Domovinski rat na području bivše općine Pakrac

općina Bjelovar, dok bi u današnje vrijeme bila u sastavu ... Dana 12. svibnja 1991. na području općine Pakrac održan je ... 10 Navođena protuoklopna raketa.

Domovinski rat na području bivše općine Pakrac - Srodni dokumenti

Domovinski rat na području bivše općine Pakrac

općina Bjelovar, dok bi u današnje vrijeme bila u sastavu ... Dana 12. svibnja 1991. na području općine Pakrac održan je ... 10 Navođena protuoklopna raketa.

domovinski rat na području bivše općine pakrac - FFOS-repozitorij

... preostalih okupiranih dijelova bivše općine Pakrac. Ključne riječi: Domovinski rat, Pakrac, pobunjeni Srbi, Republika Hrvatska, Zapadna Slavonija ...

Stranka prava i izbori za Hrvatski sabor na području bivše Vojne ...

JASNA TURKALJ, Stranka prava i saborski izbori 1883. God. ... vi vidi: Jasna TURKALJ, Nositelji pravaške misli 80-ih godina 19. stoljeća (neobjavljen doktorski.

prostor bivše općine zavalje u napadnoj operaciji armije bosne i ...

Ključne riječi: Rat u BiH, Operacija Grmeč, Kulen Vakuf;. 1.) Vojno-političko ... Zapadna Bosna nalazila se u okruženju i bila je potpuno odvojena od neokupi-.

Grad Pakrac 1 INVESTICIJE U 2018. GODINI NA PODRUČJU ...

14 ožu 2019 ... U 2018. godini, prema podacima iz naše brošure izvršeno je radova i usluga u vrijednosti preko 62 milijuna kuna, a ugovoreno je preko 220 ...

stećci na području općine lukavac - bastina.ba

16 ožu 2017 ... Ključne riječi: Stećci, srednji vijek, kameni nadgrobni spomenici, Mramor,. Lukavac, Brijesnica, Šikulje. Uvodna razmatranja. Na Tuzlanskom ...

Odluka o nerazvrstanima cestama na području Općine Blato

na nerazvrstanim cestama: Grad Kastav. Poslove iz prethodnog stavka koji se odnose na nerazvrstane ceste vrši nadležni upravni odjel Grada Kastva (u ...

11.Informacija o stanju u sportu na području općine Kakanj

badminton, umjetničko klizanje, veslanje ,kajak kanu, skokovi u vodu i mnogi drugi. ... Alpsko skijanje, bob, brzo klizanje, curling, hokej na ledu, nordijska ...

ODLUKA o groblju na području Općine Vidovec od 29.03.2018.

29 ožu 2018 ... nasljeđivanje i ustupanje grobnih mjesta, ... groblja, na način da se ukupni godišnji iznos bez poreza na dodanu vrijednost dijeli na sve.

Rješenje o biračkim mjestima na području Općine Jalžabet

6 pro 2019 ... DRUŠTVENI DOM LEŠTAKOVEC, LEŠTAKOVEC na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. LEŠTAKOVEC: LEŠTAKOVEC, PIHOVEC: ...

Karbuni u dužini 2 800 m na području općine Blato, Korčula

09/2016 „Proširenje ceste Sitnica-Karbuni općina Blato“ kojeg je izradilo ... Danas se česta plavljenja na otoku javljaju samo na području Donjeg blata kod ... objekta, a za vrijeme izvođenja radova mora omogućiti normalan protok u njima.

Speleološka istraživanja na području općine Dubrovačko Primorje

Zahvaljujući izradi speleološkog ka- tastra RH, koordinaciji speleoloških udruga i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te na posljetku Ministarstva unutarnjih ...

popis nerazvrstanih cesta na području općine tuhelj

Križanje Mihalić - mesnica - nadvožnjak. 420. 420. 997/1, 1513/1, 1512/3, 688/6, 689/16. KRIŽ10. Pavlinić - Posavci. 770. 770. 810/2, 1026, 698/10, 698/11, ...

Pravovaljane liste kandidata za članove VMO na području Općine ...

16 tra 2019 ... KRISTIJAN MARČEC, HRVAT, MALA SUBOTICA, BRAĆE RADIĆA 26, rođen ... IVICA MIKULAJ, HRVAT, GLAVNA 160, PALOVEC, rođen ...

