Spremembe pri označevanju nevarnih kemikalij - ZVD

uredbe so novi piktogrami in zamenjava R in S stavkov za G in H stavke. Novi piktogrami so v obliki rdečega romba z belim ozadjem in bodo nadomestili stare.

Spremembe pri označevanju nevarnih kemikalij - ZVD - Srodni dokumenti

Spremembe pri označevanju nevarnih kemikalij - ZVD

uredbe so novi piktogrami in zamenjava R in S stavkov za G in H stavke. Novi piktogrami so v obliki rdečega romba z belim ozadjem in bodo nadomestili stare.

Seznam kemikalij - Kefo.si

Silicijev dioksid (aerosol, orisil),. ▫ Smukec,. ▫ Bentonite…. MAŠČOBE, OLJA, VOSKI. ▫ Parafin,. ▫ Rastlinska olja,. ▫ Naravna olja in derivati (KERFOOT, TOTAL)…

SMERNICE ZA MEŠANO SKLADIŠČENJE KEMIKALIJ

1484. Kalijev bromat. 1485. Kalijev klorat. 1489. Kalijev perklorat. 1491. Kalijev peroksid. 1494. Natrijev bromat. 1495. Natrijev klorat. 1496. Natrijev klorit. 1502.

Nadgradnja baze nevarnih snovi - NevSnov 07/08

22 sep 2008 ... 308 2835 NATRIJEV ALUMINIJEV HIDRID. 309 2837 BISULFATI, VODNA RAZTOPINA. 310 2838 VINILBUTIRAT, STABILIZIRAN. 311 2839 ...

Priloga A: Splošne določbe o nevarnih snoveh in ... - Uradni list

naslednji pogoji: (a) tovorki morajo imeti - če njihove oznake in nalepke nevarnosti niso v skladu z ADR – oznake in nalepke nevarnosti po IMDG Code ali ICAO ...

visoka šola za varstvo okolja transport nevarnih snovi v cestnem in ...

Sloveniji, saj se v teh panogah prometa prepeljejo velike količine nevarnih snovi. Cilj naloge bo ... enim prevoznim sredstvom enega podsistema transporta (npr. kamion, ladja) in: - poteka na podlagi ... Pri prodaji je lastnik dolţan kupcu izročiti ...

Benigne spremembe v dojkah

sprememb uvrščamo: napete,boleče dojke(mastodinija), ciste, izcedek iz dojke(galaktoreja), vozličavost, lahko tudoi tipne tumorozne rezistence v dojki.

Kromosomske spremembe - EuroGentest

Kaj so geni in kromosomi? Naše telo je sestavljeno iz milijonov celic. Večina celic vsebuje popolni sestav genov. Imamo tisoče genov. Geni delujejo kot.

„Spremembe zakonodaje po 1.6.2017 za prevoznike“

1 jun 2017 ... Mobilni delavci (tranzit). – Udeležba na ... Tudi za prevoznike (tovorni in potniški promet) – IZJEMA: tranzit. • Obvezno ... Dnevni čas vožnje.

Spremembe in novosti 2017 / 1.del - TaxSlovenia.com

1 jan 2017 ... DAVČNO UGODNEJŠE IZPLAČILO BOŽIČNICE OD 01.01.2017 2. 4.1. IZJEME ... Prenesena davčna izguba 31.12 2015 = 100.000 EUR x 17 ...

Spremembe pravil nogometne igre 2019/20 - NZS

26 jun 2019 ... Zadeva: Spremembe pravil nogometne igre 2019/20. Spoštovani,. International Football Association Board (v nadaljevanju: IFAB) je na 133.

Spremembe uporab nekaterih fitofarmacevtskih sredstev

v odmerku 1 - 1,5 L/ha ob porabi vode 300 - 600 L/ha (10 -15 ml na 3 - 6 L vode na ... BAVISTIN FL je fungicid za zatiranje: a) ... SUMIALFA 5 FL uporabljamo:.

Soustvarjamo spremembe. - Krka, dd, Novo mesto

10 mar 2015 ... V distribucijsko-proizvodnem centru Jastrebarsko v odvisni družbi. Krka-Farma ... oziroma zmanjša za stroške posla, ki neposredno izhajajo.

Partnerstvo za spremembe – 6. krog: Povezani za akcijo - Gov.si

Partnerstvo za spremembe – 6. krog: Povezani za akcijo. Kaj? Partnerstvo za spremembe je inovativna platforma sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem.

Prilagoditev plač in spremembe plačne neenakosti v ... - Umar

povzročila relativno visoko rast plač prav v obdobju, ko so se plače v zasebnem ... v skandinavskih državah (med 2,1 in 2,4), najvišji pa v Romuniji (4,7), kot po.

vpliv spremembe prodajnega koncepta maloprodaje na promet

trgovine na drobno, njihov začetek, pomembnosti trţenjskega spleta trgovin na drobno in novosti ... Uporablja se UHF (ultra high frequency) RFID tehnologija na ...

spremembe fizikalnih lastnosti hrastovega lesa iz ... - Les/Wood

higroskopnost in izboljšano dimenzijsko stabilnost, zlasfi v tangencialni smeri, ter manjšo prečno krčitveno anizotropijo. Gostota hrastovega lesa se s staranjem ...

Borut Košir, Spremembe v izvedbi konklava ob odstopu papeža ...

Spremembe v izvedbi konklava ob odstopu papeža. Benedikta XVI. Povzetek: Služba rimskega papeža je v katoliški Cerkvi najpomembnejša služba z največjo ...

vpliv spremembe plačnega sistema na zaposlene v izbranem podjetju

Podpisana Martina Valenčič, študentka Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ... goal-sharing), ki jih imenujejo »delitev uspeha« v želji, da bi plačilo za ...

Majhne spremembe imajo velik učinek. Skupaj za moč srca …

29 sep 2017 ... Na svetovni dan srca si zaupajmo kako krepimo svoje srce in navdihnimo še druge. #worldheartday. Majhne spremembe imajo velik učinek.

sodobne spremembe didaskalij: primer besedil ... - Jezik in Slovstvo

Osnovne opredelitve znanih teoretikov drame razlagajo, da v njih sporo- čevalec ... te vrste S. De Min (2013: 27–28) zapiše, da intenzivneje usmerjajo pozornost.

Kožne spremembe ("bolezni") in stigma - FDV - Univerza v Ljubljani

Goffman loči tri vrste stigme: telesna odbojnost. (kamor uvrščamo tudi atopijski dermatitis, ki ga obravnavam v nadaljevanju), značajske lastnosti (na primer ...