prapovijesna nalazišta na području starigrada paklenice

Modrič spilja,7 Gradina na Velikom Rujnu,8 Gradina Paklarić 9 i nekropola na Malom. Libinju.10. 1. Mihovil ABRAMIĆ – Anton COLNAGO, Untersuchungen in ...

prapovijesna nalazišta na području starigrada paklenice - Srodni dokumenti

prapovijesna nalazišta na području starigrada paklenice

Modrič spilja,7 Gradina na Velikom Rujnu,8 Gradina Paklarić 9 i nekropola na Malom. Libinju.10. 1. Mihovil ABRAMIĆ – Anton COLNAGO, Untersuchungen in ...

Prapovijesna i antička baština na hrvatskome ... - Škola za život

su primorju bile raširena danilska kultura (kulturna skupina) i hvarska kultura, poznata po slikanoj keramici sa najvažnijim nalazištima na otoku Hvaru (Markova i ...

NALAZISTA HRVATSKE

bituminoznih i kerogenih nalaziSta Hrvatske. ... prema navodima F r i e s e a, da su "asfaltni kamen u ... gornjojurskih kerogenih stijena: ZuboviCa Draga i.

GIS arheoloških nalazišta grada Vinkovaca

16 lip 2017 ... razdoblja srednjeg vijeka, koje se još naziva i „mračno doba“, razvilo se trgovište Sveti Ilija. (Szentillye), a pripadalo mu je manje naselje pod ...

250 ALUVIJALNA RUDNA NALAZIŠTA — AMBALAŽA

Redovito je to transportna ambalaža (kontejneri, bačve, baloni, košare, sanduci, vreće, čelične boce itd.), iznimno i komercijalna, i to većinom boce (pivske, ...

PRIROdNA NALAZIŠTA TARTUFA U ... - Semantic Scholar

Sažetak. Tartufi su prirodne simbiotske gljive na šumskom drveću, koji se razvijaju u većini šumskih ekosustava Hrvatske. Posebna pozornost im se posvećuje ...

PRIROdNA NALAZIŠTA TARTUFA U HRvATSKOJ I EKOLOŠKI ...

je obostrano koristan suživot gljiva sa šumskim drvećem i drugim biljkama koji ... Božac, R., 2008: Enciklopedija gljiva 2, Školska knjiga, str. 6 –. 57, 686 – 700 ...

TISA (TAXUS BACCATA L.), NJENA NALAZIŠTA U BOSNI I ...

Tisa je drvo srednje visine iz porodice Taxa- ceae reda Coniferae. Sa svojim najbližim srodnicima — evropska tisa sačinjava rod koji broji ukupno nešto oko 7 ...

Analiza i procjena stanja zaštite arheoloških nalazišta Sesvete ...

Kuzelin i bliskih arheoloških nalazišta te se donose rezultati pro- cjene i analize stanja ... administrativnom području gradske četvrti Sesvete (Grad Zagreb). U istraživanju se ... and earthen late medieval fortification) marked on the cut-out from ...

„države“ na području Ugarske

2 lis 2014 ... Ključne riječi: Prvi svjetski rat, Wilsonovih 14 točaka, pravo naroda na samoodre- đenje, Mađarska, Kraljevina SHS, Trianonski mirovni ugovor, ...

Nagrade na području historiografije

Festivala povijesti Kliofest 2018. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Žiri za dodjelu nagrada djelovao je u sastavu: Damir Agičić, Željko Holjevac, ...

Osteotomije u području koljena - MEF

Osnovni principi planiranja - 7. (Werner Mueller). ▫ Mjerenje statičkih i dinamičkih kuteva. ▫ Određivanje morfotipa (varus-unutarnja rotacija, valgus-vanjska ...

t onskih ploč a na području re

parametri Eulerova pola pripadajuće tektonske ploče koji definiraju kinematički ... brzine gibanja 81 točke na teritoriju Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

Potresi na zagrebačkom području

9 stu 1980 ... Ključne riječi potres,. Zagreb, zagrebačko područje, potres od 9. studenoga. 1880., ... Najstariji potres u Zagrebu za koji se zna kada se dogo-.

toponimija na području susedgradskog vlastelinstva u ...

