Programiranje 1 Uvod u programski jezik Python

namenjenih za direktno izvršavanje. ○ Modul je deo koda namenjen za uvoz u druge Python datoteke ili skripte. 13/45. ETF Beograd::Programiranje 1 ...

Programiranje 1 Uvod u programski jezik Python - Srodni dokumenti

Programiranje 1 Uvod u programski jezik Python

namenjenih za direktno izvršavanje. ○ Modul je deo koda namenjen za uvoz u druge Python datoteke ili skripte. 13/45. ETF Beograd::Programiranje 1 ...

UVOD U PROGRAMSKI JEZIK PYTHON

Kako bi omogućili upisivanje tekstualne ili brojčane vrijednost u Python programski jezik, potrebno je upotrijebiti naredbu input. Naredba input sama za sebe ne ...

Programiranje 1 Uvod u programski jezik c - Poincare

x=(int)2.3 (int)4.2; /*x ce imati vrednost 6 */ ... float c; a = 5; b = 2; c = a/b; /* Celobrojno deljenje, c=2*/ c = (1.0*a)/b; /*Implicitna konverzija: 1.0*a je realan.

Tema 01 Uvod u programiranje i jezik Python - Univerzitet Singidunum

Tema 01. Uvod u programiranje i jezik Python dr Vladislav Miškovic [email protected] Fakultet za informatiku i računarstvo, Tehnički fakultet.

PROGRAMSKI JEZIK PYTHON

Napiši program koji daje rezultat cjelobrojnog dijeljenja dva upisana broja i ostatak tog dijeljenja. //- cjelobrojno dijeljenje. % - ostatak cjelobrojnog dijeljenja ...

4.B. PROGRAMSKI JEZIK PYTHON

A. Programski jezik FMS Logo. 4.B. PROGRAMSKI JEZIK ... b) Poredaj naredbe programa za zbrajanje dvaju brojeva u ispravnom redoslijedu. zbroj = a b.

Programski jezik Python i Edmodo

Sva rješenja mogla su se ... Učenicima su prezentacije i rješenja u programskom jeziku Python bila ... Zadaci su riješeni u programskom jeziku Python 3.4.

Programiranje 1 – programski jezik C

U upotrebi su velika i mala slova, cifre i specijalni simboli iz ASCII skupa. Programski jezik C razlikuje velika i mala slova! (CASE SENSITIVE). Komentari se ...

programski jezik python - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Python za cilj ima kvalitetu, produktivnost, portabilnost i modularnost. Kvaliteta se postiže lakom čitljivošću i samom duljinom programskog koda, što implicira ...

Programiranje 1 programski jezik c - Poincare

Napisati program koji izračunava obim i površinu trougla i kvadrata. ... Izracunava povrsinu trougla Heronovim obrascem. ... printf("Povrsina kvadrata je %f ",.

Programiranje 1 Programski jezik C 1. čas - Poincare

Funkcija može da poziva samu sebe, neposredno ili ... Poziv rekurzivne funkcije koji je započet, a čije ... Svaka rekurzivna funkcija mora imati izlaz iz rekurzije.

Programiranje 1 Programski jezik C 2. čas - Poincare

x = (int)2.3 (int)4.2; /*x ce imati vrednost 6 */ x = (int)2.3*4.5; /* x ce imati vrednost 9.0 jer zbog prioriteta operatora konverzije prvo ce biti izvrsena konverzija ...

Programiranje 1 Programski jezik C 3. čas - Poincare

WHILE petlja. • Uslov u zagradi se testira i ako je ispunjen telo petlje (naredba) se izvršava. Zatim se uslov ponovo testira i ako je ispunjen ponovo se izvršava ...

Programiranje 1 Programski jezik C 4. čas - Poincare

Svaki konstantni izraz predstavlja odreñeni slučaj. Ako neki slučaj odgovara vrednosti izraza, izvršavanje počinje od tog slučaja, tj. izvršavaju se sve naredbe ...

Uvod u programski jezik Uvod u programski jezik C Uvod u ...

način kako je specificirao autor ili davatelj licence (ali ne način koji bi ... Algoritam je uputa kako riješiti neki problem. □ Obično ... Obiteljsko stablo C. Obiteljsko ...

Uvod u programski jezik Ruby - Srce

Uvod u programski jezik Ruby (D400). T E Č A J E V I srca. 4. 1. Općenito o programskom jeziku. Ruby. Ruby je interpretirani programski jezik, što znači da se ...

Uvod u programiranje kroz jezik Visual Basic - Carpe Diem

ove primjere koristiti će Microsoft Visual Studio 2013 2razvojno sučelje s podrškom za programski jezik Visual Basic. Razvojno sučelje preuzmite sa službenih ...

Programiranje (Python)

Programiranje (Python) – vizualizirano usvajanje računalnog razmišljanja ... Zajedno s učenicima proanalizira zadatak i utvrđuje teorijsku osnovu rješenja ... Problemski zadaci u tijeku nastavnog sata vezani su uz konkretne primjere koji.

