Programiranje u Pythonu - Srce

Programiranje u Pythonu (D460). 3. 1. Specifičnosti programskoga jezika. Python. Programski jezik Python u sebi sadrži neke specifičnosti koje nisu.

Programiranje u Pythonu - Srce - Srodni dokumenti

Programiranje u Pythonu - Srce

Programiranje u Pythonu (D460). 3. 1. Specifičnosti programskoga jezika. Python. Programski jezik Python u sebi sadrži neke specifičnosti koje nisu.

Programiranje u pythonu

Korisniku omoguciti da na temelju upisanih sati sazna koje je doba dana. Intervali su sljedeći: ... Raspored elemenata unutar matrice određen je indeksima koji ...

Crtanje u Pythonu - e-Sfera

Crtanje u Pythonu. Veličine nekih kutova. Aktivirajmo modul koji sadržava funkcije za crtanje. Prisjetimo se osnovnih naredbi. Nacrtajmo isprekidanu liniju u ...

Pisanje programa u Pythonu pomoću UML dijagrama

Zašto učiti Python programski jezik? A to isto znači da postoji veliki broj grešaka i bagova koji se lako pišu a tešsko primećuju u C-u koje je nemoguće napisati u ...

liga programiranja u pythonu za osnovne škole – 1. radionica

7 stu 2015 ... Python unos ili rezultat neke naredbe ispisuje fontom plave boje, pa se lako može prepoznati što smo mi unijeli, a što je Python ispisao.

liga programiranja u pythonu za osnovne škole – 5. radionica

18 velj 2017 ... Jednostruki ili dvostruki navodnici. □ Ispis dvostrukih navodnika u znakovnom nizu. □ Ispis jednostrukih navodnika u znakovnom nizu.

qt grafičko korisničko sučelje u pythonu - Fakultet elektrotehnike ...

11 ruj 2017 ... 5. 2.3.3. Metaobjektni prevoditelj .............................................................................................. 7. 2.4. PySide .

liga programiranja u pythonu za osnovne škole – 2. radionica

2 pro 2017 ... Python unos ili rezultat neke naredbe ispisuje ... Zadaci na natjecanjima najčešće su zadani ... poslati zadatke za samostalnu vježbu na.

liga programiranja u pythonu za osnovne škole – 3. radionica

20 sij 2018 ... Zadatak: Višekratnici. □ Napisati program u kojem se unosi jedan prirodni broj. Potrebno je ispisati sve dvoznamenkaste višekratnike ...

liga programiranja u pythonu za osnovne škole – 4. radionica

13 velj 2016 ... Modul random. □ Funkcije za generiranje slučajnih brojeva: □ https://docs.python.org/3/library/random.html. Liga programiranja u Pythonu za ...

liga programiranja u pythonu za osnovne škole – 6. radionica

18 ožu 2017 ... a, b = stranice.split() a = int(a) b = int(b) d = sqrt(a*a b*b) print('Dijagonala pravokutnika je:', d) dijagonala.py uvoz funkcije sqrt iz modula math ...

Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce vršitelj ... - Ljekarne Srce

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja te s ostalom traženom dokumentacijom podnose se ravnatelju Ljekarni srce, Osijek, Lorenza Jägera 24, ...

Odluka o dobrom poslovanju Udruge Srce Split - Udruga Srce

Na sjednici Upravnog odbora Udruge osoba sa cerebralnom paralizom Srce Split (u nastavku Udruga), dana 27. 3. 2018.god. donesena je slijedeća: ODLUKA.

Programiranje 2

Zadaci na natjecanjima najčešće su zadani u obliku priče koja bi sudionicima ... Web stranica natjecanja http://www.infokup.hr/. ▫ Detaljne informacije ...

Programiranje

29 нов. 2018 ... Napiši program koji izračunava i ispisuje rastojanje između tačaka zadatih ... Mali loto. U jednom odeljenju su odlučili da u sklopu novogodišnje ... Na standardni izlaz ispiši sve kombinacije, pri čemu su brojevi u svakoj.

Programiranje I

“Programski jezik C sa zbirkom riješenih zadataka”, Narodna knjiga,. 2018. – u prodaji ... Programski jezik C kao ilustracija strukturnog programskog jezika (oko ...

Programiranje II

13 мар 2008 ... Memoriju za niz alocirati dinamicki, korišcenjem funkcije malloc. Nakon toga odrediti maksimalni element niza i sumu elemenata na parnim ...

Programiranje - MON KS

... uvod u predmet, literatura i pribor. 1. Objektno-orjentisano i objektno-zasnovano programiranja. 8. Kompozicija, nasljeđivanje, enkapsulacija i polimorfizam.

Programiranje - Poincare

13 дец 2017 ... faktorijela broja 1 koji nam je unapred poznat (broj 1). Sledi rekurzivna funkcija za računanje funkcije faktorijel i program koji izračunava ...

