Kub binoma.pdf - matematika.ba

Kub binoma. Koristeći se formulama za kub zbira:(. ) 3. 2. 2. 3. 3. 3. 3. B. AB. BA. A. BA. . . . = i kub razlike: (. ) 3. 2. 2. 3. 3. 3. 3. B. AB. BA. A. BA. −. . −. = −.

Kub binoma.pdf - matematika.ba - Srodni dokumenti

Kub binoma.pdf - matematika.ba

Kub binoma. Koristeći se formulama za kub zbira:(. ) 3. 2. 2. 3. 3. 3. 3. B. AB. BA. A. BA. . . . = i kub razlike: (. ) 3. 2. 2. 3. 3. 3. 3. B. AB. BA. A. BA. −. . −. = −.

Kvadrat binoma.pdf - matematika.ba

Kvardrat binoma. Koristeći se formulama za kvadrat zbira i kvadrat razlike: ( ). 2. 2. 2. 2 BBA. A. BA. ⋅⋅ . = . (1) i. 2. 2. 2. 2. ) (. BBA. A. BA. ⋅⋅−. = −.

kvadrat zbroja binoma i kvadrat razlike binoma

M-1-Kvadrat binoma. Rješenja i kompletni postupak. M I M Sraga ... kvadrat zbroja binoma i kvadrat razlike binoma. A B. A. AB B. A B. A. AB B. x y. y x. x y. y x.

binoma - MIM-Sraga

M-1-Kvadrat binoma. Rješenja i kompletni postupak. M I M Sraga 2005. M.I.M-Sraga centar za poduku. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 4. 2. 6. 3 2. 4. 8. 4 5. 10. 2. 2. 2. 2. 2.

1 Kub binoma Koristeći se formulama za kub zbira:( 3 3 B AB BA A ...

Kub binoma. Koristeći se formulama za kub zbira:(. ) 3. 2. 2. 3. 3. 3. 3. B. AB. BA. A. BA. . . . = i kub razlike: (. ) 3. 2. 2. 3. 3. 3. 3. B. AB. BA. A. BA. −. . −. = −.

Primjenjuje formule za kub binoma, zbroj i razliku kub

Kub binoma, razlika i zbroj kubova. Predmet (ili međupredmetna tema). Matematika. Za međupredmetnu temu navesti u okviru kojeg nastavnoga predmeta, sata.

slijed sastavnica binoma u talijanskome i hrvatskome jeziku

dijakronijski razvoj binoma i rezultate dosadašnjih dijakronijskih istra- živanja provedenih u njemačkome jeziku. Pri tome se kod istraživanja semantičkih načela ...

Kvadrat binoma i razlika kvadrata - Antonija Horvatek

KVADRAT ZBROJA I RAZLIKE. I RAZLIKA KVADRATA. Riješi donje zadatke koristeći kvadrat zbroja, kvadrat razlike i razliku kvadrata, te pomozi mišu da stigne ...

Potencije, kvadrat binoma i razlika kvadrata - domaća zadaća 1 ...

Potencije, kvadrat binoma i razlika kvadrata - domaća zadaća. 1. Nadopuni riječima pravila: a) Potencije s istim bazama množimo tako da ...

Zašto je matematika mnogima bauk? - MiŠ — Matematika i Škola

mučiti jer i najobičniji znanstveni kalkulator ima tipku nCr i ... k koji se čita n povrh k. Mate- matika učeniku može biti zamršena i zbog svih tih simbola, ali oni su ...

Zašto je matematika mnogima bauk? - Matematika i škola

mučiti jer i najobičniji znanstveni kalkulator ima tipku nCr i ... k koji se čita n povrh k. Mate- matika učeniku može biti zamršena i zbog svih tih simbola, ali oni su ...

Državna matura i matematika - MiŠ — Matematika i Škola

getika, informacijska tehnologija, konstrukcijsko strojarstvo, računovodstvo i financije, trgovinsko poslovanje) i Filozofski fakultet (samo za studij fi- lozofije i ...

