Aporije obnove Gornjega grada u Zagrebu–epilog slučaja tzv ...

Kula Dverce/Lotrščak s obrisom bivše pavlinske kurije (kuće Hellenbach), kuća Čučić-Jelačić, Vranicanijeva 1-Katarinski trg 1 i dogradnja između nje i kule ...

Aporije obnove Gornjega grada u Zagrebu–epilog slučaja tzv ... - Srodni dokumenti

Aporije obnove Gornjega grada u Zagrebu–epilog slučaja tzv ...

Kula Dverce/Lotrščak s obrisom bivše pavlinske kurije (kuće Hellenbach), kuća Čučić-Jelačić, Vranicanijeva 1-Katarinski trg 1 i dogradnja između nje i kule ...

Tajne Gornjega grada - Mali grad

kula. Obrana Gradeca prema jugu je bila Kula Lotrščak koja se isprva zvala kula od Dverca. 1646. godine u kulu je smješteno zvono (latinski – campana ...

Od grada slučaja do grada modela: odrednice politike suzbijanja ...

list u svom glasovitom članku “Split – vražji otok'' (Hudelist, 1988), objavljenom u maga- zinu Start. U tom je članku Hudelist posebno upozorio na eskalaciju ...

Studija slučaja društveno odgovornog poslovanja Muzeja grada ...

24 svi 2019 ... 27 Izvješće o radu Muzeja grada Koprivnice za 2017. godinu ... OŠ Braća Radić Koprivnica, 7. razredi, uz Međunarodni dan sjećanja na ...

čuvar istine ili ideologije: aporije medicinskog modela ometenosti

pretpostavke odražavaju antropološki redukcionizam i epistemološki esencijalizam. Pojam deficita, obično smatram strogim naučnim određenjem, izdvojen je ...

bioetika i aporije psihe bioethics and aporia of psyche - Znanstveni ...

23 stu 2019 ... Dilemmas in Attempts to Destigmatise Persons with Mental Dis orders. 12.30–12.45 MARIJAN MONTANI (Hrvatska/Croatia): Mediji i stigmatiza.

Molekularno profiliranje karcinoma prijelaznog epitela gornjega ...

metabolizacije AA rezultira prisutnošću metabolita AA u urinu i fecesu u ... Stanice odgovaraju na okolišne signale mijenjajući izražaj gena koje sadrže u svojoj jezgri. ... Odrediti obilježja karcinoma prijelaznog epitela u bolesnika iz endemskih ...

advent u zagrebu - Turistička zajednica grada

2 pro 2017 ... 10000 Zagreb. OBAVIJEST ZA NOVINARE 2017/10. ADVENT U ZAGREBU. Zagreb, 13.11.2017. – Najbolji advent u Europi počinje u subotu 2.

Bakteriološke pretrage svih uzoraka gornjega i donjega dišnog ...

obrisak nosa. - aspirat ili punktat sinusa. - bris uha ( zvukovoda ). - tekućina dobivena timpanocentezom ili spontanom rupturom nakon perforacije bubnjića.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu Ulica grada ... - Index of

Siniša Miličić, član predsjedništva SZ-PMF, Gundulićeva 12 Zagreb ... Podsjetimo, Borna Novak i Siniša Miličić su bili kandidati liste S.T.O.P. na proslim izborima ...

Srednjovjekovno groblje na Trgu sv. Marka u Zagrebu - Muzej grada ...

na Trgu sv. Marka u Zagrebu. Aleksandra Bugar, Boris Ma{i]. Tijekom 2005. i 2006. godine Muzej grada Zagreba, na inicijativu Gradskoga zavoda za zaštitu ...

advent u zagrebu 2019. - Turistička zajednica grada Zagreba

15 stu 2019 ... Tako će se kao nova lokacija predstaviti Filmski Advent na. Tuškancu u sklopu kojeg će se u kinu Tuškanac prikazivati božićni filmovi za sve.

poslije darivanja krležine ostavštine zagrebu - Muzej grada Zagreba

Muzej za sjećanje. Darovnim ugovorom koji su u utorak potpi- sali dr. ... Ivanković, D.; P. Šimunović. Muzej za sjećanje. // Večernji list, 26. prosinca 1986., str. 6.

15. obljetnica obnove rada Komore 15. obljetnica obnove rada ...

