snovi nevarne snovi kaj je snov?

KAKŠEN JE VAŠ (NAŠ) ODNOS DO KEMIJE? KEMIJA poticaj.net ... 3. Poznamo nevarne lastnosti snovi, pomagamo si s piktogrami, H-in P-stavki !

snovi nevarne snovi kaj je snov? - Srodni dokumenti

snovi nevarne snovi kaj je snov?

KAKŠEN JE VAŠ (NAŠ) ODNOS DO KEMIJE? KEMIJA poticaj.net ... 3. Poznamo nevarne lastnosti snovi, pomagamo si s piktogrami, H-in P-stavki !

NEVARNE SNOVI IN NJIHOVE OZNAKE KEMIJA

5 apr 2014 ... RAZISKOVALNA NALOGA. NEVARNE SNOVI IN NJIHOVE OZNAKE. KEMIJA. Mentorica: Rebeka Žagar. Avtorici: Karin Rajh, 1999. Lektorica: ...

Prakticne smernice za mejne vrednosti za nevarne kemicne snovi

ali alveolarne frakcije. Splošna mejna vrednost za prah je 6 mg/m3 (alveolarna frakcija), v primeru, da prah nima mutagenih, rakotvornih, teratogenih, fibrogenih,.

Zgradba snovi-agregatna stanja: V naravi so snovi sestavljene iz ...

Zgradba snovi-agregatna stanja: V naravi so snovi sestavljene iz atomov, molekul in ionov. Glede na to kako so ti gradniki povezani med seboj se snov pojavlja ...

IME SNOVI FORMULA VRSTA SNOVI LASTNOSTI IN UPORABA ...

apnenec. Bela trdna snov. /. Bakrov sulfat. (MODRA. GALICA). CuSO4 * 5H2O. Modri kristali, sredstvo proti boleznim, uporablja se v vinogradništvu in sadjarstvo.

Snovi so iz delcev

snovi. Ti delci so tako majhni, da jih ne vidimo s prostim očesom. Merimo jih v ... Gostota je masa snovi na določeno prostorninsko enoto. ... sladki krompir,. • jam.

SLATKI SNOVI

Film je romantična komedija popraćena urnebesnom glazbenom pratnjom jazz legende. Nevena Frangeša. Govori o slučajnom križanju putova hrčka i para ...

PONOVITEV SNOVI

1.2 RAČUNSKE OPERACIJE. 1.2.1 SEŠTEVANJE. 1. člen. 2. člen. 3 5 7. . 8 2 6. = 1 1 8 3. 1. seštevanec. 2. seštevanec vsota. 1.2.1.1 PISNO SEŠTEVANJE.

Ponovitev OŠ snovi

11 nov 2011 ... Formule. Zanje lahko zapišemo le sestavo. Kemijska reakcija. EKSTENZIVNE IN ... Relativna atomska masa je razmerje mas in nima enote.

Ponovitev snovi test 2 – dop

PREVERJANJE - ULOMKI. Ime: točke:____/26. 1.naloga: a) Zapiši ulomke kot decimalna števila. 4. 10. = 7. 20. = b) zapiši ulomek kot decimalno število in ...

Sećanja, snovi, razmišljanja…

Pojava knjige Sećanja, snovi, razmišljanja: o prošlom i budućem. 1984-2007. ... dobijamo informacije ali ih i razmenjujemo sa drugima (što je Jung formulisao ...

8. PREIZKUŠANJE FEROMAGNETNIH SNOVI

0. µ - magnetna konstanta ali permeabilnost vakuuma : ▫. Am. Vs. 104. 7. 0. −. ⋅= µ. • m κ - magnetna susceptibilnost,. • m r. 1 κ. µ =. - relativna permeabilnost,.

