Hrčak - Portal of Croatian Scientific Journals - Srce

Hrčak with access to full texts in PDF. Geodetski list ... scientific journals Hrčak came to be in ... Slika 1. Naslovna stranica portala Hrčak (http://hrcak.srce.hr).

Hrčak - Portal of Croatian Scientific Journals - Srce - Srodni dokumenti

Hrčak - Portal of Croatian Scientific Journals - Srce

Hrčak with access to full texts in PDF. Geodetski list ... scientific journals Hrčak came to be in ... Slika 1. Naslovna stranica portala Hrčak (http://hrcak.srce.hr).

Hrvatski povijesni portal - Croatian Historical Portal ISSN 1846-4432 ...

2 sij 2014 ... Kada su ustaše i sinovi Martina Nemeca noću završavali sa mučenjima ... poslije 1930. preuzeo ju je Židov Jakov Bienenfeld. Ljekarna se.

CROATIAN ENTOMOFAUNA - Hrčak

Langhoffer and Müller follower, p. N. Zadar - Dubrovnik. 1885, 1893. Reitter follower, collection,. 66. Dr. Eduard. Kaufmann. Coleoptera. Rijeka. Rijeka mount. of ...

Spanish scientific journals in Web of Science and Scopus

11 Sep 2016 ... 113 http://www.pum.umontreal.ca/revues/surfaces/home.html ... at: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/1397/1/Hebrang_Grgic_ffzg.pdf [Accessed.

Download - Repository - Scientific Journals of the Maritime ...

FEAST DART (Dynamic ATC Radar Test) – checks multitasking, accuracy and efficiency of the candidate on 6 simulator tests. The result is a rating scale [0, 9] 11 ...

DABAR & HRČAK: Croatian Academic and Research Repository ...

DABAR & HRČAK : Croatian A & R Repository Infrastructure. 1971. ... “Data layer”: repositories, archives, portals… 4 ... HRČAK - Portal of Scientific Journals.

Hrčak: Portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim ...

Portal Hrčak izrađen je uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, realiziran je u. Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu (Srce), ...

The productive efficiency of organic farming - Scientific Journals of ...

Spanish Journal of Agricultural Research 2012 10(3), 552-566. ISSN: 1695-971-X. eISSN: 2171-9292. The productive efficiency of organic farming: the case of ...

challenges of blended learning - International Scientific Journals of ...

The course management system MudRI [18] was adopted at the. University level that ... https://mudri.uniri.hr, Accessed on: 2015-03-20. [19] Infrastructure of ...

Croatian Journal of Education Hrvatski časopis za odgoj i ... - Hrčak

Croatian Journal of Education. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Published by the Faculty of Teacher Education University of Zagreb, Croatia. Izdavač: ...

The scientific productivity of Croatian economics and business ...

7 Feb 2018 ... Abstract. This study assesses the scientific productivity of Croatian economics and business educational institutions focusing on the relation of ...

fcr - Hrčak - Srce

4 tra 2016 ... Adresa za dopisivanje: Dr. I. Krečak, Odjel interne medicine, Opća ... bio je ispitati terapijsku djelotvornost, toksičnost i provedivost ovog pro-.

solin-12 - Hrčak - Srce

29 svi 2019 ... (1), Klesarstvo Forma – Zakučac, Omiš (1), Književni krug,. Split (1), Matica ... autora posebno se ističu dva vranjička autora: Josip Grgić.

Časopis - Hrčak - Srce

Eseji se pišu u skladu s uputama za pisanje eseja (3. točka uputa), a korištenje izvora i literature u ... Upute za pisanje radova (znanstveni/stručni oblik). 2.2.

monografija - Hrčak - Srce

tvrtkama Končar Elektroindustrija d.d., ŽPD d.d., Granova d.o.o., Elektrokem d.o.o., TSŽV. d.o.o. i Altpro d.o.o. te na Fakultetu prometnih znanosti, Ministarstvu ...

madžarskoj - Hrčak - Srce

ni onda ako je obiteljski nadimak tvoren od ženskoga osobnog imena, recimo: ... Slamarka (koja pravi slike od slame), Slani nar, Slaninaš (trgovac slaninom), ... Džandžikini (džandžika 'livadno cvijeće kojim su se liječili od čirova'), Gošikini.

hrvatski, pdf (830 KB) - Hrčak - Srce

novinar i književnik, Dragutin Karla Kovačević, književnik i saborski zastupnik,. Ljudevit Tomašić, saborski zastupnik i Đuka Kemfelja, saborski zastupnik. U.