Zabavna matematika - MiŠ — Matematika i Škola - Element

U jednom se kutu slike vidi mljekarica kako mu- ze kravu, u drugom je mljekara u koju ona ima is- poručiti mlijeko. Valja primijetiti kako mlada žena sa svojim ...

Matematika 1 Matematika 2 Matematika 3E, 3R Vjerojatnost ... - FER-a

U pojačalu sa slike zadano je: RC = 1 k i RE = 1 k . Tranzistor radi u normalnom aktivnom području i u statičkoj radnoj točki ulazni dinamički otpor je rbe = 1 k .

moja matematika 1 moja najdraža matematika 1 - Alka script

Udžbenički komplet MOJA MATEMATIKA 1 za nastavu Matematike u prvome razredu ... razred... ISHODI PREDMETA. • A. 1. 1 OPISUJE I PRIKAZUJE KOLIČINE ...

Odgovori na pitanja! Matematika na dlanu Matematika na dlanu

Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Odgovori na pitanja! Ovdje možete naći mnogo jednostavnih kratkih rečenica.

matematika - MON KS

metodske jedinice VIII i IX razreda i da se kroz ispitni test izvrši generalna ... Šefket, Milošević, Dragoljub, Zolić, Arif: Zbirka zadataka iz Matematike za VIII razred ...

Matematika 1

Jednostavni (ili prosti) racun smjese Ponekad je potrebno pomiješati proizvode razlicitih ... Slozeni racun smjese Ako imamo više od dvije velicine koje trebamo ...

Matematika za NPZ

Preglednica Matematika za NPZ, naklada 19.000 izvodov, september 2018, prva ... Kako gre pa tebi matematika za Nacionalna preverjanja ... CD … tetiva.

Matematika 1 - Fsb

Naucit cemo kako razviti sinus i kosinus u beskonacne polinome. Naucit cemo kako derivirati inverznu funkciju. Definirat cemo arkus funkcije. Izracunat cemo ...

MATEMATIKA

financijska matematika. ... kvocijent, a r ostatak kod dijeljenja broja m brojem B. ... Funkcija moze biti zadana na razlicite nacine, npr: a) u obliku tablice, b).

4. Matematika 3

Ako ozna~ava stotine, desetice, jedinice, napi{i ciframa broj prikazan grafi~ki ... Rimskim ciframa zapi{i sve neparne brojeve druge desetice. Izra~unaj i rezultat ...

MATEMATIKA II

02.02.2015. MATEMATIKA II. 1. Riješite sustav linearnih jednadzbi pomocu Gaussovih eliminacija x1. 3x3. 2x4. = 2. 2x1. x2. 7x3. 2x4. = -1. 2x2. 2x3.

Matematika 3

korištena su iskustva i zabilješke bivših i sadašnjih nastavnika FESB-a pa im ovom ... Matematika 2, vektorske funkcije nemaju graf u klasicnom smislu te rijeci.

MATEMATIKA 2

Parcijalni izvodi i diferencijal. 29. Izvodi i diferencijali implicitne funkcije. U zadacima 65.-67. izraqunati izvod funkcije f : x ↦→ y definisane datom jednakox u.

Matematika - RIC-a

26 sep 2012 ... opravljal maturo, je navedena v Maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno ... Izpitna pola vsebuje tudi formule, s katerimi si kandidat lahko ...

Matematika 2 - Fsb

ˇSto je diferencijal skalarne funkcije više realnih varijabli? Razumjet cemo njegovo gometrijsko znacenje. Katedra za matematiku (FSB, Zagreb). Matematika 2.

Matematika - mzo

26 velj 2016 ... Josip Kličinović, prof. matematike i informatike, X. gimnazija „Ivan Supek“, Zagreb. Ivana Lović Štenc, dipl. učitelj, Osnovna škola Antuna ...

