Brod (Konstrukcija drvenog broda)

Ukočeno drvo (šperploče) su ploče sastavljene od više slo jeva tankih, među ... serijsku izradu brodova, jer se u tom slučaju cijena serije smanjuje u većoj mjeri ...

Brod (Konstrukcija drvenog broda) - Srodni dokumenti

Brod (Konstrukcija drvenog broda)

Ukočeno drvo (šperploče) su ploče sastavljene od više slo jeva tankih, među ... serijsku izradu brodova, jer se u tom slučaju cijena serije smanjuje u većoj mjeri ...

Brod (Konstrukcija broda)

o tim brodovima (v. Brodovi, specijalni, Brodovi unutrašnje plo vidbe, Ratni brod). Glavni konstruktivni dijelovi broda, njihov oblik i raspored na brodu vide se iz si ...

BROD, Stabilitet broda

Zbog toga se za takve brodove konstruiraju dijagrami trima iz kojih se u ovisnosti od gaza na pramcu i krmi broda može odrediti istisnina i položaj njenog težišta, ...

BROD, Gradnja broda

pred probijanjem ako se odjednom može bušiti više limova slo ženih u paket (npr. limovi paralelnog srednjaka, pregrada i si.). Za bušenje služe ručna spiralna ...

Brod (Otpor broda)

izložene vjetru mora uzeti u obzir, q je gustoća zraka, Vv je brzina vjetra, Cv je koeficijent otpora, zavisan od oblika broda. J. Uršić. OTPOR BRODA. Otpor broda ...

BROD, Projektiranje broda

PROJEKTIRANJE BRODA. Projektiranjem se ... Projektiranje počinje projektnim za datkom, koji ... sina KF se odredi prema formuli (5), a udaljenost FG prema.

Brod (Plovnost broda)

istisnina. Primjer proračuna centracije dan jj u tablici 1. Tablica 1. PRORAČUN CENTRACIJE. Stanje opterećenja: brod potpuno opremljen i natovaren. Broj.

Brod (Oprema broda)

broda, a moraju također imati čelične preklopne poklopce. Na preostaloj ... Blagovaonica i salon časnik^, a blagovaonica: 1 stol, 2 stolice, 3 ormar za knjige ...

konstrukcija broda - ppo brodostrojarstvo - Pomorski fakultet

3 pro 2018 ... KONSTRUKCIJA BRODA - PPO. BRODOSTROJARSTVO. 1. Na kojem brodu je prvi put ugrađeno brodsko dvodno? 2. Tko je izumitelj motora ...

konstrukcija i stabilitet broda - Катедра за бродоградњу ...

кртилом, на нискимтемпературама и при већим дебљинамалима. * Важи за елементе челичне конструкције брода. ЧВРСТОЋА БРОДА 1, КАТЕДРА ЗА ...

konstrukcija brodova za prijevoz tekućih tereta uz primjer broda ...

specifične karakteristike za brodove koji prevoze naftu, LNG brodova i ... Prvi tanker LNG, koji je 1959. preko oceana prevezao teret ... Suvremeni LNG brodovi.

brod, državna pripadnost i upis broda - EFOS

Teretnica (Bill of Lading). Teretnica je isprava kojom prijevoznik potvrđuje da je na brod primio teret radi prijevoza, te se obvezuje da će nakon završetka ...

grada slavonskog broda - Grad Slavonski Brod

Donose se Dopune Prostornog plana uređenja grada Slavonskog Broda. ... (5) Unutar Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) potrebno je planirati sklonište ...

Strateški plan grada Slavonskog Broda - Grad Slavonski Brod

istočno od centra Slavonskog Broda, pa će njenim dovršavanjem šira prigradska ... implementacije novih znanja, metoda i tehnike u praksu poslovnog svijeta.

arheologija broda i plovidbe: šivani brod u uvali caski na pagu

plovidbe (eng. nautical archaeology), s ciljem edukacije hrvatskih ... M. Jurić - S. Oguić - B. Vilhar, Konzervacija i početak rekonstrukcije ranohrvatskih brodova iz ...

