povijest katedri za kazneno i kazneno procesno pravo pravnog ...

litičko-kameralnog studija do današnjeg djelovanja Katedre za kazneno pravo i. Katedre za kazneno procesno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u ...

povijest katedri za kazneno i kazneno procesno pravo pravnog ... - Srodni dokumenti

povijest katedri za kazneno i kazneno procesno pravo pravnog ...

litičko-kameralnog studija do današnjeg djelovanja Katedre za kazneno pravo i. Katedre za kazneno procesno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u ...

Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu

Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu. UDK: 343.14(497.5)(091). Sažetak. Vinodolski zakon najstariji je pravni spomenik pisan na hrvatskom jeziku.

davor krapac, međunarodno kazneno procesno pravo

M. Bonaćić: Davor Krapac, Medunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred medunarodnim... Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), ...

Davor Krapac KAZNENO PROCESNO PRAVO PRVA ... - HeinOnline

15 stu 2000 ... Davora Krapca, redovitog profesora. Pravnog fakulteta Sveu~iligta u Zagrebu, pod naslovom: Kazneno procesno pravo. Prva knjiga: Institucije.

Prof.dr.sc. Zlata đurńević Kazneno procesno pravo ... - Pravni fakultet

Literatura. Knjige. 1. D. Krapac: Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I., V. izdanje, Narodne novine,. Zagreb, 2012. Šesto do deveto, poglavlje. 2.

KAZNENO DJELO SILOVANJA

kojima se inkriminira silovanje, te se uz to prikazuje sudska praksa Vrhovnog suda Republike ... radnja, sila, prijetnja, pristanak, počinitelj silovanja, žrtva silovanja ... Kazneno djelo silovanja prema Kaznenom zakonu iz 1997. godine.

Obijesna vožnja kao novo kazneno djelo**

nema takvih posljedica; tipičan je primjer iz najnovije prakse vožnja ... u prometu"), a nedavno ga je uvela i Slovenija pod nazivom "predrzna vožnja v cestnem prometu" ... vožnje, koje su zbog uloženih žalbi preispitane u drugom stupnju na ... tako da se nije smatralo dostatnim da je optuženik pod utjecajem alkohola i gru-.

Golubinje, Sudski organi, KAZNENO POPRAVNI DOM

23 stu 2009 ... DS kazneno popravni dom zatvorenog tipa. KP-Dom Zenica. 8. OSTALE NAPOMENE. Općina Žepče odlukom br: 01-465/95 od 26.05.1995.

Mučenje, maltretiranje i stegovni postupci u kazneno ... - OSCE

šesnaestodnevnog dopusta u zatvor u Zenici u srpnju 2009. godine. U vrijeme bjekstva, Abu Hamza je bio na odsluženju kazne zatvora od četiri godine u ...

Ana Garaþiü, dipl. iur. PRODULJENO KAZNENO DJELO U NO9OM ...

Kritiþari instituta produljenog kaznenog djela smatraju da ono derogira odredbe o stjecaju kaznenih dijela, propuãta utvrditi posebnu kaznu za svako kazneno.

ZLOČIN U FOČI - Kazneno popravni dom «Foča» - Documenta

U KP dom «Foča» dovedeni su i njegova žena i djeca, pušteni su nakon par dana, supruga je bila zatvorena 10 dana, nakon toga bila je u kućnom pritvoru četiri ...

bošnjaci – politički osuđenici u kazneno-popravnom domu u zenici ...

aktivni radnik.2 U dugoj povijesti zenički zatvor mijenjao je ime, prilagođavao ... 3 Miloš Bjelovitić, Zenica i njena okolina, Sarajevo, 1968., 190-191. 4 - Glasnik ...

kazneno djelo primanja mita kroz prizmu korupcije ... - HeinOnline

Afera Hipokrat u kojoj je protiv 400-tinjak osoba (lijeMnika obiteljske medicine ... ujavnosti poznatoj pod nazivom Afera Hipokrat, tvornici lijekova Farmal stavlje-.

Analiza osobina ličnosti štićenika Kazneno-popravnog zavoda Foča ...

