Aristotelova psihologijska koncepcija značenja: παθήματα kao ...

14 kol 2018 ... Aristotelova koncepcija značenja ima takav psihologijski karakter, onda se suočava s brojnim uvjerljivim prigovorima. Naime, ako je značenje ...

Aristotelova psihologijska koncepcija značenja: παθήματα kao ... - Srodni dokumenti

Aristotelova psihologijska koncepcija značenja: παθήματα kao ...

14 kol 2018 ... Aristotelova koncepcija značenja ima takav psihologijski karakter, onda se suočava s brojnim uvjerljivim prigovorima. Naime, ako je značenje ...

Psihologijska znanost na popularan naÀin - darhiv - unizg

CrteÊ na naslovnici. Branka Kaminski. Ovo djelo je licencirano pod licencom. Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 me unarodna.

aristotelova praktična filozofija i etika - WordPress.com

Tužitelj ako lažno optužuje, a okrivljenik ako poriče istinitu optužbu (D. R.). 2 ... bio je pjesnik i filozof, Sokratov prijatelj. 2. 11046— 1105a 13. 3. Posrijedi je ...

aristotelova prva filozofija između ontologije i teologije

istraživanje nastoji da se izbori za prikaz samog metoda Aristotelove prve filozofije ... određuje sebe kao istraživanje bivstva kao prvog dela svega, te naznačava ...

aristotelova pravičnost v teoriji vodenja podjetja - FDV - Univerza v ...

2. deontološka etika in. 3. etika vrlin. Natančneje si bomo ogledali vse tri in na koncu pokazali, zakaj je prav etika vrlin brez notranjih nasprotij edina »prava« ...

studije i ogledi aristotelova filozofija jezika (ii dio) - Arhe

(logosa) – istinosno značenje postiže apstrahiranjem od glasa, sloga, sveze, ... misaone građe. Nejasnoća ne sprječava da se razumije – vezana uz hipokriti-.

prvi hrvatski prijevod aristotelova spisa de interpretatione

Priredio i preveo Josip Talanga, Zagreb 1989. (Biblioteka ... da u spisu De anima nigdje nije našao da se misli označuju tako" (Talanga, 7), jedan od ta dva.

MONTESSORI PEDAGOŠKA KONCEPCIJA

(Čakovec). PREDMET: PEDAGOGIJA RANOG ODGOJA ... Reggio pedagoški pristup. ... Montessori pedagogija svojim načinom rada, te samim pristupom prema.

KONCEPCIJA ŽENE U KRLEŽINIM DRAMAMA

Neka se muškarac boji žene koja ljubi: ona će tada podnijeti svaku žrtvu i svaka ... Zaratustra: „Pravi muškarac želi dvoje: opasnost i igru. ... Ili: „MELITA hladno i.

MUZEOLOŠKA KONCEPCIJA IZLOŢBE O PIONIRIMA

I naša pionirska zakletva koju smo mi. 15 Knjiţica je u krhkom stanju. Datirana u 1953. te nedostaju korice. Iz tog razloga pouzadno ne moţemo znati ime knjige ...

BROZ-BORANIĆEVA PRAVOPISNA KONCEPCIJA

4 svi 2015 ... sociolingvistiĉkoj ĉinjenici. O ideji razvoja hrvatske pravopisne norme piše Ivan Broz u svom predgovoru prvoga izdanja Hrvatskoga pravopisa.

KONCEPCIJA RJEČNIKA MEĐIMURSKOG DIJALEKTA

16 lip 2008 ... riječi koje su u novije vrijeme prodrle iz standarda, ne bi ušle u rječnik, makar se fonološki i morfološki adaptirale na međimurske mjesne ...

koncepcija razvojne pedagoške djelatnosti - Azoo

U okviru prijedloga novih modela našla se i Koncepcija razvojno-pedagoške ... prevladavajuće logike, uloge učitelja i učenika imaju presudno značenje za ...

muzeološka koncepcija izloţbe o pionirima - darhiv

I naša pionirska zakletva koju smo mi. 15 Knjiţica je u krhkom stanju. Datirana u 1953. te nedostaju korice. Iz tog razloga pouzadno ne moţemo znati ime knjige ...

Marija Turk KNJIŽEVNOJEZIČNA KONCEPCIJA RIJEČKE ...

