Nacrt odluke - Ustavni sud BiH

sudu evidentiran kao tužba) za utvrđenje postojanja vanbračne zajednice po osnovu ... ostvarivati u posebnom postupku pred sudom u kojem će dokazati da je s ... rješenje o utvrđivanju izvanbračne zajednice ostvari u drugoj državi, a ne ...

Nacrt odluke - Ustavni sud BiH - Srodni dokumenti

Nacrt odluke - Ustavni sud BiH

sudu evidentiran kao tužba) za utvrđenje postojanja vanbračne zajednice po osnovu ... ostvarivati u posebnom postupku pred sudom u kojem će dokazati da je s ... rješenje o utvrđivanju izvanbračne zajednice ostvari u drugoj državi, a ne ...

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima - Grad Osijek

19 velj 2020 ... predstavljalo povećanje stope prireza za 5,5% u odnosu na Odluku o izmjeni odluke o prirezu na porez na dohodak iz 1997. (Službeni glasnik ...

Nacrt Odluke

se tekst: "i izjavu o pativanju Kodeksa izabranih zvanienika - vijeenika u Opeinskom vijeou Teganj", a rijee "ga" zamjenjuje se sa "ih". Clan 2. U elanu 9. iza rijeei ...

Nacrt odluke - Sud Bosne i Hercegovine

krivnja. (2) Sumnju u pogledu postojanja činjenica koje čine obilježja krivičnog ... nedokazana, što bi u suprotnom obavezivalo redovne sudove da primijene ...

Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju članova Kulturnog ... - PGŽ

16 sij 2017 ... O IMENOVANJA ČLANOVA KULTURNOG VIJEĆA PRIMORSKO-. GORANSKE ŽUPANIJE. Pročelnik. Valerij Jurešić, prof. Materijal sastavili:.

Nacrt odluke o komunalnoj naknadi - Grad Varaždin

Nacrt. Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" ... zlatari, automat klubovi, kladionice, pečenjare plodina (kesten i kokice), ...

NACRT ODLUKE o kućnom redu u stambenim zgradama

3 дец 2014 ... Ovom Odlukom se propisuje kućni red u stambenim zgradama na području opštine Budva. Pod kućnim redom iz stava 1 ovog člana ...

Nacrt Odluke o komunalnom redu - Grad Garešnica

8 sij 2020 ... besplatnu opskrbu građana novinama; štandovi; drvene kućice; klupe; kolica za prodaju raznih artikala; automati i naprave za prodaju pića, ...

Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih ... - PGŽ

1 sij 2017 ... Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka (nastavno: DV Rijeka), ... trg 5, u sastavu kojeg je Područni objekt Mima, Pomerio 13, Rijeka.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu - Novi Vinodolski

Natpisne ploče sa imenom trga postavljaju se na desnoj strani trga od ulaza iz ... redara, oznaka tvrtke i ploča s natpisom će se ukloniti putem treće osobe na ...

Nacrt konačnog prijedloga odluke o donošenju ... - Grad Rijeka

Odvj. ured Anita Vrkić i Iva Vrkić p.p. za Mirela Terlević i Emilio Terlević. 6. GRAĐANI u ... Reka Bersim. 3. Ivica Budimir, Milan Drašković, Zvonko Sakić ... radio-komunikacijski sustavi na frekvencijskim pojasevima VHF i MF/HF. d) Radio i TV ...

Nacrt Odluke o organizaciji, upravljanju i naplati ... - Grad Poreč

parkiralište Osnovna škola. Alternativno ... Trg Joakima Rakovca, ... Vukovarska ulica, od Trga Joakima Rakovca do križanja s ulicom Županije Somogy,.

Nacrt prijedloga Odluke o područnoj ... - Brodsko-posavska županija

1 srp 2019 ... Željka Siser, dr. med. 2. Tratinčica Jakovina, dr. med. 3. Mato Gjurčević ... Damir Medarić, dr. med. 2. Miroslav Godić, dr.med. 3. Žaklina Lukač ...

Nacrt prijedloga odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom ...

8 ožu 2012 ... u trgovačkom društvu Vodoprivreda-Zagorje d.o.o.. PRAVNI TEMELJ: - Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), članak 64. stavak 4.

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ... - Grad Vinkovci

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

nacrt prijedloga odluke o imenovanju rudina i ulica na ... - Grad Ozalj

naslov Gazofilacij hrvatsko-latinski (Gazophylacium illyrico-latinum). Osim po bogatstvu riječi. (oko 40.000 riječi na 2.000 stranica teksta) Gazofilacij je važan i ...

nacrt prijedloga odluke o imenovanju ulica na području ... - Grad Ozalj

rječnika „Gazofilacij“, hrvatski kajkavski pjesnik, pučki pisac i propovjednik, jezikoslovac i leksikograf, redovnik. O. Belostenčevom djetinjstvu nemamo podataka.

ustavni sud republike hrvatske odluku o nazivima i ... - Ustavni sud RH

20 kol 2014 ... objedinjavanje rada stručnih službi (pisarnica, otprema, foto-kopiraona, dostava, služba voditeljica kabineta sudaca, pismohrana); nadzor nad ...