15-25% psihopata (disocijalni poremećaj ličnosti) a kod počinilaca nasilnih ... problema i ciljeva istraživanja korišten je psihološki test Profil indeks emocija.

kazneno djelo utaje poreza kao oblik porezne evazije s posebnim ...

17 lis 2017 ... da poslovanje preko poreznih oaza, tj. utočišta, jest porezna evazija, je li u ... utaja poreza, kazneno djelo utaje poreza, porezne oaze. 1. UVOD.

Kazneno–popravni zavod zatvorenog tipa Zenica za 2016.g - vrifbih

Prema članu 232. naprijed navedenog Zakona, Kazneno – popravni dom u Zenici nastavio je s radom kao Kazneno – popravni zavod zatvorenog tipa Zenica sa.

Zavod za pravo društva i financijsko pravo Pravnog ... - pravri.uniri.hr

Zavod za pravo društva i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci raspisuje. Natječaj. 1. za najbolji diplomski rad obranjen u 2009. godini koji obrauje temu iz ...

Zavod za pravo društva i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci ...

1. za najbolji diplomski rad obranjen u 2009. godini koji obrauje temu iz jednog od tematskih područja kojima se bavi Zavod za pravo društava i financijsko ...

Đurđa Bolanča, asistentica na Katedri za građansko pravo Pravni ...

OBVEZNO PRAVO, POSEBNI DIO I. - Pojedini ugovori -. Vilim Gorenc, Hrvoje Kačer, Hrvoje Momčinović, Zvonimir Slakoper,. Branko Vukmir, Loris Belanić,.

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I

Aktivnosti procesnih subjekata u parnici, procesne radnje, rokovi i ročišta, pojam propuštanja, povraćaj u pređašnje stanje. Jedanaesta sedmica. Tužba.

Građansko procesno pravo - Megatrend Univerzitet

Značaj i zadaci građanskosudkog postupka. 2. Spor i parnica. 3. Pravo na sudsku zaštitu. 4. Građansko sudski postupak i upravni postupak. 5. Građansko ...

6 Maja Stanivuković, „Građansko-procesno pravo Evropske unije“

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO. EVROPSKE UNIJE. Naslov ovog referata upućuje na zaključak da je na nivou Evropske. Unije oformljen jedinstveni i ...

Aleksandar Jaksic - Medjunarodno gradjansko procesno pravo.indd

Александар Јакшић, Међународно грађанско процесно право. В. Међународни извори норми МГПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. I. Уопште . .

hrvatsko procesno pravo i jamstvo “pravicnog ... - Alan Uzelac

Temeljna nacela sudskog postupka - pravo na pristup sudu . ... Temeljna pitanja koja ostaju otvorena iz aspekta prava na ... optužen zbog kaznenog djela” (cl.

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO Šifra predmeta Status predmeta ...

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO. Šifra predmeta. Status predmeta. Semestar. Broj ECTS kredita. Fond časova. Obavezan. V. 6. 4 p 1. Studijski programi za ...

Upravno i upravno procesno pravo VIII.indd

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ УПРАВНОГ ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 22 Ivo Krbek, Osnovi upravnog prava FNRJ, Zagreb 1950, стр. 78. и др. 23 Упореди: ...

Građansko pravo, prva knjiga: Opšte pravo i Stvarno pravo, 1927.

Прохибитивно, императивно, пермисивно и интерпретативно право. III. Постајање објективног права (Правни извори). 1. У опште о постанку ...

Pravilnik o radu katedri

Nastavne ustrojbene jedinice Veleučilišta jesu Katedre, koje su temeljni oblici nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti Veleučilišta. Katedru čine svi nastavnici ...

Razgovor s Brankom Despotom, redovnim profesorom na katedri za ...

Na tragu delfijskog ukaza ili zapovijesti, “spoznaj samog sebe” ne znači: ti, Sokrate, lično spoznaj sebe sama, nego spoznaj ono što je u tebi, zapravo sopstvo.

analiza tem diplomskih nalog na katedri za marketing - Univerza v ...