Lucidni snovi - Medicinar - MEF

sne vizije i svrhe, gdje se đaci tretiraju kao radnici u ... tamo gdje prestaje ambicija? GDJE DOLAZI ... smo htjeli kupiti počne svoj put iz sruše- ne šume ... kve gubitke radnih mjesta moći nado- ... ševo, zvani Zvrk i Mirka Svrabić, Plod. Parkour je ...

zgradba trdnih snovi - ZAG

določenih mestih v kristalni mreži. ➢ Kristalna mreža je urejena, ponavljajoča se razporeditev gradnikov snovi v prostoru. Vzorec razporeditve gradnikov v ...

Defekti v trdni snovi

Drugi Fickov zakon, zapisan v eni dimenziji. C – koncentracija t – čas. D – difuzijski koeficient x – krajevna koordinata. Osnove difuzije ...

slastičarnica slatki snovi - Igraonice HR

Slike su simboličnog sadržaja, stavljamo na torte samo dostupne, licencirane ... 8. Jaffa torta. 9. Bananko torta. U cijenu je uračunata jestiva pokrivka i vatromet!

Poglavje 15 Magnetne lastnosti snovi

V snovi, ki jo postavimo v zunanje magnento polje, nastane magnetni moment, kar opišemo z magnetizacijo M, to je gostoto magnetnega momenta. V snoveh, ki ...

PREHAJANJE SNOVI SKOZI MEMBRANO

kinetično. Ko damo v vodo nek topljene, se začnejo njegove molekule gibati. (difundirati) v smeri, kjer jih še ni, v nasprotni smeri pa se gibljejo vodne molekule.

Simbolni zapis in množina snovi

ATOMSKA MASA. Relativna molekulska masa ima oznako Mr, nam pove, kolikokrat je masa molekule večja od ene dvanajstine mase atoma ogljikovga ...

VSEBNOST SNOVI, KI POVZROČA ALERGIJO ALI ...

bounty rezina pšenica x x kokos brokolijeva juha pšenica brusnice bučke v omaki ... kruh rženi pšenica rž kruhov cmok/štruca pšenica x x kruhove kocke pšenica.

KONDENZIRANO STANJE SNOVI. ZGRADBA KRISTALOV.

10 dec 2008 ... gradniki oznaka primeri molekule molekulske vezi molekulski kristali jod, kafra, saharoza kationi in anioni ionske vezi ionski kristali. NaCl, MgO,.

Hitra predelava organske snovi - Slopak

primanjkovati ali če temperatura v kompost- nem kupu pade ... v katerih je kompostiranje potekalo že pred zimo. ... sveže pokošene trave, stlačene na kompost,.

Nadgradnja baze nevarnih snovi - NevSnov 07/08

22 sep 2008 ... 308 2835 NATRIJEV ALUMINIJEV HIDRID. 309 2837 BISULFATI, VODNA RAZTOPINA. 310 2838 VINILBUTIRAT, STABILIZIRAN. 311 2839 ...

antički gradovi snovi i sudbine - Montenegrina

u vrijeme kada je grad živio svoje srećne trenutke, te da li je ... sta zauzimaju neki drugi, ovog puta rimski bogovi. ... Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske.

Strasti i snovi italijanske mode - Belgrado

sestara Fontana čija je čuvena haljina “Pretino“, kreirana za ... haljina od krepa i svilenog satena iz kolekcije ... Haljina „Pretino“ od crne vunene tkanine, sa ...

Napotki za utrjevanje predelane snovi Predmet: GEOGRAFIJA 6 ...

Napotki za utrjevanje predelane snovi. Predmet: GEOGRAFIJA 6. RAZRED. Aktivirajte dostop do interaktivnega gradiva na spletu – GLEJ NAVODILA NA DRUGI.

Prenos snovi pri stacionarnem in pulzirajočem toku v cevi

F Faradayeva konstanta = Indeksi. = 9,65.107. As/kg. D difuzija i gostota električnega toka. A/m2. Fi kalijev fericianid. L razdalja od začetka prenosa. Fo.

Varnostni list 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE ...

15 mar 2011 ... magnezijev nitrat. Metil kloro izotiazolinonove magnezijev klorid metilizotiazolinon. Viri za izdelavo varnostnega lista. Uredba 1907/2006/ES z ...

21 3. KRISTALI IN KRISTALITI Večina trdnih snovi je v ... - LRTME

kristalne snovi je značilno, da se pri plastični deformaciji kristali pomikajo vzdolž takšnih ravnin. ... delovanja medatomskih sil v molekulah in od vrste raztopine.

ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN ... - Butan plin

Odsvetovane uporabe. Ni podatkov. 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista. Dobavitelj. BUTAN PLIN d.d.. Naslov: Verovškova 64/a, 1001 Ljubljana, ...

BIOLOGIJA - VEDA O ŽIVLJENJU VLOGA SNOVI IN ENERGIJE V ...

terapevtsko kloniranje (nasprotovanje uporabi zarodkov za pridobivanje zarodnih matičnih celic). EVOLUCIJA JE TEMELJNA ZNAČILNOST. ŽIVEGA. UČBENIK ...

Varnostni list IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE ...

9 jan 2018 ... produkti s silicijevim dioksidom. 67762-90-7. 1 - 5 Snov ni razvrščena kot nevarna. kalcijev nitrat. 10124-37-5 233-332-1 01-. 2119495093-. 35.

o čemu govore naši snovi - Branka Jakelić

Sigmund Freud, otac psihoanalize, smatrao je snove carskim vratima u nesvjesno. 1900. godine je objavio knjigu "Tumačenje snova" koja je, usprkos brojnim ...

1 identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja - Knauf

18 avg 2015 ... splošna mejna vrednost za prah je 6 mg/m3 (seštevek posameznih nevarnih snovi, ki so prisotne v prahu), v primeru, da prah nima rakotvornih, ...

- Organske snovi v katerih je skupina substituirana z enim ali več ...

metil butanoat à ananas, jabolko, metil benzoat à sadni vonj ylang-ylang (rastlinsko olje, uporabljen pri parfumih) à (etil formiat à rum , etil butanoat à ananas, ...

PRILOGA III HRANLJIVE SNOVI 1. Vitamini Vitamin ... - PisRS

Magnezijev karbonat. Magnezijev klorid. Magnezijev oksid. Magnezijeve soli ortofosforne kisline. Magnezijev sulfat. Magnezijev glukonat. Magnezijev hidroksid.

Kemijske oblike vitaminskih in mineralnih snovi, ki jih je ... - PisRS

kalcijev glicerofosfat kalcijev laktat kalcijeve soli ortofosforne kisline kalcijev hidroksid kalcijev oksid magnezijev acetat magnezijev karbonat magnezijev klorid.

prevoz radioaktivnih snovi v cestnem prometu - B&B izobraževanje ...

»Študent DAMJAN KLEP izjavljam, da sem avtor tega diplomskega dela, ki sem ga ... Slika 1: Dodatna oprema v vozilu za prevoz nevarnih odpadkov (vir: lasten) ... uporabljati vodnih curkov, ker bi to ogenj le še razširilo na večjo površino.

Razumevanje plinastega agregatnega stanja snovi na ... - PeFprints

pripomorejo k oblikovanju ustreznega razumevanja pojmov snov in agregatna stanja snovi ter delčne narave snovi pri učencih. Pri tovrstnih učnih strategijah se ...

Sredstvo LUNA MAX združuje lastnosti aktivnih snovi fluopiram in ...

Aktivna snov fluopiram je translaminarni fungicid, ki pripada skupini ... NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo LUNA MAX se uporablja preventivno na trti za.

oddelek 1. identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja izosan g

3 dec 2010 ... [email protected]@®@/[email protected] G. REACH Registracijska številka. Ni podatkov. Šifra. [50000448, 50000450] 50000450-Izosan G, 50000448-Izosan ...

Alojz Hocevar MOJE PESME, MOJI SNOVI - 21.8.2014..cdr

Tekst: Dušan Čolović. Muzika: Alojz ... Bo - ga - ti mi smo naj - skup - ljim zla - tom, sr - ci - ma pu - nim. (Svakog) da - ni - ma sve ved ... li - cu. I - mam šiške sjajnog ta - tu,. Ta - nja na ko - ju se de - rem. Moja je i re - ka ... Zamisli mladost i snove, puno slobode, života i boja ... Da jednog dana ti ćeš doći u zagrljaj moj. Sve, sve ...

Odsesovanje škodljivih snovi in dovajanje svežega zraka pri ... - ARSO

Fluorovodik. 2,5 E. Fluoridi (izračunani kot fluor). 25. Ocetna kislina. 11 ... 2,5. Fluoridi in fluorovodik. Mejna vrednost škodljive snovi v zrak mg/m³. Nevarna snov ...

sezonsko spremljanje nekaterih bioaktivnih snovi v izbranih užitnih ...

2 mar 2010 ... Lisasta mrtva kopriva (Lamium maculatum). 15. 2.3.8 ... Mala flora Slovenije. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije: 845 str. MedicineNet. com.

PRILOGA II Kemične oblike hranilnih snovi, ki se lahko ... - PisRS

x. -- soli ortofosforne kisline x. -- hidroksid x. -- oksid x. -- sulfat x. MAGNEZIJ. - magnezijev L-aspartat x. -- acetat x. -- karbonat x. -- klorid x. -- soli citronske kisline.

termodinamika povr[in trdnih snovi - Društvo za vakuumsko tehniko ...

sistemu je molska Gibbsova prosta energija enaka parcialni molski Gibbsovi prosti energiji (kemijski potencial µ), µ = Gm. ISSN 0351-9716. VAKUUMIST 23/1 ...

visoka šola za varstvo okolja transport nevarnih snovi v cestnem in ...

Sloveniji, saj se v teh panogah prometa prepeljejo velike količine nevarnih snovi. Cilj naloge bo ... enim prevoznim sredstvom enega podsistema transporta (npr. kamion, ladja) in: - poteka na podlagi ... Pri prodaji je lastnik dolţan kupcu izročiti ...

oddelek 1. identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja mikal flash ...

24 apr 2017 ... Trgovsko ime: MIKAL FLASH. Datum izdelave: 7.7.2014 · Datum spremembe: 24.4.2017 · Izdaja: 2. Datum tiskanja: 14.6.2017. Stran 1 od 13.

Telekomunikacijski inženiring snov

o Klasificira vstopni promet glede na politiko zagotavljanja kakovosti storitev. - Delovanje: o Diffserv za klasifikacijo uporablja polje ToS (type of service) v glavi ...

PRILOGA IA) GNOJILA IN IZBOLJŠEVALCI TAL Snov ... - Uradni list

28 apr 2001 ... Kalijev sulfat, ki po možnosti vsebuje magnezijevo sol. Le, če je pridobljen iz surove kalijeve soli s fizikalno ekstrakcijo in po možnosti vsebuje ...

GEOGRAFIJA – 6. RAZRED Navodila za delo doma: učno snov v ...

GEOGRAFIJA – 6. RAZRED. Navodila za delo doma: ➢ učno snov v zdajšnjih razmerah ponavljamo, utrjujemo pa tudi nadgrajujemo, tako, da ne zgubimo stika ...

koča iz brun močan ovinek snov, ki ne sodi za ... - Matjaž Hladnik

NINA. ERAK. SIKAJOČI. PLAZILEC. ŠTEVILO. 100. MAROGA. ZAŠČITNO. ZNAMENJE. PLEMENA. PRIHOD V. GOSTE. FILMSKI. IGRALEC. DIESEL. BOJNI.

ELEMENT, SPOJINA Element je snov, ki je s kemijsko reakcijo ni ...

na 2 atoma vodika 1 atom kisika formula. H2SO4 ime žveplova(VI) kislina elementi, iz katerih je snov vodik, žveplo, kisik sestava na 2 atoma vodika 1 atom ...