Prva Obavijest - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

je inicijativu organiziranja pokrenuo Agroglas, dvotjednik za poljoprivredu i Hrvatsko društvo za proučavanje obrade tala (ogranak međunarodne organizacije ...

Prva Obavijest - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek - Srodni dokumenti

Prva Obavijest - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

je inicijativu organiziranja pokrenuo Agroglas, dvotjednik za poljoprivredu i Hrvatsko društvo za proučavanje obrade tala (ogranak međunarodne organizacije ...

ishodi učenja - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Maier, R. M., Pepper, I. L., Gerba, C. P. (2009): Environmental Microbiology. ... Modul kombinira prepoznavanje, liječenje i profilaksu značajnijih bolesti ... Upoznati studente s najznačajnijim alergogenim biljem, metodama rada i prognostičkim.

AGRICULTURAL Sciences - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

completed „pre-Bologna“ graduate study within higher education system ... Fenwic Can, apparatus for the separation free living nematodes (techniques bottles and ... biosciences SE 600 Ruby, vertical electrophoresis Owl T-Rex Aluminum ... sport u Hrvatskoj – stanje i perspektive // Zbornik predavanja / Trailović, D. (ur.).

registar ugovora - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

25 velj 2019 ... KOKOT AGRO. d.o.o.. 86472637435. 14.12.2018 15 tjedana. 94.883,20. 23.720,80. 118.604,00. 21.12.2018. 118.604,00. 21.12.2018. 225.

poljoprivredna botanika - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

CaCO3. Osluznjavanje je pojava gdje se pojedini dijelovi stanične stijenke preobraze u sluz. Primjer su sjemenke lana ili sjemenke vodenih biljaka.

LEARNING OUTCOMES - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Learning outcomes of major Technical Systems in Agriculture . ... Departments of Faculty of Agriculture in Osijek have developed activities ... In Honor of dr.

Upute studentima - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

15 stu 2019 ... Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika i. - redoviti i ... sveučilišnih studija Agroekonomika, Bilinogojstvo, Ekološka poljoprivreda,.

RADNI MATERIJAL - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje (Ružina 32, 31000 Osijek). Ekološko-edukacijski centar (u reciklažnome dvorištu Zeleni otok Jug II, Opatijska ulica ...

poljoprivredne melioracije - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Kako bismo olakšali pretvaranje arhaičnih jedinica i izraza koji se koriste u ... 1 hektar (ha) = 10 000 m2 = površina čije su stranice 100m· 100m= 10 000 m2 ... Primjena mjernih jedinica za volumen u poljoprivredi je kod izračuna količine ...

RADNI MATERIJAL - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek - unios

7, 31000 Osijek). OŠ „Retfala“ (Kapelska 51a, Osijek). OŠ Tenja (Svete Ane 2, 31207 Tenja). Plesni klub Broadway (Gacka 10, Trgovački centar Konzum).

Ljekovito i začinsko bilje - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

obični vratič, podanak obične paprati i timijanovo hlapivo ulje pomažu pri uklanjanju crijevnih nametnika. Zbog neželjenih popratnih djelovanja ne koristimo ih ...

PAH - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

su: dimljenje, sušenje i pečenje hrane obično su glavni izvori kontaminacije hrane policikličkim ... Dimljenje mesa je način konzerviranja hrane kojoj je glavna.

PSK-4 - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Opisani su svi radni dijelovi sijačice OLT PSK-4 te njihov princip rada. ... sjetva kukuruza, OLT PSK-4 sijačica, kronometriranje, dubina sjetve, brzine sijačice.

Višnja - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

sitni), boji soka, čvrstoći ploda, tipu rasta, cvatnji, dozrijevanju itd. (Puškar, 2005). ... Oko 80 % domaće proizvodnje višanja se izvozi u svježem ili smrznutom ...

Spec - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Somatske stanice u mlijeku. Broj somatskih stanica (BSS) pokazatelj je higijenske kvalitete mlijeka i opći je indikator zdravstvenog stanja vimena (Rupić, 1988, ...

