Definicija(e) pH

od njem. Potenz – moć, snaga, jakost): ... activity. Ic. – koncentracijska ionska jakost. – ionic strength based on concentration. Im. – molalitetna ionska jakost.

Definicija(e) pH - Srodni dokumenti

Definicija(e) pH

od njem. Potenz – moć, snaga, jakost): ... activity. Ic. – koncentracijska ionska jakost. – ionic strength based on concentration. Im. – molalitetna ionska jakost.

KULTURA (definicija): 1

KULTURA (definicija):. - je način življenja pripadnikov neke družbe, t.j. celotno področje idej, navad, prepričanj, jezika, vzorcev vedenja, znanja, materialnih ...

Definicija krivulje - FGAG

Parametrizirana krivulja. Definicija. Parametrizirana krivulja u Rn je glatka funkcija r : I → Rn. Jelena Sedlar (FGAG). Definicija krivulje. 2 / 43 ...

Geometrijska definicija parabole

18 ožu 2018 ... točku parabole zvati tjeme parabole i označavat ćemo ju s T. Slika 2. Ako imamo točku P2 na pravcu s, ali izvan dužine FD, koja je bliža točki F ...

Definicija plohe - FGAG

Parametrizirana ploha. Definicija. Parametrizirana ploha u R3 je glatka funkcija r : U → R3 pri cemu je U ⊆ R2 podrucje u ravnini. Jelena Sedlar (FGAG).

Multimedija Definicija multimedije

multimedija se koristi i da označi multimedijalni sadržaj, koji predstavlja ... Već smo pomenuli da su osnovni elementi multimedije tekst, zvuk, slika, video i ...

ANEMIJE DEFINICIJA I PODELA

DEFINICIJA. • Anemija ili malokrvnost je oboljenje krvi koje ... SIMPTOMI. • Anemija se ponekad teško otkriva jer su ... anemija. 3) Normohromna, normocitna.

1. POJAM I DEFINICIJA ORGANIZACIJE

POJAM I DEFINICIJA ORGANIZACIJE. 1.1 Osnove definisanja organizacije. -neodredjenost prilikom upotrebe termina organizacija. -organizacije je višeznačni ...

definicija franšize - EFOS

18 kol 2017 ... DEFINICIJA FRANŠIZE. Predavanje 2. 01.10.2017. Diplomski studij Poduzetništvo - Franšiza v4-17j. 1. Franšiza je … • jednostavno način ...

SEDIMENTNE STENE DEFINICIJA

Sedimentne ili taložne stene su geološke tvorevine površinskog dela zemljine kore, postale od produkata fizičko-mehaničke i hemijske prerade već postojećih ...

Uvod i definicija pojmova

tehničke discipline: način funkcioniranja, razvoj, značenje i posljedice novih medij- ... Redundancija unutar nekog jezika, koda i znakovnog sustava počiva na.

1. Nizovi - definicija i osnovni pojmovi

Svaki konvergentan niz je ogranicen. Dokaz. Neka je niz (xn) konvergentan, tj. neka je lim xn = a ∈ R. Neka je ε > 0 proizvoljno, na primjer neka je ε = 1.

I. STRUKTURA EVOLUCIONE BIOLOGIJE DEFINICIJA ...

Biološka evolucija nije uvek postepena, a istorijske promene biološke raznovrsnosti, kao i promene u odigravanju različitih procesa u savremenom biološkom ...

Definicija - MiŠ — Matematika i Škola - Element

Magicni kvadrat je kvadrat stranice n, po- dijeljen na n2 jedinicnih kvadrata, pri cemu su u kvadratima upisani prirodni brojevi od 1 do n2 ta- ko da je zbroj ...

Definicija i podjela atipičnih rana

sredstvu ozljeđivanja: od ekskorijacija, erozija, hiperpig- mentiranih ili purpuričnih makula, duboke nekroze i ulceracija, ožiljaka do nastanka panikulitisa ili ...

Definicija turizma - Univerza v Ljubljani

3.9 Strategija razvoja turizma v Obalnem zaledju in na podeželju Slovenske. Istre . ... St. Gallenska definicija turizma: ”Turizem je celota odnosov in pojavov, ...