3 ASEMBLERSKI PROGRAMSKI JEZIK – JEZIK RAČUNARSKOG ...

4 мар 2010 ... Zajedno sa prezentiranjem skupa instrukcija kojim raspolaže asemblerski jezik računara otkrivamo način čuvanja programa u računaru.

RJEŠAVANJE PROBLEMA I PROGRAMIRANJE - Python

RJEŠAVANJE PROBLEMA I. PROGRAMIRANJE - Python ... ALGORITAM – postupak rješavanja problema. Prvi algoritam za računalo napisala je ... Zadatak: kupiti u trgovini kilogram jabuka, ako nema jabuka, ne ... Zadaci za vježbu: 1.

Python, računalno razmišljanje i programiranje. - Filozofski fakultet ...

Program cjeloživotnog učenja Python, računalno razmišljanje i programiranje razvili su: 1. dr. sc. Tomislav Jakopec, poslijedoktorand, znanstveni suradnik.

Programski jezik C - PMF-MO

while-petlja funkcionira na sljedeci nacin: prvo se izracunava izraz u za- gradama: n<=10 ... for-petlja iz našeg primjera moze se zapisati pomocu while-petlje na.

Programski jezik C

2 Osnove programskog jezika C. 13 ... Programski jezik C viši je programski jezik opce namjene. ... Uvijek mora vrijediti da je (x/y)∗y (x%y) jednako x, tako.

Programski jezik

Leksika, sintaksa, semantika jezika. ▫. Šta su ispravne rečenice srpskog jezika? ▫. Šta su ispravne reči srpskog jezika? ▫. Šta je značenje ispravnih rečenica?

4.A. PROGRAMSKI JEZIK FMS LOGO

A. Programski jezik FMS Logo. 4.A. PROGRAMSKI JEZIK FMS LOGO. 1. Ponovimo. 1. Dopuni program KVADRAT :A koji crta kvadrat stranice duljine A obojen ...

Programski jezik C - ALAS

4. Primer bez argumenata. 1. void pozdrav( void ) { printf("Dobro jutro! ");. } 2. float pi( ... Kažemo da je promenljiva lokalna ako ima značenje (definisana je).

Programski jezik C - TFZR

C je programski jezik opće namjene koji karakterizira mali broj izraza, moderna kontrola tijeka i strukture podataka kao i veliki broj operatora. C nije "high level" ...

Programski jezik Scratch

Nataša Hoić-Božić ... Scratch, programiranje, skripte, pozornica, likovi, pozadine, naredbe, varijable. ... dodavanja pozadine treba pripaziti na veličinu slike.

PROGRAMSKI JEZIK RUBY

Ruby je objektno orijentiran programski jezik kojeg je razvio Yukihiro Matsumoto kojem je cilj bio da učini programiranjem jednostavnim i manje zahtjevnim.

Programski jezik Java - ACS

Java. – programski jezik razvijen 1995. godine. – James Gosling ... ➢zadatak 1. • U programskom jeziku Java napisati klase Krug i JSTrougao. (jednakostranicni ...

Programski jezik Java

Što je (Cro)Duke? • Duke – poznata maskota Jave, animirani lik na prvom Java uređaju "*7". • CroDuke – hrvatska verzija maskote Dukea i logo HUJAK-a.

Programski jezik C - funkcije

printf("Kvadrat broja %i je %i ", 5, kvadrat(5)); printf("Kvadrat ... n je formalni parametar funkcije int kvadrat(int n);. ▫. 5 i 9 su ... značenje i ulogu u programu.

Programski jezik C - vtsnis.edu.rs

programskih jezika kao što su Basic,Pascal, C, C , Java, PHP,... ➢Svaki programski jezik sastoji se od seta definisanih reči i seta pravila koja se koriste za ...

Programski jezik C - APEG

Postoje dvije osnovne vrste datoteka ... razmjenu podataka – podrazumijevana vrsta datoteka. • Binarne - koriste ... podataka u odnosu na tekstualne datoteke ...

Programski jezik C, Stringovi - Poincare

Programski jezik C, Stringovi. Stringovi su posebna vrsta nizova. String konstanta je niz znakova. Interna reprezentacija nekog stringa sadrži nulti znak, '' , na ...

Programski jezik Java - tutoriali.org

Programski jezik Java. 1. Osnovne napomene o programskom jeziku Java. 2. Osnove programiranja. 3. Rad sa objektima. 4. Liste, programska logika i ...

Programski jezik C – ponavljanje - Element

ispisuje jednodimenzionalno polje, dvodimenzionalno polje te niz znakova – string. Aritmetički operatori. Relacijski operatori. Opis. Pseudojezik. C zbrajanje. .

1. Uvod u Python - tutoriali.org

Input je funkcija koja je ugrađena u Python programski jezik.). Jednostavno pišući: Input nećemo postići mnogo... Morate da stavite par zagrada na kraju. Tako ...

Programski jezik BASIC na racunaru Ei Pecom 64

pomoci učenicima de lakse obrade pojedine pojmove iz BASIC-a,kao i da savlada ju prve korake u programiranju.Sobzirom da postoji odličan udžbenik iz ...

Programski jezik JAVA PREDAVANJE 6 2018

java.awt.event.ActionEvent) kojim se definiše akcija koju komponenta realizuje. • U slučaju JButton komponente ActionEvent će biti generisan svaki put kada ...

Programski jezik JAVA PREDAVANJE 7 2019

1 package java.awt.event;. 2. 3 import java.util. ... Window Events import java.awt.*; ... Sav posao odrađuje metod contains iz Rectangle2D koja ispituje je li tačka ...

Programski jezik C# Osnove objektnega programiranja

1 apr 2009 ... programu, kjer razred MojRazred uporabljamo, ustvarimo dva objekta tipa MojRazred. Naj bosta to objA in. objC. Kako se znotraj metode ...

Programski jezik C - Singipedia - Univerzitet Singidunum

1.1 Programski jezik C . Predmet „Uvod u programiranje II“ uvodi u osnovne koncepte objektno orijentisanog programiranja korišüenjem jezika C . C jezik ...

Programski jezik Objective-C - Mikro knjiga

imena promenljive instance najčešće se stavlja donja crta. Tako instanca klase. Party može imati promenljive instance koje se zovu _name, _date i _budget.

Kratki uvod u Python - PMF-MO - unizg

pretvaranje kuta iz radijana u stupnjeve math.radians(x) pretvaranje kuta iz stupnjeva u radijane. Tablica 2: Matematicke funkcije. Osim navedenih naredbi ...

uvod u python - Kompjuter biblioteka

AL SWEIGART. PRAKTIČNO PROGRAMIRANJE ZA POČETNIKE. UVOD U PYTHON. UVOD U PYTHONAutomatizovanje dosadnih poslova. 482. SWEIGAR. T.

Ruby programski jezik Zavrˇsni rad - Odjel za matematiku

Ruby je dinamican programski jezik koji je u potpunosti objektno orijentiran. Tvorac ... Primjer nam je pokazao da je Ruby jezik jake tipizacije jer ne pretvara.

Kotlin kao programski jezik nove generacije - Poincare

30 апр 2019 ... Sazetak. Kotlin je univerzalni programski jezik otvorenog koda, razvijen od strane Dzetbrejnsa (engl. JetBrains). On je koncizan, bezbedan, ...

1. Programski jezik Java - Ubodni primjeri - FER-a - unizg

src/hr/fer/oop/simple/HelloWorld.java. ▫ Parametrom –d bin određuje se odredište prevedenih datoteka. ▫ Uspješnim prevođenjem stvara se HelloWorld.class u ...

PROGRAMSKI JEZIK sa rešenim zadacima - Mikro knjiga

Podrazumeva se da čitalac zna osnovne elemente jezika. C i da ima izvesno iskustvo u programiranju na jeziku C. Programski jezik C izložen je u obimu koji ...

Python – jezik za podučavanje algoritamskog pristupa rješavanju ...

Python – jezik za podučavanje algoritamskog pristupa rješavanju problema. Predrag ... programiranjem u LOGU, pred kraj osnovne škole uči se. BASIC, a u ...

Rjesˇavanje zadataka racˇunalom i programski jezik Pascal - Element

Mi cemo za pisanje programa upotrebljavati programski jezik Pascal. Poka- ... mno u program dodati instrukcije za prikazivanje medurezultata i pratiti njihove.

programski jezik scratch i njegova primjena u osnovnoj školi

klavijature i tonove . Ovdje se može ... na tipku klavijature. Također ... Ipak, mnoge programere početnike, pri pisanju prvog računalnog programa, prati osjećaj.

Ruby - dragi kamen, španska serija ili programski jezik?

30 апр 2019 ... Programski jezik Ruby je objektno-orijentisani skript jezik, ima ... zvojnog okruzenja Ruby on Rails koje se koristi za razvoj veb aplikacija.

Uvod u Python (motivacija i instalacija) - IPAQ PETA

Python …. je objektno usmjereni skriptni jezik. osim objektnog dopušta i proceduralnu ... Program u Python-u je deset puta kraći ... Vodič za početnike:.

Kratki uvod u Python - PMF - Matematički odsjek - unizg

pretvaranje kuta iz radijana u stupnjeve math.radians(x) pretvaranje kuta iz stupnjeva u radijane. Tablica 2: Matematicke funkcije. Osim navedenih naredbi ...

Uvod u programiranje - PMF

J. Šribar, B. Motik: “Demistificirani C (2. izdanje)”, Element, Zagreb, 2003. 4. Ž. Jurić: “Principi programiranja (kroz programski jezik C )”, materijal u pripremi, ...

1. UVOD U PROGRAMIRANJE

kontrolne (potprogrami, IF-THEN). 1.2.2 Generacije programskih jezika. Programski jezici se dijele na niže i na više programske jezike. Niži programski jezik je ...

Uvod u Android programiranje - CET

Android operativni sistem je sveobuhvatna platforma otvorenog koda osmišljena za izradu aplikacija za mobilne uređaje. U ovom poglavlju, naučićete o istoriji ...

Uvod u Android programiranje

U fokusu biće Android operativni sistem i aplikacije koje se izvršavaju upravo na njemu. Android predstavlja najrašireniju distribuciju Linux operativnog sistema.