Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog ...

Statuta Srednje škole Pakrac, ravnatelj Srednje škole Pakrac, Pakrac, Bolnička 59 ... ( 10-20-50 lipa, 1-2-5 kn) sa povratom viška uplaćenog novca, a isto tako i papirnatih novčanica ... VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA: Prostor za aparate se daje u zakup na vrijeme od jedne ( 1 ) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu. 3.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog ... - Srodni dokumenti

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog ...

Statuta Srednje škole Pakrac, ravnatelj Srednje škole Pakrac, Pakrac, Bolnička 59 ... ( 10-20-50 lipa, 1-2-5 kn) sa povratom viška uplaćenog novca, a isto tako i papirnatih novčanica ... VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA: Prostor za aparate se daje u zakup na vrijeme od jedne ( 1 ) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu. 3.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ...

Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("NN" br. 91/96, ... Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske.

NOVINE U ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA

stoljeća, pa do donošenja novog Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. 2011. godine.1 Raniji Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora2 bio je ...

Temeljem članka 4. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji ...

6 lip 2018 ... Nogometni stadion. "Zagreb", Kranjčevićeva. 4, Zagreb. C0 13 - poslovni prostor,. C0 14 - zatvorena terasa, objekt C -prizemlje. 188,65.

Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o zakupu i kupoprodaji ...

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, br. 125/11 i ... za poslovni prostor će se sklopiti ugovor o zakupu sa sadašnjim korisnikom ...

Na temelju članka 4. stavka 3. Odluke o zakupu i ... - Grad Zagreb

15 lip 2018 ... glasnik Grada Zagreba 10/12 i 3/18), gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje ... skupina restorani. 3.257,53. 9.772, ... BRAZILSKA 0016. 17,60.

Na temelju članka 107. stavka 9. i članka 118. Zakona o odgoju i ...

kandidatima za zapošljavanje u Školi kao javnoj službi. Članak 3. ... Ako posebni propis obvezuje da se u natječaju treba navesti prednost pri zapošljavanju, to će se navesti u natječaju, a također ako posebni propis to obvezuje stavit će se ...

Na temelju članka 6. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke ...

drugim lokacijama utvrđena je „Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave“ (Narodne novine 145/2004). Članak 2.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu te članka 31. stavka 1 ...

22 tra 2015 ... ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ... U slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu poslodavac ne ...

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96 ... vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 31. listopada 2017. godine raspisuje:.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i ...

stanova, otuđenje zemljišta u poslovnim zonama i davanje na korištenje ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada, osim obveznog sadržaja ugovora.

Na temelju članka 30. i članka 133. stavak 3. Zakona o ... - Krakom

29 sij 2019 ... Gradsko groblje u Krapini komunalni je objekt u vlasništvu Grada Krapine. Grobljem u Krapini upravlja trgovačko društvo KRAKOM d.o.o..

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 51. Zakona o vlasništvu i ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (''Narodne novine'', broj 91/96, ... o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom. 1. Utvrđuje se da su Grad Dugo ...

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama (NN 17/19), članka 2 ...

Općinske knjižnice Bistra raspisuje. JAVNI NATJEČAJ za diplomiranog knjižničara/ku na neodređeno vrijeme. Općinska knjižnica Bistra. -. Diplomirani ...

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i ...

dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati). Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i ...

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 26 ...

kuhanje kestena, kokica i sl.), štandovi, transparenti, nadstrešnice, metalni nosači za konzolne reklame i tende, plastične reklame, oglasne ploče i stupovi, ...

Na temelju članka 49. i 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

Statuta OŠ Fažana, Školski odbor OŠ Fažana donosi. Pravilnik o provođenju Programa produženog boravka u OŠ Fažana. Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje ...

Na temelju članka 33. i 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju ...

1 sij 2019 ... županije, na sjednici održanoj dana 18.12.2018. godine, d o n o s i. P R A V I L N I K o ortopedskim i drugim pomagalima koja se odobravaju ...

Na temelju članka 549. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111 ...

Statuta Grada Pula – Pola (Službene novine Grada Pule br. 07/09, 16/09, ... d.o.o. trgovačkom društvu KONZUM d.d. od dana 30. rujna 2015. godine i Odluke.