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: SuE ... - Ustavni sud RH

16 lis 2018 ... COMPROM PLUS d. o. o. Varaždin, TUBLA TEKSTIL d. o. o. Čakovec, YTRES d. o. o.. Donji Kneginec i INTINOVA d. o. o. Majerje, koje zastupa ...

ustavni sud između negativnoga zakonodavca i ... - Ustavni sud BiH

27 ožu 2014 ... 42 Grdinić, Elica, „Prava obrane članku 6. stavku 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda”, Hrvatska pravna revija, od 6. br. 5.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom ... - Ustavni sud BiH

Zakona o upotrebi zastave, grba i himne («Službeni glasnik Republike Srpske» broj ... Zastava Republike Srpske ima sva obilježja zastava Kneževine. Srbije iz ...

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na ... - Grad Sinj

26 lip 2018 ... Površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan ... Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o najmu stanova - Grad Rijeka

6 pro 2012 ... Odluku o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ... ugovora o koncesiji, kao i utvrditi obvezu koncesionara da godišnji plan ... Drugi i svaki daljnji polog jamčevine, Komisija će zaprimati od ...

TOČKA 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o grbu i ... - Grad Rijeka

U sljedeća dva desetljeća Rijeka nije imala ni grba niti zastave, a potom je 29. prosinca. 1970. Skupština općine Rijeka prihvatila grb, i iz njega izvedenu ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja ...

4 ruj 2015 ... goranske županije da lučko područje luke Crikvenica nije u suprotnosti s ... Policijska uprava odnosno policijska postaja koja je obaviješte-.

prijedlog odluke o izmjeni odluke o stipendiranju učenika i studenata

3 kol 2019 ... Osječko-baranjske županije ... stipendiranju ako se utvrdi da korisnik stipendije prima drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Rijeka

17 stu 2017 ... li Izmjena Odluke o grobljima biti dobra ili loša za KD Kozala? ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi grobnih ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom ... - Grad Rijeka

SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | ARHIVA | TRAŽILICA |. IMPRESSUM. Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003. GRAD RIJEKA. 56. Na temelju ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj ... - Grad Rijeka

lokalne i podrućne samouprave nije izdala obvezni prekršajni nalog za ... odnosno ne prijavi promjenu razlike obujma gradevine za koju se doprinos plaća.

obrazloženje prijedloga odluke o izmjeni odluke o porezima grada ...

prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku ili ... Grad Slavonski Brod gubi daljnjih 1,5 milijun kn prihoda. Također ...

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Split

5 stu 2010 ... 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst,. 82/04 ... u projektima zgrada koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 iz 2010. godine, a ... Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj ... - Grad Pula

14 sij 2019 ... pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu. Gradskog vijeća ... oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. ... OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA,.

7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu ...

9 velj 2018 ... Područna škola. Upisno područje. OŠ “kraljice Jelene ”. Solin. Za učenike od I. –VIII. razreda: Ulice: Put mira, Marka Marulića, Domovinskog.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika ...

5 lip 2019 ... Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ ... Glorija Podnar, mag.oec., Viša stručna suradnica za rad na projektu Kulturno-.

kp odluke o izmjenama i dopunama odluke o ... - Grad Zagreb

UPU Groblje Jakuševec, UPU Termalno kupalište Blato. Detaljna pravila a) javna i društvena namjena: - gradnja novih graĊevina;. - graĊevna ĉestica oblikuje ...

prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima ...

Štrcaljka za ispiranje uha - 1 kom (obiteljska DZ Donji. Miholjac). 0,00. 1.110,00. 1.110,00. Vaga precizna - 1 kom (Služba zaštite na radu DZ D. Miholjac). 0,00.

ustavni sud - ZDK

28 kol 2014 ... (2) Policijski organ ovlašten je da javno objavi sliku, ... 039-0-Dn-14-000 247 od 01.07.2014.godine privremenog zastupnika u osobi Bošnjak Berina, advokat iz ... 440, radi uspostave ZK uloška, protivnicima predlagaĉa Fatić ...

Ustavni sud - HRT

24 srp 2015 ... U vrijeme počinjenja djela, Stephan Edgar Hurlimann (u daljnjem tekstu: ... Zoran Milanović, predsjednik SDP-a i saborski zastupnik, prilikom.

decision - Ustavni sud BiH

4 Mar 2010 ... of Slobodna Bosna N. D., confirming the authenticity of the quoted statements of Judge Krstan. Simić which were published in the articles of this ...

vodič водич - Ustavni sud BiH

okolnostima cijeniti da Vrhovni upravni sud u suštini nije razmotrio navode koje je ... cjeni ratne štete u svrhu otkupa predmetnog stana i utvrdio vrijednost ...

izvod iz zapisnika - Ustavni sud

30 svi 2018 ... Gž-249/17-2 od 21. ožujka 2017. i presude Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u. Crikvenici broj: P-1112/15 od 29. srpnja 2016., istaknute povrede članaka 29. stavka ... Općinski sud u Gospiću dužan je donijeti odluku u.

izvod iz zapisnika - Ustavni sud RH

23 tra 2018 ... vježbenika iz Zagreba (U-I-1747/2012, U-I-3883/2013, U-I-5087/2013), Alen Golub ... alineja a) tetovaže na vidljivim mjestima koje ne prekriva.

dokumentacija o nabavi - Ustavni sud

Predmet javne nabave nije podijeljen na grupe iz razloga što naručitelj smatra kako predmet nabave može isporučiti svaki ponuditelj u cijelosti te kako isti nije ...