28 tra 2010 ... Mladen PetroveÀki • DraÊen Pulani. Dario Sambunjak ... OdvjetniÀki ured Ante Vukorepa ... Bogata BleÀi eva biografija osnovni je razlog da se ...

za sufinanciranje energetske obnove višestambenih

Petra Preradovića 15,. Šibenik. Biro stan - upravljanje d.o.o.. 22000 Šibenik. Odbija se! Nedostaje terminski plan provedbe projekta i povlačenja sredstava.

interpOlAciJA kAO vid urbAne ObnOve u pOdGOrici

nematerijalno, a što formuliše njegovo značenje. Arhitektura u prostoru je uvijek u dijalogu sa istorijom, odnosno prostorom u kome se nalazi u datom vremenu.

energija obnove in zaščite - Radiestezija

V notranjosti celice je električno prevodna protoplazma enake sestave kot morska voda. Kromosomi in vsi celični organi so obdani z ovojnico, ki je električni ...

Sadržaj projekta energetske obnove zgrade

4 pro 2019 ... osnovni provedbeni propisi za izradu projekata energetske obnove: Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u ...

Obavjest o statusu pokrenutog postupka obnove ... - iu-bd.org

13 дец 2019 ... Brčko. Internacionalni univerzitet. Brčko distrikta BiH. M.M i I. Džindića bb. 76100 Brčko. PREDMET: Informacija o statusu Internacionalnog ...

Tragom stradanja, pobjede i obnove - kroatenseelsorge in ...

Tragom stradanja, pobjede i obnove. D 2384 ... Svete Marije od Pobjede, u kojoj se poklonio pred malenim ... Šesta međunarodna dječja krunica. Uorganizaciji ...

za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

Dubrovnik. Domouprava. Dubrovnik d.o.o.. 20000 Dubrovnik Iva Vojnovića 31. XIX. Dubrovačko- neretvanska županija. 1.631.921,50. 40.798,04. 1.672.719,54.

TI ZAŠTITE I OBNOVE LJEČILIŠf.J'OG PERIVOJA U LIPIKU

Lipik je, kao naselje i termomineralno lječilište, star oko dvjesto godina, a perivoj oko sto godina. Nakon što je Antun Knoll započeo suredenjem lcupališta, te ...

PROBLEMI OBNOVE MASLINIKA U PRILIKAMA PRIOBALNOG ...

Panj je regenerativni organ masline koji redovito obnavlja stablo i korijenov ... riod Sjetva odnosno sadnja može se izvršiti tek iza berbe maslina, koja se vrši u.

OBRAZOVANJE U HRVATSKOJ U VRIJEME KATOLIČKE OBNOVE

od poticaja za katoličku obnovu u Hrvatskoj. S druge strane gledano katolička obnova zahvati- la je Hrvatsku i samim time što je ona ulazila u sferu katoličanstva ...

Program obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture ...

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vukovar. Ukupna ... u obnovu i očuvanje jednog nepokretnog i četiri pokretna kulturna dobra, nastoji unaprijediti razvoj ...

TROŠKOVNIK RADOVA ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENE ...

Izvedba skele prema statičkom proračunu i projektu koji dostavlja izvođač radova a koji su uračunati u cijeni skele. obračun po m2 ukupne površine skele.

pokušaji obnove zagrebačkog kaptola kao simboličkog ... - darhiv

30 lip 2017 ... Potrebe nižeg ranga koje se zadovoljavaju izvana su prije svega ... kako je duh vremena kojem pripada zagrebačka katedrala išao za tim da ...

Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od ...

sufinanciranje građana za energetsku obnovu obiteljskih kuća. ... uspostaviti posebne kriterije kojima će se veći poticaji osigurati socijalno najugroženijim.

odluku o donošenju programa energetske obnove ... - Propisi.hr

8 kol 2014 ... nici, mlinovi, …);. • poljoprivredne zgrade ... šće o energetskom pregledu zgrade SPAR HRVATSKA Osijek; Završno izvješće o energetskom ...

glavni projekt energetske obnove - Općina Borovo

22 srp 2018 ... rješenjem iz norme koja sadrži katalog dobrih rješenja toplinskih mostova, ili se radi o ... Rezultati proračuna potrošnje i cijene energenata.

idejni arhitektonski projekt obnove i revitalizacije ... - Šćitaroci

POLOŽAJNI NACRT. 49-50. 5.5. FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA GOSPODARSKE ZGRADE „A“. 51. 5.6. ARHITEKTONSKI I KONSTRUKCIJSKI ZAHVATI NA ...

izvješće o realizaciji programa obnove ... - Grad Dubrovnik

27 velj 2019 ... rekonstrukciji i adaptaciji tri lađe u Lazaretima s zajednicom ponuditelja: „Alfaplan građenje“. d.o.o., „Građevinar Quelin“ d.d. i „Con-teh“ d.o.o..