1.UVOD - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Sudanska trava (Sorghum vulgare var. sudanense), je biljna vrsta iz porodice trava. (Poaceae), potporodica Ponicoidae, roda Sorghum. To je jednogodišnja ...

1. UVOD - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

3.2.1. Ribnjačarstvo. Ribnjaci su opremljeni najmodernijom tehnologijom za uzgoj slatkovodne ribe. Potpuna ... Slika 25 Srijemuš, Medvjeđi luk Allium ursinum.

1 sadržaj ... - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Utjecaj različitih temperatura na klijanje sjemena (KWS, 2012.). Temperatura zemljišta. Utjecaj na sjeme. Utjecaj na nicanje. Očekivano trajanje do nicanja.

Zoot - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

te posredno pasja trakavica (Echinoccocus granulosus) kod koje se iz jaja zagađenom ... Larva svinjske trakavice (Cysticercus cellulosae ili Taenia solium-.

Rod Lilium - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Kranjski ljiljan (Lilium carniolicum Bernh. ex Koch) je trajna zeljasta biljka. Raste u ... Bilinar cvjetnjača hrvatske flore s ključem za određivanje bilja. Svezak.

Sadržaj - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Klima lokaliteta. 32. 3.3. Deskripcija proizvodnog nasada. 35. 3.4. Sorte jabuka u pokusu. 36. 3.4.1. Brookfield Gala Baigent. 36. 3.4.2. Gala Schnitzer Schniga.

Diplomski rad - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

dvjema provjerenim pasminama, sanska koza i francusko alpska koza, jer su to pasmine stvarane u Alpama, a reljef Bosne i Hercegovine je dosta isprepleten ...

jabuka - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vrsta. Malus domestica Borkh. 3.2. Filogenetika roda Malus. U Europi, Aziji i Sjevernoj Americi postoje 4 vrste roda Malus. Jabuka kakvu danas poznajemo ...

sveučilište j - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Diplomski studij: Bilinogojstvo. Smjer: Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo. VARIJABILNOST Ppd GENA HRVATSKIH SORATA OZIME PŠENICE. Diplomski rad.

Untitled - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

zatvori zimska brazda. Po svakoj površini se ... J.J. Strossmayera u Osijeku; Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Hrvatski Duhani d.d.. Virovitica. 7. Gagro, M. (1998.): ...

Buhač - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Dalmatinski buhač je ekonomski važna biljka koje je u našem području često ... Ključne riječi: dalmatinski buhač, morfologija, uzgoj, piretrin, insekticid.

višnje - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Smatra se da divlje vrste trešanja u koje pripadaju i višnje, potječu iz zapadnog ... Višnja je vrsta koja se uzgaja na jednom mjestu duže od 20 godina te joj je ...

jagoda - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Grm jagode sastoji se od korijena, stabla, lista s lisnom drškom i vriježe (stolon), koji spadaju u vegetativne organe, dok u generativne ubrajamo cvijet, plod i ...

maglaj-cista - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Zaštićene vrste ptica. Primorska trepetljika (Anthus campestris). Voljić maslinar (Hippolais olivetorum). Suri orao (Aquila chrysaetos). Sivi svračak (Lanius minor).

Uzgoj pura - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Zbog visoke kvalitete mesa, uzgoj pura i proizvodnja purećeg mesa bilježi porast u ... Udio (%) zagorskih purana po sojevima u uzgoju tijekom 2018. godine.

Uzgoj stevije - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Smjer Bilinogojstvo. Uzgoj stevije (Stevia rebaudiana Bertoni) u Republici Hrvatskoj ... Ključne riječi: stevija, prirodni zaslađivač, uzgoj, steviozidi. 21 stranica, 2 ...

Uzgoj pira - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

pšenica, pir (Triticum spelta L.), zauzima značajno mjesto u grupi alternativnih žitarica, jer zbog svojih bioloških osobina postaje sve interesantnija za uzgoj.