Djelovanje se Riječke filološke škole tumači djelovanjem njezi na utemeljitelja i najdosljednijega sljedbenika Frana Kurelca. U član ku je raščlanjena cjelovitost ...

koncepcija žene u krležinim dramama - darhiv

Sadržaj. 1. Uvod . ... likova, čiji kratak pregled slijedi u idućem poglavlju. ... kreirane u najpoznatijoj trilogiji piščeva dramskog opusa Glembajevi: barunica Charlotta ... koncepcijama ženskih likova u Krležinim dramama Adam i Eva, Gospoda.

broz-boranićeva pravopisna koncepcija - darhiv

4 svi 2015 ... sociolingvistiĉkoj ĉinjenici. O ideji razvoja hrvatske pravopisne norme piše Ivan Broz u svom predgovoru prvoga izdanja Hrvatskoga pravopisa.

bildung – pojam, koncepcija, ideal - rifdt

Apstrakt: Autor smatra da treba praviti formalnu razliku između pojma (se- mantički varijabilnog), koncepcije (heterogenih sadr aja) i ideala Bildung-a (rela-.

Koncepcija na strucno obrazovanie na zanimanja - Центар за ...

Освен тоа, од клучно значење е и јакнењето на соработката меѓу социјалните партнери (коморите, работодавачите, синдикатот и државните органи).

KONCEPCIJA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U SRBIJI

Mirjana Bojanić, Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih ... Sistem profesionalnog razvoja nastavnika, direktora i administrativnog osoblja.

KONCEPCIJA KRIVNJE U NOVOM KAZNENOM ZAKONU

psihićki odnos krivnja i ne uzimaju u obzir da je krivnja neodvojiva od vrijednosne ... ka kažnjavanja i kao bitna pretpostavka za odmjeravanje kazne (krivnja kao.

Katančićeva koncepcija ilirizma - FFOS-repozitorij

ilirizma i njezina značenja za formiranje hrvatskog narodnog preporoda. Ključne riječi: Matija Petar Katančić, povijesni kontekst, koncepcija ilirizma, znanstveno-.

muzeološka koncepcija prezentacije solina u ranom ... - darhiv

pažnja posvećena trima mjestima (Gospin otok, Šuplja crkva, Rižinice), istraživanja čijih ... koje je prihvatio i Karaman, da je Zvonimirova krunidbena crkva ona u ...

koncepcija benešićeva rječnika hrvatskoga književnoga jezika

Prije svega, to je jedini jednojezični rječnik hrvatskoga književnoga jezika u ... Posebna je specifičnost Rječnika navođenje velikog broja sinonima uz neke ...

Venecijanski Bijenale na putovima autorskih koncepcija (2003 ...

znanstvene aparature, pa čak i stavljanja pod navodnike. Venecijanski Bijenale na putovima autorskih koncepcija (2003. – 2017.) The Venice Biennale in the.

Stoička etika vrline i Rousseauova koncepcija građanske religije

Sažetak. Stoicizam je, kao jedna od grčko–helenističkih škola, odigrao ključnu ulogu u povijesti filozofske misli, ali i u samom shvaćanjem etike. Stoičko se ...

Koncepcija razvitka sjevernojadranskih luka Rijeke, Kopra i Trsta

efikasnije korištenje pripadajućeg prometnog pravca. Tablica 1. Pomorska udaljenost Trsta, Rijeke i Hamburga do određenih luka (u Nm). Luka. Rijeka. Trst.

muzeološka koncepcija prezentacije solina u ranom srednjem vijeku

Trpimirova darovnica svjedoči da je darovanje crkve na hrvatskom teritoriju splitskom nadbiskupu bilo sasvim moguće. 87 Rapanić i Jelovina, "Revizija," 114.

memorijalNi staN marije juriĆ zaGorke muzeološka koncepcija

6 lis 2012 ... središte buduće zaklade Marija Jurić Zagorka. Prvotna namjena tog ... Gordana u Jutarnjem listu je od 1937. do. 1939. godine objavljivan ...