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i ...

1 srp 2018 ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I. KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI.

Na temelju članka 227. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i ... - ZSE

Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i povećanje temeljnog kapitala. PRIJEDLOZI ODLUKA. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna ...

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN Br ... - HPD Sniježnica

Hrvatsko planinarsko društvo «Sniježnica» (u daljnjem tekstu HPD «Sniježnica») je dobrovoljna, samostalna, interesna i izvanstranačka udruga (društvo) ...

80 Na temelju članka 12. st. 1. Zakona o dimnjačarskoj službi ...

27 stu 2012 ... vlastite ureñaje za čišćenje dimnjaka. Članak 2. Dimnjačarskim poslovima u smislu ove Odluke smatraju se: - provjera ispravnosti i ...

Na temelju članka 24. i 30. Zakona o komunalnom ... - Zaprešić doo

15 velj 2019 ... trgovačko društvo ZAPREŠIĆ, d.o.o., isporučitelj komunalne usluge ukopa ... Gradsko groblje Zaprešić otvoreno je građanima za posjet: -od.

Nacrt Na temelju članka 26., 34. 44 i 48. Zakona o ... - Grad Varaždin

10. čišćenje i održavanje gradskih fontana,. 11. čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama/zimska služba,. 12. održavanje horizontalne i vertikalne prometne ...

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne ...

Pod neopravdanim izostankom smatra se izostanak za koji razredniku nije dostavljena liječnika ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i ...

Na temelju članka 40. stavak 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu ...

Za vrijeme službenog obavljanja posla, ribočuvar nosi opremu (odijelo, čizme, torbicu, ... kod korisnika ribolovne vode radi upućivanja poziva za pomoć, ukoliko ...

Prilog 1b Na temelju članka 13 . i 18 . Zakona o zakladama i ... - FIPRO

Zakona o zakladama i fundacijama ("Narodne novine", broj. 36/95 i 64/01, dalje u tekstu "Zakon") i članka 12. stavka 6. Statuta, Skupština Zaklade za.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom ... - Grad Novalja

13 pro 2018 ... vrijeme ne koriste u svrhu obavljanja djelatnosti ... 3. domaćinstva koja vode brigu o radno ... blizini trgovačkog centra Plodine, (k.č. br. 1666/6 ...

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

28 velj 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne ... i Rješenju o povezivanju Posl. broj 83 RZ-289/16-3 od 28.01.2017. te ispravcima.

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i ...

Školski odbor Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, uz prethodnu suglasnost osnivača ... utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave,. - surađuje s ...

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i ...

23 lis 2017 ... Mate Ribičić - predstavnik Gradskog vijeća Grada Omiša. 8. ... Natalija Rajčić – predstavnica vijećnika Županijske skupštine Splitsko-.

Na temelju članka 77. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i ...

Oblik voĎenja poslovnih knjiga ovisi o tehnici unosa nastalih financijskih promjena, odnosno transakcija u proračunu. Tehnika unosa i obrade podataka nastalih ...

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ... Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.-3.

Na temelju članka 95. Zakona o proračunu ... - Grad Makarska

29 ožu 2017 ... Prije izrade ovrhe Viši stručni suradnik/ca za naplatu zatražit će od Odjela za ... ovršnom postupku (slanje opomena) provodi Upravni odjel za ...

Na temelju članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o ... - Općina Vir

31 sij 2018 ... biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vir ... 2. stare lijekove i/ili sličan farmaceutski otpad u: ljekarne, veterinarske ambulante ...

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine ...

Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 88/01), Osnivačka skupština. , održana . godine, donijela je. STATUT. I. OSNOVNE ODREDBE. Članak 1.

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i ...

(2) OŠ Bratoljuba Klaića upisana je u Trgovački sud u Osijeku 8. srpnja. 1991. godine. ... Bratoljuba Klaića, Bizovac, a u sredini pečata nalazi se grb Republike.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i ... - Grad Koprivnica

11 lis 2019 ... Koprivnice obavlja Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o., M. P. Miškine 66, Koprivnica, a životinje koje su uhvaćene smještavaju se u Sklonište ...