Autocesta - Hrčak - Srce

Nova Gradiška, Novska, Orahovica, Podravska Slatina i Virovitica.1 Na sjednici ... Autocesta Zagreb – Lipovac dio je europske ceste E-70 koja vodi od Atlantika.

Medix - Hrčak - Srce

Medix je utemeljen u rujnu 1994. godine. Stotinu izdanja časopisa predstavljaju uspjeh kojim bi se rado pohvalio bilo koji stručni časopis u svijetu. Uspjeh je tim ...

engleski, pdf (997 KB) - Hrčak - Srce

19 tra 2011 ... 68. 4.10. Školska knjiga d.d. (ŠK). ... grafskih karata i 1 knjiga kilometričkih karata (zakon- ska obveza). ... Interaktivni kartografski prikaz www.njuskalo.hr. Njuškalo d.o.o. ... Croatian in black on the left and English in bright blue.

art bulletin 62 - Hrčak - Srce

Zlatko Bourek, Boris Bućan, Igor Fisković, Vera Horvat. Pintarić, Nives Kavurić Kurtović, Zlatko Keser, Branko. Kincl, Dinko Kovačić, Ivan Kožarić, Boris Magaš, ...

С. 17 - Eco-Vector Journals Portal

Key words: self-propagating high-temperature synthesis, titanium aluminide, Core – Shell technology, thermal explosion, aluminum nickelide, thermite mixture.

Sadržaj / Contents - Hrčak - Srce

Ivan Bačmaga i Marino Badurina. National ideology and Croatian-Serbian relations in the works of. Josip Ljubić. Nacionalna ideologija i hrvatsko-srpski odnosi ...

In honorem Ivo Goldstein - Hrčak - Srce

torstvu s Borislavom Grginom izdao je sveučilišni udžbenik Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku (2006.). Objavio je i velik broj znanstvenih i stručnih članaka ...

Staroegipatska umjetnost - Hrčak - Srce

22 ožu 2011 ... ... vrsta umjetničkih djela (grobnice, hramovi, skulpture, slikarstvo, ... i mitološka razmišljanja i svijet koji ih okružuje (egipatsko podneblje, ...

RADOVI 48.indb - Hrčak - Srce

22 tra 2016 ... Ivanec kao eksperimentalna lokacija jugoslavenske ... Državna geodetska uprava (DGU), Katastar Ivanec, Gruntovnica Ivanec, Zemljišno- ...

i minojska Kreta - Hrčak - Srce

MARINA MILIÆEVIÆ BRADAÈ - Neolitièka „koiné“ i minojska Kreta – prijedlog za razmišljanje njih. ... Dok je razvitak kasnoneolitičkih kultura u Europi bio zau-.

upute autorima - Hrčak - Srce

Filozofska istraživanja znanstveni je časopis Hrvatskog filozofskog društva sa sjedištem u. Zagrebu u Republici Hrvatskoj. Pokrenut 1980. godine, s vremenom ...

Sarajevski atentat - Hrčak - Srce

atentata na austro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu supru- gu u Sarajevu 28. lipnja 1914. godine. U ovom tekstu se analizira pisanje ...

цитокины - Eco-Vector Journals Portal

пированы как Th2 – подобные цитокины (IL– 4, 5, 9, 13), провоспалительные цитокины, включая фактор некроза опухолей – α и IL–1β, хемокины, такие ...