1 Proračun mase lakog broda Masa istisnine broda predstavlja ... - Fsb

4. Masa praznog opremljenog broda WLS: WLS = WST WOUT WM. WLS = 8203,2 t. Istisnina broda dobivena kao zbroj nosivosti i mase lakog opremljenog ...

hidrodinamika broda s primjerom povećanja otpora broda za ...

Otpor valova i zraka se u literaturi ĉesto naziva i preostalim otporom (engl. residuary resistance). 2.2.1 Otpor trenja. Ako pri kretanju broda pogledamo okomito ...

ELENA BOŢAC PINOCCHIO, put od drvenog lutka do djeĉaka

dijelu knjige u kojem saznajemo kako je majstor Trešnjić pronašao komad drva ... Otvara se novo trţište vezano uz tiskanje, nakladništvo te prodaju knjiga i.

Usporedba Zollinger sustava i klasičnog drvenog krovišta

Klasična drvena krovišta tradicionalni su sustavi gradnje koji u Hrvatskoj imaju široku primjenu. U područjima bogatim šumama kao što su npr. Posavina i Gorski ...

Razvitak održive industrije drvenog ugljena - Regea

Glavno tržište za hrvatski drveni ugljen je tržište za roštilj. Europski ... Rezultati i zaključci projekta i identifikacija budućih akcija je dovela do sljedećih prijedloga:.

popis ovlaštenih servisera plinskih aparata (sl. brod i ... - Brod plin doo

ENERGO-INŽENJERING, Slav. Brod, Horvatova 28, tel.441-859; fax 401-250. TERMO-KLIMA, Sl. Brod, V. Mačeka 14, tel. 400-861, 098/340-918. DND SERVIS ...

Rijeka Fužine Lokve Ravna Gora Brod na Kupi Brod Moravice Skrad ...

knjige, Dom kulture Skrad; ukupno 90 sudionika www.gkri.hr , [email protected]. Županijski bibliobus. Bedž Bibliokluba. Godina osnivanja bibliobusne službe: 1969.

BROD – TURIST d.o.o. Trg Pobjede 30 35000 Slavonski Brod OIB ...

Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Brod-. Turist d.o.o. i rješavanja pojedinačnih zahtjeva ...

brod turist.pdf - Grad Slavonski Brod

1 lip 2015 ... »BROD TURIST«. Dostaviti: Naslovu. 2. Skupština. 3. Pismohrana. d.o.o. za trgoviryu, turistička agencija. Slavonski Brod, Trg pobjede 30.

360 BROD, POMOĆNI STROJEVI — BROD, OSOVINSKI VOD

Posuda destilatora može raditi pod natpritiskom ili pod vaku umom. U ovom drugom slučaju ... cima ležaja, koji su pričvršćeni o brodski trup (si. 5). Da bi se u ...

328 BROD, INSTRUMENTI — BROD, POGONSKA POSTROJENJA

pri vožnji broda krmom, a za dizel-motore i od broja upućivanja koje se može obaviti jednim ... ljavalo dizelsko ili plinsko ulje, čija je cijena ^ 1,5··· 1,6 puta veća od cijene ulja za loženje ... 1 purifikator, 2 za- grijač goriva, 3 tank nepročišćenog.

BROD, VIBRACIJE — BROD, MATERIJALI

i onda kada osnovni dio brodskog trupa vibrira s neznatnim ampli tudama, ako neke od lokalnih ... Lako se može dogoditi da se višečvorne vibracije trupa broda.

BROD, OTPOR — BROD, PROPULZIJA

tko je prvi izumio brodski vijak. Poznato je da je još u XVII st. Hook predlagao. Arhimedov vijak za pogon broda, ali se stvarnim pronalazačima brodskog vijka.

BROD, OPREMA — BROD, INSTRUMENTI

»božično drvce«, a ima 5 crvenih svjetala, 3 bijela i 1 zeleno, a na vrhu Morseovu lampu. ... ne bi na pogodan način umjetno prigušile. Izdizanje osi zvrka iz.

282 BROD, DRVENI BROD, OPREMA

za privez i sidrenje broda; oprema za grijanje, hlađenje i ventilaciju brodskih prostorija ... Na putničkim brodovima stepenice siza su pokretne, pa zadržavaju horizon ... su rukohvati koji putnicima i posadi olakšavaju hodanje kad se brod ljulja.