Plemstvo – definicija, vrste, uloga

6 lis 2006 ... U europskoj povijesti općenito, a i u hrvatskoj povijesti posebice, plemstvo je od srednjeg vijeka do devetnaestog stoljeća imalo jednu od ...

IV.7. PARALELOPIPED Definicija 1. Prizma, ~ii{to osnovi se ...

Prav paralelopiped, na koj osnovite mu se pravoagolnici, se vika u{te i pravoagolen paralelopiped ili kvadar (crt. 30b). Kvadarot vi e dobro poznat na site.

Glosofaringealna neuralgija Definicija ... - Amazon S3

Ima mnogo istih karakteristika kao trigeminalna neuralgija (TN). Epidemiologija. GFN je vrlo retka bolest i ima malo studija o prevalenciji. Njena incidencija u ...

Inteligencija: definicija, struktura, razvoj

Sa pouzdanošću se inteligencija može izmjeriti testovima tek poslije pete godine. ▻ Razvoj ... predmeta na pod, variranje visine sa koje se to radi, vrste.

5. Definicija funkcije - UP FAMNIT e-učilnica

5. Definicija funkcije. Uporabnişka funkcija je eden kljućnih programskih konstruktov. Preden se je lotimo, moramo razumeti razliko med interaktivnim delom v ...

PLATON: DRŽAVA ( DEFINICIJA PRAVICE )

Država je geografsko področje in neodvisna politična enota s svojo lastno vladavino, zakoni, pogosto tudi z ustavo, policijo, oboroženimi silami, davčnimi pravili ...

Definicija in klasifikacija - Univerza v Ljubljani

Res pa je, da je akcija posameznega podjetja, ki se izkaže za uspešno, prej ... kot na primer Scheider, Stanhoff, Brinkman, Ewe, Ada, Rauch, Natuzzi,. Calligaris ...

Alternativna definicija limesa funkcije - math.e

Alternativna definicija limesa funkcije. Ozren Perše, Ana Zeman. Sadržaj. 1 Uvod. 1. 2 Limes monotonih i ograničenih funkcija. 2. 3 Konvergentne funkcije i limes.

10. Definicija i uloga impedancije pri širenju valova

Tako je impedancija Z definirana kao konstanta proporcionalnosti između pogonske sile koja se pronosi medijem i brzine koju kao rezultat te sile ima trenutno ...

DEFINICIJA KoLEKTIvNoG vIšKA RADNIKA U EUROPSKOM I ...

15 lis 2016 ... dostupna na http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/ ... Značenje pojma „pogon“ (eng. „establishment“) ... Vidi prijevod na http://www.eudict.com/?lang=engcro&word=establishment (pregledano 11. IX. 2016.). 53.

1 Brojni redovi - definicija - PMF Personal Pages

i sada možemo dati definiciju reda: Definicija 1.4. Ako lim n→∞ sn = s postoji u R onda je to suma reda s = ∞. ∑ n=1 an. Tada kažemo da je red konvergentan.

Definicija i podjela karata - Planinarski portal

Temeljna podjela geografskih karata je na topografske i tematske. Tematske karte su kartografski prikazi najrazličitijih tema iz prirodnog i društvenog područja,.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Definicija i namjena klasifikacije ...

Zanimanje je statističko-analitička kategorija u koju se razvrstavaju poslovi ... u glavnoj grupi 2, jer smo naglasili da zanimanje nije zvanje. Termin inženjer.

1. Šta je standardizacija (naučna definicija)? Objasni ... - Puskice

Šta je standardizacija (naučna definicija)? Objasni razliku između naučnih definicija standardizacije i definicija formalnih organizacija za standardizaciju.

1 LOGARITMI- DEFINICIJA I OSOBINE Logaritam ... - Matematiranje

LOGARITMI- DEFINICIJA I OSOBINE. Logaritam broja b za osnovu a je realan broj x kojim treba stepenovati osnovu a da bi se dobilo pozitivan broj b. )0. ,0. (. ≠. > ...

