analiza transkriptoma producirajočih in neproducirajočih celičnih ...

Slika 2: 22 kromosomov kitajskega hrčka (levo) in 21 kromosomov izvorne celične linije. CHO-K1 (desno), pridobljenih z barvanjem po Giemsi (Wurm, 2013) .

analiza transkriptoma producirajočih in neproducirajočih celičnih ... - Srodni dokumenti

analiza transkriptoma producirajočih in neproducirajočih celičnih ...

Slika 2: 22 kromosomov kitajskega hrčka (levo) in 21 kromosomov izvorne celične linije. CHO-K1 (desno), pridobljenih z barvanjem po Giemsi (Wurm, 2013) .

Katalog čeličnih cijevi

svijetlo žarene ili bajcovane. Dimenzije: Materijal: Stanje materijala: CR1 (BKM). ŠAVNI, PRECIZNI, ČELIČNI PROFILI. Standard: EN 10305-5 (DIN 2394).

Pouzdanost čeličnih konstrukcija u požaru

Na primjeru čelične krovne konstrukcije sportske dvorane „Spaladium“ u Splitu ... modèle des zones, et cela pour deux situations d'incendie: feu dans l'aréna et feu sur les tribunes. La ... ku i specifični toplinski kapacitet cv pri konstantnom.

Predmet PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH ...

24 2019 Mihailo Rostović B. 59. 52 2019 Kristina Raičević B 45. 62 2019 Miljan Ralević B. 50. 72 2018 Filip Sarić S. 55.

OSNOVE ZA DIMENZIONISANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

plastičnosti u kojoj postoji donja i gornja granica razvlačenja. Kod osnovnih konstrukcionih čelika ova granica ide od 0.15÷3 %. Tečenje materijala traje približno ...

ZAVARIVANJE ČELIČNIH PLINOVODNIH CIJEVI WELDING OF ...

zaštiti aktivnog plina ili plinske mješavine) i TIG (zavarivanje netaljivom elektrodom pod zaštitom inertnog plina). TIG postupak se koristi rjeđe zbog povećanih ...

klasifikacija eksploatacijskih oštećenja čeličnih užadi classification ...

Čelična užad su potrošni elementi na dizalicama, jer tokom eksploatacije dolazi ... Čelično uže je specificirano oznakom, koja daje broj žica i broj strukova, kao i ...

odabir premaza sa aspekta proračuna čeličnih ... - HUZOP

Osnovna škola Ivanja Reka. ➢ Arhitektonski projekt - SUBMAP d.o.o. - 2008. Davor Skejić. PROBLEMATIKA. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA. PROTUPOŽARNI ...

Izvođenje čeličnih konstrukcija prema HRN EN 1090-2 – primjer ...

42. 4.11. Metoda stezanja momentnim ključem . ... Popis tablica . ... b) kod montažnih spojeva vijaka, ali prije zatezanja, matice se mogu provjeriti nakon.

tehnologija izrade čeličnih naplataka traktorskih kotača

Dijelovi sp dwirtschafts- ... dijelovi plašta koji su bitni kako za čvrstoću cijelog plašta tako i za čvrstoću spoja sa pneumatikom i ... Agronomski fakultet, Zagreb. 5.

primjena rel zavarivanja u izradi čeličnih konstrukcija application of ...

mala cijena opreme za zavarivanje u odnosu ... Slika 4. Obložene elektrode za REL zavarivanje [6]. U proizvodnji elektroda za zavarivanje nelegiranih i.

Primjena hladno oblikovanih šupljih čeličnih profila

10 stu 2014 ... Primjena hladno oblikovanih šupljih čeličnih profila. Prema EN 1993-1-1 ... zadovoljava uvjete iz tablice EN 1993-1-8, tablica 4.2 [4]. Bitno je ...

Modeliranje priključaka čeličnih okvirnih konstrukcija - ResearchGate

Primljeno 14. 3. 2003. Modeliranje priključaka čeličnih okvirnih konstrukcija. Darko Dujmović, Boris Androić, ... Čelične okvirne konstrukcije. D. Dujmović i drugi.

analiza osjetljivosti i analiza rizika ostvarenja godišnjih varijabilnih ...