214 BROD, PROPULZIJA — BROD, KORMILARENJE

nje broda malom brzinom (3---4 čvora) i manevriranje brodom. Veliki brodovi koji imaju aktivno kormilo mogu njime manevrirati u luci i bez pomoći tegljača, čak ...

statut osnovne škole brod moravice - Osnovna škola Brod Moravice

68/18) Školski odbor Osnovne škole Brod Moravice na 26. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2019. godine donosi. S T A T U T. O S N O V N E Š K O L E.

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1 ó ...

Prikazuje se trenutna temperatura, sati, dani i temperatura/satima. Koristi se za određivanje čvrstoće betona u mnogim namjenama: ó Određivanje momenta ...

19 grad sl~vonski brod - Grad Slavonski Brod

25 ruj 2015 ... Mile Budaka 1, p. p. 313, 35000 Slavonski Brod, 018. ... Mile Budaka I Slavonski Brod, upisan u registar Trgovačkog suda u ... METALKA. 54,20.

SRUP SLAVONSKI BROD.pdf - Grad Slavonski Brod

metode prikupljanja i obrade podataka, korišteni izvori podataka i tehnike izrade ... definirana su radna tijela za praćenje izrade i provedbe SRUP-a: Partnersko vijeće, Radne ... ustanova socijalne skrbi u urbanom području Slavonski Brod je Centar za ... transport te za vrijeme izgradnje i korištenja zahvata nije predviđeno ...

broda - Fsb

Deplasman (D ili Δ) ili istisnina predstavlja težinu vode koju brod istiskuje svojim trupom, odnosno to je cjelokupna težina broda. Deplasman je jednak umnošku ...

ODRŽAVANJE BRODA

troškove brodovlasnika, veću profitabilnost te veću sigurnost posade, putnika i tereta. ... Današnja istraživanja, temeljena na iskustvu i novim informacijama, potakla ... rutinske operacije na brodu i sastavni je dio mehanizma za održavanje broda. ... Dio materijala preuzet je iz neobjavljene skripte Održavanje i bezbjedost.

automatizacija broda - pfst

odziv na jediničnu odskočnu funkciju, d) Bodeov dijagram, e) Nyquistov dijagram. (Napomena: U MatLabu se decimalni brojevi označavaju s decimalnom ...

Oslobođenje Broda od Turaka

Njemu su pripadala osim Broda još velika imanja u požeškoj i u vukovskoj ... crkva lijepo urešena i opskrbljena svima potrebnim stvarima. Za župnu crkvu brinu ...

Zapovjednik broda do 3000 BT

MARPOL konvencija se sastoji od slijedećih priloga: A.- sprečavanje onečišćenja uljem (I),sprečavanje onečišćenja štetnim tekućim tvarina koje se prevoze u ...

UVOD U HIDRODINAMIKU BRODA

15 sij 2004 ... brodu, ne može se razumjeti bez uvoda u hidrodinamiku broda. Pri pisanju ... U predhodnom tekstu objałnjeno je łto je to skliz i zbog čega nastaje. Skliz je ... To se moše i dokazati promatrajući plastičnu bocu koja pluta na ...

BAZISNE MREŽE — BAŽDARENJE BRODA 701

BAZISNE MREŽE — BAŽDARENJE BRODA. 701. 2. Metoda lanca — slučaj si. 2a: Da se dobije isto uvećanje kao u slučaju romba, tj. 11, lanac mora biti ...

POJAM BRODA U POMORSKOM PRAVU

VRSTE TERETNIH BRODOVA. • TANKERI - prijevoz tekućeg tereta (nafta). • SUPERTANKERI (LCC)- 100 000-140 000 BRT. • MAMUT TANKERI (VLCC) ...

NOVE TEHNOLOGIJE ZA POVEĆANJE EFIKASNOSTI BRODA

Ključne riječi: Nove tehnologije, broski sustav, propulzija, učinkovitost. ABSTRACT. New technologies introduced to ships to increase efficiency are being set up ...

