Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu

Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu. UDK: 343.14(497.5)(091). Sažetak. Vinodolski zakon najstariji je pravni spomenik pisan na hrvatskom jeziku.

Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu - Srodni dokumenti

Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu

Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu. UDK: 343.14(497.5)(091). Sažetak. Vinodolski zakon najstariji je pravni spomenik pisan na hrvatskom jeziku.

povijest katedri za kazneno i kazneno procesno pravo pravnog ...

litičko-kameralnog studija do današnjeg djelovanja Katedre za kazneno pravo i. Katedre za kazneno procesno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u ...

davor krapac, međunarodno kazneno procesno pravo

M. Bonaćić: Davor Krapac, Medunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred medunarodnim... Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), ...

Davor Krapac KAZNENO PROCESNO PRAVO PRVA ... - HeinOnline

15 stu 2000 ... Davora Krapca, redovitog profesora. Pravnog fakulteta Sveu~iligta u Zagrebu, pod naslovom: Kazneno procesno pravo. Prva knjiga: Institucije.

Prof.dr.sc. Zlata đurńević Kazneno procesno pravo ... - Pravni fakultet

Literatura. Knjige. 1. D. Krapac: Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I., V. izdanje, Narodne novine,. Zagreb, 2012. Šesto do deveto, poglavlje. 2.

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I

Aktivnosti procesnih subjekata u parnici, procesne radnje, rokovi i ročišta, pojam propuštanja, povraćaj u pređašnje stanje. Jedanaesta sedmica. Tužba.

Građansko procesno pravo - Megatrend Univerzitet

Značaj i zadaci građanskosudkog postupka. 2. Spor i parnica. 3. Pravo na sudsku zaštitu. 4. Građansko sudski postupak i upravni postupak. 5. Građansko ...

6 Maja Stanivuković, „Građansko-procesno pravo Evropske unije“

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO. EVROPSKE UNIJE. Naslov ovog referata upućuje na zaključak da je na nivou Evropske. Unije oformljen jedinstveni i ...

Aleksandar Jaksic - Medjunarodno gradjansko procesno pravo.indd

Александар Јакшић, Међународно грађанско процесно право. В. Међународни извори норми МГПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. I. Уопште . .

hrvatsko procesno pravo i jamstvo “pravicnog ... - Alan Uzelac

Temeljna nacela sudskog postupka - pravo na pristup sudu . ... Temeljna pitanja koja ostaju otvorena iz aspekta prava na ... optužen zbog kaznenog djela” (cl.

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO Šifra predmeta Status predmeta ...

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO. Šifra predmeta. Status predmeta. Semestar. Broj ECTS kredita. Fond časova. Obavezan. V. 6. 4 p 1. Studijski programi za ...

Upravno i upravno procesno pravo VIII.indd

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ УПРАВНОГ ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 22 Ivo Krbek, Osnovi upravnog prava FNRJ, Zagreb 1950, стр. 78. и др. 23 Упореди: ...

Građansko pravo, prva knjiga: Opšte pravo i Stvarno pravo, 1927.

Прохибитивно, императивно, пермисивно и интерпретативно право. III. Постајање објективног права (Правни извори). 1. У опште о постанку ...

arheološka interpretacija crteža u vinodolskom zakoniku

članove zakona: uz članak o zgoniku (prognaniku) nacrtana je zmija; uz član ... Na 16. stranici pergamenta, uz članak 70. nalazi se crtež ruke s mačem (slika 2.).

arheološka interpretacija crteža u vinodolskom zakoniku - darhiv

Čovjek i njegovi simboli, Mladinska knjiga; Ljubljana, 1973., 78. 2 Skupina autora. Znakovi i simboli – slikovni vodič kroz njihovo podrijetlo i značenje, Profil; ...

KAZNENO DJELO SILOVANJA

kojima se inkriminira silovanje, te se uz to prikazuje sudska praksa Vrhovnog suda Republike ... radnja, sila, prijetnja, pristanak, počinitelj silovanja, žrtva silovanja ... Kazneno djelo silovanja prema Kaznenom zakonu iz 1997. godine.

Europsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti - Pravni fakultet

pitanja iz područja europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti. ... Definirati pravo europsko radno i socijalno pravo, ovo i u odnosu sa drugim granama ...

Ispitna pitanja iz predmeta Uvod u građansko pravo i stvarno pravo ...

Građansko pravo i druge grane prava – pročitati. 4. Pojam, struktura, vrste i karakteristike pravnih sistema - pročitati. 5. Razvoj evropskokontinentalnog pravnog ...

zašto autorsko pravo nije temeljno ljudsko pravo? - Clubture

Room, Tai Chi klub "Pula", Mali Mrak, Labin Art. Express ... novom prostoru upravo otvaramo klub. Cilj Udruge je ... MOČVARA-klub udruženja za razvoj kulture.

Zavod za pravo društva i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci ...

1. za najbolji diplomski rad obranjen u 2009. godini koji obrauje temu iz jednog od tematskih područja kojima se bavi Zavod za pravo društava i financijsko ...

Zavod za pravo društva i financijsko pravo Pravnog ... - pravri.uniri.hr

Zavod za pravo društva i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci raspisuje. Natječaj. 1. za najbolji diplomski rad obranjen u 2009. godini koji obrauje temu iz ...

autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u virtualnom ... - Srce

E-UČENJE U MEDICINI. AUTORSKO PRAVO. I PRAVO KORIŠTENJA AUTORSKIH DJELA. U VIRTUALNOM OKRUŽENJU. ISKUSTVA S MEDICINSKOG ...

procesno računarstvo - FERIT-a

www.etfos.hr, [email protected] Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija. Procesnog računarstva: Doc.dr.sc. Goran Martinović. Telefon: 031 224 611, 031 ...

institut za uporedno pravo uvod u pravo sad institute of comparative ...

pomorskim slučajevima, sporovima u kojima su Sjedinjene Američke Države jedna strana, sporovima između dve ili više država-članica, između države i.

české právo životního prostředí - Česká společnost pro právo ...

14. listopad 2018 ... souhrnné údaje o inkasu této daně v ČR včetně výtěžnosti, která je ... K návrhu se vyjádřily i další subjekty, konkrétně ASOCIACE MURIEL ...

UPORABE RIJEČI PRAVO. PRAVO I MORAL. JEZIK PRAVA

1) pravni naturalizam. (jusnaturalizam). ✓ pravo je, po definiciji, skup dobrih i pravednih normi. Aurelije Augustin. (354-430). ”Stoga mi se zakon koji nije.

Socijalno pravo u objektivnom smislu, to je pravo koje se reguliše na ...

propisa – pravnih normi iz te oblasti. •Socijalno pravo u subjektivnom smislu , je pravo koje se ostvaruje od strane pojedinog subjekta – fizičkog lica u skladu sa ...

pravo vlasništva i pravo građenja stranih osoba na nekretninama u ...

pravo korištenja na građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu. Iznimke, u neko ... postavke kako za nasljeđivanje, tako za druge pravne osnove (dosjelost,.

Autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u LMS ... - MEF

Činjenica da je e-učenje, odnosno MEF-LMS (programski sustav za upravljanje nastavnim sadržajima unutar mrežnih stranica Fakulteta) sustavno uveden na ...

Svjetlana Bogeljić: Pravo na odbitak i pravo na povrat PDV-a

Zakon o PDV-u, uz to, izrijekom propisuje da nema prava na odbitak PDV-a, ... Prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u, mali obveznik koji primjenjuje poseban po-.

Autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u LMS ... - MEF-LMS

Autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u LMS okruženju. Činjenica da je e-učenje, odnosno MEF-LMS (programski sustav za upravljanje nastavnim ...

Golubinje, Sudski organi, KAZNENO POPRAVNI DOM

23 stu 2009 ... DS kazneno popravni dom zatvorenog tipa. KP-Dom Zenica. 8. OSTALE NAPOMENE. Općina Žepče odlukom br: 01-465/95 od 26.05.1995.