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom ... - Grad Dubrovnik

23 sij 2019 ... dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“, te program predškolskog ... Sukladno Izvješću o radu Dječjih vrtića Dubrovnik, tijekom ...

1 Na temelju članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom ...

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. („Narodne novine“ br. 123/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) i članka 97. Statuta Sveučilišta u. Dubrovniku ...

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

20 ruj 2018 ... ... o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. (“Narodne novine” broj 124/09 ...

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i roditelj odnosno skrbnik. ... U članku 147. stavku 2. riječi u zagradi: „ispričnicom roditelja ili skrbnika odnosno.

Na temelju članka 25.a stavka 2. Zakona o poslovima i djelatnostima ...

(3) Za voditelja manje složenih radova iz stavka 1. ovoga članka mogu se u okviru ... 2. ovoga članka, za vođenje tih radova mora se imenovati voditelj radova.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i ... - Grad Dubrovnik

23 sij 2019 ... Dubrovačka privatna gimnazija 12.000,00 kuna i Obrtnička i tehnička škola 2.000,00 kuna). Krajem 2017.godine donesen je novi Pravilnik o ...

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( NN 76/93 ... - Vrtić Didi

upise djece u dječji vrtić i ispise s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. - izdavanje ... Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Karmen Pavlic iz Dugog Sela, Graberska 58. ( u daljnjem tekstu ... “Suncokret” B. Huzanića 67, Dugo Selo,. “Maslačak” ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o igrama na ...

31 pro 2017 ... novih članica Eurojackpotu, visina maksimalnog dobitka još više poveća. ... pristupu igrama na sreću kako bi se umanjio rizik za društvo, a posebice za ... gdje se može dobiti pomoć u slučajevima prekomjernog igranja.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ...

24 tra 2018 ... dječji vrtić utvrđuje sukladno odredbama zakona. ... iz sredstava sudjelovanja roditelja djece korisnika programa vrtića ... DUGI RAT, DV.

Na temelju članka 34. Zakona o poštanskom prometu Federacije ...

poruke tiskane u više istovjetnih primjeraka, koje se šalju na najmanje 30 različitih adresa. Pošiljke izravne pošte mogu biti mase do 2 kg i dimenzija propisanih ...

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ...

16 tra 2018 ... Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj: 67/08 ... od 29. oţujka 2018. godine, Gradsko Vijeće Grada Zlatara na 9 ... Zagrebaĉka ulica (drţavna cesta D29:Novi Golubovec (D35) – Zlatar Bistrica – Marija.

Na temelju članka 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ...

Osnovna plaća je umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je ... Osnovica i koeficijent za izračun plaće ne može biti niža od osnovice i ... dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25.studenog 2006. godine, ...

Na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u ...

3 kol 2019 ... Pravo prijave na Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020. (u daljnjem tekstu: Poziv) imaju ustanove u ...

Na temelju članka 162. stavka 1. Zakona o autorskom ... - HDS ZAMP

priredbe-koncerta. ... koncerta. U zahtjevu je obvezno navesti način, prostor i vrijeme korištenja te ostale podatke ... d) od 1.001 do 10.000 osoba - 2.000 bodova.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih ...

Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda,.

1 Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj ... - Grad Čakovec

19 stu 2015 ... Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine „Objekti jednostavnih ... prometa od strane prometne policije.

1 Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom ... - Grad Senj

15 pro 2018 ... (1) Komunalna naknada prihod je proračuna Grada Senja, a koristi se za ... trgovačke djelatnosti na veliko i na malo iznad 100 m2 i ljekarne.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ...

16 ruj 2019 ... Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i ... u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Beli Manastir predviđeno za ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavak 3 Zakona o odgoju i ...

podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja ... skrbi o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada u razrednom odjelu,.

1 Na temelju članka 22. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

24 lip 2016 ... za upis učenika u I. razred za 2016/17. školsku godinu ... Idemo u srednju!«. ... se upisuju u Srednju školu Isidora Kršnjavoga Našice provodi ...

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim ...

4 pro 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, ... 81/15), članka 20. Odluke o ... vlasništvu Grada Senja. Javnom ...