Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta - PeFprints

Mednarodno veljavni opozorilni znaki (piktogrami) so razdeljeni v več skupin: (1) ... Kemija kot ena temeljnih naravoslovnih in eksperimentalnih ved preučuje ...

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta - PeFprints - Srodni dokumenti

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta - PeFprints

vale đanđa, da hile dova vile. Ka pe jest jekake približuvin, da bi la đikon kanini pucidi vašu bala. Rom đanle, če len trin puta pucidi vašu bala, da le hili bajt. Ka.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta - PeFprints

Mednarodno veljavni opozorilni znaki (piktogrami) so razdeljeni v več skupin: (1) ... Kemija kot ena temeljnih naravoslovnih in eksperimentalnih ved preučuje ...

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA ... - PeFprints

Zahvaljujem se asistentu Branku Dragičeviću z Inštituta za oceanografijo ... napihovalka napada ribe, ki so že ujete v ribiško mrežo ali parangal in jih pogoltne. ... predstavlja grožnjo za hrvaški morski ribolov ter za populacije brancina in orade.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta poučevanje ... - PeFprints

3.4 Kiparske tehnike . ... risanje. Dvodimenzionalne ploskve so tudi površine, ki omejujejo kiparske volumne.« ... »Temeljna tehnika dela z glino je modeliranje.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta oddelek za ... - PeFprints

Ključne besede: inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, vidiki učiteljev ... 2.1 Definicija inkluzije . ... 3.2 Novosti, ki jih prinaša inkluzija za učitelje .

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta likovno ... - PeFprints

Slika 2: Vincent van Gogh, Cesta s cipreso in zvezdo, olje na platnu, 1890, 92 x ... V prvem planu slike so barve najmočnejše, nenasičene, rumeno-oranžnim ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta biotehniška ... - PeFprints

20 okt 2011 ... Ljubljanica, kraško porečje Ljubljanice, analiza vode, hitri testi, nitratni ion, fosfatni ion, amonijev ion, sulfatni ion, pH, trdota vode, pesticidi.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta kim munih ... - PeFprints

21 avg 2013 ... Najbolj znan primer je namizna sol, natrijev klorid s kemijsko formulo NaCl. V vodi razpade na Na. in Cl. - ione. [6, 15]. 3.2. Sulfati. Sulfat je ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta analiza ... - PeFprints

čokoladne bonbone (mala velikonočna jajčka). 2 je bila posebej všeč vaja ... edukativne funkcije kot npr. kocke. Otroci so se tudi sicer zunaj ... Tudi pri sami vaji (dihanje in vodena fantazija žabice) je bilo danes že več miru, delali smo tudi že ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta sandra ... - PeFprints

hidroksid, natrijev etoksid in natrijev propoksid (Fanguri in Milford, 1999). Slabost uporabe baze kot katalizatorja je nastanek stranskega produkta, mila. Milo.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska ... - PeFprints

diplomska naloga nastala, hvala za njeno pomoč, za vso podano strokovnost ... diplomirala na temo animacije v vzgojno-izobraževalnem projektnem delu in od leta 2006 ... ko smo ustvarjali v računalniški sobi, smo veliko pozornosti namenili.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomsko delo ... - PeFprints

kiparstvo. V nadaljnjem izboru možnosti, ki jih nudi kiparsko oblikovanje, sem ... Rimsko kiparstvo po svojem pomenu sicer nekoliko zaostaja za grškim, saj je ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta urša dubravica ... - PeFprints

simbolne igre na gledališko igro ter o spodbudnem okolju za kreativne gledališke dejavnosti v ... Odgovoril mi je, da bo Elza iz risanke Frozen. Blago sem mu ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta urška aţman ... - PeFprints

igre, metodo pogovora, igre, ki razvijajo fonološko zavedanje od gibanja k poslušanju in govoru, in igre za slušno razlikovanje med zvenečimi in nezvenečimi ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta martina bahor ... - PeFprints

... BESEDE: razumevanje izbranih kemijskih pojmov, submikroskopska raven, agregatna stanja snovi, prehodi med agregatnimi stanji, kroženje vode v naravi.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta valerija tompa ... - PeFprints

Za prenos kemijske formule spojine v njen model, mora učenec uporabiti informacije iz pojmovnega in vizualnega sistema ter ustvariti primerne povezave med ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta matic hrastar ... - PeFprints

Ključne besede: Kumarin, redukcija, NaBH4, hidrogeniranje s prenosom vodika, glive kvasovke. Abstract. Coumarins (2H-1-benzopyran-2-ones) found in plants, ...