Sučija ili seoska općina administrativna je jedinica unutar vlastelinstva na čelu koje je ... Pretpostavlja se da je toponim Susedgrad motiviran specifičnim.

SAMOREGULACIJA UČENJA U PODRUČJU PISANJA

Esejsko ispitivanje, definiranje eseja, pisanje eseja na državnoj maturi . ... atribucijske procjene vrlo su važne u fazi samorefleksije jer na primjer ako pogreške ... Npr. ljudi koji jako vrednuju svoj posao, na nezadovoljavajuću procjenu ... Većina iz motivacijskog i kognitivnog skupa varijabli (s izuzetkom ciljne orijentacije na ...

PROGRAMIRANJE RADA U PODRUČJU KINEZITERAPIJE

Kineziterapija etimološki označava jednu od metoda u fizikalnoj medicini i ... programu. Vježbe u osnovi predstavljaju kretnju složenu od elementarnih pokreta, s.

Normizacija u području kulturne baštine

Ključne riječi: normizacija, norma, kulturna baština, zaštita,. Hrvatski zavod za norme (HZN), CEN/TC 346. Key words: standardization, standards, cultural ...

Župe na području Međimurja u 14. i 15. stoljeću

30 ruj 2015 ... http://www.zupa-sveti- juraj.hr/dokumenti/Zupa_Sveti_Juraj_Povijest/011-033_1334- ... Jurja odgovarala naselju Sv. Juraj na Bregu, dok bi.

Štetnici kupusa na području Hercegovine

stjenice, kupusni moljac, veliki kupusar i kupusna sovica. Štetnici kupusa. Buhači(Phyllotreta spp.) su sitni tvrokrilci koji se često mogu zapaziti na uzgajanom ...

KALCIZACIJA TALA U POGRANIČNOME PODRUČJU

KISELOST TLA. I POTREBA. KALCIZACIJE. Kalcizacija je agrotehnička mjera kojom se u kiselo tlo aplicira sredstvo koje sadrži Ca i/ili Mg s ciljem neutralizacije ...

Šumarstvo na području Like - Repozitorij UNIZD

15 sij 2019 ... Danas separk šuma Laudonov Gaj proteže na 33.23 hektara te je zaštićeni od strane zakona. Sačuvano je oko 518 starih hrastovih stabala.

PERIGLACIJALNI RELJEF NA PODRUČJU VELEBITA

20 pro 2001 ... Ključne riječi: Velebit, periglacijalni reljef, snježno oblikovanje, mrazni procesi i oblici. Although the Velebit is a low mountain situated in the ...

BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU ...

BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU. Jozo Milanović, Benediktinski samostan Ćokovac. Rad se uglavnom temelji na istraživanjima ...

MIGRACIJE LIČana na pODRuČju SLAVONIJE

Ličani dolaze do kuća i posjeda na dva načina - službenom do- djelom (diobom) i/ili kupnjom. Na ovaj način nastala su brojna “lička” sela, mjesta i naselja po ...

Potresi na zagrebačkom području - Građevinar

1 stu 2000 ... Ključne riječi potres,. Zagreb, zagrebačko područje, potres od 9. studenoga. 1880., ... Najstariji potres u Zagrebu za koji se zna kada se dogo-.

predromaničke crkve na području kaštela

Muncimir (izmeÿu 888. i 892.-910.) pak u svojoj povelji, ko- ju je izdao takoÿer u Bijaüima 28. rujna 892., potvrÿuje ispravu svog prethodnika (navodno je bio ...

Rješenja na području IDentifikacije - ID Shop

TERMOTRANSFERNI od. direktni tisak tehnologija je koja se najčešće upotrebljava u stolnim pisačima za plastične kartice. Pri direktnoj tehnologiji pod visokom ...

Gradnja autocesta na području Slavonije

Ujedno bit će to prva naša autocesta koja je izgradena i puštena u promet u cijeloj ... va – Odra. Na trasi Zagrebačke obi- laznice bit će uskoro izvedeni zidovi.

Ranjivost obala u području Kvarnera

Ključne riječi: obala, prirodni i antropogeni hazard, Jadransko more. 1. Uvod. U razvijenim obalnim državama, gdje je naglašena litoralizacija, danas se po-.