GLAVNI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE.pdf - Grad Valpovo

Električni bojleri za pripremu potrošne tople vode. Slika 24 ... generator topline je zidni kondenzacijski ureĊaj a za prijenos toplinske energije ... uvid,kao i prepisanu specifikaciju u koju će ponuĊaĉi unositi svoje cijene. ... okomitu ili vodoravnu montaţu, kao proizvod VIESSMANN, tip Vitosol 100 –F nominalne snage 7,0 kW.

problematika energetske obnove i zaštita objekata ... - SDEWES

3 ožu 2017 ... Energetska obnova zgrada u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj ... Ukoliko je kuća koja se obnavlja zaštićeno kulturno dobro ili je smještena unutar zaštićene ... Ministarstva kulture putem financiranja javnih potreba u kulturi. ... kemijsku nekompatibilnost između starih i novih građevinskih materijala.

Dokumentacija o efikasnosti i bezbednosti u postupku obnove dozvole

Nikola Radosavljević, dr med. Sektor za procenu efikasnosti i bezbednosti leka, ALIMS. Jelena Mitrašinović, mr ph. spec. Nacionalni centar za farmakovigilancu, ...

Glavni projekt energetske obnove - Grad Rijeka

Cijena energenta (C). 0,50 kn/kWh. Ukupna cijena za grijanje (Uc). Uc=Pe·C. 38304,39 kn. 2.A.5.6. ... Blažujka za oplatu. D.A1.065. - Grede jelove piljene za ...

pokušaji obnove zagrebačkog kaptola kao simboličkog središta

30 lip 2017 ... Potrebe nižeg ranga koje se zadovoljavaju izvana su prije svega ... kako je duh vremena kojem pripada zagrebačka katedrala išao za tim da ...

Milica Lukić1 StrOSSMayerOv prOJeKt ObnOve ćiriLOMetODSKe ...

Ključne riječi: Josip Juraj Strossmayer, ćirilometodska baština, ćirilometod- ske okružnice, korespondencija, Franjo Rački, Josip Stadler, Dragutin Antun Par-.

IZVEDBENI PROJEKT OBNOVE (REKONSTRUKCIJE ... - Grad Rijeka

Rijeka, Upravna zgrada u bivšem industrijskom kompleksu “Rikard Benčić”. Izvedbeni projekt rekonstrukcije – arhitektonski projekt MAPA 1. Investitor:.

konačna lista prioriteta sufinanciranja obnove pročelja ...

7 lip 2019 ... Zagreb, Ilica 131A, Ulica Gjure Čanića 1. 410 ... Zagreb, Ilica 117, 117A, 117A/1, 117A/2, 117A/3. 390 ... Zagreb, Ulica Nike Grškovića 11. 281.

ŠEZDESET PET GODINA OBNOVE HAJDUKA NA OTOKU VISU

6 tra 2011 ... Kota, Miljenko Krstulović, Leo Lemešić, Slavko Luštica, Ive Radovniković,. Janko Rodin te Zdenko i Žarko Zelić. Akcija je krenula 23. travnja ...

odluku o donošenju izmjena programa energetske obnove ...

2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine. ... veći poticaji osigurati socijalno najugroženijim skupinama stanovnika. 2. ... ukoliko odabere radove za obje mjere, dakle toplinsku obnovu fasade i zamjenu prozora,.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet u Zagrebu Odsjek ... - darhiv

Referentna zbirka školske knjižnice - teorijski pregled . ... U diplomskom će se radu teoretski opisati referentna zbirka, građa od koje se ona sastoji i način na koji ...

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet sveučilišta u zagrebu ... - darhiv

4 ruj 2018 ... OPĆENITO O KNJIŽNICAMA GRADA ZAGREBA I GRADSKOJ KNJIŽNICI . ... povijesti i povijesnog razvoja Gradske knjižnice u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Katedra ...

definicije prostitutke ili prostitucije, odnosno primjećuje postojanje zapanjujuće šarolikosti ... Žene i kazna zatvora, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka,.