Matematika - Ric

Državna predmetna komisija za matematiko za poklicno maturo sestavi izpitno polo in moderirana navodila za ocenjevanje. Izpitna pola. Trajanje. Število točk.

Matematika 3 - Fsb

1 lis 2003 ... http://www.fsb.hr/matematika/. 6 ... Pomocu Stokesove formule izracunajte integral. ∮C. −→Fdr ... U kutiji se nalaze 3 plave i 2 žute kuglice.

MATEMATIKA I

6.4 Derivacija slozene funkcije . ... 6.9 Derivacija parametarski zadane funkcije . . . . . . . . . . . . 136 ... 6.11 Geometrijsko znacenje prve derivacije u tocki . . . . . . . . .

matematika 4 II a.qxp

Iz materijala Priloga uxbenika napravi model kvadra. Na modelu ... Koliko papira je Simi potrebno za uvijawe poklona oblika kocke ~ija je ivica 17cm? P = 6 •.

Matematika I - Fsb

Zadaci. PRIMJEDBA. Aproksimacija funkcije y = sinx polinomima T3, T5, T7, T9. Katedra za matematiku (FSB, Zagreb). Matematika I. Redovi potencija. 14 / 73 ...

matematika 4 I a.qxp

matematika povezana sa drugim predmetima koje u~i{ u {koli, ... matematiku i da otkrije{ mnoge matemati~ke tajne. Znaci ili ... Helsinki–Stokholm ([vedska). 450.

matematika - Fsb

16 ruj 2003 ... Primjenom formule za sumu geometrijskog reda razvijte funkcije a) f(x) = 1 ... Iz kutije s 5 plavih, 3 zelene i 4 žute loptice izvlacimo 3 loptice.

Matematika II - Fsb

Kako racunati integral primjenom Newton-Leibnizove formule. Osnovna svojstva integrala. Katedra za matematiku (FSB, Zagreb). Matematika II. Integral. 2 / 34 ...

Aktuarska matematika

Aktuarska matematika. PMF, Podgorica. Zimski semestar 2019-20. Page 2. Treća nedjelja. Page 3. Očekivanje i cijena. Očekivana dobit. ▷ X – s.v. koja opisuje ...

2. Pitagorejska matematika

Tales iz Mileta. Zgodovinski viri. Zgodnje grške matematike poznamo le po mnogo kasnejših zapisih in komentarjih (kršcan- skih, arabskih). Prvi zgodovinar ...

Matematika u politici

je bio i belgijski matematičar D'Hondt kojemu se pripisuje metoda obračunavanja glasova u okviru izbornog sustava koji se danas primjenjuje u Republici ...

AKTUARSKA MATEMATIKA II

AKTUARSKA MATEMATIKA II. Page 2. SADRZAJ. 1 Teorija odlucivanja. 8 str. 2 Bayesovska statistika. 6 str. 3 Distribucije šteta. 12 str. 4 Modeli rizika. 34 str.

zašto matematika?

14 сеп 2012 ... sadržaja, decu treba pripremati za logičko razmišljanje već u ranom periodu razvoja. ... Vrlo primamljiva razonoda su i sudoko zadaci, u kojima zapažanje ... [15]Trninić, M., Logičko zaključivanje u nastavi matematike, Art print, ...

FORMULE - MATEMATIKA I i II - FSB

FORMULE - MATEMATIKA I i II. Redovi ex = 1 x x2 ... Ako su k1 i k2 korijeni karakteristicne jednadžbe, onda je oblik opceg rješenja: yH = C1 ek1 x C2 ek2 ...

1. Numericka matematika - Fsb

Uz pretpostavku da red konvergira, tj. da je zbroj desne strane jednak funk- cijskoj vrijednosti ... moze se razviti u Taylorov red oko x0 = 0 (tzv. Mac Laurinov red).

Matematika 2 za kemicare

Matematika 2 za kemicare pismeni ispit, 31. kolovoza 2011. Franka Miriam Brückler & Slaven Kozic. 1. Za koju vrijednost parametra λ sustav x1 − x2 x3 x4 = ...