Idejni predvodnici u području snimanja glasa.

Sustav mikrofona mono mono stereo vrhunski stereo i sustav od tri mikrofona* mono. Zoom mikrofon. *. Snimanje u CD kvaliteti. *. MP3 reproduktor. Zabava.

razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području obž c

udio imao je HT (46, 26 %), zatim A1 (34,95 %) i Tele2 (18,79 %), što prikazuje slika 17. ... Putem operatora HT-a i A1 dostupne su karte pokrivenosti koje prikazuju ... od poduzeća Odašiljači i veze d.o.o., koje je nositelj tehničke provedbe ...

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU ...

komunalnog redarstva i komunalnog druStva ,,Splitska obala" d.o.o., te uz pomo6 policije, gradevinskog inspektora i ostalih nadleZnih tijela. (2) Redovno ...

HRVATSKO-MUSLIMANSKI SUKOB NA PODRUČJU BUGOJNA

Odnos ABiH i HVO-a u Bugojnu u kontekstu prvih sukoba tijekom 1992. ... Način djelovanja općinskih stožera bio je takav da su zapovjednici bili u isto vrijeme i.

Završni rad DOPRINOS FRANA BOŠNJAKOVIĆA U PODRUČJU ...

Fran Bošnjaković. 2.1. Život i djelo. O životu prof. Frana Bošnjakovića može se pisati zaista mnogo. Kao znanstvenik dobitnik je svjetski najprestižnijih nagrada ...

eu projekti na području grada vukovara - Lokalni.hr

STRUČNE PRAKSE ZA STUDENTE VEVU. Veleučilište "Lavoslav Ružička " u Vukovaru,. VURA d.o.o., Učilište Studium, Ekonomska škola. Vrijednost projekta: ...

RASPROSTRANJENOST ČAGLJA (Canis aureus) NA PODRUČJU ...

15 tra 2011 ... čagljevi povremeno primijećeni, no nema stalne prisutnosti. U četvrtu kategoriju spadaju lovišta koja ni na koji način nemaju zabilježenu ...

aktualnosti u propisima u području šumarstva - hkišdt

3 lis 2014 ... Pravilnik o uređivanju šuma. ○ Pravilnik o doznaci, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu. ○ Pravilnik o uvjetima i ...

Interdisciplinarna istraživanja u području obrazovanja na primjeru ...

Ključne riječi: glotodidaktika, rano učenje stranih jezika, stavovi i motivacija, ... Glotodidaktika u Hrvatskoj ... U mnoštvu postojećih definicija, najčešće se koristi.

društveno odgovorno poslovanje u hotelijerstvu na području ...

hotelijerstvu Hrvatske - UPUHH, n.d.). Društveno odgovorno poslovanje označava nastojanja neke tvrtke koja, iznad strogo zakonom propisanih obveza ...

PASTRVE NA PODRUČJU RIJEKE GACKE - Repozitorij ...

8 ruj 2018 ... Najveći izvor rijeke Gacke je Tonković vrilo koje se nalazi na jugoistočnom rubu Gacke. Drugo po izdašnosti je Majerovo vrilo u Sincu iz koga ...

mogućnosti za iskorištavanje vjetra na području ... - unizg

10 lip 2016 ... Ključne riječi: vjetar, brzina vjetra, vjetroturbine, potencijal energije vjetra ... Snaga vjetra je derivacija kinetičke energije po vremenu,.  ...

Važniji štetnici šipka na području Hercegovine

a to je uholaža koja ne čini izravne štete već stvara nelagodu krajnjim korisnicima plodova. Sažetak. Šipak (Punica granatum) se u Hercegovini uzgaja na ...

PROGRAM ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU ...

Prihrana s tekućim mineralnim gnojivom (pelargonije), 10 x god. m2. 30 ... Stabla i egzote, održavanje. 2.2.1. ... Grmlje srednje visoko i visoko, održavanje. 2.3.1.

BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ...

Biračko mjesto broj 1. u Osijeku, Gradska četvrt Retfala, Josipa Jurja ... Drinska, Dunavska, Gacka, Ilovska, Jablanička, Jadranska, Jadrovska ulica, Južno.