Semir Hadžimusić, Stećci na području općine Lukavac

16 ožu 2017 ... Ključne riječi: Stećci, srednji vijek, kameni nadgrobni spomenici, Mramor,. Lukavac, Brijesnica, Šikulje. Uvodna razmatranja. Na Tuzlanskom ...

graditeljska baština od kamena na području općine posušje s ...

vrsta kamena se naziva „muljika“, svrstava se u istu geološku formaciju kao oolitni vapnenci koji su nastali od nanosa mulja, a koji je cementiran s oolitnim ...

Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica

9 stu 2017 ... IZRADA: GEO6 d.o.o.. Bolnička cesta 34E, 10 090 Zagreb tel: 385 (0)1 3438-586, e-mail: [email protected] NAZIV CESTE: OZNAKA CESTE:.

strategija omladinske politike na području općine ... - Općina Vareš

dok 43% informiše se preko općinske web stranice i radio Bobovca,. ➢ 36% mladih bi sa ... Mediji u Varešu: Radio Bobovac, List Bobovac,. Web stranice: ...

praćenje štetnika u aronijama na području općine gornji vakuf ...

hruštevi, lisne uši, octena mušica ploda, savijač kožice ploda, dudovac i japanski pivac. (Anonymus, 2014). 2.7.1. Zlatne mare (Cetonia aurata). Zlatna mara ...

informacija o stanju u oblasti lova i ribolova na području općine ...

Lov i ribolov se smatraju djelatnostima od značaja za gospodarstvo, ... lige i jedno kolo Federacije BiH u disciplini lov šarana i amura, što je još jedan vid ...

Analiza postojećeg stanja na području Općine ... - Općina Baška

6 stu 2015 ... Ugostiteljsko-turistička namjena (T) – namijenjena za smještaj hotela i ... zaposlenih) i djelatnosti opskrbe vodom, uklanjanje otpadnih voda, ...

Plan djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području prirodnih ...

sredstva i oprema Vatrogasne zajednice Općine te po potrebi JVP Grada. -. Vatrogasna zajednica ... Pregled mogućih lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja ... križa Ivanić – Grad,. Hrvatska Gorska služba spašavanja – Stanica Zagreb. ... Svi tehnički i ostali elementi potrebni za upravljanje redovnom i.

Odluka o grobljima na području Općine ... - Općina Koprivnički Ivanec

vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta,. - način ukopa nepoznatih osoba,. - održavanje groblja i uvjeti upravljanja grobljem,. - druge mjere u vezi ...

održivi razvoj zdravstvenog turizma na području općine topusko

moslavačke županije za razdoblje od 2014.g. do 2020.g. te Strategiju razvoja turizma Općine. Topusko. Ključne riječi: održivi turistički razvoj, zdravstveni turizam ...

plan djelovanja općine tuhelj u području prirodnih nepogoda za ...

Cvergl konzumni kg. 27,13. 27,13. 215. Deverika dvogodišnja kg. 22,00. 22,00. 216. Deverika jednogodišnja kg. 28,00. 28,00. 217. Deverika konzumna kg. 9,21.

Razvrstavanje otpada u zelena otoke na području općine Veliki ...

U ŽUTI KONTEJNER ZABRANJENO JE ODLAGATI ---> spužve, četkice za zube, stiropol, tapete, plastičnu ambalažu motornih ulja, višeslojnu ambalažu ...

registar sportskih objekata na području općine ... - Općina Brdovec

Sportski dom NK Sava. Drenje ... Ukupna bruto povšina prizemlja (dio koji koristi NK BSK Brdovec) iznosi: 158,08 m². ... Prostor koristi NK Savski Marof. Ukupna ...

procjena rizika od velikih nesreća na području općine đurđenovac

Značajan je i sektor građevinarstva s udjelom od 14%. Nakon raspada nekadašnjeg drvnog giganta DIK-a Đurđenovac danas imamo nekoliko manjih pogona: ...

Ljudski gubici na području sadašnje općine Duga Resa tokom NOR-a

Pali borci na području općine Duga Resa. Područje općine Duga Resa dalo je 543 pala borca. U ovaj popis uvršteni su svi poginuli ili umrli borci jedinica NOV i ...

stanje sigurnosti, javnog reda i mira na području općine virovitica ...

69/91.G., Virovitica, od 7. I. 1991. 8 „Zašto se oružje uzima samo Hrvatima“, Večernji list, (Zagreb) 19. I. 1991., 8.; „Protestni skup“, Virovitički list, (Virovitica) 25.