Ustavni sud Republike Hrvatske

Zakon o visokim učilištima (Narodne novine, broj 59/96. - pročišćeni tekst). Članak 149. IMOVINA KOJA JE TEMELJEM ZAKONA O USTANO. VAMA POSTALA ...

Modernizacija 12 Ustavni Identitet

Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske – rasprava teba dopustiti ... pozitivan odgovor na pitanje postoji li nešto iza ili izvan ustava značio da je čak i.

sabor republike hrvatske - Ustavni sud RH

22 pro 1990 ... u zaključcima Hrvatskoga sabora godine 1848. o obnovi cjelovitosti Trojedne. Kraljevine Hrvatske pod banskom vlašću, na temelju ...

правилник о електронској комуникацији ... - Ustavni sud BiH

17 јул 2019 ... врши се путем сљедеће адресе електронске поште: [email protected] Члан 8. (Пуноважност електронског документа и ...

USTAvNI SUD REPUBLIKE HRvATSKE KAO INSTITUCIONALNI ...

Ustavnog suda Republike Hrvatske. USTAvNI SUD REPUBLIKE HRvATSKE KAO. INSTITUCIONALNI ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAvA I. TEMELJNIH SLOBODA*.

Obrazac ustavne zalbe - Ustavni sud

(видети одељак I упутства за попуњавање обрасца уставне жалбе) ... V НАВЕДИТЕ ЗАХТЕВ О КОМЕ УСТАВНИ СУД ТРЕБА ДА ОДЛУЧИ. (видети ...

Posebne istražne radnje - Ustavni sud BiH

Naime, nije ni lako niti jednostavno učestvovati u raspravi o temi koja u sebi sadrži ... suda, prisluškivanje i druge forme praćenja telefonskih razgovora predstavljaju ... Апстракт: Посебне истражне радње, да би биле легално и легитимно.

ustav bosne i hercegovine - Ustavni sud BiH

o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim ... uzastopni mandat, slijedom kojeg naredne četiri godine neće imati pravo biti ...

Ustav Republike Hrvatske - Ustavni sud RH

Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske,. Ustavni sud Republike Hrvatske, 15. siječnja 2014. 2. - u zaključcima Hrvatskoga sabora godine 1848. o obnovi ...

odluku o dopustivosti i meritumu - Ustavni sud BiH

6 pro 2018 ... izvršio jer nije imao novca za upis i zbog činjenice što je postojala zabilježba spora jer je uvidom u zk. uložak vidljivo da je zabilježba spora ...

U-III br. 856/16 (ODLUKA) - Ustavni Sud Crne Gore

dijelu u kojem je predloženo obavezivanje i III- tužene (Država Crna Gora - ... tuženog i II-tuženog predstavlja ugovor o djelu u smislu odredbe člana 669. ZOO.

Kofax Capture - Ústavní soud

dovolte nám jako občanům České republiky, kteří se aktivně zajímají o dění a o situaci v Národním ... kde ie 22 let po gradaci kůrovce v roce 1996 (údaje Správy NPŠ) uschly, bezprizorní les ... Za ASOCIACI MURIEL VICTORIA GOTU, z.s..

porezno pravo i ustavno sudstvo - Ustavni sud BiH

рјешење неосновано и да му је због тога повријеђено право на правично суђење. ... arbitražne odluke, na kraju je pronađeno „solomonsko” rešenje.

pravilnik o elektronskoj komunikaciji ustavnog ... - Ustavni sud BiH

17 srp 2019 ... putem sljedeće adrese elektronske pošte: [email protected] Član 8. (Punovažnost elektronskog dokumenta i elektronskog ...

USTAVNI AMANDMAN VII Decembra 1968. Socijalističku ...

ustavnim zakonom u skladu sa načelima Ustava Jugoslavije i sa republi- čkim ustavom. Za vršenje ... novi Ustav SFRJ 21. februara 1974. godine. Od ustavnih ...

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ... - Vlada BPK

edsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirja- na Čučković, dr. sc. Šahbaz ... frizerski salon „RIO“, vl. Riad Tatarin. ID broj: ... Frizersko-kozmetički salon „GLAMUR“, vl.

Dnevni red 15. B sjednice Suda od 27. listopada ... - Ustavni sud RH

Petar Marija Radelj iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s. Ustavom i zakonom Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih ...