Smisao i značaj deliberacije u teoriji demokratije1 - doiSerbia

demokratije i različitih koncepcija demokratije. Model glasanja na kome se ranije definicije zasnivaju bolje je shvatiti kao karakterističan za jednu od koncepcija,.

Smisao i značaj deliberacije u teoriji demokratije1 - doiSerbia - Srodni dokumenti

Smisao i značaj deliberacije u teoriji demokratije1 - doiSerbia

demokratije i različitih koncepcija demokratije. Model glasanja na kome se ranije definicije zasnivaju bolje je shvatiti kao karakterističan za jednu od koncepcija,.

neorealizam i neoliberalizam u savremenoj teoriji ... - doiSerbia

MP 2-3, 2007 – Neorealizam i neoliberalizam u savremenoj teoriji međunarodnih odnosa. (str. 211-242) druga u karakteru pojedinačnih država, treća predstava ...

organizaciono učenje u teoriji organizacionih promena - doiSerbia

APSTRAKT: Koncept organizacionog učenja je prezentiran i smešten u referent- ni okvir teorije organizacionih promena. Pokazuje se da su organizacione ...

Značaj praćenja serumskih tumorskih markera kod ... - doiSerbia

Srednje vrednosti tumorskih markera, pre i posle ... tumorski markeri, biološki; neoplazme nepoznatog ... Kao referentne vrednosti korišćene su vrednosti u.

Prognostički i terapijski značaj rezidualnog tumorskog ... - doiSerbia

gućava da se dobije tkivo za naknadnu patohistološku anali- zu. Sem intraepitelnih lezija visokog gradusa (high-grade squamous intraepithelial lesions - HSIL), ...

uloga i značaj biohemijskih markera u dijagnozi ... - doiSerbia

da odnos lipaze/amilaze > 2 može biti koristan za ... korelacija između vrednosti amilaza u serumu i amilaza u urinu (R=0,582742, p<0,001). Analizom ...

značaj vakcinacije plotkinja protiv parvoviroze svinja u ... - doiSerbia

razvijenog aktivnog imuniteta (Mengeling i sar., 2000). Parvoviroza svinja stalno je prisutna na teritoriji Srbije, naročito u zapatima klinički zdravih svinja u inteziv ...

Značaj ultrazvuka i ultrazvučno vođene aspiracije finom ... - doiSerbia

aspiracije finom iglom u detekciji okultnih metastaza karcinoma larinksa. Ljiljana Čvorović*, Zoran Milutinović*, Mile Štrbac*,. Ljubomir Pavićević†, Alek J. Račić‡.

Značaj dokazivanja Epstein-Barr virusnog nukleusnog ... - doiSerbia

(EBV) sa tumorima nazofarinksa otvara mogućnost uvođenja kauzalnog lečenja. Dokazana su ... su na kontrolne grupe ispitanika koju su činili 10 bolesnika sa planocelularnim ... na fazu bolesti. Smatra se da serologija EBV može da služi u.

Smisao ljubavi

Обично се мисли да је смисао полне љубави у одржа- вању врсте, чему она служи као средство. Ја држим да је такво схватање погрешно – не само на ...

Rijec i smisao 2.qxd

tronskoj verziji, u pdf formatu, moguće ga je s vremena na vrijeme do- puniti novim uvidima i ... Ova interpretacija Ibzenove drame Nora/Lutkina kuća posebno.

Rijec i smisao:Layout 1.qxd - Školegijum

U interpretaciji pjesme Lijep si, bijeli svijete Silvija Strahimira ... (Silvije Strahimir Kranjčević, ... Uporedi s prvim stihom ove pjesme stihove Ivana Mažuranića:.

Razvoj kreativnosti kao smisao procesne drame

Ostali će za to vrijeme nacrtati okolicu dvorca na kar-. Ovako postavljen plan procesne drame pokazuje ključne osobine plana u kojem su djeca suočena sa ...

Smisao masonstva - Hrvatsko Obrambeno Štivo

"Obećajem i zaklinjem se da neću nikada odati tajne Slobodnog zidarstva, da neću nikoga upoznati s onim što će mi biti otkriveno pod kaznom da mi se prereţe ...

Alegorijsko-eshatološki smisao Komunističkog ... - FFOS-repozitorij

17 svi 2017 ... sistem krajnjih motivacija koje ispunjavaju život, uz krajnji eshaton koji za razliku od religijske paradigme, ne uzima čovjeka, već kolektiv, kao ...

Alegorijski smisao Knjige postanka - FFOS-repozitorij

stvaranja svijeta od strane Boga, u roku od sedam dana. Ovaj rad donosi kratak uvid u. Petoknjižje, prvih pet knjiga Biblije među kojima je i Knjiga postanka; ...

Dr Danilo Radojević: SMISAO SPOROVA NEKIH ... - Montenegrina.net

pomen Crvene i Bijele Hrvatske bio je osnova za svojatanje Crnogoraca od strane ... Crvena Hrvatska, pa kaže da je dubrovački hroničar Rastić (Resti) pod tim ...

Geometrijski smisao rješenja sustava od tri linearne jednadzbe s tri ...

Sazetak. Geometrijski smisao rješenja sustava od dvije linearne jednadzbe s dvije nepoznanice je relativno jednostavan i dobro poznat. Ocigledno je da analo-.

Smisao i značenje stilova muzičkih potkultura - komunikacija

institucije ili ministarstva, očekujemo da budu urađene na „preozbiljne“ teme, ... kulturna matrica, supkultura, kontrakultura (19). U potpoglavlju „Potkultura i ...

telo i prostor – metafizički smisao akta - Educons

studijskim programima slikarstva, najčešće na predmetima slikanje, crtanje i večernji akt. Podjednako je ... Neretko je menjao crtež, koji bi nažvrljao na papiru za nekoliko minuta za jednu čašu džina ... Slikali smo akrilnim bojama. Prvobitmo ...

Priručnik za nastavu književnosti Riječ i smisao 3/5/1 Tumačenja ...

Sviraju mi Cigani, godinama, sviraju mi bez nota, iz srca, i znam da sam dobar deo života potrošio na ... Anđa je sanjarica, dijete prirode i slobode. Ona “osluš-.

SMISAO PATNJE U BESMISLU NASILJA – – PRIMJER VUKOVAR ...

menu zla u svijetu, patnja i nasilje se često izjednačavaju i imaju jednak status. Zapravo, u našem je jeziku, a time. i u proučavanju i promišljanju tih fenomena, ...

Lino Veljak Pretpostavke, mogućnost i smisao kritike ideologije ...

Pojam ideologije se definira kao lažna ili iskrivljena svijest, te se ... njene koncepcije emancipatorske politike: interpelacija uspeva u potpunosti da konstituiše.

teološko značenje krštenja i njegov dublji smisao prema ...

plikacije simbolike krštenja za tri u praksi bitna pitanja, koja su do danas razlog za različitost mišljenja; (1) Koji su neizbježni uvjeti za krštenje? (2) Koji obred ...

Celestin Tomić SMISAO BLAGDANSKOG SLAVLJA Svjestan svoje ...

Izraelski blagdani nisu cikličko ponavljanje godišnjih doba, već uprisutnjenje u vremenu »događaja« spasenja. Značajni židovski blagdan je Subota. Do danas ...

''Smisao putovanja autostopom nije samo dobiti ... - Karike.ba

Da li kupovinom skupog Tupperware posuđa činimo sebi medvjeđu uslugu? Odgovori na ... PET-a su boce i posuđe napravljeni, odnosno od hemijskog sastava ...

smisao kraja u proljećima ivana galeba vladana desnice - Centar za ...

Sažetak: Gotovo da nema stranice u romanu Proljeća Ivana Galeba na kojoj se ne pominje imenica smrt, u skladu sa znamenitim podnaslovom Igre proljeća i ...

Rudolf Brajčić SVETOST, ZADATAK SVIH Smisao teme nije ... - Srce

Smisao teme nije da je svetost kolektivni zadatak, kao što je koji industrijski proizvod šire ili uže potrošnje stvar cijelog kolektiva indu strijskog pogona.

O institucijskoj teoriji umjetnosti

Cijela je umjetnost 20. stoljeća posvećena traženju naravi umjetnosti, a taj utjecaj traje i danas kada, gotovo cijelo stoljeće nakon. Fontane, ogromna većina ...

VERTIKALNA OGRANIČENJA KONKURENCIJE U TEORIJI

Čikaška škola ekonomske misli ima najveće zasluge za analizu efe- kata vertikalnih sporazuma na konkurenciju. Ukazujući na činjenicu da ograničenja ...