žrtve četničkog terora na području općine senj u tijeku drugoga ...

oslobodilačkom pokretu. Senjski zbornik, Senj 1989, XVI, str. 199-206. "^ Navodim samo nekoliko važnijih radova: Marijana Čorić, Omladinka Neda Knifić, Senj.

Plan mreže dječjih vrtića na području općine Veliki Bukovec

obavlja Dječji vrtić Veliki Bukovec kojem je osnivač Osnovna škola Veliki Bukovec. Mrežu dječjih vrtića na području Općine Veliki Bukovec čine: naziv.

procjena rizika od velikih nesreća na području općine ... - Općina Bilje

građana. Asanacija animalna je postupak prikupljanja, zbrinjavanja, uklanjanja i ukopa životinjskih leševa i namirnica životinjskog porijekla. Asanacija humana ...

Strateški plan razvoja turizma na području Općine ... - Općina Bistra

Zljevanka. Zljevanka je vrsta kolača od kukuruznog brašna i vrhnja. Niska. Žganci. Žganci su tradicijsko jelo od kukuruzne krupice, a posluživalo se na razne ...

Odluka o komunalnom redu na području Općine Lopar - Općina Lopar

Vanjski dijelovi zgrade (pročelja, balkoni, terase, ulazna vrata, garažna vrata, prozori, ... .u slučaju kad se upotrebljava umjetno cvijeće, vaza i dalje mora biti ...

OPĆINA BRDOVEC Na podruĉju općine Brdovec odreĊuju se ...

3 sij 2012 ... OPĆINA BRDOVEC. Brdovec, Trg dr. Franje TuĊmana 1,. Tel: 33 10 350, fax:33 10 322 e-mail: [email protected] Povjerenstvo za ...

Katastarska izmjera na području Općine Bibinje za dio K.O. Bibinje i ...

katastarske općine Zadar, katastarsku izmjeru u svrhu izrade katastra ... d.d. iz Zagreba, Borongajska 71 uz suradnju Područnog ureda za katastar Zadar.

Na području OPĆINE BRCKOVLJANI određuju ... - Općina Brckovljani

4 svi 2017 ... koje obuhvaća birače s prebivalištem u. BOŽJAKOVINA: ANDRILOVEČKA CESTA, BOŽJAKOVEČKA ULICA, DOMAĆINSKA ULICA, ...

BERZANSKI POSLOVI NA PROSTORIMA BIVŠE SFRJ

Na Zagrebačkoj berzi trguju brokerske kuće članovi berze u svoje ime i za svoj račun ili po nalogu klijenta, vlasnika hartija od vrednosti. Trgovina hartijama od ...

moje bivše, moji bivši - SLG Celje

slovenskimi in evropskimi režiserji ter odigrala vrsto zanimivih in pomembnih vlog: Vilinček v Shakespearjevem Snu kresne noči (režiser Janusz Kica), Terezka v ...

DOMOVINSKI RAT - Muzej policije

Autor: Mjesto i god. izdavanja: Nakladnik. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb. 418. Žedni krvi gladni izdaje. Zagreb, 2004.

domovinski rat - Časopis Obnova

tu je i pjesma Veronike Paradžik, kćeri Ante Paradžika, pod naslovom. „Tetka Veronika“, posvećena ženi koja je proljećarima nosila hranu u zatvor nakon što su ...

Domovinski rat u udžbenicima iz povijesti

10 svi 2006 ... Autorice su pregledale sve udžbenike koji obrađuju razdoblje Domovinskog rata. Pri raščlambi njihova sadržaja velikim djelom vodile su se ...

sukcesija bivše sfrj - Lex International - Banja Luka

donošenja internih zakona država nasljednica radi korektne implementacije Sporazuma. Nova zakonska regulativa će biti posebno neohodna radi primjene ...

multilateralni susreti tvrtki s područja bivše jugoslavije

6 ruj 2013 ... Biškupečka 56, 42000 Varaždin www.prehrana-varazdin.com g a. Dijana Mihalić ... proizvoda. 9. INTEREUROPA, logističke usluge,. d.o.o..

Sastanka predsjednika privrednih komora područja bivše ...

6 сеп 2019 ... 17. MEGAPROMET DOO. Tržni centar bb, Budva ... Trgovina i turizam, vrtni centar. Kalia. „SEMENARNA” DD Ljubljana. Interes za saradnju sa.

domovinski rat - Hrvatski povijesni muzej

19 stu 2012 ... Domovinski rat je razdoblje novije hrvatske povijesti od 1991. do. 1995. godine. U širem smislu obuhvaća razdoblje koje je neposredno.