Koncepcija relevantnog tržišta i ciljevi politike tržišnog ... - AZTN

9 pro 1997 ... I. UVOD. 1. Svrha ovog priopćenja je upoznati kako Komisija primjenjuje koncept određenog proizvoda i zemljopisnog tržišta u kontinuiranoj ...

koncepcija žene u drami gospoda glembajevi miroslava krleže - darhiv

Objavivši svoj esej Drugi spol31, Simone de Beauvoir je na neki način otvorila ... 43 Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi, Zagrebačka stvarnost, Zagreb, 1995., ...

SEDAM VRSTA ZNAČENJA

4 stu 2014 ... čenju izraza koji označava. Za razliku od toga, osnovom semantičke teorije podrazumijeva se činjenica da konceptualno značenje riječi ili ...

potčinjavanje, otpor i promena značenja</b> - B92

zauzvrat biti pročitano kao otvorena ili suptilna manifestacija vaše suštinske homoseksualnosti. ... promenimo značenje? Ako me neko oslovi uvredljivim ime-.

riječi i njihova značenja - e-Sfera

(Jadranka Klepac, Miris knjige) intuicija – predosjećaj, slutnja doslovno – od slova do slova, od riječi do riječi. Riječi i rječnici. Kad čuješ riječ knjiga, zasigurno ...

Padežna značenja i jezična norma

(81). Ubijao sam zbog bijesa prema svemu (http://www.jutarnji.hr/video--foto-- ... 4. kolovoza 2015.) (102) Vozili se vlakom kao od majke rođeni.

KONCEPT RAZLIČITOSTI I MEDIJSKAPROIZVODNJA ZNAČENJA ...

Zato sve što nisam ja, za mene ima osobito značenje, jer se od mene razlikuje. ... ve najveći animozitet postojao među Srbima i Hrvatima (Golubović i dr. 1995).

Značenja genitiva Dijelni genitiv - e-Sfera

Osim temeljnih značenja – pripadnosti, izostanka i građe – genitivom se mogu izreći i druga značenja: Odgojeno dijete uljudno je i izvan kuće. Dijete je uljudno i ...

Iza ugla – od mjesnoga značenja prema vremenskom1

i Tito Bilopavlović u naslovu dječjeg romana Filipini iza ugla u kojem se krije ideja blizine. Naime, skupina djece na čelu s dječakom Filipom gradi utvrdu u ...

atributi u besprijedložnim izrazima vremenskoga značenja

vu uz atribut s ulogom aktualizacije (prošle školske godine, jednog lijepog dana); u akuzati- vu se takvi izrazi ne rabe.5 U obama se padežima imenica može ...

konstrukcija glazbenog značenja - sociologijski osvrt na ...

2 lis 2012 ... rada teorijski se preispituje empiristički pristup, koji polazi od teze da je značenje inherentno samim tonovima, dok se u drugom dijelu obrađuje ...

frazeologija sve u šesnaest: motiviranost značenja numeričkih ...

13 tra 2016 ... Osim toga, značenja termina frazem i idiom ne podu- daraju se u ... bilo kakvo značenje, odnosno da se značenje ne može semantički raščlani-.

Analogijsko zaključivanje i značenja riječi u višedimenzionalnom ...

analogijsko zaključivanje, značenje riječi, umjetne neuralne mreže, neuralni jezični ... lično benevolentno tumačenje) ukazuje na neprihvatljivost ove teze.

PRENESENA ZNAČENJA HRVATSKIH IMENICA ZA ŽIVOTINJE ...

2 svi 2014 ... za životinje, ali je osim iz hrvatskog navodio i značenja iz češkog, poljskog, ruskog, engleskog ... Ma prasica moja draga, cmok cmok, ljubim te!

ODNOSNO - UPITNE I NEODREĐENE ZAMJENICE ZA ZNAČENJA ...

no-upitnih i neodređenih zamjenica za značenja. 'živo' i 'neživo' u čakavskome narječju. l. Odnosne i upitne zamjenice za značenje 'neživo' te odnosne i upitne.

razumijevanje motiviranosti značenja frazema u talijanskome kao ...

nila značenje, tako da značenje frazema ne odgovara zbroju značenja njegovih sastavnica” ... Kako frazemske slike u takvim slučajevima mogu anticipirati.

ZAGREB OČIMA MEĐUNARODNIH MIGRANATA: ZNAČENJA ...

6 ruj 2017 ... migranti Zagreb pozicioniraju na vlastitim skalama gradova. ... između ostaloga prikazala jedan korejski i brazilski restoran (posljednji je u.