Mario Teskera - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

okvašivač INEX. Brzina isušivanja ovisi naravno o insolaciji i temperaturi zraka. Utjecaj tog sredstva je vidljiv u razdoblju od 4 do 7 dana nakon same primjene.

Ginkgo biloba - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Slika25: Muški ginkgo, vila Batory,. Osijek. Izvor: Autor. Stabla sađena u parovima na području grada Osijeka susrećemo na 6 lokacija. Opis lokacije i fotografije ...

dario frangen - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Bakterijske infekcije (Američka gnjiloća pčelinjeg legla). - Gljivične infekcije (Nosema ceranea i Ascosphaera apis). - Invadiranost grinjomVarroa destructor.

Natječaj prodaja mehanizacija - Fakultet agrobiotehničkih znanosti ...

20 sij 2020 ... Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. I. PREDMET PRODAJE – RABLJENA, NEISPRAVNA MEHANIZACIJA. 1) Traktor John Deere ...

skladištenje ratarskih proizvoda - Fakultet agrobiotehničkih znanosti ...

Zrno sa sadržajem vlage iznad kritične: nepoželjno za skladištenje. ▫ Ovisi o: ... Koeficijent temp.provodljivosti (brzina zagrijavanja ili hlađenja) – formula:.

Godišnje izvješće 2010-2011 - Fakultet agrobiotehničkih znanosti ...

Mirjana Baban, izvanredni profesor. 1. siječnja 2011. ... Lukačević Mirjana, voditelj Odjeljka. 5. Marković Ružica, referent u ... Datum obrane. Zuzija Ksenija. 2.

Godišnje izvješće 2015-2016 - Fakultet agrobiotehničkih znanosti ...

Tihomir Florijančić. Renata Meleš, mag.iur., tajnica Fakulteta. Nataša Rigljan Stanisavljević, mag.ing.agr. Nastavna djelatnost prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić ...

Godišnje izvješće 2017-2018 - Fakultet agrobiotehničkih znanosti ...

U veljači 2018. godine organizirali smo 53. hrvat- ski i 13. međunarodni simpozij agronoma u Vodicama u suorganizaciji s Balkan Environmental. Association ...

Godišnje izvješće 2009-2010 - Fakultet agrobiotehničkih znanosti ...

prof.dr.sc. Zlata Milaković prof.dr.sc. Anđelko Opačak. Ivanka Poštić prof.dr.sc. Emilija Raspudić. Nataša Rigljan-Stanisavljević. Biserka Stanisavljević, dipl.iur.

Godišnje izvješće 2012-2013 - Fakultet agrobiotehničkih znanosti ...

„Uzgoj svinja za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda“. Sveučilišni udžbenik ... (2013): Possibilities of organic kiwano growing in Continental Croatia.

Godišnje izvješće 2016-2017 - Fakultet agrobiotehničkih znanosti ...

Tihomir Florijančić. Renata Meleš, mag.iur., tajnica Fakulteta. Nataša Rigljan Stanisavljević, mag.ing.agr. Nastavna djelatnost prof.dr.sc. Zdenko Lončarić ...

Godišnje izvješće 2011-2012 - Fakultet agrobiotehničkih znanosti ...

Šimić Rahela. 2. 4,07. Pesticidi kao uzrok kolapsa pčelinjih društava ... Bodalec Alojz. 4,2. 3. Faktori efikasnog uzgoja rasplodnog podmlatka goveda.

prva stran - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

17 ruj 2018 ... model vlasti kojeg je do tad slijedila i pronaći novi oblik izgradnje ... bit će inspiracija novinarima Vjesnika da pokrenu novi tjednik, Vjesnik u ...

DOM ZDRAVLJA OSIJEK Osijek, 03. listopada 2017.g. Obavijest ...

3 lis 2017 ... ... i web-stranici DOMA ZDRAVLJA OSIJEK. (www.dzo.hr) da je odabrana kandidatkinja: STELA ROSO LJULJ. DOM ZDRAVLJA OSIJEK.

OPG-u Majdenić - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti ...

24. 4.4.14. Malčer ''Gramip'' . ... Na svakih 10 sati podmazuje se i kardan roto drljače, te paker valjak i kompletan hidrolift na kojem se ... treba uočiti da za pojedinu situaciju nije optimalan najbolji ili najveći kombajn. Analizom raspoloživih ...

republika hrvatska - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti ...

kuna po hektru, pa se podrazumijeva da je uzgoj batata ekonomski opravdan. Ključne riječi: agrarno poduzetništvo, ekonomika proizvodnje, batat. 20 stranica, 5 ...

Perivoj u Voćinu - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti ...

Perivoj u Voćinu - povijesna geneza i analiza modela obnove ... pokrovom i faunom, Voćin ima vrlo bitno značenje za Virovitičko - podravsku županiju.

NA HANA-KOŠKA - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti ...

Ţeljko Vrlja. Diplomski sveuĉilišni studij Bilinogojstvo ... Ţeljko Vrlja. Diplomski sveuĉilišni studij ... Miro Stošić, mentor. 3. doc. dr. sc. Vjekoslav Tadić, ĉlan. Osijek ...

pregled literature - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti ...

Rosinjača. 8,25 7,55. 37,2. 22,12. 1,86 2,45. 0,00. Stadionsko. 7,68 6,92. 42,6 ... Rosinjača. 31.123 671,97 109,11 55,52 32,25 34,62 32,84 0,645. Stadionsko.

Tomin diplomski - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti ...

ANALIZA TROŠENJA DISKOVA TANJURAČE NA PNEUMATSKOJ SIJAČICI ... Radni kut diska stvara fino tlo blizu sjemena, čime se osigurava važan kontakt ... 32. Kao što je navedeno, novi diskovi tanjurače sijačice Rapid 400C imaju masu ...

Camelina sativa - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti ...

Matičnjak Sativa d.o.o. (2013.) Ulje podlanka (Camelina Sativa) – „Boljeg lana“. Zagreb,. • OPG Veselić. Što je to ekološka proizvodnja. (2003.) • Organica Vita.

Popis literature - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti ...

visoka cijena tretmana, nemogućnost kontrole na liniji klanja te konzumiranje ... zaključili da svinjske polovice iz klase E imaju tendenciju pojave BMV mesa,.

Vertikalne farme - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti ...

Pojam rešetka dolazi od francuske riječi „treillage“ što znači potpora od isprepletenih žica unutar čvrstog okvira za uzgoj biljaka. Biljke penjačice mogu proizvesti ...

Prva obavijest.pdf - HLU

Hrvatska laboratorijska udruga (HLU) ... Katica Anić (Hrvatska), Anne Berndt (Švedska), Domagoj ... Chuan-Liang Kao (Taiwan), Kyoko Komatsu (Japan),.

bolesti i mane vina - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti ...

Diplomski rad. Osijek, 2015. godine ... Putovanjem Kolumba, razne sorte vinove loze (Vitis vinifera L.) i vinska kultura došli su iz. Starog svijeta u Novi. ... Sumporenjem se uništavaju vinske mušice koje uzrokuju bolesti vina. Temperatura.

Prva obavijest - Sestrinstvo KBCSM

1 ožu 2016 ... http://www.zvu.hr/opatija. Info: Ivica Pripeljaš ... turističku agenciju DA RIVA. TEL: 00385 ... (0)51 272-482 e-mail: [email protected]

MIPRO 2020 - prva obavijest

Voditelji: Mario Konecki, [email protected], Mladen Konecki,. Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Davor Svaić,. Akademija dramske umjetnosti Zagreb.

Prva obavijest [pdf] - Sestrinstvo KBCSM

Informacije. Organizacijski odbor. Zdravstveno veleučilište. Mlinarska cesta 38, p.p. 901. 10 000 Zagreb. URL: http://www.zvu.hr/sestrinstvo. Info: Ivica Pripeljaš.