PRAVNI POLOŽAJ ČLANA POSADE BRODA

4 Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji ... 5 Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca («NNRH» br.

SUVLASNIŠTVO NA BRODU I OVRHA NA UDJELIMA BRODA

Ključne riječi: ovrha, udjeli broda, zajedničko vlasništvo, suvlasništvo na brodu, poredbena analiza. 1. UVOD. Specifičnost ovršnog postupka na brodu ...

RIMSKA VOJNIČKA DIPLOMA IZ SLAVONSKOG BRODA

Slijedi datum dekreta, imena dvojice konzula za godinu kada je diploma izdata te ime primaoca diplome s naznakom narodnosne pripadnosti, ili pak rodnog ...

Gradska regija Slavonskog Broda - Repozitorij PMF-a

7 velj 2019 ... of Slavonski Brod comprises the central settlement and 44 ... konurbacija - Greater London,West Midlands oko Birminghama, West ... zbog blizine središnjem naselju i generalno nižim cijenama nekretnina postaju jako.

ovRŠNA pRoDAJA bRoDA DE LEGE FERENDA

1 srp 2013 ... Galeb“ preuzeti na stranici http//:w.w.w.slobodna dalmacija.hr od 17. 04. 2009. Mr. sc. Dean Vuleta: Ovršna prodaja broda de lege ferenda.

ODLUKE DOMAĆIH SUDOVA KUPOPRODAJA BRODA ...

Tužitelj je podnio tužbu kojom traži raskid ugovora o prodaji broda i naknadu materijalne štete (kunsku protuvrijednost od 69.000 DEM) koliko bi – baveći se.

Osnovna terminologija za potrebe arheologije broda

ključne riječi: brod, drvena brodogradnja, arheologija broda, terminologija, standardizacija ... kobilica osnovna greda na dnu broda na koju se pričvršćuju rebra i.

Poznavanje broda - Hrvatski hidrografski institut

Tiskara RePrint, Split. Naklada. 500 primjeraka. HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT. Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split, Hrvatska. Tel.: 385 (0)21 361 ...

i z v j e š ć e o pomorskoj nesreći tretnog broda „serine“

28 sij 2020 ... 3. Ivica Grbčić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture LK Rijeka, član. 4. Dr. sc. Robert Mohović, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, član.

model njihanja broda - Sveučilište u Splitu

Ni dan danas ne postoje praktična matematička rješenja za sve vrste valova. Valove poput. Tsunamisa (valovi koji nastaju nakon potresa) je čak nemoguće i ...

Pravilnik o sposobnosti broda za prevoz putnika

27 дец 2016 ... 1.13.1 Izloženi djelovi paluba broda za smještaj putnika, treba da imaju zaštitni krov. 1.14. Postojeći putnički brodovi sa dinamičkim uzgonom ...

partikularni model komunikacijskog sustava nekonvencijskog broda

22 lis 2013 ... Hrvatska je postala članica IMO-a 08.10.1992. Organizacija ... Simrad Pro EPIRB EP70 IMO SOLAS plutača (prikazano na slici br. 25) i jedan ...

Zaštita Slavonskog Broda od poplava bujičnih potoka

povremeno se za niskog vodostaja mogla i pregaziti. Danas se tu nalazi cestovni ... Slavonski se Brod nalazi u tjemenu meandra rijeke Save, na mjestu gdje se ...

Untitled - Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda

Branislav Glumac, književnik iz Zagreba. Od autora starije i srednje generacije zastupljeni su primjerice: Ivo Režek, Krsto Hegedušić, Zlatko Prica, Vasilije.

elektroenergetski sustav broda - Fakultet elektrotehnike, računarstva ...

Sudeći po samom nazivu ovog diplomskog rada možemo pretpostaviti o čemu ćemo najviše govoriti. Brodovi kao brodovi postoje otkako postoje i ljudi na ovoj ...

pravno uređenje zakupa broda u talijanskom, francuskom ...

pine ugovora o iskorištavanju brodova – charter i contracts of carriage in a ... citiranog članka nije jasno značenje izraza "djelomično opremljen" brod, smatra se.