Elementi kalkulacije cijene prijevoza robe morem u ... Ž Završnik, Bruno Oglaševanje blagovne znamke Jupol. 2004 EPF ... 1941 Pevec, Sabina. Ž Završnik ...

7. Interkatedarski skup katedri za organizaciju, menadžment ... - EFZG

22 ruj 2017 ... PARALELNE SESIJE (dvorane 51, 53, 54, 55). 20.30 -. SVEČANA VEČERA. Ožujsko Pub Maxi (adresa: Ulica Divka Budaka bb, Zagreb) ...

Prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić Redoviti profesor na Katedri ... - EFZG

7 velj 2019 ... Mislav Ante Omazić. Trg J. F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb (Hrvatska). 385 (0)1 238 3228 385 98 271 292 [email protected] www.efzg.hr/ ...

zašto autorsko pravo nije temeljno ljudsko pravo? - Clubture

Room, Tai Chi klub "Pula", Mali Mrak, Labin Art. Express ... novom prostoru upravo otvaramo klub. Cilj Udruge je ... MOČVARA-klub udruženja za razvoj kulture.

Ispitna pitanja iz predmeta Uvod u građansko pravo i stvarno pravo ...

Građansko pravo i druge grane prava – pročitati. 4. Pojam, struktura, vrste i karakteristike pravnih sistema - pročitati. 5. Razvoj evropskokontinentalnog pravnog ...

Europsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti - Pravni fakultet

pitanja iz područja europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti. ... Definirati pravo europsko radno i socijalno pravo, ovo i u odnosu sa drugim granama ...

autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u virtualnom ... - Srce

E-UČENJE U MEDICINI. AUTORSKO PRAVO. I PRAVO KORIŠTENJA AUTORSKIH DJELA. U VIRTUALNOM OKRUŽENJU. ISKUSTVA S MEDICINSKOG ...

procesno računarstvo - FERIT-a

www.etfos.hr, [email protected]. Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija. Procesnog računarstva: Doc.dr.sc. Goran Martinović. Telefon: 031 224 611, 031 ...

pravo vlasništva i pravo građenja stranih osoba na nekretninama u ...

pravo korištenja na građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu. Iznimke, u neko ... postavke kako za nasljeđivanje, tako za druge pravne osnove (dosjelost,.

UPORABE RIJEČI PRAVO. PRAVO I MORAL. JEZIK PRAVA

1) pravni naturalizam. (jusnaturalizam). ✓ pravo je, po definiciji, skup dobrih i pravednih normi. Aurelije Augustin. (354-430). ”Stoga mi se zakon koji nije.

institut za uporedno pravo uvod u pravo sad institute of comparative ...

pomorskim slučajevima, sporovima u kojima su Sjedinjene Američke Države jedna strana, sporovima između dve ili više država-članica, između države i.

české právo životního prostředí - Česká společnost pro právo ...

14. listopad 2018 ... souhrnné údaje o inkasu této daně v ČR včetně výtěžnosti, která je ... K návrhu se vyjádřily i další subjekty, konkrétně ASOCIACE MURIEL ...

Socijalno pravo u objektivnom smislu, to je pravo koje se reguliše na ...

propisa – pravnih normi iz te oblasti. •Socijalno pravo u subjektivnom smislu , je pravo koje se ostvaruje od strane pojedinog subjekta – fizičkog lica u skladu sa ...

Svjetlana Bogeljić: Pravo na odbitak i pravo na povrat PDV-a

Zakon o PDV-u, uz to, izrijekom propisuje da nema prava na odbitak PDV-a, ... Prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u, mali obveznik koji primjenjuje poseban po-.

Autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u LMS ... - MEF

Činjenica da je e-učenje, odnosno MEF-LMS (programski sustav za upravljanje nastavnim sadržajima unutar mrežnih stranica Fakulteta) sustavno uveden na ...

Autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u LMS ... - MEF-LMS

Autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u LMS okruženju. Činjenica da je e-učenje, odnosno MEF-LMS (programski sustav za upravljanje nastavnim ...

