... 27.1 Phaseolus vulgaris L. Fazol obecný keříčkový . ... Vegetable Spaghetti b UK 60. Velvia b NL 79.

sateliti sentinel - Geodetski vestnik

2 SATELITI SENTINEL. Evropska vesoljska agencija (ESA), katere pridružena članica je tudi Slovenija, pod okriljem Evropske komisije pripravlja serijo šestih ...

The Diocese of Sarsenterensis - Arheološki vestnik

Salona synod were added to some manuscripts of the ”Historia Salonitana Maior” by the chronicler of Split, Thomas the Archdeacon. The authentic- ity of those ...

Drago Kladnik - Geodetski vestnik

Albertov prekop. –. –. Albertov kanal. –. Albertovo jezero. Mvutan Jezero. –. Albertovo jezero. Albertovo jezero. Alboransko morje. –. –. –. –. Aldansko višavje. –.

Arheološki vestnik (Arh. vest.) - ZRC SAZU

drugače, vsekakor pa Müller-Karpe obravnava bodisi združeno bodisi posebej ... Kustodiat danes hrani večinoma slike in grafike, nekaj risb in umetniških fotografij. ... Zelo zanimivo je avtoričino razvijanje ideje arhitektke V. Kukoć, da je moč v ...

Mont Blanc - Planinski vestnik

ka izpostavljenost vetru na grebenu in padajoãe- mu kamenju pod koão. TeÏko bi rekli najteÏji, vendar vsaj najdalj‰i pri- stop preãi od Aiguille du Midi ãez Mont ...

Розацеа - Vestnik dermatologii i venerologii

кожи с использованием оптических линз с 10-кратным ... у пациентов с эритематозно-телеангиэктатическим ... при монотерапии клиндамицином [54].

Alpinistična etika - Planinski vestnik

25 sep 2006 ... HERVIS. Kranjska Gora INTERSPORT. Kobarid. SPORTLAND. Idrija ... Nova Gorica INTERSPORT in SUVEL. Koper. HERVIS. Novo mesto ...

Skupščina PZS 2008 - Planinski vestnik

Emil Pevec (tehnični urednik),. Andrej Stritar ... žoga za dnevnopolitične igre, za bolj ali manj domiselno manipulacijo oblastnikov z ... delom Komarče in slapom Savica, ven- dar brez ... mrežica za pritrditev čelade, odstranljiv bočni pas ...