Malinska 6101..6112 - Službene novine Primorsko

5 pro 2018 ... vijeca Opcine Malinska-Dubašnica (u daljenjm tekstu: Opcinsko vijece) ... Sv. VID, nogostup ispod objekta Tommy (1 stup JR). 8.062,00. 8.

Malinska 6101..6112 - Službene novine Primorsko - Srodni dokumenti

Malinska 6101..6112 - Službene novine Primorsko

5 pro 2018 ... vijeca Opcine Malinska-Dubašnica (u daljenjm tekstu: Opcinsko vijece) ... Sv. VID, nogostup ispod objekta Tommy (1 stup JR). 8.062,00. 8.

Općina Malinska - Dubašnica - Službene novine Primorsko

28 stu 1997 ... Groblja na području Općine Malinska-Dubašnica jesu: staro groblje Sv. Apolinara, Novo groblje u Bogovićima i groblje Sv. Mihovila u Sv. Vidu.

Službene novine PGŽ - Službene novine Primorsko

8 stu 1993 ... sko-goranske broj 1/93), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na ... U Proračunu dosadašnje Općine Rijeka za 1993. godinu ... TIZIANOVA ULICA. 20.

Kastav 216..258 - Službene novine Primorsko

tivnog naselja Kastav podudaraju se s granicom Grada. Kastva. (2) GradŻŻevinska podrucja ... objave u »Sluzbenim novinama Primorsko-goranske zupa- nije«.

Opc´ ina Lopar - Službene novine Primorsko

ime Opcina Lopar preuzima obvezu placanja cijene javne ... clanka 1. ove Odluke je Lopar Vrutak d.o.o. Lopar 381/ ... obracun iznosa cijene javne usluge.

Viskovo 348..511 - Službene novine Primorsko - PGŽ

21 velj 2013 ... Opcinsko vijece Opcine Viškovo na 40. sjednici odrzanoj dana 21. 2. ... IGPin Ǧ GǦ1 tj. groblje Viškovo s površinom od 3,6 ha zauzima 53,73%.

Rijeka 346..403 - Službene novine Primorsko

doma socijalne skrbi (dom za djecu i mladеe punoljetne oso- be, dom za ... na podrucоjima oznake Pehlin oznake 2-11-6.5. i Donja. Drenova ... zdravlja ljudi).

rijeka 859..875 - Službene novine Primorsko

Rijeka, 27. ozujka 2012. ... istice na oglasnoj ploci Grada, Rijeka, Titov trg 3, a u ... TRG 128. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE. TRG 111. BRIGADE HRVATSKE ...

Odluka u PDF formatu - Službene novine Primorsko - PGŽ

24 ožu 2017 ... HGSS - Stanica Rijeka, Državna uprava za zaštitu i spaša- vanje ... (HGSS stanica Rijeka i Delnice, udruge od ... zatvorenici, prostitutke i dr.

Grad Kastav - Službene novine Primorsko - PGŽ

4 stu 2017 ... Grad – Grad Kastav tj. teritorijalno-upravna jedinica kao posebna JLS ... gradnja poslovnih građevina (trgovački centar SPAR) na području ...

Grad Rijeka - Službene novine Primorsko

25 srp 2009 ... vijeca Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Vijece), a osobito: - konstituiranje Vijeca ... Grada Rijeke »Najdraza Rijeko«. Grad Rijeka. Stranica 2862 ...

Općina Bakar - Službene novine Primorsko

26 lip 1995 ... da je Koksara neprihvatljiva na prostoru zaljeva. Istovre meno se je pokušalo iznaći mogući model razvoja Bakar skog zaljeva i predložiti nove ...

Grad Mali Losˇinj - Službene novine Primorsko

9 pro 2016 ... Cˇlanak 2. Plan je sadrzan u elaboratu »Ciljane VI. izmjene i ... Srebrna uvala - Čikat - Mali Lošinj. R29 ... Urbanistički plan uređenja Mali Lošinj.