REZULTATI ISPITA GRAĐANSKO PROCESNO PRAVA I ...

15 velj 2019 ... POPOVIĆ, DORIS. 7. PRANJIĆ, ANDREA. 8. PRANJIĆ, ANTONELA. 9. KOVAČ, JELENA. 10. SABELJA, MARTINA. 11. BULOVAN, IGOR.

Predstavljanje smjera Automatizacija i procesno računarstvo

AUTOMATIZACIJA i PROCESNO RAČUNARSTVO. Tehničko veleučilište u Zagrebu. Elektrotehnički odjel ... PanelView 550. <. > ^ v. HMI. Integracija u sustav ...

procesno računarstvo - FERIT-a - Sveučilište Josipa Jurja ...

www.etfos.hr, [email protected]. Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija. Procesnog računarstva: Doc.dr.sc. Goran Martinović. Telefon: 031 224 611, 031 ...

3.2. trgovaĉko pravo i građansko pravo - Fer

Trgovaĉko pravo zasigurno predstavlja jednu od najdinamiĉnijih pravnih grana. Ubrzani razvoj znanja i tehnologija uopće, a osobito u gospodarskim ...

PRAVO NA ŽIVOT I PRAVO NA SMRT

Kako je za dobro implementiranje ljudskih prava u svakodnevni život jedne države ... ozljeđena, ili joj je zdravlje teško narušeno ili je prouzrokovana smrt trudne žene, učinitelj će se ... i nerado pristaje na izvršenje eutanazije. Takvi slučajevi bi ...

POUKE PRAVNOG MONIZMA

Sp. Kurtović, Š., Opća povijest prava i države, 2. knj., 3. izd., autor i Pravni fakultet u. Zagrebu, Zagreb, 1994., VIII 293 VIII 356 str.; idem, Hrestomatija opće ...

slavonske šume kroz povijest - Hrvatski institut za povijest

2 lis 2015 ... „Slavonska šuma u djelima Huge conrada von Hötzendorfa i Adolfa Waldingera“. Dinko Župan: „Bečka škola - školovanje slavonskih šumara u ...

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske Odsjek za povijest, Filozofski ...

051/265 733 / 265 638, Fax: 051 345 207, e-mail: [email protected]. UPUTE ZA RECENZENTE. Uredništvo Časopisa za povijest Zapadne Hrvatske provodi ...

popis pitanja za usmeni dio ispita POVIJEST ... - POVIJEST SPORTA

Antičke olimpijske igre i moderni olimpijski pokret do 1917. godine. Zagreb: Libera. Editio. STRANICE 32. - 44. • Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe.

Povijesni pregled razvoja računskih strojeva Povijest ... Povijest ...

Povijest ... • Charles Babbage – prvi koncept modernog računala. – 1834 započinje rad na analitičkom računalu, mehaničkom računskom stroju vođenom na ...

statut hrvatskog instituta za povijest - Hrvatski institut za povijest

promjera 38 mm, a upotrebljava se za javne isprave. Narudžba, upotreba i zamjena pečata Instituta s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan ...

prilozi za povijest broda i okolice - Hrvatski institut za povijest

Stanko Andrić, Mato Artuković, Robert Skenderović,. Zlata Živaković-Kerže. Recenzenti: Mato Artuković, Ljiljana Dobrovšak, Biserka Dumbović Bilušić, Vladimir.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 35 - Institut za povijest ...

Visina oltara zaključena je atičkim zaključkom s reljefom. Božjeg Oka u glorioli, ... Visina oltara zaključena je ... su zagrebačka katedrala, nova župna crkva sv.

Povijest filozofije i povijest znanosti u istraživanjima akademika ...

U svojim istraživanjima povijesti znanosti akademik Žarko Dadić nastoji us- postaviti sklad između znanosti i filozofije, tj. između povijesti znanosti i povi-.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 33 - Institut za povijest ...

33, Zagreb, 2009., str. ... right is Otti Berger, Bauhaus Archiv /Museum für Gestaltung Berlin, ... katalog izložbe, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, 2007. str.