Zabavna matematika

ski časopis. Zabavna matematika. Zdravko Kurnik, Zagreb. Prvi dojam koji kod učenika i nastavnika matematike izaziva gornji naslov jest: matematika i za- bava ...

Matematika 3 kolokviji - Fsb

MATEMATIKA 3. (prvi kolokvij, 17.11.2003.) 1. Izracunati: Re (i(ei. e i π. 3 )). (10 bodova). 2. Skiciraj podrucje u kompleksnoj ravnini za koje vrijedi.

Matematika - PMF-MO - unizg

26 velj 2016 ... A. OPIS NASTAVNOGA PREDMETA MATEMATIKA, 4 ... Zaokruživati brojeve do zadane dekadske jedinice i do zadane decimale. Uključiti ...

Zabavna matematika Zabavna matematika

Zabavna matematika. Artmedia 2010 • www.artrea.com.hr. Zabavna matematika. Znate li pravilo broja 11? Kako brzo pomno ! Mno. Ra. 4 3. Sada se i ! (4 3 = 7).

Popularna matematika

24 lip 2009 ... Riemannova hipoteza. Ostali problemi. Goldbachova konjektura. Kratki spisak nerješenih problema. Fermatova zadnja teorema. Neki nerješeni ...

matematika - iccg

Zapremina valjka: V = B · H = r2 H. (r – dužina poluprečnika osnove). ▫ Površina kupe: P = B M = r (r s). (r – dužina poluprečnika osnove i s – dužina ...

Matematika 2 za kemicare - PMF

SUSTAVI LINEARNIH JEDNADZBI. 1.5 Izjednacavanje kemijskih reakcija pomocu sus- tava linearnih jednadzbi. Kao što znamo, kemijske jednadzbe se pišu u ...

Matematika i origami

Origami je stara tradicionalna japanska umjetnost savijanja papira u razne modele, bez korištenja škara i ljepila. Papir koji savijamo moze biti jednobojan ili ...

matematika - Trinom

jasno određuje što se od pristupnika očekuje na ispitu na višoj i osnovnoj razini. Viša razina ispita iz Matematike usklađena je s nastavnim planom i programom ...

1. Udzbenik MATEMATIKA 4 A

МАТЕМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ. УЏБЕНИК СА РАДНИМ ... Израчунавање површине правоугаоника и квадрата - задаци .

VEDSKA MATEMATIKA

komplement od broja 892 je broja108 → 1000-892 ili (1 do 9, 0 do 9, 8 do 10);. Pa, evo za početak računanje tablice množenja preko 5x5;. Koliko je 7x9?

Matematika 1 i 2 za kemicare

funkcije f je element c iz njene domene D takav da je f(c) ≥ f(x) (za mini- mum: f(c) ... Recimo da je sustav patka koju zelimo ispeci u pecnici (dakle, pecnica je okolina). ... Elipsa s poluosima a i b i središtem u ishodištu ima parametarske jed-.

Matematika 3 - Puskice

Bernulijeva jednačina prvog reda. • Jednačina sa totalnim diferencijalom (sa/bez integracionog faktora). Prvi zadatak je uvek jedna diferencijalna jednačina ...

Matematika - Mzos.hr

26 velj 2016 ... Ana Ostojić, prof. matematike i informatike, Osnovna škola „Meje“ Split, ... o dijelu dokumenta „Kurikulum nastavnoga predmeta Matematika“.

matematika u umjetnosti

24 stu 2015 ... Istražite što je to Gaussova dosjetka. Navedite primjer iz knjige gdje ju Broj- ko Vragolko primjenjuje. 6. Po kojem se principu razmnožavaju ...

Test - matematika

ТЕСТ. МАТЕМАТИКА школска 2014/2015. година. УПУТСТВО ЗА РАД. • Тест који треба да решиш има 20 задатака. За рад је предвиђено 120 минута.