Studia ethnologica Croatica - Hrčak - Srce

ODSJEK ZA ETNOLOGIJU I KULTURNU ANTROPOLOGIJU. STUD. ETHNOL. CROAT. VOL. 29. S. P. 1 - 644 ZAGREB, 2017. Studia ethnologica Croatica vol.

u ranoj povijesti Sumera - Hrčak - Srce

8 stu 2012 ... kulturne zajednice čije je središte južna Mezopotamija. Tekstovi koji najviše ... Girsua (današnji Telo) i Nipura (Karta 1). U Uru su otkriveni ...

In memoriam Mario Strecha - Hrčak - Srce

Mario Strecha (1956–2019). Mario Strecha rođen je u Zagrebu 3. listopada 1956. godine. U rodnom je gradu nakon završene osnovne škole i mature na V.

In honorem Neven Budak - Hrčak - Srce

Neven Budak spada među istaknute znanstvenike čije znanstvene aktivnosti ... Budak, Neven – Tomislav Raukar, Hrvatska povijest srednjeg vijeka, Zagreb: ...

Puni tekst: hrvatski, pdf (2 MB) - Hrčak - Srce

13 lip 2018 ... bio je i feldmaršal Nikola pl. Ištvanović od Ivanske. Premda se u razmatranju biografije feldmaršala (podmaršala) Nikole pl. Ištva- novića od ...

HRČAK – jučer, danas, sutra - Srce

niža cijena objavljivanja u odnosu na visokeArticle Processing. Charges (APC) velikih izdavačkih kuća;. • lagani pristup rezultatima znanstvenih istraživanja od ...

Puni tekst: hrvatski, pdf (452 KB) - Hrčak - Srce

i nezaobilazan napredak u srednjovjekovnoj arheologiji, što zaslužuje svaku pohvalu i može biti uzor za organizaciju arheoloških skupova uopće. Jana Škrgulja.

radovi 45 book.indb - Hrčak - Srce

45, 2013. str. 279-294. Despot Infinitus d.o.o.. AKMADŽA, Miroslav (2013). Katolička ... Istra u vihoru Velikog rata - sudbina evakuiraca 1914. ... Moja knjiga d.o.o..

govor i rječnik molvi - Hrčak - Srce

Opis govora i rječnik Molvi nastao je u okviru rada na projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata u ... objavljeno nekoliko rječnika čakavskih i kajkavskih govora.

Puni tekst: hrvatski, pdf - Hrčak - Srce

13 lis 2011 ... ćoj grupi od 54 domobrana i domobranska časnika. ... „Darko“ javlja da je doznao kako kod policije postoji lista talaca za Zagreb, od.

Velike mezopotamske božice - Hrčak - Srce

u dvojnosti jutarnja/večernja Venera, božica ljubavi/rata, žensko/muško, već i u prenesenom značenju kao Nebeska kraljica/Gospodarica Podzemlja. Potvrdu ne.

обзоры литературы - Eco-Vector Journals Portal

бедра; фокомелия; дизмелия; медицинская абилитация; укорочение конечности. MEDICAL ABILITATION OF PATIENTS. WITH PROXIMAL ECTROMELIA ...

страницы истОрии - Eco-Vector Journals Portal

раста. Профессор Генрих Иванович Турнер. – СПб.: Синтез Бук, 2010. [Baindurashvili AG, Solov'eva KS. Rol' professora G.I. Turnera v sozdanii ortopedii ...

хирургическое лечение ... - Eco-Vector Journals Portal

Все операции в объёме тиреоидэктомия проводились по экстрафасциальной методике с обязательным удалением претрахеальной клетчатки.

оригинальные исследования - Eco-Vector Journals Portal

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» ... indicators in the patients with ckd and hFpeF, hFmreF depending on GFr, ме (25; 75).

клинические рекомендации - Eco-Vector Journals Portal

зыря; фимоз; парафимоз; скорая медицинская помощь. УДК 616.6 – 616-001. УШИБ НАРУжНыХ ПоЛоВыХ оРГАНоВ. Определение. Ушиб наружных ...