Sportska televizija je od prvorazrednog značenja - Hrvatski ...

Željko Jerkov. Olimpijske nade. Ivan Capan. Nastanak modernog športa. Kriket. Športska terminologija. Kakav lauf, kakav šus. Prilog. Povijest hrvatskog športa.

Brački statut: jezik i stil, uredbe i značenja

početci hrvatske pismenosti. - administrativni stil). - arhaični jezik, arhaizmi. Povijest: Rani srednji vijek, komunalna uprava, statuti i zakonici, feudalno društvo ...

prenesena značenja hrvatskih imenica za životinje - unizg

16 svi 2014 ... Tu metafora ima važnu ulogu u procesu imenovanja, najčešće se to zbiva u ... izgledom nalikuje toj životinji, ona je izrazito vitka, dugih je nogu te ima tople, tamne oči. Na ... tako imenica mrav znači i osobu koju se iskorištava, odnosno ... Vodene kozice – koliko god roditelji jedva čekaju da ih djeca dobiju, ...

Padežna značenja u Vebera i Katičića - FFOS-repozitorij

5 Marija Znika pobija sve kritike u argumentim iznesenim u Aktuealna pitanja ... „Padeži naznačuju razne odnošaje, u kojih jedna misao stoji prama drugoj.

Promjene gospodarskog značenja tranzitnog turizma u Gorskom ...

7 nego podataka o nastanku turizma uz druge ceste u Hrvatskoj, pa i u samo- ... Grupa autora, 1975: Gorska Hrvatska – Lika i Gorski kotar, knjiga 4., Školska ...

Konotativni aspekt značenja: konstrukcija konotativnog diferencijala

Ključne reči: konotativno značenje, konotativni diferencijal, semantički prostor. Psihologiji, lingvistici, filozofiji i drugim disciplinama koje se bave proučavanjem ...

Dječje igre i pjesmice - Povijesni pregled i značenja

došlo do promjenâ teksta i/ili nečega drugoga, ali se većinom puta mijenjao tekst. O tome ... Mnoge su dječje pjesme brojalice, rugalice (šale, vicevi i štosevi),.

RAZVOJ DJEČJIH POJMOVA (ZNAČENJA RIJEČI) I NASTAVNA ...

27 svi 2008 ... Razvoj značenja riječi ili nastajanje pojma dug je proces tijekom koje- ga dijete stječe komunikacijsko iskustvo i povezuje određenu riječ s ...

Razine značenja u romanu Ime ruže - FFOS-repozitorij

Prema mišljenjima mnogih teoretičara roman se može čitati: jednom ... afirmativnog govora o smijehu, i fizičko uništenje koje je s tim u vezi) jedna je moguća ...

značenja umanjenica u kajkavskome hrvatskome književnom jeziku

21 lip 2016 ... riječi i umanjeničkih izvedenica te značenja samih umanjenica. Ključne riječi: kajkavski hrvatski književni jezik; umanjenice; značenje. 1. Uvod.

Razine značenja u Pjesmi nad pjesmama - FFOS-repozitorij

navedeni algoritam te će si tek nakon razmatranja navedenih bitnih odredbi koje Pjesmu ... uvijek isključivo primjereno njihovim mogućnostima razumijevanja. ... Malo je vjerojatno kako je riječ o zbirci ljubavnih pjesama koje vezuje samo ista tema ... Propovjednikovu ispraznost i otkupiti Jobovu patnju kako bi ostala samo.

koncept različitosti i medijskaproizvodnja značenja - kultura polisa

20 сеп 2011 ... Zato sve što nisam ja, za mene ima osobito značenje, jer se od ... ve najveći animozitet postojao među Srbima i Hrvatima (Golubović i dr. 1995).

Nenormativna prijedložna značenja i njihova ... - FFOS-repozitorij

samoznačne riječi). S obzirom na to da autori riječima pristupaju kao sintaktičkim jedinicama navode i da suznačne riječi, među kojima su i prijedlozi, ne mogu ...

jezično-filozofska promišljanja sinonimije i teorija značenja ...

paronimi, istoznačnice ili raznoznačnice. Par u (29.i) nisu sinonimi, nego su paronimi jer se pridjevu mušičav pripisuje preneseno značenje, dok je uz mušičast ...