Obijesna vožnja kao novo kazneno djelo**

nema takvih posljedica; tipičan je primjer iz najnovije prakse vožnja ... u prometu"), a nedavno ga je uvela i Slovenija pod nazivom "predrzna vožnja v cestnem prometu" ... vožnje, koje su zbog uloženih žalbi preispitane u drugom stupnju na ... tako da se nije smatralo dostatnim da je optuženik pod utjecajem alkohola i gru-.

Predstavljanje smjera Automatizacija i procesno računarstvo

AUTOMATIZACIJA i PROCESNO RAČUNARSTVO. Tehničko veleučilište u Zagrebu. Elektrotehnički odjel ... PanelView 550. <. > ^ v. HMI. Integracija u sustav ...

REZULTATI ISPITA GRAĐANSKO PROCESNO PRAVA I ...

15 velj 2019 ... POPOVIĆ, DORIS. 7. PRANJIĆ, ANDREA. 8. PRANJIĆ, ANTONELA. 9. KOVAČ, JELENA. 10. SABELJA, MARTINA. 11. BULOVAN, IGOR.

ZLOČIN U FOČI - Kazneno popravni dom «Foča» - Documenta

U KP dom «Foča» dovedeni su i njegova žena i djeca, pušteni su nakon par dana, supruga je bila zatvorena 10 dana, nakon toga bila je u kućnom pritvoru četiri ...

Mučenje, maltretiranje i stegovni postupci u kazneno ... - OSCE

šesnaestodnevnog dopusta u zatvor u Zenici u srpnju 2009. godine. U vrijeme bjekstva, Abu Hamza je bio na odsluženju kazne zatvora od četiri godine u ...

Ana Garaþiü, dipl. iur. PRODULJENO KAZNENO DJELO U NO9OM ...

Kritiþari instituta produljenog kaznenog djela smatraju da ono derogira odredbe o stjecaju kaznenih dijela, propuãta utvrditi posebnu kaznu za svako kazneno.

procesno računarstvo - FERIT-a - Sveučilište Josipa Jurja ...

www.etfos.hr, [email protected] Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija. Procesnog računarstva: Doc.dr.sc. Goran Martinović. Telefon: 031 224 611, 031 ...

bošnjaci – politički osuđenici u kazneno-popravnom domu u zenici ...

aktivni radnik.2 U dugoj povijesti zenički zatvor mijenjao je ime, prilagođavao ... 3 Miloš Bjelovitić, Zenica i njena okolina, Sarajevo, 1968., 190-191. 4 - Glasnik ...

kazneno djelo primanja mita kroz prizmu korupcije ... - HeinOnline

Afera Hipokrat u kojoj je protiv 400-tinjak osoba (lijeMnika obiteljske medicine ... ujavnosti poznatoj pod nazivom Afera Hipokrat, tvornici lijekova Farmal stavlje-.

Analiza osobina ličnosti štićenika Kazneno-popravnog zavoda Foča ...

15-25% psihopata (disocijalni poremećaj ličnosti) a kod počinilaca nasilnih ... problema i ciljeva istraživanja korišten je psihološki test Profil indeks emocija.

kazneno djelo utaje poreza kao oblik porezne evazije s posebnim ...

17 lis 2017 ... da poslovanje preko poreznih oaza, tj. utočišta, jest porezna evazija, je li u ... utaja poreza, kazneno djelo utaje poreza, porezne oaze. 1. UVOD.

Kazneno–popravni zavod zatvorenog tipa Zenica za 2016.g - vrifbih

Prema članu 232. naprijed navedenog Zakona, Kazneno – popravni dom u Zenici nastavio je s radom kao Kazneno – popravni zavod zatvorenog tipa Zenica sa.

3.2. trgovaĉko pravo i građansko pravo - Fer

Trgovaĉko pravo zasigurno predstavlja jednu od najdinamiĉnijih pravnih grana. Ubrzani razvoj znanja i tehnologija uopće, a osobito u gospodarskim ...

PRAVO NA ŽIVOT I PRAVO NA SMRT

Kako je za dobro implementiranje ljudskih prava u svakodnevni život jedne države ... ozljeđena, ili joj je zdravlje teško narušeno ili je prouzrokovana smrt trudne žene, učinitelj će se ... i nerado pristaje na izvršenje eutanazije. Takvi slučajevi bi ...

sbírka zákonů - O ASPI

20. květen 2016 ... zaných u živnosti „Oční optika“ ve sloupci Obsa- ... počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle ...