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Lara Kobal ... - PeFprints

raziskave je bil ugotoviti stanje izvajanja pouka pri likovni vzgoji in ustvarjalnosti ... koncu osnovne šole kot tudi matura, spodbujajo »enake« odgovore na.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta maruša kokol ... - PeFprints

Ključne besede: Risba, izraz risbe, likovna prvina, linija, točka, tehnika, tuš, oglje. ... prečiščena obrisna črta, ki gledalcu nudi le oster bežen pogled na ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta bernarda jančik ... - PeFprints

Les je zelo uporaben in pomemben material za manipulacijo in gradnjo (Jug-Hartman,. 1998) tudi v okviru dejavnosti v vrtcih, določenih v Kurikulumu za vrtce ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta nina horvat ... - PeFprints

NINA HORVAT. STALIŠČA IN IZKUŠNJE VZGOJITELJA NA PODROČJU AGRESIVNEGA VEDENJA. PREDŠOLSKIH OTROK. DIPLOMSKO DELO. LJUBLJANA ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta klavdija longar ... - PeFprints

Torto smo imeli, pa take breskvice. Bila je nekje v ... raziskovanja in vrnitev v »stare dobre čase«, vse skupaj pa povzeli v raziskovalno nalogo, ki bo ostala ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta mateja velušček ... - PeFprints

POVZETEK. Diplomsko delo z naslovom »Sobivanje risbe in slike ter papir kot temeljni nosilec podobe« obravnava temo koncepta združevanja večplastne risbe ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta špela likovič ... - PeFprints

razumejo, da posamezni deli rastlinske in živalske celice (celični organeli) opravljajo posebne naloge (mitohondrij – celično dihanje, kloroplast – fotosinteza),.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta urban šček ... - PeFprints

medtem ko pri elektrolitskih členih, reakcije niso spontane in zahtevajo dodaten vir energije. (AP*Chemstry ELECTROCHEMISTRY, 2010). 2.3 Redoks reakcija.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta eva žerjal vloga ... - PeFprints

1 sep 2014 ... Od tega so tri dela v toplo – hladnem kontrastu. KLJUČNE BESEDE: Fotografija, makro, barvni kontrasti, toplo – hladni barvni kontrast, Adobe ...

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULETA ... - PeFprints

vsebujeta cinkov glukonat, praški in krema za dojenčke vsebujejo cinkov oksid, ... Zn2 ioni s sulfidnimi ioni (S2–) tvorijo belo amorfno oborino, cinkov sulfid.

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETEA ... - PeFprints

Čaj iz plodu deluje rahlo diuretično in blago odvajalno, predvsem pa je pomemben ... Celice, ki mejijo na traheje, dobijo izgubljeno vodo iz ksilema. Zaradi izgube vode v ... Campanula trachelium L. (koprivasta zvončica). VII–IX. /. /. Cardamine ...

Elektronika 2 - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Faktor dobrote Q opisuje kvaliteto sita - njegova recipročna vrednost je dušenje α. Za nizko in visoko sito želimo, da je odvod absolutne vrednosti frekvenčne ...

naravoslovna - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

protoktisti, rastline, glive in živali. Arheje, ki smo jih nekoč šteli med bakterije, danes razvrščamo v samostojno domeno, saj na temelju molekularnih raziskav ...

Loksodroma - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

V matematiki je loksodroma krivulja, ki leži na sferi in seka pod istim kotom vse njene poldnevnike, potem ko smo na njej vpeljali sferni koordinatni sis- tem.

Kje se kopamo poleti? - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Halogeni elementi so strupeni, če pa so v obliki ionov, npr. v raztopinah ali ionskih kristalih pa so v zmernih količinah nenevarni. Ioni halogenov (halogenidi) so ...

Diferencialnih enačb - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

1 2(1. ln||). Integracija nam da: ln|| = ln|| 2 ln|1 ln||| ln2. Antilogaritmiranje nam prinese nazadnje rešitev: = 2 (1 ln||)2. 35. Rešite diferencialno enacbo.

Dejnostratova kvadratrisa - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Hebrejski alfabet ima posebne znake za zaključni kaf, mem, nun, pe in cade: , , , in . Babilonskemu kralju Baltazarju (vladal 552–543) se je na neki pojedini, na.

Nikomedova konhoida - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

talonci in Luzitanci concoide, Rusi konhoida, Ukrajinci konhoïda, Madžari konhoisz, Poljaki konchoida, Baski konkoide, Nizozemci conchoïde. O starogrškem ...

Upornost, tok in napetost - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Ohmov zakon pove, da sta napetost in tok sorazmerna, če napetost poganja tok ... Že definicija učneja z raziskovanjem vključuje dejstvo, da so učenci aktivni pri ...

danes bom pojedel - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

91 Lava cake. Vsako poglavje knjige je označeno s posamezno barvo, ki simbolizira sestavino, ki jo želite porabiti. Za lažjo orientacijo si lahko pomagate z.

President's Report - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

of the association were Ljiljana Krneta, professor of psychology, Aleksandra. Šević, psychologist and Elizabeta Vidovic, a pre-school educator. Secretary of the.

Academic book - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

15 May 2014 ... This is documented by the ECTS Label (European Credit Transfer and Accumula- tion System designation) the University received in late 2012, ...

se segreje ali ohladi? - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

sprošča (eksotermna reakcija) oziroma veže (porablja) (endotermna reakcija). • Učenci prepoznajo različne oblike energije, ki se sprosti pri kemijskih reakcijah.

loksodroma na svitku - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Loksodrome lahko definiramo na vsaki dovolj gladki rotacijski ploskvi. Za- nimiva je loksodroma na obli ali sferi, še bolj pa na svitku ali torusu. Gre za krivulje, ki ...