Ključne riječi: Varijabilni troškovi, analiza osjetljivosti, analiza rizika, Monte-Carlo metoda. SENSITIVITY AND RISK ANALYSIS OF POWER SYSTEM. ANNUAL ...

Analiza anionilor. Analiza unui amestec de anioni din grupele I-III in ...

CeilalŃi cationi formează cu un şir de anioni precipitate puŃin solubile, împiedicând astfel identificarea acestora. Înlăturarea cationilor grupelor analitice I-V se ...

180420 analiza analiza.xlsx - Dubrovnik Festiwine

125 Vinarija Bire. Grk "Bire". Bijelo. Korčula. Grk. 2016. 13,3 90,00. 59 Vinogradarstvo i vinarstvo Crvik. Tezoro. Bijelo. Konavle. Malvasija dubrovačka bijela.

Analiza kratkoročne finansijske ravnoteže i analiza likvidnosti

ANALIZA KRATKOROČNE FINANSIJSKE RAVNOTEŽE. Redni broj. POZICIJE. Tekuća godina. Prethodna godina. Iznosi u. 000 dinara. Udeo u bilansnoj sumi.

Analiza dugoročne finansijske ravnoteže, analiza zaduženosti i ...

Koeficijent finansijske stabilnosti se izračunava stavljanjem u odnos dugoročno vezanih sredstava ... Koeficijent zaduženosti se izračunava na sledeći način:.

socio-ekonomska analiza ekonomska analiza - REZ Agencija

Televizija. TELEKABEL d.o.o. Zenica. Televizija - kablovska. KAKANJSKE NOVINE d.o.o. Kakanj. Tiraž: 2.000. Novine. Maglaj. RTV MAGLAJ d.o.o. Maglaj 94,0 ...

Analiza strukture obrtne imovine i analiza obrta obrtne imovine

Zaliha nedovršene proizvodnje;. 4. Zaliha gotovih proizvoda;. 5. Zaliha robe i. 6. Potraživanja od kupaca. 1. Koeficijent obrta i brzina obrta ukupnih obrtnih ...

Analiza III - PMF

Ovladati tehnikama diferencijalnog računa funkcija više realnih promjenljivih; ... F. Vajzović i M. Malenica: Diferencijalni račun funkcija više promjenljivih, ... S. Kurepa: Matematička analiza III dio; Funkcije više varijabli, Tehnička knjiga, Zagreb ...

Analiza I

Taylorova formula. Ostatak u Cauchy-evom i Lagrange-ovom obliku. - Primjeri Maclaurinovih polinoma. Ostatak u Peanovom obliku. Jedinstvenost Taylorovog ...

Analiza 1

(3) Poišci enacbo tiste tangente na graf funkcije f(x) = −x2 x 2, ki je vzporedna premici ... Tangenta na graf funkcije f v tocki (x0,f(x0)) ima enacbo y = f. ′.

analiza 1 - Fmf

(5) Ce neka podmnozica naravnih števil vsebuje 1 in z vsakim številom tudi njegovega ... Kot ze receno, matematicna analiza brez mnozice realnih števil.

Analiza I - FMF

Analiza I. Josip Globevnik. Miha Brojan. 27. april 2012 ... Predgovor. Pred vami je prva verzija skript za predmet Analiza 1, namenjenih študentom.

Analiza II

Analiza II. Josip Globevnik. Miha Brojan. 10. avgust 2010 ... 5 Vektorska analiza. 171. 5.1 Vektorske ... 5.2.2 Integral vektorske funkcije po usmerjeni poti .

analiza 2 - Fmf

Nedoloceni integral ni enolicno dolocen, funkciji F lahko prištejemo katerokoli konstanto, saj velja (F(x) C)′ = F′(x) C′ = f(x). Poleg tega se poljubna dva ...

Analiza osjetljivosti - FOI

17 lis 2011 ... Analiza osjetljivosti je proucavanje varijabilnosti izlaznih rezultata matematickog modela u ovisnosti o varijacijama vrijednosti ulaznih velicina u ...

Analiza difraktograma

Primjer analize difraktograma ... smo na prošlom času kao primjer uradili za fcc (rezultat je pokazao da opstaju difrakcioni maksimumi sa h k l indeksima koji su ...

Regresijska analiza - OMR FNM

Linearni regresijski model. Regresijska analiza. Regresijska analiza. Pogojno povprecje in regresijska premica. Linearni regresijski model. Pogojno povprecje.

MATEMATIˇCKA ANALIZA II

MATEMATIˇCKA ANALIZA II primjeri i zadaci. Ilja Gogic ... 2 x − c. = −sin c. △. Zadatak 1.2 Nadite primjer funkcije koja nije derivabilna. Rješenje. Neka je f(x) ...

Analiza na spanija

20 феб 2018 ... eksplozivnost, kordinacija i agilnost. Razvoj na eksplozivnost, kordinacija i agilnost. Razvoj na eksplozivnost, kordinacija i agilnost. Natprevar.

META-ANALIZA

Meta-analiza predstavlja statistički i analitički metod koji kombinuje i sintetizuje različite međusobno nezavisne studije i integriše njihove rezultate u zajednički, ...

Numericka analiza - PMF-MO

1 sij 2012 ... PMF – MATEMATIˇCKI ODJEL. Zlatko Drmac. Vjeran Hari. Miljenko Marušic. Mladen Rogina. Sanja Singer. Saša Singer. Numericka analiza.

Matematička analiza 3 - PMF-MO

Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. MATEMATIČKI ODJEL. Šime Ungar. Matematička analiza 3. Treće dopunjeno izdanje. Zagreb, 2002.

VEKTORSKA ANALIZA - FSB

VEKTORSKA ANALIZA — kolokvij (A). 10. 12. 2007. 1. (25). Zadano je skalarno polje. U(x, y, z) = x2y y2z z, i vektorsko polje. F(x, y, z)=(x2z, xy2z, yz). Nadite ...

Vektorska analiza

Ukoliko je zadano samo pravilo za vektorsku funkciju pridodno se postavlja pitanje domene te funkcije. Dakako, (prirodna) domena vektorske funkcije je.

Analiza Matematyczna 2.1, 2.1 A, 2.2 A, 2.2 B

Uzdolnionych studentów zachęcamy do przygotowania się w czasie semestru i następnie udziału w egzaminie na ocenę celującą z analizy matematycznej 2.

Faktorska analiza - ef.uns.ac.rs

Faktorska analiza je tehnika međuzavisnosti jer traži grupu varijabli koje su slične u smislu da se. „zajedno pomeraju“ i zbog toga imaju veliku međuzavisnost.

Analiza EEG signala - FER-a

ustanovljuje se koji su moždani valovi aktivni na osnovi njihovih frekvencija. ... Na ovoj slici vidimo izraženost theta i delta valova, po čemu zaključujemo da ...

Informacioni_SWOT analiza - ACS

SWOT ANALIZA – Primeri (uopšteno). POTENCIJALNE UNUTRAŠNJE. SLABOSTI. (Weaknesses ). ▫ Nejasan strategijski pravac. ▫ Zastarela oprema.

Kompleksna analiza - PMF-MO

4 ožu 2009 ... i slika takve otvorene pruge je cijela kompleksna ravnina bez jednog po- lupravca s početkom u ishodištu. Na prethodnoj slici je prikazano ...

ANALIZA STANJA - rk-smž

Sisak, Županiju čini još 6 gradova (Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja i. Popovača) ... Na trećem mjestu su umrli od bolesti dišnog sustava 166.