DOMOVINSKI RAT – RATNA ISKUSTVA ŽENA

Ključne riječi: Domovinski rat, žene, percepcija rata, značenja rata, život u ratu, ... intervjuu (redni broj, mjesto i vrijeme održavanja, trajanje), obrazloženje cilja ...

fenomen virdžine i njezine pojavnosti na prostoru zemalja bivše ...

U drugu grupu spadaju djevojke koje se privremeno zavjetuju na život u celibatu ... (ibid. 234). Treba se osvrnuti i na vrstu poslova kojima bi se virdžine bavile. ... oženiti da bi imao nekoga da mu čisti, pere i kuha umjesto mame… Nedavno ...

uklanjanje bivše tvornice glinice jadral u obrovcu - Građevinar

Tvornica glinice u Obrovcu još je i pokraj jedne od najljepših rijeka u Hrvatskoj – Zrma- nje. U Ministarstvu su raspisani, ili će uskoro biti raspisani, natječaji za.

Kome propadaju bivše vojne nekretnine? Iskustva prenamjene u ...

31 kol 2014 ... vojne prisutnosti, opće cikluse prenamjena u Hrvatskoj, ... restorana, trgovina do zdravstvenih i rekreacijskih objekata. Kroz studije prostornog ...

ISTRAŽIVANJE Cijene ADSL-a u zemljama bivše ... - Dragan Petric

Tržište koje nas, korisnike. Interneta u Hrvatskoj ... Deutsche Telekoma također možete odlučiti za ograničene pakete prijenosa podataka kao i ... n Iskon odnedavno nudi "dual play" uslugu kroz. ADSL2 koja ... ga koji će oboriti postojeće cije-.

20 poticaja za buđenje i promenu. O izgradnji mira na prostoru bivše ...

[email protected]). Ana Raffai ... 3 Dan kada je u Srebrenici i okolini srpska vojska poÀinila genocid nad Bošnjacima. Osam hiljada ... 4 Mnogi veruju da se fraza „Samo sloga Srbina spasava“ nalazi na srpskom krstu, i na nacionalnom ... Ho e li tako majÀinstvo biti prepušteno tome da bude baÀeno u ralje.

Pregled DVB-T u zemljama bivše Jugoslavije - infoteh-jahorina 2020

1 јун 2013 ... su rađena od strane provajdera Odašiljači i veze (OiV) [10]. U periodu od 2007. do 2011. godine eksperimentalni HDTV program HRT HD se ...

DOMOVINSKI RAT mogućnosti znanstvenog pristupa - HAZU-a

10 lis 2016 ... 11.45 Historiografija i Domovinski rat: interpretativni izazovi ... domovinskom ratu te ukratko sintetizirati / bilancirati veličinu, strukturu te ...

socijalna kontrukcija kolektivnog prisjećanja na domovinski rat

Popis korištene literature. ... protivničkoj vojsci – dubrovački branitelji uspjeli su zajedničkim snagama obraniti. tvrĎavu Imperijal i SrĎ. Svi branitelji koji su bili na ...

DOMAGOJ ŠARIĆ DOMOVINSKI RAT U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ...

predratno i ratno vrijeme na prostoru općine Pakrac s početkom „Balvan revolucije“ ... Dana 10. prosinca snage pobunjenih Srba krenule su u napad na ...

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995 ...

UN-a Boutrosu Boutrosu Ghaliju u kojem traži priznanje postojanja RSK i “četiri ... UNPROFOR-a u Hrvatskoj vodi računa o interesima srpskog stanovništva.

domovinski rat, njegove gospodarske, demografske i socijalne ...

Žana AMIDŽIĆ. Mato ARLOVIĆ. Dražen BARBARIĆ. Višnja BARTOLOVIĆ. Miljenko BREKALO. Mate BUNTIĆ. Mario ČERKEZ. Tomislav DAGEN. Đuro DEČAK.

DOMOVINSKI RAT I PROGNANIČKO-IZBJEGLIČKO PITANJE 1991 ...

Prisilne migracije, Jugoslavenska kriza, Domovinski rat, Prognanici, ... Poput svakoga rata u ljudskoj povijesti niti Domovinski rat nije ... Ukratko, s prostora.