Poltronizam u teoriji i praksi - Univerzitet PIM

su obrađene karakterne osobine poltrona. Kad se pomene riječ poltronizam i poltron odmah se pomisli na karakter poltrona, jer poltroni pored ostalog i jesu ljudi ...

Samoorganiziranje u suvremenoj teoriji organizacije

Zato deterministički kaos Schuster (1984:1) određuje kao nepravilno ili kaotičko kre tanje, pokretano nelinearnim sustavima čiji dinamički zakoni nejednako ...

Sažetak: u teoriji i praksi - FFZG

Ključne riječi: sažetak, standard za izradu sažetaka (ANSI/NISO Z39.14.) pro- širenje bibliografskog opisa. Promjene koje su informacijske tehnologije unijele u ...

Terenska nastava geografije u teoriji i praksi

Da li i kako izvesti terensku nastavu geografije, treba li ukinuti ,,maturalce'', mora li terenska nastava biti na dalekom i ekskluzivnom odredištu, treba li se geograf ...

Varijante u Brozovićevoj teoriji standardnog jezika

Katedra za hrvatski standardni jezik. Zagreb, srpanj 2014. Varijante u Brozovićevoj teoriji standardnog jezika. DIPLOMSKI RAD. 8 ECTS bodova. Mentor:.

NAČELO VLADAVINE PRAVA U TEORIJI I PRAKSI1

VLADAVINA PRAVA I PRAVNA DRŽAVA. Polazimo od teze egzistiranja visoke korelacije između vladavine prava (rule of law) i pravne države. Ovo stoga što ...

ograničena racionalnost u teoriji monopolističke konkurencije

Ključne reči: monopolistička konkurencija, ljubav prema raznovrsnosti, ograničena racionalnost, Diksit-Stiglic-ov model. Naučna oblast: Ekonomske nauke.

Rasa i esencijalizam u feminističkoj pravnoj teoriji

Rasa i esencijalizam u feminističkoj pravnoj teorijiTPF. *. FPT. […] Od početka feminističkog pokreta u Sjedinjenim Državama crnkinje su dokazivale.

73 DOLOČITEV RAVNOTEŽNEGA TEČAJA TOLARJA PO TEORIJI ...

Ob upoštevanju teorije PPP je bil tečaj tolarja v zadnjem obdobju precej blizu svoje ... 1 Aleš Delakorda je zaposlen v Analitsko-raziskovalnem centru Banke ...

Grcko - kineski stil u teoriji brojeva

abakusu te izvodimo ogranicenja provod¯enja tog postupka na kineskom ... stupaca (jer kvocijent ima barem 5−x, a posljednji parcijalni produkt barem jednu ...

TEOREM OVOJNICE U TEORIJI PONAŠANJA POTROŠAČA

Podimo od stajališta da je ukupna korisnost diferencijalno strogo rastuća i ... nost Lagrangeovog množitelja izražava dodatnu korisnost posljednje veoma male.

hrvatske fonološke alternacije u optimalnosnoj teoriji - Faculty of ...

Veno Volenec. HRVATSKE FONOLOŠKE ALTERNACIJE U. OPTIMALNOSNOJ TEORIJI. DOKTORSKI RAD. Mentor. Doc. dr. sc. Marko Liker. Zagreb, 2018.

Elizabeta Šimunić Pojam lika u teoriji književnosti

Postupci masaka su npr. opis junakove vanjštine, odjeće, izgled stana itd. Maska nije samo opis vanjštine, vizualni, može biti i bilo koji drugi opis lika. Maska ...

asertivna komunikacija v teoriji in praksi - Univerza v Ljubljani

11 sep 2009 ... ASERTIVNA KOMUNIKACIJA V TEORIJI IN PRAKSI ... Namen mojega diplomskega dela je podati priporočila za izboljšanje komunikacije v ...

Intenzivna edukacija: Logistički procesi u teoriji i praksi

Modul 3 – radionica – Logistika u praksi – prijevozni procesi - Predavač: Kristijan ... DSV Hrvatska d.o.o. (voditelj domaće distribucije i carinskog skladišta) , A2B ...