Grad Mali Losˇinj - Službene novine Primorsko - PGŽ

za zaštitu i spašavanje na podrucju Grada Malog Lošinja, objavljene u ... vozaci autobusa Autotransa ... Humanitarna utrka u Zagrebu (»ZAGREPCˇANKA«.

Mrkopalj 1843..1951 - Službene novine Primorsko - PGŽ

28 lip 2017 ... Moto klub "Dead Frog" Gorski kotar. 5. ... Izvor: Baza podataka LAG-a Gorski kotar, 2015. ... općine Mrkopalj s razvojem pilane Mrkopalj. Danas ...

službene novine primorsko-goranske županije - Općina Viškovo

12 pro 2003 ... pokojnika koji je bio stanovnik naselja Grada Rijeke koja gravitiraju groblju Viškovo,. Pehlin, Škurinje i Tibljaši, a rođeni su ili živjeli na tom ...

Službene novine SBK br.10

10 ruj 2018 ... Aščić (ž. Pavla) Ružica, rođena Majdančić, Melina 64. Majdančić ... Aščić. (Periša) Šimun, Vukovići, 114. Pršlja Sumbulka, rođena Aščić, Melina ...

Službene Novine HNK

11 pro 2013 ... OCJENJIVANJE I NAPREDOVANJE. Član 15. (Periodi ocjenjivanja) ... radni životopis odgojno-obrazovnog zaposlenika,. - kopiju diplome,.

(„Službene novine Federacije BiH“, br

Proglašava se Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ... uobiĉajenom kvalitetu zdravstvene zaštite, a koji vodi kvalitetnijoj ...

Službene novine 03_2007

Bjelovar, Pogon urevac skladište boja i lakova ... vatrogasce JVP urevac koja izlazi na mjesto požara s odgovarajućom vatrogasnom tehnikom. Zapovjednik JVP ...

(„Službene novine Federacije BiH, br

RUBELLA CONGENTALIS. 14. A 26. CRVENI VJETAR. ERYSIPELAS. 15. A 36. DIFTERIJA. DIPHTHERIA. 16. A 03. DIZENTERIJA. DYSENTERIA. BACILLARIS.

Sluzbene novine SBK 8_2017

30 lip 2017 ... Hrvatska bolnica “Dr. fra Mato Nikolić”, Nova Bila, obvezna je podnijeti ... a) lutrija, loto, sportska prognoza, tombola – bingo, od. 1.000,00 KM.

„Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15

Tombola se priređuje na osnovu odobrenja Središnjeg ureda Porezne uprave. Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Središnji ured Porezne uprave) ...

službene novine - Grad Vodnjan

19 pro 2012 ... Udruga za zaštitu i uzgoj ptica ˝Istra˝. Potrebna sredstva… ... stimulanse), u Galižani 10 osoba (5 ovisnika o heroinu i 5 konzumenata marihuane), dok su u ... obrezivanje stabala i raslinja uz komunikacije. - redovno košenje ...

Službene novine Federacije BiH, broj 45/99

kojim postoji stanarsko pravo), upis u katastar zemljišta i uknjižba nekretnina i ... Rješenje o isplanjenju objekta (Obrazac - R1); Rješenje o pravu korišćenja ...

službene novine - Srednjobosanski Kanton

9 srp 2014 ... u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu do 19. juna 1992. godine te drugo lice koje ... (Štampanje, odnosno printanje obrazaca) ... c) obrazac pohvalnice i drugih priznanja za posebna postignuća;.

službene novine - Općina Viškovo

21 ožu 2017 ... ćine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske žu- ... Zekid d.o.o., Ark – Mihelid d.o.o., Elektromax d.o.o., Kimi Commerce d.o.o., ...

Službene novine - Grad Đurđevac

23 tra 2018 ... učestali su potresi u kontaktnom nam području srednje Italije u više mjeseci. ... Tablica 1: Ugrožena naselja obzirom na vrstu gradnje, rabljeni građevinski materijal te gustoću ... GUMENJAK, UGOSTITELJSKI OBRT.

službene novine - Općina Pićan

22 ožu 2018 ... ALUMONT. Bilić Feručo. 91386705 ... 2016. godine nalaze u rasponu od 3% višegodišnjeg prosjeka u Zadru (0,7 mm) do 179% tog prosjeka u ...

