Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću ... - pravosudje.ba

zajednice sa poginulim borcem, pa se ova činjenica posebno ne dokazuje. U konkretnom predmetu tužiteljica je priložila dokaz da je rodila dijete dana ...

Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću ... - pravosudje.ba - Srodni dokumenti

Vrhovni sud Republike Srpske u vijeću ... - pravosudje.ba

zajednice sa poginulim borcem, pa se ova činjenica posebno ne dokazuje. U konkretnom predmetu tužiteljica je priložila dokaz da je rodila dijete dana ...

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Broj - pravosudje.ba

22 sij 2013 ... 07.12.1984. godine, dozvoljena civilna dioba spornog stana prema propisima o prinudnoj javnoj prodaji, a da se novac dobijen prodajom ...

Vrhovni sud Republike Srpske

kao punomoćnika, tako što su dana 22.08.2001. godine zaključili ugovor o zastupanju i toga dana tuženi je tužitelju dao punomoć za zastupanje u tom sporu; ...

118-0-Rev-08-000 223 - Vrhovni sud Republike Srpske

ugovor o poklonu kojim je M. Ž. kao poklonodavac poklonila nekretnine ... kopija se nalazi u spisu je naslovljen kao darovni ugovor, a ugovorne strane kao.

врховни суд - Vrhovni sud Republike Srpske

Pobijanom presudom, odbijena je kao neosnovana tužba, protiv osporenog akta, bliže označenog u uvodu ove presude, kojim je uvažena žalba V. D..

Untitled - Vrhovni sud Republike Srpske

V. iz G. L., kojeg zastupa G. B., advokat iz B. L., Ulica ... br. ..., radi predaje u posjed nekretnina, vrijednost spora 20.000,00 KM, odlučujući o reviziji tužitelja protiv.

bosna i hercegovina - Vrhovni sud Republike Srpske

posjedovnom listu broj 684 k.o. T. I., na njenom imenu u dijelu 1/1, stečeno pravo služnosti u najširem obimu (prolaza pješice, progona stoke i prolaza motornim ...

22.10.2015. godine Vrh - Vrhovni sud Republike Srpske

22 lis 2015 ... navedenih nekretnina, a u nemogućnosti fizičke diobe izvršiće se civilna dioba, a sve to u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude, ...

osnovni sud u banja luci - Vrhovni sud Republike Srpske

pitanju odluka o tužbenom zahtjevu, s tim da nalazi da je u pitanju pravna evikcija i poziva se na odredbe člana 508. i 510. ZOO. Za razliku od prvostepenog, ...

lista sudskih tumača republike srpske - pravosudje.ba

Gradiška. 051/813-193 engleski. Biljana Babić. Banja Luka. 065/900-019 slovenački. Biljana Bellina. Gradiška. 065/758-516 francuski. Biljana Bilanović. Srbac.

uredbu o klasifikaciji djelatnosti republike srpske - pravosudje.ba

23 sij 2014 ... Štampanje i uslužne djelatnosti povezane sa štampanjem ... 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom ... proizvodnju proizvoda od šećera: karamela, kašua, nugata, fondana, bijele čokolade, ... postupci sa pločom "sa računara na ploču" (isto tako fotopolimerske ploče),.

vrhovni sud - pravosudje.ba

1 velj 2006 ... 67, radi predaje u posjed, odlučujući o reviziji tuženih protiv presude Okružnog suda u D. Gž-38/02 od 24.01. 2002. godine, na sjednici.

Untitled - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

4 stu 2019 ... Praksa Vrhovnog suda Ujedinjenog kraljevstva https://www.supremecourt.uk/current- cases/index.html. Praksa Vrhovnog suda Savezne ...

Su-IV-245/2019-3 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

27 stu 2019 ... službenoj dužnosti na prigovor poštivanja prava na dom u okviru ... iz Očevidnika, ponovno navedeno rješenje o ovrsi upiše u Očevidnik i.