Dimenzioniranje hidravličnih cilindrov po teoriji II. reda - Alumni FS

29 maj 2019 ... Dz[mm], tlaka p[N/mm2] in dopustne napetosti σdop[N/mm2]. ... Kritična uklonska sila Fk še zdaleka ni dovoljena obratovalna sila. . = .

Srpski jezik u savremenoj lingvistickoj teoriji.indb

ski pad počinje na kraju samog naglašenog sloga, a u nekim slučajevima je ovaj pad je značajno skraćen. ... Ponašanje glagola sanjati i umreti u primerima (13)-(18) u srpskom jeziku se u potpunosti ... Luka uvek leti avionom.→Čime Luka ...

modeli racionalnog odlučivanja u savremenoj ekonomskoj teoriji

„živi u čeličnom krevetu“, ne zna za ljubav i mržnju, već samo sledi svoje inte- rese. Drugim rečima, model ... Subjekat se shvata kao „crna kutija“, u kojoj se na ... hova porodica živi „dobro“ (58,2%), nešto više od jedne četvrtine (26,3%) izjavilo.

letni razgovori po teoriji izbire - Univerza v Ljubljani

http://www.zaposlitev.net/akademija/prispevek.php?id=19], 28.9.2002. 23. Volk Linda: Srečanje z nadrejenimi naj ne bo le administrativna navlaka. Delo ...

PRONALAŽENJE POLITIČKOG Prilog teoriji refleksivne modernizacije

Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001. 278 str. Beck u knjizi razjašnjava specifičnosti ... ja postaje antikvarijat industrijskog društva i namjesnik institucija koje su ...

Distributivnost operacija agregacije i njihova primena u teoriji ...

razmatrali uslovnu distributivnost nulanormi, koje predstavljaju specijalne operacije agregacije sa absorbujucim elementom, u odnosu na t-konorme i.

ENGLESKI JEZIK I ANGLOFONE KNJIŽEVNOSTI U TEORIJI I PRAKSI

Uređivački odbor: Tvrtko Prćić, izvršni urednik. Maja Marković, kourednica. Vladislava Gordić Petković. Predrag Novakov. Zoran Paunović. Ivana Đurić Paunović.

Varijante u Brozovićevoj teoriji standardnog jezika - darhiv

HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU. Kraj 19. i početak 20. stoljeća obilježen je koncepcijama koje su u proces standardizacije hrvatskoga jezika unijeli hrvatski ...

svakodnevica okcitanskog plemstva, u teoriji i ... - Repozitorij UNIPU

15 sij 2019 ... eskivirati, ako moguće, da bi se približilo istini. 98 Buringh, Eltjo; van Zanden, Jan Luiten: "Charting the “Rise of the West”: Manuscripts and ...

performativnost u teoriji judith butler iz perspektive ... - darhiv

Uvod, 4. 2. Temelji koncepta performativnosti Judith Butler, 5. 2.1. Ukratko o Judith Butler, 5. 2.2. Performativnost u Nevoljama s rodom, 7. 2.3. Tijela koja znače ...

aristotelova pravičnost v teoriji vodenja podjetja - FDV - Univerza v ...

2. deontološka etika in. 3. etika vrlin. Natančneje si bomo ogledali vse tri in na koncu pokazali, zakaj je prav etika vrlin brez notranjih nasprotij edina »prava« ...

Disertacije Javna dobra u teoriji javnog izbora

što su javna dobra; 2. na koji je način pitanje javnih dobara objasnila teorija javnog izbora. Tako postavljeni predmet odredio je strukturu i način izlaganja ...

Mihaly Szentmartoni LJUBAV I SMISAO ŽIVOTA Uvod: Ljubav kao ...

Jer za mene kao pojedinca sasvim je nevažno postoji li »objektivna ljubav« ako ja nisam voljen i ako ja ne volim. Nalazimo se pred problemom: koja je ta, ...

znanje o darwinovi teoriji evolucije med učenci tretjega ... - PeFprints

KG Darwinova teorija evolucije/biologija/učenci/tretje triletje/osnovna šola. AV PRAZNIK ... zanesljivi dokazi o tem so bile najdbe fosilov. Raziskovalci so na ...

Kabala u teoriji i praksi-Goran Sarvan -intervju - Spletnik

ezoteričnim vodama takođe nema područja gde kabala nije od pomoći, od akupunkture do astrologije, od bioenergije ... Da li je knjiga primerna i za početnike?