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet sveučilišta u zagrebu odsjek ...

doma započelo je tjelovježbeno društvo Hrvatski Sokol 1883. godine. ... kako je zbor u kazalištu sudjelovao na premijeri Prejčeve opere Vječni ženik i ... pretplati i tiskanju kompozicija Pere Ž. Ilića, letak s narudžbenicom zbornika Novi akordi,.

sveučilište u zagrebu učiteljski fakultet u zagrebu university of ...

UČITELJSKI FAKULTET U ZAGREBU. UNIVERSITY OF ZAGREB. FACULTY OF TEACHER EDUCATION ... [email protected] Tajnica uredništva / Board ...

sveučilište u zagrebu - Repozitorij Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

(5,7,10). Nagli prekid uzimanja alkohola u ovisnika može uzrokovati po život opasno ... Prestanak pijenja alkohola poboljšava prognozu za bolesnike s ovom.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ...

30 pro 2017 ... svog oca, čini nam se danas ludom, kada ga je svaki strijelac mogao bez ... reda, Joso Krmpotić feldpater i dvorski kapelan, Blaž Bošnjak ...

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet u zagrebu odsjek za ...

Zoonimi (bakalar, szczupak), hiperonimi zoonima (riba, rak) i njihove izvedenice (sumiaste ... procesu i govornik bira sastavnice prema značenju koje svezi želi dati (Menac 2007: 9). ... Nabrojane osobine frazema odnose se na frazeologiju u užem smislu. Ustaljeni ... pesce in 'acqua, portugalski- estar como peixe na água.

sveucilište u zagrebu - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Dvofaktorijalni poljski pokus postavljen je po metodi slučajnog ... klijanje graha minimalna temperatura je 8 do 10 °C, ali u takvim uvjetima dolazi do slabijeg.

Glavni projekt Energetske obnove PPO Kvarner - Grad Rijeka

Na tako pripremljenu podlogu nanijeti prajmer ( kao AKWAGARD PRIMO EPOX 2K ... t/god. Emisije onečišćujućih tvari (CO2):. 15,03 t/god. Smanjenje emisije.

katastarskih izmjera i obnove zemljišnih knjiga ... - Uređena zemlja

30 lip 2010 ... na 5 lokacija – Zagreb, Rijeka, Zadar, Koprivnica i Požega. U provedbi dubinskih intervjua kao velika prepreka pokazala se nespremnost ...

upravljanje projektom obnove tradicijskog imanja u objekt seoskog ...

14 ruj 2017 ... obnove tradicijskog imanja, Projekt je podijeljen u četiri podprojekta. Izrađen je ... Organizacija se susreće s nestabilnim izvorom ... web stranicu, no preseljenjem na tradicijsko seosko imanje mora izraditi novu stranicu.

Rijeka u drugoj polovici 20. stoljeća: od obnove preko ubrzanog ...

Marino Badurina. Rijeka u drugoj polovici 20. stoljeća: od obnove preko ubrzanog razvoja do stagnacije. Za grad Rijeku uvriježilo se mišljenje da predstavlja.

Tvrđava sv. Nikole – nova istraživanja, plan obnove i UNESCO

šibenski kanal sv. Ante spomenik je mletačkoga fortifikacijskog graditeljstva 16. stoljeća.1 Iako je izvorni mletački natpis s tvrđave danas nepovratno izgubljen ...

A) Informacija o provedbi Programa sanacije i obnove ... - Grad Rijeka

13 lip 2018 ... Naime, Groblje Kozala i Groblje Trsat zaštićeni su kao kulturno-povijesne cjeline od strane. Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u ...

Vrijeme gradnje i kasnije obnove samostana i crkve sv. Jakova u ...

Jakova, Opatija, benediktinci, romanika, gotička pregradnja, kasni barok, akvilejski tip zvonika ... Posjed 1630. kupuju riječki isusovci i koriste ga, uz kraće ...

Vrijeme gradnje i kasnije obnove samostana i crkve ... - ResearchGate

Jakova, Opatija, benediktinci, romanika, gotička pregradnja, kasni barok, akvilejski tip zvonika ... Posjed 1630. kupuju riječki isusovci i koriste ga, uz kraće ...

prijedlog obnove biljnog materijala ukrasnih posuda šetališta ...

43. Philadelphus coronarius "Silberregen". PAJASMIN. Chamaecyparis laws. "Aurea Densa". ZLATNI PATULJASTI. PAČEMPRES. 1. Viburnum tinus. HUDIKA.