Su-IV-28/2019-36 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

18 stu 2019 ... VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE. Z A G R E B. KAZNENI ODJEL. Broj: Su-IV-28/2019-36. Zagreb, 18. studenoga 2019. Z A K LJ U Č ...

Su-IV-28/2019-13 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

7 lip 2019 ... VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE. Z A G R E B. KAZNENI ODJEL. Broj: Su-IV-28/2019-13. Zagrebu, 7 lipnja 2019. Z A K LJ U Č C I.

Su-IV-148/2018 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

15 lip 2018 ... Preinaka tužbe povećanjem tužbenog zahtjeva nakon zaključenja prethodnog postupka jer su provedenim vještačenjem utvrđene nove ...

21 2 1$-08 67$129$ sulpmhqd x sudnvl - Vrhovni Sud Republike ...

0laden äuvela Ugovor o najmu stana (Od stanarskog prava do najma stana), ... sklapanje ugovora o najmu izme u stanara kao najmoprimca i vlasnika stana iz ...

Su-IV-155/2016 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

12 tra 2016 ... Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11 i ... Sporovi radi utvrđivanja ništetnosti ugovora o kreditu između ...

Dr. sc. Jadranko Jug Vrhovni sud Republike Hrvatske Trg Nikole ...

Brisovna tužba je stvarnopravna tužba čiji je zahtjev usmjeren na utvrđenje nevaljanosti već izvršenog upisa i uspostavu ranijeg zemljišnoknjižnog stanja.29 ...

REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ...

Delija, Zoran Knez,. Dragan Arnaut, Dragan Dragić, Filip Zagorac, Stevan Četnik, Petar Arambašić,. Mitar Arambašić, Dragan Arambašić, Milan-Mile Četnik zv.

Gž 2/08-2 RJE Š ENJE Vrhovni sud Republike Hrvatske u ... - uncitral

Odbija se žalba ovršenika kao neosnovana i potvrđuje rješenje o ovrsi ... "Na temelju pravomoćnog i ovršnog pravorijeka Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj ...

Izvješće za 2018 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

30 tra 2019 ... Požegi, Slavonskom Brodu, Makarskoj, Splitu (Općinski sud i Općinski prekršajni sud), Šibeniku,. Čakovcu, Koprivnici, Varaždinu, Novom ...

republika hrvatska - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

Revizija tužitelja se prihvaća, ukida se presuda Visokog trgovačkog suda ... valuta uz koju je vezana glavnica švicarski franak, a da prije zaključenja i u vrijeme.

REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE ... - Iusinfo

11 sij 2011 ... ... Vrhovnog suda Republike Hrvatske održanoj dana 29. studenog. 2002. razmatrani su i prihvaćeni. ORIJENTACIJSKI KRITERIJI I IZNOSI ZA ...

I. UPUTE ZA TESTIRANJE kandidatima - Vrhovni Sud Republike ...

20 ožu 2019 ... Provjere poznavanja rada na računalu koje se sastoji od oblikovanje dokumenta u Word programu za obradu teksta (margine, pismo, veličina ...

I. POZIV NA TESTIRANJE kandidatima - Vrhovni Sud Republike ...

6 ožu 2019 ... natječaja za prijem u državnu službu u Vrhovni sud Republike ... Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15., 123/15., 45/16.,.

VSRH Kž-rz-30/2019 - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

OKZRH pod točkama 1. i 2. izreke pobijane presude, a pod točkom 1. izreke kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz članka 122. OKZRH pa je.

3ulmherm nrpshq]dflmd - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

ZOO koje regulira pravne uşinke izjave o prijeboju. Mogućnost prijeboja, kad su pretpostavke za njega nastale pośto je jedno od potraåivanja zastarjelo, zavisi ...

Kućni red Vrhovnog suda Republike Hrvatske - Vrhovni Sud ...