2. Bilješka o proizvodnosti - definicija, mjerenje i povezanost s ...

proizvodnost rada i to najčešće u općenitom smislu gospodarske uspješnosti. Vrlo se često i sam bruto domaći proizvod spominje u kontekstu proizvodnosti ...

Definicija i neki primjeri matrica - Element

DEFINICIJA I NEKI PRIMJERI MATRICA. Sl. 1.1. Krace matricu zapisujemo: A = (aij). Ako je broj redaka matrice jednak broju stupaca, tj. m = n, onda je zovemo ...

Iegūtie neiroloģiskie komunikācijas traucējumi: definīcija un ...

Visbiežāk sastopamie, prevalējošie neiroloģiskas izcelsmes iegūtie komunikācijas traucējumi ir šādi: afāzija, dizartrija, runas apraksija, kognitīvie komunikācijas ...

1. Pojam i definicija organizacione strukture - Puskice

Definicija koja u potpunosti podržava funkcionalnu struktuiranost: 4. Organizaciona struktura = suma načina na koje organizacija deli posao i zadatke i postiže.

Mikroalbuminurija u šećernoj bolesti: definicija ... - Semantic Scholar

Mikroalbuminurija (McA) je termin koji označava izlu- čivanje malih, ali patoloških količina albumina u urinu, u intervalu od 30 do 300 mg/24 h. Standardne test ...

1.1 Definicija pojmov 1.1.1. Sestavni deli vodovodnih sistemov

upravljanje javnega vodovodnega omrežja in vodovodnih objektov ter naprav na ... Cevi so narejena z integrirano obojko, tesnilo za spajanje tlačnih cevi so.

Mentalna retardacija: definicija, klasifikacija i suvremena podrška ...

6 stu 2008 ... Prisutnost intelektualnih teškoća ne opravdava ni jedan oblik diskri- ... koristimo naziv »osobe s intelektualnim teškoćama«, iako ni to nije.

“Priloga 1 DEFINICIJA KATEGORIJ IN TIPOV VOZIL A) Kategorije ...

Poleg navedenih osnovnih kategorij lahko vozila nekaterih kategorij razvrstimo še v dve vrsti, in sicer: 1. Terenska vozila (simbol G). 1.1 Vozila kategorije N1 z ...

Što je tlo? Definicija glasi da je tlo Smjesa čvrsih čestica ... - IPEN

iz zraka, voda i hraniva iz tla te na taj način daju prinos. ... Zbog čega je potrebno pozvati vlastitu kiselost tla, odnosno zbog čega je optimalni pH tla koristan za ...

M. Šolić: Ekologija mora BIOLOŠKA RAZNOLIKOST Definicija

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST. Definicija: Biološka raznolikost je strukturalna i funkcionalna varijabilnost životnih oblika koja se manifestira na genetičkoj i.

Osvježite Vaše znanje RAZUMIJEVANJE KLJUČNIH DEFINICIJA

Osvježite Vaše znanje. RAZUMIJEVANJE ... od toga da li se i kako obrazuju žene. Više saznajte na: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/ ...

Definicija invalidnosti i njezin razvoj u hrvatskom mirovinskom ...

Ključne riječi: invalidnost, radna sposobnost, opća nesposobnost za rad i profe- sionalna nesposobnost za rad. UVOD. Zakon o mirovinskom osiguranju počeo ...

definicija i klasifikacija mentalne retardacije - Naklada Slap

Laka mentalna retardacija - približni kvocijent inteligencije proteže se iz- među 50 i 69 /odgovara mentalnoj dobi 9-12 godina/. Ovakva subnormalnost odgovara ...

PRVO POGLAVLJE 1. POREKLO REČI, DEFINICIJA, PODELA I ...

19 нов. 2016 ... 2 Samuelson,P.A. (1969) Ekonomija uvodna analiza (Beograd, Savremena administracija) str.8. 3Samuelson,P.A.(1969) Ekonomija uvodna ...

Prof.dr.sc. Josip Kos OZLJEDE I RANE; DEFINICIJA, ETIOLOGIJA I ...