Desetiške predpone - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

17 Deci-. 47. 18 Centi-. 51. 19 Mili-. 53. 20 Mikro-. 54. 21 Nano-. 55. 22 Piko-. 56. 23 Femto-. 57. 24 Ato-. 57. 25 Zepto-. 58. 26 Jokto-. 58. 27 Desetiški številski ...

periodni sistem elementov - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Al aluminij. 26,982. 14. Si silicij. 28,085. 15. P fosfor. 30,974. 16. S žveplo. 32,076. 17. Cl klor. 35,446. 18. Ar argon. 39,948. 4. 19.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska naloga ... - CORE

pripovedovanje zgodbe ter njeno koherentnost in kohezivnost vplivajo otrokov spol, število let otrokove vključenosti v vrtec in materina izobrazba. Rezultati.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta urša dubravica igrajmo se ...

V empiričnem delu v dnevniku dejavnosti opišem dejavnosti projekta Igrajmo se gledališče, ki sem ga izvedla v vrtcu pri OŠ Simona Jenka Kranj v skupini ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta mirjana šutej vloga ... - Takey

PEDAGOŠKA FAKULTETA. MIRJANA ... VIRI IN LITERATURA . ... pedagoška senzibilnost, sposobnost pravilnega spoznanja in omogočanja ugodne klime za.

Citiranje - Pedagoška fakulteta: Pedagoška fakulteta - Univerza v ...

Knjižnica UL PeF. 1. Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov. Popravljena in dopolnjena verzija (datum osvežitve 23. 2. 2018). Uvod.

secesijska arhitektura v ljubljani - PeFprints - Univerza v Ljubljani

18 jun 2015 ... V zgodovini umetnosti je secesija ena najbolj izvirnih in svežih slogov, ... enakovredno zastopani in povezani arhitektura, kiparstvo, slikarstvo in ...

pedagoška fakulteta motivno-tematska analiza pesmi v ... - PeFprints

Diplomsko delo Motivno-tematska analiza pesmi v reviji Vrtec (1871–1945) je osredinjeno na revijo Vrtec. V teoretičnem delu preuči njene ... Ivana Kremžar, »Mi Tvoji smo!« . ... Ljudmila Prunk, Tiho, neslišno … ... (110 pesmi) kot »letni čas – jesen«, 8 % (108 pesmi) kot »delo«, 5 % (58 pesmi) kot ... Domovina govori. 62.

eft - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Na podlagi rezultatov raziskave, lahko torej sklepamo, da tehnika EFT pripomore k uspešnemu razreševanju konfliktov. KLJUČNE BESEDE. Konflikti, čustva ...

3099Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Life and work of the writer Ela Peroci, including a list of her works in alphabetical and chronological order, is presented later on. Theoretical part is concluded ...

Temperatura - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Alkoholni termometer je za mer- jenje temperature različnih tekočin. Živosrebrni termometer se uporablja za merjenje temperature zraka v prostoru. Digi-.

Download - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Kandidatka: Maja Rozman. Ljubljana, 2014. Page 3. III. Rozman M. Zmanjševanje pojava nadomestnih vedenj šimpanzov z dodajanjem igralnih pripomočkov v ...

3069Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

V teoretičnemu delu smo opisali bralno pismenost, branje ter ostale komponente branja, bralne strategije ... Branje je proces prepoznavanja serije napisanih simbolov. ... Besedni del pa dopolni tisto, kar ostane neprikazano v ilustraciji.

kaminska peč - PeFprints - Univerza v Ljubljani

UPORABE KAMINSKE PEČI V. GOSPODINJSTVU. DIPLOMSKO DELO. Mentorica: Kandidatka: doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. Maja Brate. Ljubljana ...

1359Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

5.2 Konstrukcija elipse s pomocjo male in velike kroznice . . . . . . . 37. 5.3 Geometrijska konstrukcija elipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. 5.4 Vrtnarska konstrukcija ...

poliedri - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Piramida je geometrijsko telo omejeno z osnovno ploskvijo, ki jo sestavlja poljuben večkotnik, in plašča, ki ga tvorijo trikotniki in se stikajo v skupnem vrhu.

kamnik - PeFprints - Univerza v Ljubljani

mestu danes stoji Kemična industrija Kamnik (KIK Kamnik). Leta 1852 je ... SLOVENIJA Turistični vodnik, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1995, str. 86.

nakit - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Ključne besede: nakit, okras, oblikovanje nakita, materiali, tehnike in postopki ... V tehniki voščenega taljenja je izdelan tudi moj avtorski nakit, ki ga bom ...

Stran - PeFprints - Univerza v Ljubljani

električni kamin, ki bo svojo nalogo opravil več kot odlično. ... Ker električni kamini za prikazovanje ognja ne uporabljajo ne lesa, plina, peletov itd., nam ni.