1 svi 2015 ... ... službene osobe koje skrbe o sigurnosti zgrade i građane koji po pozivu ili nepozvani borave u zgradama suda (u daljnjem tekstu: stranke). II.

rješenje o prijmu (od 17.5.2019.) - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

14 svi 2019 ... Rješenje. 1. Sanja Boban Sotski, prima se u državnu službu u Vrhovni sud Republike Hrvatske na neodređeno vrijeme na radno mjesto: stručni ...

vrhovni sud republike hrvatske izvješće predsjednika vrhovnog suda ...

30 tra 2018 ... predmete, rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne ... (https://pravosudje.gov.hr/strategije-planovi-i-izvjesca/6346) ... zakona na trgovačke sudove pristigao veliki broj stečajnih predmeta iniciranih od strane FINA-e.

USTAV REPUBLIKE SRPSKE

Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 21/92 – prečišćeni tekst, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96,. 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, ...

ZA STICANjE DRŽAVLjANSTVA REPUBLIKE SRPSKE - BiH ...

Zahtjev upućen Ministarstvu uprave i lokalne samouprave. (zahtjev se dobija u šalter sali). 2. Izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija). 3.

SADR Ž AJ - Željeznice Republike Srpske

15 дец 2019 ... Rezervacija obavezna iz polazne stanice. ○. - (Ispred imena sl. ... 3) 20% od RVC za povratna putovanja u unutrašnjem i međuentitetskom ...

FARMACEUTSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

29 јун 2008 ... Farmaceutska komora Republike Srpske ul. Save Kovačevića br. 21 Banja Luka. ZA IZDAVAČA. Prim. mr ph Jagoda Radaković, predsjednik.

Z A K O N O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE - INTEGRALNI ...

1 Ovaj Integralni tekst sadrži tekst Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/04), koji je stupio na snagu 1.1.2005.

Rusenje Republike Srpske konacno

16 феб 2014 ... ljudožderskog lonca: Imperija, prevrat i sudbina“ Nebojše Malića. Moj zaključak ... druge da analiziraju uspešne obmane kojima su, u ranijoj epizodi istog serijala ... Republike Srpske i njihovi problemi poslednja briga aktivista ove ... Na srpskom jeziku objavljeno je (a zatim prevedeno, između ostalih, i na.

zakon o radu republike srpske

ugovora o radu, odlukom o prijemu, odlukom o izboru i imenovanju i drugim pravnim ... (3) Prava iz radnog odnosa nastaju danom kada radnik stupi na rad po jednom od ... Sporazumni prestanak radnog odnosa ... Datum: 4. jul 2018. godine.

Krivicni zakonik Republike Srpske - Prnjavorac

Službeni glasnik Republike Srpske broj: 64/17 od 13.07.2017 ... u promet sredstva za ličnu njegu, dječije igračke ili slične proizvode za masovno korištenje ili.

Zakon o praznicima Republike Srpske - Prnjavorac

U dane praznika Republike Srpske ne rade republički organi, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća i druge organizacije. U dane praznika Republike ...

laktaši - Privredna Komora Republike Srpske

... ali i hortikulturnih sadnica u rasadnicima "Iris" u Boškovićima i "Tamaris" u Mrčevcima. ... društva Dijk Trade d.o.o. su rezana građa, te elementi i ogrevno drvo.

Zakon o nasljedivanju Republike Srpske - Prnjavorac

(1) Nasljednik se može odreći nasljeđa izjavom do završetka rasprave o zaostavštini. (2) Odricanje važi i za potomke onoga koji se odrekao od nasljeđa ako nije ...

hronika republike srpske krajine - KrajinaForce

Na vanrednoj sjednici SO Knin, dr Milan Babić izjavio, da će SAO Krajina priznati Republiku Hrvatsku, ako ona prizna SAO Krajinu. Srpsko nacionalno vijeće za ...

2. kongres endokrinologa i dijabetologa republike srpske sa ...