Danas liječenje rana provodimo kao primarnu kiruršku obradu rane, kada je to moguće, te ... Gnojna fistula sastoji se od otvora fistule, kanala fistule i dna fistule.

PRILOGA I DEFINICIJA KATEGORIJ VOZIL I. ŠTIRI IN ... - PisRS

Kategorija M: Motorna vozila z vsaj štirimi kolesi, namenjena prevozu potnikov. Kategorija M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža ...

1.0 DEFINICIJA 2.0 SEZONSKI GRIP 2.1 Simptomi sezonskog gripa

od gripa. Mladi ljudi se, uglavnom, posle bolesti dobro oporavljaju, ali za ... do sedam dana, ali u najvećem broju slučajeva inkubacija svinjskog gripa je od.

Razvoj definicija pojmova astronomija, fizika i matematika u ...

nojezičnim rječnicima na hrvatskom i engleskom jeziku raspravlja o problemu ... Izuzetno popularni Rječnik stranih riječi je od svojeg prvog izdanja 1951. po-.

p-ADSKA ANALIZA I PRIMJENE 1. Uvod Definicija 1.1. Neka je K ...

{x ako je x ≥ 0. −x ako je x < 0 naziva se standardna apsolutna vrijednost. Koristili ste ju za definiciju nekih osnovnih pojmova iz realne analize kao što su limes, ...

Pojmovnik osnovnih termina i definicija u području osiguranja ...

in-house team employed as staff members by the respective ... postaviti pravilo da se bodovi moraju steći u. odreĎenom ... Bodovi se, takoĎer, mogu prenositi i izmeĎu programa ... individual); (iv) the mechanisms (rewards, policies, structures ...

Definicija kategorij in tipov vozil - Uradni list

šasija / samonosna karoserija, eno- ali večnivojska, toga / zgibna konstrukcija (očitne in bistvene razlike),. – število osi,. – motor (z notranjim zgorevanjem ...

1 APSOLUTNA VREDNOST BROJA Definicija apsolutne vrednosti ...

APSOLUTNA VREDNOST BROJA. Definicija apsolutne vrednosti je: Broj max{ , }. x x. − naziva se apsolutnom vrednošću broja x i označava se sa x . Oznaka ...

SUSTAVI BILJNE PROIZVODNJE Definicija: načini iskorištavanja tla ...

Definicija: načini iskorištavanja tla. Budući da ima više kategorija zemljišta (oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, travnjaci) postoje i sustavi biljne proizvodnje na.

1 Definicija krvarenja je: 1 isticanje krvi iz krvnih sudova 2 ...

3 Mrtvačke pjege, mačije oko, hlađenje i kočenje. 42. Jako krvarenje iz rane-amputacija zaustavlja se: 1 Primjenom poveske. 2 Postavljanjem kompresivnog ...

PRILOGA I DEFINICIJA KATEGORIJ VOZIL I. ŠTIRI IN ... - Uradni list

Kategorija M: Motorna vozila z vsaj štirimi kolesi, namenjena prevozu potnikov. Kategorija M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža ...

Definicija pranja novca: članak 265. - Novi Kazneni zakon (NN, br ...

1 sij 2013 ... (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko prikriva pravu prirodu, podrijetlo, mjesto, raspolaganje, prenošenje te postojanje prava, ...

Moraju se paziti svi oni čiji su roditelji iMali čir - Definicija hrane

lučane kiseline smatra se pH ispod 2,5. Poja- čana kiselina dovodi do upale sluznice, a onda i do čira na želucu. Istraživanja su pokaza- la da je krvna grupa A .

Pitanje MSFI 16 MRS 17/IFRIC 4 Definicija lizinga Pravo ... - Unija

Definicija lizinga. Pravo korišćenja sredstava, koje: Suštinski slično kako kod MSFI 16, ali razlikuju se smernice za ... amortizacija. • varijabilna lizing plaćanja ...

Nove deklaracije za jasnije čitanje sadržaja - Definicija hrane

značajne novosti Najvažnije promjene u deklaracijama na hrani e-brojevi. Prilikom navođenja prehram- benih aditiva i enzima, ob- vezno je navesti njihov spe-.