Programiranje 1 - suetf

Binarne datoteke služe pretežno za skladištenje podataka jednog tipa koje program koristi za rad. Njih kreira računar tako što memorijski sadržaj neke lokacije ...

objektno programiranje - ACS

UNIVERZITET U NOVOM SADU. FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA. Goran Savić. OBJEKTNO PROGRAMIRANJE. Java – primeri i zadaci. Novi Sad, 2010.

Programiranje sa LOGO - ABZ

Komanda je uputstvo koje kompjuter može da razume i da izvrši. U principu, kompjuter jedino razume mnogo proste komande, koje mogu da se iskobinuju.

Programiranje na asembleru

Program koji prevodi simbolički kod (asemblerski jezik) u izvršni objektni kod. • Objektni kod se može izvršiti na 8051 kompatibilnom MC. • Pisanje programa na ...

Programiranje I - Poincare

28 окт 2007 ... Grcko slovo Ω kucamo naredbom $Omega$, slicno i za ostala grcka slova. Ako je prvo slovo u naredbi veliko dobicemo veliko grcko slovo, ...

Programiranje: LOGO

Nastavna jedinica: Programiranje: LOGO. • Nastavna cjelina: LOGO. • Kataloška tema: Ponavljanje gradiva 5. razreda. Page 2. 5. (A) RJEŠAVANJE PROBLEMA ...

Distribuirano programiranje

Услов: Објектно-орјентисано програмирање 1, Оперативни системи 1. Циљ предмета. Циљ предмета је да студенте упозна са техникама и моделима ...

programiranje - tutoriali.org

Programiranje je zapravo potpuno drugačiji način razmišljanja od onog na koji smo do sada navikli ... U idućim vježbama gornji i do- ... Navodnici označuju početak ... Ovaj program omogućit će nam da lijevom i desnom strelicom na tipkovnici.

PROGRAMIRANJE AUTOMATA

Logički sklop predstavlja općeniti oblik konfiguracije logičkih funkcija i varijabli. On pretvara ulazne informacije u ... Minimizacija logičkih jednadžbi. Algebarska ...

Programiranje - e-Škole

Čitljivost je onaj prvi razlog, koji se svima nameće, karakteristika koja je utkana u samu osnovu jezika Python. Čitljivost je za početnike u programiranju iznimno ...

PROGRAMIRANJE I ALGORITMI

nekoliko godina na vješbama se uči programski jezik Visual Basic, pa je stoga većina primjera u ovim podlogama prilagođena tome, a objałnjena je i sintaksa ...

Funkcije - Programiranje 1

Uloga i znacaj funkcija. Deklaracija i definicija funkcije. Parametri funkcije. Prenos argumenata. Konverzije tipova. Povratna vrednost funkcije. Rekurzija.

Programiranje 2 - Poincare

Ova knjiga pisana je kao udzbenik za predmet Programiranje 2 na smeru Informatika ... kurs – (Programiranje 1 — Osnove programiranja kroz programski jezik C, istih ... . . . . Zadatak 4.12. Napisati rekurzivnu funkciju koja:.

Mbot programiranje

Mbot programiranje. Početak. U meniju mBlock-a izaberi Dodaci – Makeblock. U Povezivanje izaberi Seriski port – COM5 (ili ugasi mBot, pavidi portove, upali ...

Programiranje 2 Rekurzija

Rekurzija. ZADACI SA CASA. Zadatak 1 Napisati rekurzivnu funkciju koja prikazuje sve cifre datog celog pozitivnog broja i to: a) void ispis1(int x) - koja ispisuje s ...

PROGRAMIRANJE C JEZIKOM

samo po jednoj stazi od vrha do dna hrpe ili obrnuto. Kod potpunog stabla duljina staze iznosi log2(n 1)-1. Pošto nas zanima asimptotska vrijednost (za veliki n) ...

Programiranje (Python)

Programiranje (Python) – vizualizirano usvajanje računalnog razmišljanja ... Zajedno s učenicima proanalizira zadatak i utvrđuje teorijsku osnovu rješenja ... Problemski zadaci u tijeku nastavnog sata vezani su uz konkretne primjere koji.

LINEARNO PROGRAMIRANJE

Sustavi linearnih nejednadžbi sa dvije varijable. Linearno programiranje promatra probleme u kojima se linearna funkcija cilja mora optimizirati (maksimizirati ili ...

Objektno programiranje (C )

PMF – Matematički odjel. Matematički odjel. Vježbe 06. Vježbe 06 – ... Objektno programiranje (C ) – Vježbe 06 – Nasljeñivanje. 2. • bazna klasa (nadklasa).

1. UVOD U PROGRAMIRANJE

kontrolne (potprogrami, IF-THEN). 1.2.2 Generacije programskih jezika. Programski jezici se dijele na niže i na više programske jezike. Niži programski jezik je ...

Uvod u programiranje - PMF

J. Šribar, B. Motik: “Demistificirani C (2. izdanje)”, Element, Zagreb, 2003. 4. Ž. Jurić: “Principi programiranja (kroz programski jezik C )”, materijal u pripremi, ...