13 kol 2013 ... adrenokortikotropnog hormona (ACTH) i smanjena je supresibilnost kotizola nakon pri- ... Vuk Vrhovac University Clinic-Uh Merkur, Zagreb, Croatia. The need for combining ... Vađenje venske krvi obavljano je u jutarnjim ...

Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske - Prnjavorac

18 мај 2017 ... smještaja, ishrane i pića i druge uobičajene usluge u ugostiteljstvu ili samo usluge smještaja,. 5) ugostiteljski objekti za ... utvrđenih normativa,.

Nacrt zakona o faktoringu Republike Srpske

ЗАКОН. О ФАКТОРИНГУ. ГЛАВА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет закона. Члан 1. Овим законом уређују се појам, предмет и врсте факторинга, уговор о.

Zakon o prekršajima Republike Srpske - Prnjavorac

100/2017). GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet Zakona. Član 1 ... prekršajna odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija.

TOR ZRS Organization and Accounting - Željeznice Republike Srpske

20 нов. 2018 ... tekovinom EU za željeznice, restrukturisale ŽRS radi unapređenja njene ... imovinom u državnim preduzećima, uključujući i (male) željeznice, ...

Zakon o radu Republike Srpske - Prnjavorac

ugovora o radu, odlukom o prijemu, odlukom o izboru i imenovanju i drugim pravnim ... (4) Poslodavac je dužan da razmotri zahtjev radnika sa nepunim radnim ...

Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske - Prnjavorac

Ako je jedan roditelj ostaviočev umro prije ostavioca a nije ostavio nijednog potomka, dio zaostavštine koji bi mu pripao da je nadživio ostavioca nasljeđuje ...

RIBOLOV - Turistička organizacija Republike Srpske

and activity, there is spinning, and for those who like to completely surrender to nature, fly fishing is the real deal. Republic of Srpska is a mountain country.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pregled po ... - Arz.gov.ba.

DIPLOMIRANI KOMUNIKOLOG ZA MULTIMEDIJALNI DIZA. VSS. 2. DIPLOMIRANI KRIMINALIST. VSS. 94. DIPLOMIRANI MAŠ.INŽ.-SMJER ENERGET.

Zakon o zeljeznicama Republike Srpske - Prnjavorac

27 феб 2017 ... ZAKON O ŽELjEZNICAMA REPUBLIKE SRPSKE ... industrijskoj željeznici dužan je da donese akt o uslovima i načinu obavljanja tog prevoza, ...

Mapa katastarskih opština Republike Srpske

15 мар 2012 ... Banja Vrućica. PlanjeOrašje. PlanjeDžemilić. ŽarkovinaKalošević. Stenjak. Teslić Grad. Raduša. Gornja Vrućica. Kamenica. BrezoveDane.

Porodicni zakon Republike Srpske - Prnjavorac

Ovako će sud postupiti i kad je od zahtjeva za sporazumni razvod braka odustao samo jedan od bračnih supružnika. (4) Na način iz prethodnog stava sud će ...

Advokatska tarifa Republike Srpske - Prnjavorac

Vrijednost spora. Pripadajući bodovi od 1,00 KM. do 5.000,00 KM. 80 bodova od 5.001,00 KM. do 10.000,00 KM. 160 bodova od 10.001,00 KM. do 20.000,00 ...

Krivični zakon Republike Srpske - Prnjavorac

Teška krađa. Član 232. (1) Ako je krađa izvršena: 1) obijanjem ili provaljivanjem ili drugim savlađivanjem većih prepreka da se dođe do stvari iz zatvorenih ...

Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske - Paragraf Lex

izvršiće u određenoj oblasti inspekcijski nadzor iz nadležnosti ili djelokruga rada inspekcije. Inspektorata. Član 11. (1) Inspektorat vrši nadzor nad radom ...

Zakon o vanparnicnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

nalazi u Republici Srpskoj i u pogledu njegove pokretne imovine, bez obzira gdje ... (5) Rješenje kojim je raspodijeljena naknadno pronađena imovina, sud će ...