1 PROGRAM („Službene novine Federacije BiH“, br. 59/10)

(1) Ovim programom propisuje se sadržaj obuke u oblasti zaštite od požara, ... pitanja koja priremaju izvođači obuke, u skladu sa ovim programom. ... (31) Zaposlenik je položio test i ocjenjuje se ocjenom "zadovoljava", ako tačno odgovori na.

Službene novine Federacije BiH“, br. 4_06

Zvjerinjak je povr{ina zemlji{ta do 100 ha ogra|ena ogradom koju divlja~ ne mo`e napustiti; ... kori{tenje odre|enih pasmina radno ispitanih lova~kih pasa; ... Za vrijeme zabrane lova ili lovostaja odre|ena vrsta divlja~i se ne smije loviti, ...

„Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 8 - Vlada TK

O POSTUPKU FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA U. FEDERACIJI ... Izrazi upotrebljeni u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje: a.

službene novine - Općina Maglaj

5 ruj 2012 ... Ukupno za 313 Europatrade doo pred.za proiz.trg.promet i usluge Tešanj -766,18. Ukupno za sve komitente. 484.894,99. Potraživanja po ...

Službene novine Federacije BiH, broj 66/13

(1) Strana osoba ne može biti vlasnik nekretnine na području, koje je radi zaštite interesa i ... (2) Nadležno tijelo će povjeriti na čuvanje pouzdanom čuvaru stvari koje ne može samo čuvati. ... prestane tražbina, zahtijevati vraćanje zaloga, kada u zamjenu da neki drugi zalog koji po vrijednosti ... Brisanje starih hipoteka.

Službene novine - Općina Pitomača

DHMZ. - vrsta opasnosti. - vremenske prognoze. - Stožer civilne zaštite Općine Pitomača. - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja.

Službene novine br. 15 - Grad Požega

Zvonko Štajduhar, Požega, Svetog Ilije 26. 5. Marica Lazić ... JOSIP PAVELIĆ, Novi Mihaljevci 75a, izabire se za potpredsjednika Vijeća Mjesnog odbora Novi.

Službene novine Federacije BiH, broj 16/18

3 svi 2018 ... Hercegovine i vlade kantona kao poslodavac s jedne strane i Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj ...

Službene novine Federacije BiH, broj 26/16

1 tra 2016 ... 2016. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/15), na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada ...

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 09/10)

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalni zavod) je zdravstvena ustanova, čiji je osnivač Federacija i koja ...

Zakon o liječništvu („Službene novine Federacije BiH“, br. 56/13)

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8.

SLUZBENE NOVINE 7-2015.pdf - Općina Raša

31 ožu 2015 ... Labina i Općina Kršan, Pićan, Sveta Nedelja i Raša – Separat za ... Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom postojeće ... putem javnih glasila (Radio Labin, Naši foji), Internet stranica [email protected] ,.

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/17

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/17. Na osnovu člana 12. tačka b), člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona.

Službene novine SBK br.3 - 2014 - Srednjobosanski Kanton

stažiranja odgojitelja, učitelja, nastavnika, profesora ili stručnog saradnika (Tiskanica SI-2). (3) Jedan primjerak izvještaja iz stava (2) ovoga člana šalje se ...

Službene novine Kantona Središnja Bosna

22 ožu 2019 ... (4) Dnevna naknada za prijevoz utvrđuje se na temelju prosječne ... (6) Cijena dnevne naknade za prijevoz po kilometru dana je u Tablici 1.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR - ORSERA

1 srp 2018 ... Kapitalni projekt K219004 Nabava opreme - vrtić Funtana. 2.600,00. 2.600,00. 2.516,31 ... Konzum, Lidl, Plodine, Kaufland, i sl.) 5.500 L. IX.