Razvoj carinske službe na koprivničkom području

U povelji kralja Gejze II iz 1142. također se spominje carina ... Carinarnice Koprivnica, Kotoriba i Virovitica između dva ... Koprivnica - carinarnica I reda.

PRODAJNA MJESTA TISKA NA PODRUČJU SPLITSKO ...

SOLIN KONZUM. STALNO. 61. SOLIN-POLICIJA-SDT. STALNO. 62. SOLIN-ŠIRINA-AUTOB. STAN.-SDT. STALNO. 63. SOLIN-ZVONIMIROV DOM-SDT.

KRIŽARI NA GOSPIĆKOM PODRUČJU 1945. – 1950.

Janjče - Ramljani, a dalje prema sjeveru veći dio 392. divizije s mojim 22. zdrugom i brinjskom bojnom… Kad je divizija osnovana dobila je samo zapovjednika ...

STANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO ...

vatrogasna društva u općinama najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila čini: ... budući da je dio vatrogasnih postrojbi nabavio nova ili mlađa rabljena vozila.

Medicinsko zbrinjavanje u izvanrednim stanjima u području ...

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) je dobrovoljna, stručna i humanitarna ... nalazi vođa saniteta odnosno liječnik koji uz to što pruža prvu pomoć ...

MOGUĆNOSTI UZGOJA KOZA NA PODRUČJU ... - ResearchGate

Trenutačno se u Hrvatskoj uzgaja oko 65.000 rasplodnih koza (HPA, 2014), a temeljem zahtjeva za ... Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci. Marković, M.

Terapija vježbanjem za bol u području patele (patelofemoralna bol ...

problem koljena, koji naročito pogađa adolescente i mlade odrasle. bol u prednjem dijelu koljena. javlja kod opterećenja koljenog zgloba prilikom ...

200 benediktinci na području dubrovačke nadbiskupije (zbornik ...

22 kol 2012 ... Prva cjelina naslovljena je »Sveti Benedikt glasnik mira i zaštitnik Europe« ... propovijedi, pisama i govora hrvatskih nadbiskupa i biskupa o sv.

KELTI NA PODRUČJU OSIJEKA Jasna Šimić

Kr., kada je poduzet veliki pohod prema jugoistoku, u kojem su sudjelovala različita keltska plemena kao i starosjedilački narodi – Panoni, Dačani, Tračani itd.

PREDMETNE ODREDNICE U PODRUČJU KNJIžEVNOSTI U ... - Srce

književnosti, književne vrste/žanrovi i drugi teorijski pojmovi, posebne teme publika- ... Nije dopuštena geografska podjela, određuje hoće li tematska dodatna ...

informacija o poljoprivrednoj proizvodnji na području osječko ...

Osječko-baranjske županije objavljenih u statističkom izvješću APPRRR, ... Vrijednost otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u 2018. iznosila je 7 349,4 milijuna ... masu isplata će se obračunavati ovisno o odstupanjima od parametara ...

PROSTORNA RAZDIOBA BRZINE VJETRA NA PODRUČJU ...

Spatial distribution of wind speed in Croatia obtained using the ALADIN model ... Slavonski Brod (SLB), Novalja (NOV), Split Marjan (STM) i Dubrovnik (DUB) ...

tradicionalna upotreba biljaka na području ... - Repozitorij PMF-a

Asparagus acutifolius L. (oštrolisna šparoga), Rosa canina L. (pasja ruža),. Foeniculum vulgare Mill. (obični komorač), Prunus spinosa L. (trnina) i Sorbus.

O ETIMOLOGIJI NEKIH FREKVENTNIH IMENA Na području ...

u· narodnoj pjesmi ban Emerik Derenčin prekršten u Mirka Derenčina. I da je tako do našega doba svjedoči podatak iz Krležina romana. »Zastave«. U njemu ...

P R O G R A M zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području ...

8 lip 2010 ... mjerenja u državnoj, županijskoj i gradskoj (Osijek) mreži za praćenje kakvoće zraka, mjerenja posebne namjene (naselje Zoljan ...