МуТАГЕНЕз И КАНцЕРОГЕНЕз - Eco-Vector Journals Portal

пенкоцеб, актара, моспилан, фастак. ` Key words: пестициды, генотоксичность, мутагенная активность, тест Эймса, метаболическая активация in vitro.

КОПРОСТАЗ И бЕРЕмЕННОСТь - Eco-Vector Journals Portal

Ключевые слова: запор при беременности; каловые камни; копростаз. COPROSTASIA AND PREGNANCY (CLINICAL OBSERVATION). © E. S. mikhaylin1, 2, ...

BIBLIOGRAFIJA RADOVA PROF. DR. SC. MILANE ... - Hrčak - Srce

1 https://koha.ffzg.hr/bibliografija/719.html. 2 http://darhiv.ffzg.unizg.hr/ ... Hrvata. https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/ · book/14 (pristup 5.

BIBLIOGRAFIJA KNJIGA POVIJESNE TEMATIKE ... - Hrčak - Srce

Nemoguća misija – Židovski padobranci u Hrvatskoj 1944. godine. Zagreb: ... Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. ... LACOSTE, Jean-Ives, ur.

Razgovor s duhovima: percepcije hrvatskog ... - Hrčak - Srce

Nije pretjerano ustvrditi da V. Sokol pripada mentalnom sklopu hrvatske škole ... „tko ima više divizija“, a ne prava, čega je Car od početka do kraja svjestan kad.

Migration Movements in Varaždin in the Context of the ... - Hrčak - Srce

the migration movement of population in Varaždin during the first decade of the 20th century indicate that ... overseas countries – 54,930 of them. SG I: 242-243.

sedamdeset pet godina klinike za reumatologiju ... - Hrčak - Srce

Novosti. News. Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i reha- ... ke za traumatologiju. U 2015. ... trijske službe Klinike za traumatologiju (Draškovićeva.

uloga knjižnica u vrednovanju znanstvene ... - Hrčak - Srce

nje znanstvene produktivnosti. Preporuka „Korištenje Google Znalca za razvoj institucijskih portfelja i vrednovanje znanstvenog rada“ promiče Google Znalac.

Viteški red u službi monarhije. Hospitalci na ... - Hrčak - Srce

30 tra 2011 ... Hospitalci na hrvatskom prostoru u XIII. i XIV. stoljeću. Hospitalci su na hrvatski prostor došli krajem XII. ili početkom XIII. stoljeća; točan.

Frigijska Kibela – planinska Majka - Hrčak - Srce

Frigijska Kibela – planinska Majka. Velika je božica u Anatoliji štovana od prapovijesti, o čemu svjedoče brojni izvori. Najranije su statue božicȃ u Çatal Hüyüku ...

ANALI HRVATSKOG POLITOLOŠKOG DRUŠTVA ... - Hrčak - Srce

20 stu 2017 ... izborna participacija i potpora novim strankama u Hrvatskoj. 79. POLITIKE IDENTITETA I ... Ključne riječi hrvatska, Most nezavisnih lista, analiza sadržaja, populizam, populi- stičke stranke ... Haj Amin al-Husse- ini: Herald of ...

Re-Imagining Empire: The Persistence of the Austrian ... - Hrčak - Srce

ISSN 0353-295X (Tisak) 1849-0344 (Online). UDK 929Srbik, H. von ... Srbik pointed the way by arguing that Bismarck's kleindeutsch policy from. 1866 to 1871 ...

tehnički glasnik - technical journal - Hrčak - Srce

Sveučilište Sjever – Tehnički glasnik. Sveučilišni centar Varaždin. 104. brigade 3, 42000 Varaždin, Hrvatska. Tel. 385 42 493 328, Fax. 385 42 493 333.

Demokratizacija novinske komunikacije u Hrvatskoj ... - Hrčak - Srce

3 velj 2015 ... časopis Pitanja. Specifični novinarski žanr, odnosno omladinski tisak osviješten je ... no 315 novinskih članaka o demokraciji. Od ukupnog broja ... ili na mobitel predsjednika HND-a Saše Lekovića: 098/48-40-49. Raspored ...