Sluzbene Novine 3-08-hr.indd - Grad Pula

10 tra 2008 ... TIP PANOA. ADRESA. BROJ. PANOA. 14. 170. A1. Koparska ulica. 1. 13. “ ANTARIS ”d.o.o Pula. REDNI. BROJ. BROJ. LOKACIJE. TIP PANOA.

Službene novine br. 12/2009. - Grad Pula

2 ruj 2009 ... se pravnom sljedniku «NOVE ISTARSKE KNJIŽARE». d.o.o.sa sjedištem u Puli, Rakovčeva br.7, s MBS: 130025356, stupanje u prava i obveze ...

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 35/17

USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM ... javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: pravilnik) te utvrđuju ... c) vrijeme provedeno na evidenciji za zapošljavanje maksimalno 24 boda, ...

Službene novine Federacije BiH», broj 64/04 - Federalno ...

Za vrijeme službenog obavljanja posla, ribočuvar nosi opremu (odijelo, čizme, torbicu ... korisnika ribolovne vode radi upućivanja poziva za pomoć, ukoliko lično ...

Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15 ... - PUFBiH

priređivanje posebnih igara na sreću, pravila i raspoređivanja prihoda od igara na ... 4) tv tombola – Bingo i dodatne igre koje se priređuju uz osnovnu igru i koriste ... Član 90. Priređivač je dužan pribaviti odobrenje Ministarstva za otvaranje ...

Službene novine SBK br.14 - 2014 - Srednjobosanski Kanton

24 stu 2014 ... SUZANA KRIŠTO,. 6. IVAN SAJEVIĆ,. 7. LJUPKO SUČIĆ,. 8. DRAŽEN MATIŠIĆ,. 9. ANTO LOZANČIĆ,. 10. ANTO BILIĆ,. 11. MATEJA GADŽA.

(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio. Parlament Federacije BiH na sjednici ...

službene novine - Općina Brod Moravice

Pored Javne vatrogasne postrojbe Delnice, dobrovoljna vatrogasna društva. Vrbovsko, Prezid ... TC «Konzum»d.d., TC «Ingro»d.o.o. TC Lidl,. Gavranović d.o.o..

''Službene novine FBiH'', broj: 22/13 PRAVILNIK

Pravilnika o higijeni hrane ("Službeni glasnik BiH", broj 4/13) - (u daljem tekstu: Pravilnik o higijeni hrane);. - Pravilnika o higijeni hrane životinjskog porijekla ...

Službene novine Federacije B - Federalno ministarstvo ...

Obrazac ONŠ iz ovog Naputka sastavni je dio polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvješća koji obveznici uplate naknada iz poglavlja III., odjeljci B. i H. ovog ...

“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ 24/03 ...

“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ 24/03 - PREČIŠĆENI TEKST. Zakonodavno-pravna komisija. Na osnovu člana 20. Zakona o izmjenama i ...

Službene novine SBK br.11 - 2014 - Srednjobosanski Kanton

17 srp 2014 ... c) da se ne beru nedorasli primjerci gljiva: smrčak i lisičarka ispod 3 cm ... prodajna cijena šumskih proizvoda na mjestu pričinjene štete (kod ...

Službene novine Federacije Bi - Federalno ministarstvo ...

I ODSTRJEL I KORIŠTENJE DIVLJAČI. 1. KRUPNA DIVLJAČ: 1) Jelen (Cervus elaphus L.) Lov: Jelen od 01. 9. – 31. ... Za ranjenog a nepronađenog srnjaka .

„Službene novine Grada Umaga“ broj 09/09 i 03/13

21 ožu 2018 ... Selma Smajić - za gospodarstvo. - Boris Crnogorac - za sport. - Maurizio Tremul - za kulturu. Članak 2. Javna priznanja Grada Umaga uručit će ...

službene novine 9-2017 - Općina Raša

30 stu 2017 ... prodaju nekretnine - stana u vlasništvu Općine Raša, u zgradi u ... Dogma upravljanje, d.o.o. Rijeka, prema kojem stan ima energetski razred C. ... Općine Raša i skraćeni tekst natječaja u Glasu Istre dana 28. rujna 2017.