FORMULE: Analiza 1

FORMULE: Analiza 1. Tablica izvoda. Tablica integrala kdx = kx C xn 1. = 1. C, (n = -1) d' = 0, c = const. (ra)' = axa-1, (a 0). (sin x)' = cos x. (cos x)' = – sin x.

regresijska analiza - PMF

neovisna varijabla je varijabla čiju vrijednost određuje osoba koja provodi pokus. • ovisna varijabla je varijabla čije vrijednosti ovise o vrijednosti neovisne ...

Racio analiza

Pokazatelji likvidnosti. • Pokazatelji aktivnosti (efikasnosti). • Pokazatelji zaduženosti. • Pokazatelji profitabilnosti. • Pokazatelji tržišne vrednosti ...

SWOT ANALIZA

SWOT analiza predstavlja metodu pomoću koje se ocjenjuje strategija poduzeća i uključuje četiri ključna faktora: snage (strengths), slabosti (weakness), šanse.

Matematička analiza III

NAZIV PREDMETA Matematička analiza III. Kod. PMM803. Godina studija. 3. Nositelj/i predmeta izv. prof.dr.sc. Nikola. Koceić Bilan. Bodovna vrijednost. (ECTS).

Matematicka analiza 3

U drugom poglavlju, Diferencijal i derivacije, obraden je diferencijalni racun (vektorskih) funkcija više realnih varijabli. Dokazani su osnovni teoremi:.

vektorska analiza - Fmf

19 feb 2004 ... VEKTORSKA ANALIZA. 1:03 IR. Velitashe diferencialue operacije. Ves čas smo u 1R². Ortenerirana baza : a, b, c EIR3, 1a1 =151=101=1, à b ...

Matematička analiza 1

Udžbenici Sveučilišta u Rijeci. Manualia Universitatis studiorum Fluminensis. Svjetlan Feretić. Matematička analiza 1. Zbirka riješenih zadataka s kolokvija i ...

Morfološka analiza

Jak ni..1. Morfološka analiza naselja ali dela naselja Černelavci. 11 obstoječa grajena struktura načrtovana grajena struktura upoštevanje značilnosti prostora in ...

analiza konkurencije - ACS

N10 Distribucija prirodnog gasa korisnicima van sistema za isporuku toplotne energije (JKP "Novosadska toplana" za sada nije registrovana za ovu delatnost).

Policy analiza

Policy analiza ra1.vila se. unutar političke znanosti. u samo- svojnu poduisciplinu s ... rati najveći broj policy pristupa i definicija. U multidefinicijsko.i situaciji ...

Matematicka analiza 4 - pmf

14 мај 2014 ... MiNi − mini = MiNi − miNi miNi − mini. = Ni(Mi − mi) ... Prema tome, diskrimanta krive (2.49.2) je pozitivna i ta kriva je elipsa. Kriva ... Slika 15. Dakle, finije podele segmenta [a, b] proizvode poligonalne linije vece duzine,.

ANALIZA CIJENE

ANALIZA CIJENE za. Jed.cijena Cijena(KN) Jed.cijena Cijena(KN) Jed.cijena Cijena(KN). R. Br. GN. Stavka-opis. Jed. mjere. Količina. Materijal. Radna snaga.

Klaster analiza

Klaster analiza vrši grupisanje jedinica posmatranja u grupe ili klase tako da se slične jedinice nađu u istoj klasi (klasteru). Grupisanje se vrši na osnovu ...

Numericka analiza

1 sij 2012 ... PMF – MATEMATIˇCKI ODJEL. Zlatko Drmac. Vjeran Hari. Miljenko Marušic. Mladen Rogina. Sanja Singer. Saša Singer. Numericka analiza.

Faktorska analiza

Faktorska analiza je tehnika međuzavisnosti jer traži grupu varijabli koje su slične u smislu da se. „zajedno pomeraju“ i zbog toga imaju veliku međuzavisnost.

Numericka analiza II.pdf - mi.sanu

Formule za numericko diferenciranje 126. 7.2. NUMERicKA INTEGRACIJA. 7. 2 .1. Uvodne napomene 134. 7. 2. 2. Klase formula i stepen tacnosti 136. 7. 2. 3.