Shell programiranje - FER-a

Osnovna zadaća shell-a je da interpretira naredbe koje je upisao korisnik. Može se reći ... CMD, a jedinstveni proces-identifikator procesa (PID) je u stupcu PID.

Informatika i programiranje

Povijest računala. Nulta generacija računala – mehanički strojevi za računanje. (1644.-1945.) ... Peta generacija računala – koncept umjetne inteligencije. 6 ...

Programiranje 1 8. predavanje - unizg

Petlje while, for, do-while. Naredbe break ... na pocetku naredbe, ili na kraju (samo u do-while). ... while petlja najcešce se koristi kad se broj ponavljanja ne zna.

Algoritmi i programiranje - Weboteka.net

Matrica susjedstva tvori se tako da su i u recima i u stupcima vrhovi grafa. • Ako je vrijednost elementa matrice 1, tada između vrhova upravo tog stupca i retka ...

praktično programiranje 3 – ppr - Munus 2

Denimo, da imamo razred MojRazred (v njem pa komponento starost) in v njem metodo. MetodaNeka. V programu, kjer razred MojRazred uporabljamo, ...

Programiranje 1 3. predavanje - unizg

25 sij 2019 ... dijeljenje s ostatkom. Podloga za to je poznati Euklidov teorem o dijeljenju s ostatkom u skupu Z. Prog1 2018, 3. predavanje – p. 38/129 ...

Programiranje 2 / 2. Želvja grafika

Python logo. Programiranje 2. 2.ˇZelvja grafika. Vladimir Batagelj. Univerza v Ljubljani. FMF, matematika razlicica: 4. marec 2014 / 03 : 16 ...

programiranje za decu - Knjizara.com

Nauči da programiraš : programiranje za decu : kompjuterski jezici za početnike / Maks Vejnrajt ; [ilustracije Majk Henson] ; prevela Eli Gilić. -. Beograd : Laguna, 2016 (Kina). ... Klikni na taster Start zatim na „Python“ i konačno na „IDLE“.

Programiranje 1 11. predavanje - unizg

Neki dijelovi su prošireni i popravljen ... Kod ispisa, puts zamjenjuje nul-znak '' (na kraju stringa) ... ako racunalo koristi ASCII skup znakova — broj 49 je ASCII.

Glava 2 LINEARNO PROGRAMIRANJE

Pekara proizvodi tri vrste bureka: burek sa sirom od 1kg, burek sa mesom od 1 kg i prazan burek od 2 kg. Sve tri vrste bureka pravi pekar, koji dnevno radi tačno ...

Simbolicˇko programiranje (Mathematica)

Mathematica se može koristiti kao obicni kalkulator proizvoljne preciznosti. 3 2 1. 7 ... vrijednosti parametra Λ, to preslikavanje za veliki n konvergira k jednoj ... Mathematica funkcija PowerExpand koja radi isto to, i neke druge stvari povrh toga.

objektno programiranje 2 - VISER-u

koji obrađuje objektno orijentisano programiranje u Java tehnologiji. ... programiranje 1 i Objektno programiranje 2 na studijskom programu Računarska tehnika ...

Linearno programiranje - [email protected]

Linearno programiranje je ubjedljivo najčešće korišteni model (zadatak) ... i problem linearnog programiranja, ili prosto samo linearno programiranje. Ovdje.

Programiranje u realnom vremenu

Programiranje u N verzija. ... Skripta su prvenstveno namenjena studentima Elektrotehničkog fakulteta koji ... delova, računarski upravljane mašine (CNC) itd.

linearno programiranje - Presek

LINEARNO PROGRAMIRANJE, Naloga o najcenej- šem prevozu. Kljucne besede: matematika. Elektronska verzija: http://www.presek.si/4/4-1-Vadnal.pdf.

Objektno orjentirano programiranje - PMF

J. Šribar, B. Motik: “Demistificirani C (2. izdanje)”, Element, Zagreb, 2003. 3. B. Eckel: “Misliti na jeziku C , Prvi tom: Uvod u standardni C (prevod 2.

Objektno programiranje - Aleph

Objektno programiranje 2. 2.2. Klasa. Ako posmatramo prethodni primer, moguće je kreirati više objekata koji predstavljaju studente. Svi ovi različiti objekti su ...

Programiranje industrijskih kontrolera

Ocena. Poena. Programiranje industrijskih kontrolera. PLC. □. Industrijski kontroler ili PLC od Programmable Logic. Controller - programabilni logički kontroler.

Objektno Programiranje - TFZR

Kada je u pitanju objektno programiranje najvažniji pojam oko koga se sve vrti jeste pojam klase i njihova izgradnja. C za stvaranje klase ima posebnu ...

Programiranje 1 9. predavanje - unizg

Najveca (najmanja) znamenka broja. Provjere znamenki broja (postoji, svaka). Palindrom. Najveca zajednicka mjera — Euklidov algoritam. Potencija broja 2.