OBLICI PRIJEVARA U KAZNENOM ZAKONU***

Vedriš, M., Klarić, P., Gradansko pravo, Narodne novine, 2004, Zagreb, str. 25-31. 13 Novoselec, P., Bojanić, I., op. cit. bilj. (10), str. 235, Cvitanović, L. op. cit. bilj.

48 zakonu moci_130x200_pred tlacou.indd

ZÁKON. 1. NIKDY NESMÍŠ ZASTÍNIT. MISTRA. Znění zákona. Vždy se snažte, aby se ti, kdo jsou nad ... mají vyšší postavení než vy: mluvíme-li o moci, platí,.

Isusov stav prema Zakonu (Mt 5,17-19)

Kljucne rijeci: Zakon i Proroci, Govor na gori, antiteze Govora na gori, novapra- vednost, dokinuti, ispuniti, retorika,. Mt 5, 17-19 и uzem i sirem kontekstu Govora ...

20. Pravo odbrane i međunarodno pravo u sistemu nauka odbrane

Позитивно право, које се примењује у систему наука одбране: право одбране, ме- ђународно хуманитарно и међународно кривично право, као важеће ...

Sveske za javno pravo 37 - Fondacija Centar za javno pravo

25 lis 2019 ... 37 Ustavni sud je istaknuo da iz činjenica konkretnog pred- meta proizlazi da “apelant ... (pravo na poštivanje privatnog života), te da mora biti.

KONCEPCIJA KRIVNJE U NOVOM KAZNENOM ZAKONU

psihićki odnos krivnja i ne uzimaju u obzir da je krivnja neodvojiva od vrijednosne ... ka kažnjavanja i kao bitna pretpostavka za odmjeravanje kazne (krivnja kao.

IzvjeÅ¡Ä⁄e po Zakonu o obavlanju studentskih poslova Ä“l.5. st.4. za ...

40326 SVETA MARIJA. CAFFE BAR TROPIC, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO ... FRANCK d.d. ZAGREB. 10000 ZAGREB ... KAVA - OBRT ZA UGOSTITELJSTVO.

o osnovnom zakonu aP vojvodine - Hrvatska Riječ

suđenja Vojislavu Šešelju pratilo oko. 485.000 žitelja Srbije. ... oko njegove formulacije, svjedoči samo u prilog gore ... 12:15 Čigrom oko svijeta. 12:45 Trenutak ...

Informator: Još o Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina

procjene vrijednosti nekretnina njivana je uvriježena pozitivna praksa, što. Tržišna vrijednost nekretnine člankom guće je donekle točno izračunati jediničnu.

Novine u Kaznenom zakonu - Pravosudna akademija

stranog državljana koji u stranoj državi počini kazneno djelo koje je Republika ... no sudska praksa ga je poznavala i primjenjivala desetljećima ranije uz mnoge ... K-20/14 optuženik D. F. proglašen je krivim zbog kaznenog djela prijetnje iz čl.

Gospodarski kriminalitet u Kaznenom zakonu - modus operandi ...

OMXşQH ULMHşL gospodarska kaznena djela, modus operandi, zloporaba, prijevara, krivotvorenje, podmicivanje, stetno ugovaranje, povreda prava ili obveza ...

odgovornost za pravne nedostatke u zakonu o obveznim odnosima i ...

dostatke, pravni nedostaci, evikcija, izvansudska evik- cija, sudska evikcija. ... Evikcija može biti potpuna – kad pravo trećeg isključuje pravo koje stjecatelj treba ...

AKTI ZA UPORABU GRAĐEVINE SUKLADNO VAŽEĆEM ZAKONU ...

AKTI ZA UPORABU GRAĐEVINE SUKLADNO VAŽEĆEM ZAKONU O GRADNJI. (NN br. 153/13 i 20/17). Akt za uporabu građevine je: • svaki akt za uporabu ...